open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10,
ст.35, N 18, ст.94, N 26, ст.151; 1999 р., N 8, ст.55):
1. Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 статті 8 доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не
підлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких
податків, зборів (обов'язкових платежів)".
2. У статті 22:
абзаци перший - восьмий пункту 22.4 замінити абзацами першим
- четвертим такого змісту:
"У 1999 бюджетному році суми амортизаційних відрахувань
визначаються та враховуються при визначенні об'єкта оподаткування
у порядку, встановленому пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, із
застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації,
встановлених пунктом 8.6 статті 8 цього Закону. При цьому частина
податку на прибуток підлягає зарахуванню до Державного бюджету
України.
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду
розрахункова сума, яка визначається як 30 відсотків від різниці
між сумою амортизаційних відрахувань звітного (податкового)
періоду, визначеною із застосуванням норм амортизації,
встановлених пунктом 8.6 статті 8 цього Закону, та сумою
амортизаційних відрахувань цього ж звітного (податкового) періоду,
визначеною із застосуванням понижуючого коефіцієнта, є меншою або
дорівнює сумі нарахованого податку на прибуток такого звітного
(податкового) періоду, до Державного бюджету України спрямовується
сума податку на прибуток, що дорівнює такій розрахунковій сумі.
У разі коли така розрахункова сума є більшою, ніж сума
нарахованого податку на прибуток, до Державного бюджету України
спрямовується сума фактично нарахованого податку на прибуток. При
цьому перевищення розрахункової суми над сумою нарахованого
податку на прибуток не враховується при визначенні податкових
зобов'язань з податку на прибуток підприємств наступних звітних
(податкових) періодів.
Для суб'єктів господарської діяльності, які відповідно до
закону сплачують єдиний (фіксований) податок або не є платниками
податку з прибутку відповідно до пункту 10.1 статті 10 цього
Закону, норми, визначені абзацами першим - третім цього пункту, не
застосовуються".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - сьомим.
3. Пункт 22.24 виключити.
У зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
застосовується платниками податку при визначенні податкових
зобов'язань з 1 квітня 1999 року, крім суб'єктів господарської
діяльності, визначених у абзаці четвертому пункту 22.4 статті 22
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", для яких
норми цього Закону застосовуються з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 1999 року

N 568-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: