open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2011 N 1025

Про затвердження

Примірної структури регіональної митниці,

митниці та Вимог до штатної структури

регіональної митниці, митниці

Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 582/2011
( 582/2011 ), та з метою оптимізації структури митних органів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірну структуру регіональної митниці,
митниці, що додається.
2. Затвердити Вимоги до штатної структури регіональної
митниці, митниці, що додаються.
3. Установити, що начальник регіональної митниці, митниці має
право покладати на одну посадову особу виконання обов'язків за
декількома напрямами діяльності з дотриманням вимог чинного
законодавства України.
4. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць у
п'ятиденний термін привести структуру та штатний розпис у
відповідність до цього наказу й подати їх на затвердження до
Держмитслужби України.
5. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби України,
Департаменту митних інформаційних технологій та статистики,
Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного
співробітництва, Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу
ризиків та протидії корупції у місячний строк привести Примірні
положення про відповідні підрозділи регіональних митниць, митниць
у відповідність до цього наказу.
6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 29.04.2010 N 424 ( v0424342-10 ) "Про затвердження
Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до
штатної структури регіональної митниці, митниці" (зі змінами). Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.12.2011 N 1025

ПРИМІРНА СТРУКТУРА

регіональної митниці, митниці

1. Начальник регіональної митниці (митниці). 2. Перший заступник начальника регіональної митниці
(митниці). 3. Заступник начальника регіональної митниці (митниці) -
начальник Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил. 4. Заступники (заступник) начальника регіональної митниці
(митниці). 5. Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил. 6. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності. 7. Відділ оперативних чергових. 8. Відділ митних платежів. 9. Відділ митних інформаційних технологій. 10. Господарсько-експлуатаційний відділ. 11. Відділ (сектор) організаційного та документального
забезпечення. 12. Відділ (сектор) кадрової роботи. 13. Відділ (сектор) правового забезпечення. 14. Відділ (сектор) митного аудиту. 15. Відділ організації митного контролю. 16. Головний інспектор із захисту державної таємниці та
спеціального документального зв'язку. 17. Головний інспектор з охорони праці. 18. Головний інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної
оборони. 19. Головний інспектор (головні інспектори) з питань протидії
корупції. 20. Митні пости (відділи митного оформлення). 21. Головний інспектор із зв'язків з громадськістю -
прес-секретар.
Директор Департаменту
організації митного контролю
та оформлення С.М.Сьомка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.12.2011 N 1025

ВИМОГИ

до штатної структури регіональної митниці, митниці

З метою впорядкування штатної структури регіональних митниць,
митниць установити такі вимоги:
1. При формуванні штатного розпису регіональної митниці,
митниці повинні бути витримані такі пропорції: кількість заступників начальника регіональної митниці,
митниці (крім першого заступника начальника митниці та заступника
начальника митниці - начальника Служби боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил) встановлюється в залежності від
затвердженої граничної чисельності митниці: до 500 одиниць - 1
заступник, більше 500 - 2; штатна чисельність служби боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил не повинна перевищувати 10% від
затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці; загальна штатна чисельність особового складу митних постів
(відділів митного оформлення), у тому числі їх керівників та
заступників, не повинна бути меншою 60% від затвердженої граничної
чисельності регіональної митниці, митниці. В окремих випадках, за
наявності обґрунтованих підстав, за рішенням Голови Служби штатна
чисельність особового складу зазначених підрозділів може бути
меншою, ніж 60% від затвердженої граничної чисельності
регіональної митниці, митниці; загальна штатна чисельність особового складу підрозділів та
посадових осіб функції підтримки (зазначених у пунктах 6, 10 - 13,
16 - 19, 21 Примірної структури) не повинна перевищувати 16% від
затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці.
В окремих випадках, за наявності обґрунтованих підстав, за
рішенням Голови Служби, загальна штатна чисельність особового
складу зазначених підрозділів та посадових осіб може бути більшою,
ніж 16% від затвердженої граничної чисельності регіональної
митниці, митниці; у регіональних митницях, митницях із затвердженою граничною
чисельністю 300 одиниць і більше уводяться дві посади головного
інспектора з питань протидії корупції. У регіональних митницях,
митницях із затвердженою граничною чисельністю менше 300 одиниць
уводиться одна посада головного інспектора з питань протидії
корупції; штатна чисельність відділів не може бути менше ніж 5 одиниць,
а секторів - 2 одиниці.
2. Функції зі складського обліку, забезпечення розміщення та
зберігання, випуску зі складу митного органу, справляння плати за
зберігання, організації розпорядження прийнятим, вилученим та
конфіскованим за рішенням суду майном, а також майном, що
переходить у власність держави, відносяться до функцій
господарсько-експлуатаційного відділу.
3. Функції з контролю за складами митних органів,
бухгалтерського обліку майна, розміщеного на цих складах, контролю
за строками його зберігання та за надходженням коштів від його
реалізації, ведення обліку плати за зберігання та витрат у справах
про порушення митних правил відносяться до функцій відділу
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.
4. Функції відділів адміністрування митних платежів, контролю
митної вартості та класифікації товарів відносяться до функцій
відділу митних платежів.
5. Функції відділу (сектору) технічних засобів митного
контролю відносяться до функцій відділу митних інформаційних
технологій.
6. Функції з контролю за переміщенням товарів, за
ефективністю застосування технічних засобів митного контролю, за
дотриманням прав інтелектуальної власності при митному контролі та
оформленні товарів відносяться до функцій відділу організації
митного контролю.
7. Функції митного контролю та митного оформлення товарів та
транспортних засобів покладаються, як правило, на митні пости та в
окремих випадках, на відділи митного оформлення. При цьому митні
пости створюються як відокремлені структурні підрозділи
регіональної митниці (митниці). Відділи митного оформлення можуть входити до складу
регіональної митниці (митниці) як окремі структурні підрозділи, у
разі їх розміщення за однією поштовою адресою з регіональною
митницею (митницею). В міру необхідності у складі митних постів можуть
створюватися підрозділи (відділи, сектори) митного оформлення. При
цьому, в положеннях про митний пост зазначаються всі поштові
адреси місць розташування підрозділів митного оформлення. Функції із забезпечення експлуатації мобільних скануючих
рентгенівських систем (водіїв, операторів та
операторів-координаторів з наведення рентгенівських систем)
покладаються на посадових осіб митних постів (відділів митного
оформлення). Функції зі справляння митних платежів, тарифного регулювання,
контролю за переміщенням товарів, статистики здійснюються
уповноваженими посадовими особами митних постів (відділів митного
оформлення).
8. Відділ оперативних чергових створюється в регіональних
митницях (митницях). Чисельність зазначеного відділу не повинна
перевищувати 6 одиниць.
Директор Департаменту
організації митного контролю
та оформлення С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: