open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 серпня 1999 р. N 1494

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для

потреб гідроенергетики і водного транспорту
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1421 ( 1421-2000-п ) від 13.09.2000

N 146 ( 146-2001-п ) від 14.02.2001

N 323 ( 323-2001-п ) від 04.04.2001

N 1308 ( 1308-2001-п ) від 10.10.2001

N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001

N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002

N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
( У тексті постанови слова "Комітет водного господарства" і
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державний комітет по водному господарству" та
"Міністерство екології та природних ресурсів" у необхідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1421 ( 1421-2000-п ) від
13.09.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок справляння збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту (додається).
2. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Міністерству економіки, Міністерству охорони навколишнього
природного середовища за погодженням з Державним комітетом по
водному господарству, Державним комітетом природних ресурсів у
місячний термін затвердити Інструкцію про порядок обчислення і
справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів та
плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 серпня 1999 р. N 1494
ПОРЯДОК

справляння збору за спеціальне використання водних

ресурсів та збору за користування водами для потреб

гідроенергетики і водного транспорту

( У Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом

"Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1421

( 1421-2000-п ) від 13.09.2000 )
( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом

"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п )

від 16.06.2004 )
1. Цей Порядок визначає єдині правила обчислення і справляння
збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту.
Обчислення і справляння збору за скидання забруднюючих
речовин, як спеціального використання водних ресурсів,
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303 ( 303-99-п ) "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору".
2. Збір за спеціальне використання водних ресурсів
справляється за використання води з водних об'єктів, що забрана із
застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них
зворотних вод.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики
справляється за користування водою, що пропускається через турбіни
гідроелектростанцій для вироблення електроенергії, а для
підприємств водного транспорту - за користування водою під час
експлуатації водних шляхів вантажними самохідними, несамохідними
та пасажирськими суднами.
3. Платниками збору за спеціальне використання водних
ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту є підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, а також громадяни -
суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують водні
ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту.
4. Органи Мінприроди зобов'язані щороку до 20 січня
подавати органам державної податкової служби перелік
водокористувачів, яким надано дозволи на спеціальне
водокористування, із зазначенням термінів їх дії.
Водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне
водокористування та здійснюють передачу води іншим
водокористувачам, зобов'язані щороку до 20 січня подавати органам
державної податкової служби перелік таких водокористувачів.
У разі зміни умов водокористування органи Мінприроди на
місцях та водокористувачі, які мають дозволи на спеціальне
водокористування, у 10-денний термін зобов'язані повідомити про це
органи державної податкової служби.
5. Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання
водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують
водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах
водопостачання.
Об'єктом обчислення збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту є:
обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій;
тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних і
несамохідних та пасажирських суден.
6. Під час використання води, що надходить із змішаних джерел
(поверхневі, підземні), збір за спеціальне використання водних
ресурсів обчислюється виходячи з обсягів використання води з
кожного виду джерела водопостачання окремо.
7. Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих
водних об'єктів та підземних вод встановлюються в копійках за
кубічний метр; за користування водами для потреб гідроенергетики -
в копійках за 100 кубічних метрів води, пропущеної через турбіни
гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного
транспорту - в копійках за одну тоннаж - добу експлуатації
вантажних суден та одне місце - добу експлуатації пасажирських
суден. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання
збір за обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для
охолодження конденсату, обчислюється починаючи з 1 січня 2002 р.
із застосуванням коефіцієнта 0,002. ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 146 ( 146-2001-п ) від 14.02.2001 )
8. На період з 1 січня 2001 р. по 1 січня 2003 р. для
підприємств житлового та комунального господарства, включаючи
відомчі, збір за спеціальне використання водних ресурсів
обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,1. ( Пункт 8 в
редакції Постанови КМ N 323 ( 323-2001-п ) від 04.04.2001, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1308 ( 1308-2001-п )
від 10.10.2001 )
9. На спеціальне використання водних ресурсів встановлюються
ліміти, які визначаються у дозволах на поставку води.
На користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту ліміти не встановлюються.
10. У межах встановленого ліміту збір за спеціальне
використання водних ресурсів відноситься на валові витрати
виробництва, а за понадлімітне використання - справляється з
прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача.
11. Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту відноситься на валові витрати виробництва.
12. За понадлімітне використання водних ресурсів збір
обчислюється у п'ятикратному розмірі і справляється за рахунок
прибутку водокористувача.
13. Обсяг використаної води визначається водокористувачами
самостійно на підставі даних первинного обліку за показниками
вимірювальних приладів.
У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг
використаної води визначається за технологічними даними
(тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи
надання послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність
водопровідних труб за одиницю часу тощо).
14. Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту обчислюється платниками самостійно.
14-1. Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період
для якого дорівнює календарному кварталу, подаються платниками
органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу, за місцем податкової реєстрації.
Збір сплачується водокористувачами протягом 10 календарних
днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання
розрахунку збору за місцем податкової реєстрації. Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 1426
( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )
15. Водокористувачі, які використовують у встановленому
законодавством порядку воду, отриману від інших водокористувачів,
справляють збір до відповідних бюджетів за обсяги фактично
використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах
водопостачання відповідно до встановлених нормативів.
16. Збір за використання водних ресурсів не справляється:
за воду, що використовується для задоволення питних і
санітарно-гігієнічних потреб населення;
за воду, що використовується для протипожежних потреб;
за воду, що використовується для потреб зовнішнього
благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
за воду, що використовується у шахтах для пилозаглушення;
за морську воду, крім води з лиманів;
за воду, що забирається науково-дослідними установами для
наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва
елітного насіння рису;
за воду, втрачену в магістральних і міжгосподарських каналах
зрошувальних систем;
за підземну воду, що вилучається з надр для усунення
шкідливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення,
заболочення, зсув тощо);
за воду, що забирається підприємствами і організаціями для
забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших
водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.
Збір за користування водами для потреб водного транспорту не
справляється з морського водного транспорту, який використовує
річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський
порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних
заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та
шлюзування).
Не справляється збір за користування водою під час
експлуатації водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і
буксирним флотами та експлуатації водним транспортом річки Дунаю.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики не
справляється з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у
комплексі з гідроелектростанціями.
Збір за користування водами для потреб водного транспорту за
I квартал не сплачується, а розрахунок збору за користування
водами для потреб водного транспорту за I квартал не подається. Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1426
( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )
17. Збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання
зараховується платниками в розмірі 80 відсотків до Державного
бюджету України за їх місцезнаходженням і 20 відсотків - до
бюджетів територіальних громад.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого
значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками
за їх місцезнаходженням в розмірі 100 відсотків до бюджетів
територіальних громад.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і
водного транспорту зараховується платниками в розмірі
100 відсотків до Державного бюджету України за їх
місцезнаходженням.
18. Порядок справляння збору за спеціальне використання
водних ресурсів і збору за користування водами для потреб
гідроенергетики та водного транспорту визначаються Інструкцією про
порядок обчислення і сплати збору за спеціальне використання
водних ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту.
19. Справляння збору за спеціальне використання водних
ресурсів не звільняє водокористувачів підземних вод від
відшкодування витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.
Справляння збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту не звільняє водокористувачів
від збору за спеціальне використання водних ресурсів.
20. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність
подання розрахунків і сплати збору за спеціальне використання
водних ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту несуть платники відповідно до
законодавства.
21. Контроль за обсягами використання водних ресурсів, їх
обліком та достовірністю звітних даних про обсяги використаної
води здійснюють у межах своєї компетенції органи Мінприроди,
Держводгоспу. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1421 ( 1421-2000-п ) від 13.09.2000, N 72
( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )
22. Контроль за повнотою обчислення і своєчасністю сплати до
бюджетів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту здійснюється органами державної податкової служби.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: