open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.01.2014 № 3304-05/1024-08


Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації
майдан Свободи, 5, Держпром,
м. Харків, 61022

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції комунального закладу охорони здоров'я "Обласний госпіталь для інвалідів війни" по вул. Луначарського, 42-а у м. Харкові" (оголошення № 125175 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.05.2013 № 39 (782)), проведеної Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 11.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 10.12.2013 № 3304-05/43389-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції комунального закладу охорони здоров'я "Обласний госпіталь для інвалідів війни" по вул. Луначарського, 42-а у м. Харкові" (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.05.2013 № 25 та від 16.05.2013 № 34 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено, що Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим пунктом 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3.6 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинен надати наступні документи, зокрема наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Таким чином, Замовником не зазначено способу підтвердження наявності в учасників власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Частиною першою статті 16 Закону передбачено, що замовники у разі проведення процедур закупівель, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою цієї статті.

Проте пунктом 3.6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовника передбачено, зокрема, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "наявність документального підтвердження досвіду у виконанні аналогічних договорів" учасники повинні надати оригінали відгуків про виконання робіт аналогічних роботам, що є предметом закупівлі, а саме по виконанню ремонту приміщень (не менше 3-ох) від бюджетних лікувальних закладів, один з яких по виконанню робіт в рентгенкабінеті, інші два - на розсуд Учасника з наданням копій актів виконаних робіт протягом останніх трьох років.

З огляду на викладене, встановлення Замовником кваліфікаційного критерію "досвід роботи з бюджетними лікувальними закладами" не відповідає частинам першій та другій статті 16 Закону та може призвести до штучного обмеження учасників для участі у процедурі закупівлі, що не відповідає принципам здійснення закупівель, встановленим статтею 3 Закону.

Пунктом 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3.6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасники подають у складі пропозиції конкурсних торгів оригінал довідки або нотаріально завірену копію Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку та торгівлі України або його регіонального відділення про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій.

При цьому повідомляємо, що при затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів".

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, Мін'юст є державним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 35 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 20.06.2013 № 54 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції грн.

1

Приватна будівельна фірма "Кронверк"
(далі - ПБФ "Кронверк")

5001597,60

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ"
(далі - ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ")

4948303,54

Підпунктом 1.3 пункту 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункт 1.3 пункту 3.6 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію "Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт, що є предметом закупівлі із зазначенням наявності будівельних машин і механізмів, автотранспорту (перелік, модель, рік випуску, технічний стан, власна чи орендована).

На виконання вищезазначеної вимоги підпункту 1.3 пункту 3.6 розділу 3 документації конкурсних торгів у складі пропозицій конкурсних торгів ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ" надано довідки "Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази" та "Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт" відповідно.

Разом з цим технічні частини пропозицій конкурсних торгів ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ" містять, зокрема "Ведомость ресурсов" та "Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1 на общестроительные роботы" відповідно, в яких зазначено використання, зокрема автонавантажувачі (вантажопідйомність 5 т), навантажувачі одноковшові (вантажопідйомність 1 т) та навантажувачі одноковшові (вантажопідйомність 2 т).

При цьому вищезазначені довідки "Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази"" та "Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт" не містять інформації щодо наявності у ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ" автонавантажувачі (вантажопідйомність 5 т), навантажувачі одноковшові (вантажопідйомність 1 т) та навантажувачі одноковшові (вантажопідйомність 2 т).

Таким чином ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів.

Згідно з абзацом 2 пункту першого частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 02.07.2013 № 57 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ", пропозиція конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції комунального закладу охорони здоров'я "Обласний госпіталь для інвалідів війни" по вул. Луначарського, 42-а у м. Харкові", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги статті 3 Закону та частин першої, другої статті 16 Закону, та пункту 2 частини другої статті 22 Закону;

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ПБФ "Кронверк" та ТОВ "КОМПАНІЯ СТРОЙСТИЛЬ" не відповідають вимогам підпункту 1.3 пункту 3.6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
МінекономрозвиткуА.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: