open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 21/37 від 25.01.2000

м. Київ
vd20000125 vn21/37
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної

служби

N 977/354 ( v0977342-08 ) від 08.09.2008 }
Про переліки об'єктів, на яких здійснюється

митний контроль за обсягами природного газу,

що переміщується через митний кордон України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК

"Нафтогаз України"

N 151/274 ( v_274376-00 ) від 12.05.2000

Наказом Державної митної служби

N 63/173 ( v0063342-01 ) від 12.03.2001

Наказом НАК "Нафтогаз України"

N 349/478 ( v_478376-02 ) від 03.09.2002 }

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.07.99 N 726-р ( 726-99-р ) та керуючись Законом України "Про
митну справу" ( 1262-12 ), положеннями Митного кодексу України
( 1970-12 ), "Порядком митного контролю та митного оформлення
природного газу, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом", затвердженим наказом Державної митної
служби України (ДМСУ) від 17.08.98 N 511 ( z0768-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.98 р.
N 768/3208, Н А К А З У Є М О:
1. Ввести в дію "Тимчасову інструкцію по здійсненню
фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний
кордон України трубопровідним транспортом", затверджену ДМСУ та
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" 09.08.99
(додаток 1). 2. Затвердити Перелік газовимірювальних та газорозподільчих
станцій, розміщених біля кордону України (додаток 2), на яких
встановити зони митного контролю природного газу, що переміщується
через митний кордон України. 3. Затвердити Перелік пунктів технічного приймання-передачі
газу між українськими та іноземними перевізниками, розміщених поза
митним кордоном України, (додаток 3), а також Перелік споживачів
газу Російської Федерації та Республіки Білорусь, які розташовані
між пунктами, наведеними у додатку 3 і митним кордоном України
(додаток 6). 4. Затвердити Перелік підземних сховищ газу (додаток 4). 5. НАК "Нафтогаз України" не пізніше 15 числа кожного місяця,
що слідує за звітним, надавати Центральній енергетичній митниці
(ЦЕМ) оригінали актів приймання-передачі природного газу,
підписаних у пунктах приймання газу в систему газопроводів України
українським та іноземним перевізниками. 6. Митний контроль за фактичними обсягами природного газу, що
переміщується через митний кордон України, проводити в зонах
митного контролю, наведеними у додатку 2, враховуючи систему
газопроводів-відводів, які перетинають кордон Молдова/Україна
(додаток 6). 7. Затвердити схему розміщення прикордонних газовимірювальних
станцій (ГВС) (додаток 7 (відсутній) та схему подачі газу
Республіці Молдова (додаток 8 (відсутній). 8. Начальникам регіональних митниць (додаток 9), у зоні
діяльності яких розташовані ГВС та газорозподільчі станції (ГРС),
забезпечити контроль за фактичними обсягами та якістю природного
газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом. Не пізніше наступного дня після підписання згідно з
термінами, визначеними Технічною угодою на поточний рік,
передавати ЦЕМ факсимільним зв'язком копії підписаних актів
приймання-передачі та копії сертифікатів якості з проставленим
штампом "Під митним контролем". 9. Управлінню організації митного контролю ДМСУ
(Більчук О.С.), Управлінню міждержавниих зв'язків ДМСУ
(Грабовський О.Б.), Департаменту зовнішньоекономічної діяльності
НАК "Нафтогаз України" (Гриник О.Г.) у місячний термін опрацювати
можливість митного контролю за фактичними обсягами природного
газу, що надходить на митну територію України, приймання-передача
якого здійснюється на ГВС та ГРС, розташованих за межами митної
території України. 10. ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в установленому
порядку забезпечити доступ посадових осіб митних органів на
територію і в приміщення ГВС та ГРС, наведених у додатку 2, для
здійснення фактичного митного контролю. 11. НАК "Нафтогаз України" надавати ЦЕМ відомості про
введення в експлуатацію нових вузлів обліку природного газу, що
переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом. 12. Всі зміни до цього наказу вносяться в письмовій формі як
додаток за взаємною згодою сторін. 13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника голови ДМСУ Соболя І.М. та першого заступника голови
правління НАК "Нафтогаз України" Діденка І.М.
Голова правління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" І.М.Бакай
Голова Державної
митної служби України Ю.П.Соловков
Додаток 1

до спільного Наказу ДМСУ та НАК

"Нафтогаз України" "Про перелік

об'єктів, на яких здійснюється

митний контроль за обсягами

природного газу, що переміщується

через митний кордон України"

Затверджую Затверджую
Голова Державної митної Голова правління
служби України Національної акціонерної ___________ Ю.П.Соловков компанії "Нафтогаз України"
09 серпня 1999 р. _____________ І.М.Бакай

28 липня 1999 р.

Тимчасова інструкція

по здійсненню фактичного контролю природного газу, що

переміщується через митний кордон України

трубопровідним транспортом

Інструкція по здійсненню фактичного контролю природного газу,
що переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом (далі - Інструкція) встановлює єдиний порядок
здійснення фактичного контролю природного газу, що переміщується
через митний кордон України трубопровідним транспортом, та
визначає обов'язки посадових осіб митних органів під час його
здійснення. Інструкцію розроблено відповідно до Митного кодексу України
( 1970-12 ), законів України, Порядку митного контролю та митного
оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом ( z0768-98 ) та інших
нормативних документів. Інструкція не змінює існуючого технологічного процесу
транспортування природного газу та порядку його обліку. Терміни, що вживаються в інструкції: - "газ" - природний газ, що переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом; - "газовимірювальні прилади" (далі - ГВП) - прилади чи інше
обладнання, що використовуються для визначення кількості газу та
його якісних показників; - "пункти прийому-передачі" (далі - ПППГ) - газовимірювальні
станції (ГВС), пункти вимірювання витрати газу (далі - ПВВГ), на
яких встановлені ГВП та здійснюється прийом-передача газу у
відповідності з "Техническим соглашением" (далі - "Технічна
угода"); - "пункти пропуску газу через митний кордон України" (далі -
ППГ) - найближчі до кордону України ГВС та ПВВГ, на яких
здійснюється фактичний контроль природного газу, що перетинає
митний кордон України трубопровідним транспортом; ( Абзац восьмий
преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від 03.09.2002 ) - "документація ПППГ" - місячні акти приймання-передачі та
місячні сертифікати якості газу; - "зона митного контролю"- визначена на митному кордоні
України або в інших місцях територія, в межах якої митниця
здійснює митний контроль; - "засувна арматура"- крани, засувки і т.п. технологічне
обладнання , яке входить до складу ПППГ і підпадає під митне
забезпечення; - "митне забезпечення" - засвідчення митними органами
проведення митного оформлення товарів та інших предметів, щодо
яких установлено відповідний митний режим, яке включає
проставляння уповноваженими особами митниці номерного штампа "Під
митним контролем", особистої номерної печатки, тощо, а також
пломбування транспортних засобів, тари та інших ємностей, в яких
перемішується товар.
1. Загальні положення
1.1. Фактичний контроль - це комплекс заходів, спрямованих
на: - запобігання несанкціонованого доступу до приладів
вимірювання кількості та якості встановлених на ПППГ, по яких
здійснюється прийом-передача газу; - здійснення обліку кількості газу та контролю за його
якістю; - здійснення контролю за документацією ПВВГ; 1.2. Несанкціонований доступ: - здійснення контролю за веденням обліку кількості газу та
контролю за його якістю при передачі-прийому на ПППГ; - здійснення контролю за веденням документації ПППГ. 1.3. Фактичний контроль здійснюється посадовими особами
митниць в зонах митного контролю газу, що розташовані в зонах
діяльності цих митниць. Зони митного контролю газу встановлюються Державною митною
службою України на території ПППГ. Пункти пропуску газу визначаються Центральною енергетичною
митницею, узгоджуються з керівництвом газотранспортного
підприємства та затверджуються Державною митною службою України. 1.4. Фактичний контроль газу здійснюється відповідно до
діючого митного законодавства та цієї інструкції.
2. Порядок здійснення фактичного контролю газу
2.1. До здійснення фактичного контролю газу допускаються
виключно посадові особи митного органу, які призначені наказом
керівника цього митного органу. 2.2. Особи, які призначені для здійснення фактичного контролю
газу повинні бути ознайомлені під розпис з Правилами безпеки при
експлуатації об'єктів та пожежної безпеки, що діють на
підприємствах газового комплексу. Відповідальність за проведення з посадовими особами
інструктажу та дотримання ними вимог техніки безпеки при
експлуатації об'єктів і пожежної безпеки несе керівник митного
органу, в підпорядкованості якого знаходяться ці особи в обсязі,
що відповідає здійснюваній роботі. 2.3. Працівники митного органу щоразу перед початком роботи
на газовому об'єкті проходять інструктаж з газової безпеки з
урахуванням особливостей об'єкта, на якому їм доведеться
працювати. Інструктаж проводить і оформляє в журналі інструктажу з
підписами осіб, яких інструктують і особи, яка проводить
інструктаж, керівник (начальник зміни) газового об'єкта. 2.4. Підготовка робочого органу і допуск до роботи на газових
об'єктах працівників митного органу здійснюється працівниками
експлуатаційної організації. 2.5. У разі порушення працівниками митного органу діючих на
газовому об'єкті Правил технічної, пожежної та безпечної
експлуатації, посадові особи газового об'єкту зобов'язані
заборонити подальше виконання ними робіт, про що повідомити
керівництво митного органу. 2.6. Періодичність здійснення фактичного контролю
встановлюється Центральною енергетичною митницею окремо для
кожного ПВВГ та доводиться до відома керівництва ПППГ; 2.7. Фактичний контроль газу здійснюється посадовими особами
митних органів в присутності відповідальних осіб ПППГ у наступному
порядку: - Перевірка цілісності митного забезпечення, накладеного на
ГВП та засувну арматуру; - Контроль за веденням вимірювань кількості і якості газу та
перевірка достовірності інформації про кількість та якість газу в
документації ПППГ; - Накладання митного забезпечення у вигляді штампу "Під
митним контролем" на документації ПВВГ; - Накладання митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП та
засувну арматуру у порядку, передбаченому цією Інструкцією;
3. Порядок накладання та знімання митного забезпечення
3.1. Накладання митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП
та засувну арматуру здійснюється в узгоджених місцях, передбачених
для пломбування, виключно посадовими особами митних органів, які
здійснюють фактичний контроль газу в присутності відповідальних
осіб ПВВГ. 3.2. Періодичність накладання митного забезпечення на ГВП та
засувну арматуру встановлюється Центральною енергетичною митницею
окремо для кожного ПВВГ та ставиться до відома керівництва ПППГ. 3.3. Знімання митного забезпечення у вигляді пломб з ГВП чи
засувної арматури здійснюється: - посадовими особами митних органів, які здійснюють фактичний
контроль газу в присутності відповідальних осіб ПВВГ; - при необхідності проведення ремонтних чи профілактичних
робіт - відповідальними особами ПВВГ з дозволу керівника митного
органу, чи особи, яка його замилує. Про необхідності знімання пломб з ГВП та засувної арматури
керівництво ПВВГ за дві доби сповіщає митний орган, що здійснює
фактичний контроль газу. Митне забезпечення накладається після закінчення ремонтних чи
профілактичних робіт протягом одного дня після їх закінчення. Про закінчення ремонтних чи профілактичних робіт керівництво
ПВВГ зобов'язане сповістити в письмовій формі митний орган, що
здійснює фактичний контроль. В разі реальної погрози порушення технологічного процесу -
без дозволу митних органів. При цьому, керівництво ПВВГ обов'язано терміново сповістити митний орган, що здійснює
фактичний контроль газу, про знімання митного забезпечення та
викласти у письмовій формі причини знімання не пізніше наступного
дня після знімання. 3.4. При черговому накладанні чи зніманні митного
забезпечення у вигляді пломб особами, які здійснюють фактичний
контроль газу та відповідальними особами ПВВГ складається акт за
встановленою формою (додаток 1,2). Зразок встановлених пломб
відображається в акті. 3.5. Накладання митного забезпечення у вигляді штампу "Під
митним контролем" на документації ПВВГ, що містить відомості про
кількість газу та його якісні показники, здійснюється виключно
посадовими особами митних органів, що здійснюють фактичний
контроль газу в присутності відповідальних осіб ПВВГ. 3.6. Відповідальність за збереження митного забезпечення несе
керівник ПВВГ.
4. Обов'язки посадових осіб митних органів, що здійснюють

фактичний контроль газу
При здійсненні чергового фактичного контролю газу посадові
особи митних органів зобов'язані: 4.1. суворо дотримуватись вимог цієї інструкції; 4.2. суворо дотримуватись вимог Правил безпеки при
експлуатації об'єктів та пожежної безпеки, що діють на
підприємствах газового комплексу; 4.3. перевірити цілісність митного забезпечення, накладеного
на ГВП та засувну арматуру під час попереднього фактичного
контролю; 4.4. здійснити контроль за веденням вимірювань кількості та
якості газу на ПППГ; 4.5. перевірити правильність складання та ведення
документації ПППГ; 4.6. перевірити відповідність якісних показників газу вимогам
"Технічної угоди"; 4.7. накласти митне забезпечення у вигляді штампу "Під митним
контролем" на документах ПВВГ, що містять відомості про кількість
газу та його якісні показники; 4.8. зняти старе та накласти нове митне забезпечення у
вигляді пломб на ГВГТ та засувну арматуру; 4.9. разом з відповідальними особами ПВВГ скласти акти про
зняття/накладання митного забезпечення; 4.10. отримати додаткову інформацію, необхідну для здійснення
фактичного контролю газу від працівників ПВВГ; 4.11. доповісти керівнику свого підрозділу про здійснення
фактичного контролю газу та його результати; 4.12. при наявності ПЕВМ, складає електронну копію звіту про
результати фактичного контролю та вносить й до електронної бази
даних;
5. Прикінцеві положення
5.1. Митний орган, що здійснює фактичний контроль газу
зобов'язаний: - направляти на адресу Центральної енергетичної митниці звіт
про результати фактичного контролю газу за звітний період та його
електронну копію. Звіт завіряється особистою номерною печаткою особи, яка його
здійснювала та підписується керівником митного органу. Звіт та його електронна копія направляється не пізніше
другого дня періоду, що слідує за звітним; - терміново сповіщати Центральну енергетичну митницю про всі
події, що трапились при здійсненні фактичного контролю газу; - протягом доби сповіщати Центральну енергетичну митницю про
випадки позачергового знімання митного забезпечення з ГВП чи
засувної арматури; - терміново сповіщати Центральну енергетичну митницю про
випадки невідповідності кількісно-якісних показників газу, знятих
з ГВП відомостям, внесеним до документації ПВВГ, а також про
випадки невідповідності кількісно-якісних показників газу вимогам
ТУ та ДЕСТів, що діють на об'єктах газового комплексу України. - контролювати виконання особами, які призначені для
здійснення фактичного контролю, вимог цієї Інструкції. - щорічно направляти керівництву ПВВГ перелік осіб, які
призначені для здійснення фактичного контролю. 5.2. Керівництво ПВВГ під час здійснення посадовими особами
митних органів фактичного контролю газу зобов'язано: - допускати на територію ПВВГ посадових осіб митних органів; - не перешкоджувати доступу посадових осіб митних органів до
ГВП, засувної арматури та іншого необхідного обладнання; - надавати посадовим особам митних органів всю необхідну
інформацію та документацію; - складати разом з посадовими особами митних органів всі
необхідні документи, визначені цією Інструкцією; - надавати пояснення та необхідні роз'яснення у випадках
передбачених цією Інструкцією.

( Додаток 1 (Перелік газовимірювальних та газорозподільних
станцій розміщених біля кордону на території України) виключено на
підставі Наказу НАК "Нафтогаз України" N 349/478 ( v_478376-02 )
від 03.09.2002 )

Додаток 1

до "Тимчасової інструкції

по здійсненню фактичного контролю

природного газу, що переміщується

через митний кордон України

трубопровідним транспортом"
АКТ про накладання пломб

митного органу на газовимірювальні прилади

та засувну арматуру

Мною (нами) _________________________________________________

(посада, П.І.Б. посадової особи митного органу) за участю _________________________________________________________________
(посада, ПІБ працівника пункту приймання-передачі чи пункту
пропуску природного газу через митний кордон України) _________________________________________________________________
склали цей акт у тому, що (число, місяць,рік)
на _________________________________________________________________
(найменування газовимірювальних приладів та засувної арматури) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
здійснено накладання пломб.
Вищезазначені газовимірювальні прилади та засувна арматура
знаходяться під митним контролем _________________________________

(найменування митного органу)
Зняття пломб з газовимірювальних приладів та засувної
арматури повинно здійснюватися тільки за погодженням з
керівництвом митного органу та в присутності посадової особи
митного органу. Службовий телефон оперативного чергового митного
органу_______________

_______________________________ _____________ ___________
(посадова особа митного органу) (підпис, ОНП) (ПІБ)
_______________________________ _____________ ___________

(представник пункту (підпис) (ПІБ)
приймання-передачі газу) Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від 03.09.2002 )

Додаток 2

до "Тимчасової інструкції

по здійсненню фактичного контролю

природного газу, що переміщується

через митний кордон України

трубопровідним транспортом"
АКТ про зняття пломб

митного органу

Мною (нами) _________________________________________________

(посада, П.І.Б. посадової особи митного органу) за участю _________________________________________________________________
(посада, ПіБ працівника пункту приймання-передачі чи пункту
пропуску природного газу через митний кордон України) _________________________________________________________________
склали цей акт у тому, що ________________________________________

(число, місяць, рік) а _________________________________________________________________
(найменування пункту пропуску чи приймання-передачі природного
газу)
здійснено зняття пломб митного органу з приладів вимірювання газу
та засувної арматури на підставі звернення __________________ ________________________________________________________________.
(найменування пункту пропуску чи приймання-передачі природного
газу)
Причина зняття пломб митного органу _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Службовий телефон оперативного чергового митного
органу _______________________ .

_______________________________ _____________ ___________
(посадова особа митного органу) (підпис, ОНП) (ПІБ)
_______________________________ _____________ ___________

(представник пункту (підпис) (ПІБ)
приймання-передачі газу)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від 03.09.2002 )
Додаток 2

до спільного наказу

НАК "Нафтогаз України"

та ДМСУ від 25.01.2000

N 21/37

зі змінами та доповненнями,

затвердженими спільним

наказом НАК "Нафтогаз

України та ДМСУ

03.09. 2002 N 349/478

( v_478376-02 )
Перелік

газовимірювальних і газорозподільних станцій та ПВВГ,

розміщених біля кордону на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N п/п | Газопровід | Кордон, на якому |Назва пункту технічного| Місцезнаходження, поштова адреса | | | розміщується | прийняття- передання | | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 1 |Відвід на Шебекіно | Росія/ Україна | ГРС Вовчанськ |Україна, 62500, Харківська обл., | | | | |Вовчанський район, м.Вовчанськ | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 2 |Комарно-Дроздовичі | Україна/ Польща | ГВС Дроздовичі |Україна, 82053, Львівська обл., | | | | |Старосамбірський район, с.Велюничи | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 3 |УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород), | Україна/ Словаччина | ГВС Ужгород |Україна, 89450, Закарпатська обл., | |"Прогрес", "Союз", ДУД-2 (Долина- | | |Ужгородський район, с.Часливці | |Ужгород-Державний кордон) | | | | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 4 |Відвід на Берегове | Україна/ Угорщина | ГВС Берегове |Україна, 90234, Закарпатська обл., | | | | |Берегівський район, с.Дідове | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 5 |ATI (Ананьїв- Тирасполь- Ізмаїл), РІ| Україна/ Румунія | ГВС Орловка |Україна, 68830, Одеська обл., | |(Роздільне-Ізмаїл), ШДКРІ | | |Ренійський район, с.Новосільське | |(Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий | | | | |Ріг-Ізмаїл) | | | | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 6 |Відвід на Каменськ- Шахтинський | Україна/ Росія | ГВС Ізварине |Україна, 94443, Луганська обл., | | | | |Краснодонський район, с.Ізварине | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 7 |СКЦ (Північний Кавказ-Центр), | Росія/ Україна | ГРС Воєводське |Луганська обл., 92121, Троїцький | |відвід на Лозне | | |район, с.Воєводське | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 8 |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Україна/ Молдова | ГВС Олексіївка |Україна, 60223, Чернівецька обл., | | | | |Сокирянський район, с.Олексіївка | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 9 |АЧБ (Ананьїв - Чернівці - | Україна/ Молдова | ГВС Ананьїв |Україна, 66400, Одеська обл., | |Богородчани) | | |м.Ананьїв | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 10 |ATI (Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл), РІ | Україна/ Молдова | ГВС Гребеники |Україна, 67144, Одеська обл., | |(Роздільне-Ізмаїл), ШДКРІ | | |Велико - Михайлівський район, | |(Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий | | |с.Гребеники | |Ріг-Ізмаїл) | | | | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 11 |Відвід на Троїцьке | Росія/ Україна | ГРС Троїцьке |Україна, 93354, Луганська обл., | | | | |Попаснянський район, с.Троїцьке | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 12 |Хуст-Сату-Маре | Україна/ Румунія | ГВС Текове |Україна, 90343, Закарпатська обл., | | | | |Виноградівський район, с.Текове | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 13 |СКЦ (Північний Кавказ- Центр), | Росія/ Україна | ГРС Мілове |Україна, 92500, Луганська обл., | |відвід на Чортків | | |Міловський район, с.Мілове | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 14 |ЄКК (Єлець - Курськ - Київ), відвід | Росія/ Україна | ГРС Білопілля |Україна, 41800, Сумська обл, | |на Тьоткіно | | |м.Білопілля | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 15 |ЄКД (Єлець - Курськ - Диканька), | Росія/ Україна | ГРС Хотінь |Україна, 42320, Сумська обл,, | |відвід на с.Єлизаветівка | | |Сумський район, с.Хотінь | ------+------------------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------------------| 16 |Газопровід- підключення Марківського| Росія/ Україна | ПВВГ с. Пархоменко |Україна, 94450, Луганська обл., | |газоконденсатного родовища (Росія) | | |Краснодонський район, с.Пархоменко | |до газопроводу- відводу на УКПГ | | | | |Марківське (Україна) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 151/274 ( v_274376-00 ) від 12.05.2000; в редакції
Наказу НАК "Нафтогаз України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від
03.09.2002 )

Додаток 3

до спільного наказу

НАК "Нафтогаз України" та

ДМСУ від 25.01.2000

N 21/37

зі змінами та доповненнями,

затвердженими спільним

наказом НАК "Нафтогаз

України та ДМСУ

03.09.2002 N 349/478

( v_478376-02 )
Перелік

пунктів технічного прийняття-передання природного газу
до системи газопроводів України українськими та іноземними

перевізниками, розміщених поза митним кордоном України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N п/п | На території якої | Газопровід |Назва пункту технічного| Поштова адреса | Відстань від | | країни знаходиться | | прийняття- передання | |кордону України| ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 1 |Росія |Острогозьк-Шебелинка |ГВС Валуйки |Росія, Бєлгородська обл., |13 км | | | | |Олексіївський р-н, | | | | | |с.Шведунівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 2 |Білорусь |Івацевичі-Долина |ГВС Кобрин |Білорусь, Брестська обл., |36,3 км | | | | |м.Кобрин | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 3 |Білорусь |Торжок-Долина |ГВС Мозир |Білорусь, Гомельська обл., |39,2 км | | | | |м.Мозир | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 4 |Росія |УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород), |ГВС Суджа |Росія, Курська обл., с.Суджа |1 км | | |ЄККР (Єлець-Кременчук-Кривий | | | | | |Ріг), ЄКД (Єлець-Курськ- | | | | | |Диканька), ЄКК (Курськ- | | | | | |Київ),"Прогрес" | | | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 5 |Росія |Відвід на Тьоткіно |ПВВГ Тьоткіно |Росія, Курська обл., |3,6 км | | | | |с.Тьоткіно | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 6 |Росія |Відвід на Єлизаветівку |ПВВГ Єлизаветівка |Росія, Курська обл., |2,6 км | | | | |с.Єлизаветівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 7 |Росія |СКЦ (Північний Кавказ-Центр) |ГВС Прохорівка (326 км)|Росія, Ростовська обл., |1 км | | | | |Родіоно- Несвітаївський р-н, | | | | | |хутір Новопрохорівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 8 |Росія |Відвід Таганрог-Маріуполь |ГВС Платове |Росія, Ростовська обл., |9 км | | | | |Неклинівський р-н, с. | | | | | |Весело-Вознесенівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 9 |Росія |Уренгой-Новопсков, Петровськ- |ГВС Писарівка |Росія, Воронізька обл., |53 км | | |Новопсков | |Кантеміровський р-н, | | | | | |с.Писарівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 10 |Росія |Оренбург-Новопсков,"Союз" |ГВС Сохранівка |Росія, Ростовська обл., |37 км | | | | |Чортківський р-н, с. | | | | | |Сохранівка | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 11 |Росія |СКЦ (Північний Кавказ-Центр) |ГВС Серебрянка |Росія, Воронізька обл., |2 км | | | | |м.Острогозьк | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 12 |Росія |Новодарівка-Амвросіївка |ГРС Куйбишево |Росія, Ростовська обл., |7,5 км | | | | |Куйбишевський р-н, | | | | | |с.Куйбишево | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 13 |Росія |ШБКБ (Шебелинка-Бєлгород- |ГВС Бєлгород |Росія, м.Бєлгород |4 км | | |Курськ-Брянськ) | | | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 14 |Росія |СКЦ (Північний Кавказ-Центр) |ПВВГ Лозне |Росія, Бєлгородська обл., |8 км | | | | |с.Лозне | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 15 |Росія |Тула-Шостка-Київ |ГРС Случевськ |Росія, Бєлгородська обл., |7 км | | | | |с.Случевськ | | ------+---------------------+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------| 16 |Росія |Оренбург-Новопсков,"Союз" |ПВВГ Чортків |Росія, Ростовська обл., |24 км | | | | |Чортківський р-н, смт.Чортків| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 151/274 ( v_274376-00 ) від 12.05.2000; в редакції
Наказу НАК "Нафтогаз України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від
03.09.2002 )
Додаток 4

до спільного наказу

НАК "Нафтогаз України"

та ДМСУ від 25.01.2000

N 21/37

зі змінами та доповненнями,

затвердженими спільним

наказом НАК "Нафтогаз

України та ДМСУ

03.09.2002 N 349/478

( v_478376-02 )
Перелік
споживачів газу Російської Федерації та Республіки Білорусь,

які розміщені між пунктами прийняття-передання газу

і державним кордоном України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NN | Назва ГРС | Власник ГРС | Відстань від кордону | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| I.Газопровід Торжок - Долина Дільниця ГВС Мозир-кордон Білорусія/Україна | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |ГРС Єльськ |Білтрансгаз |22.2 км | -------+----------------------------+------------------------------------------+---------------------------| 2. |ГРС Наровля |Білтрансгаз |17.2 км | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| II. Газопровід Оренбург-Новопсков Дільниця ГВС Сохранівка - кордон Росія/Україна | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3. |ГРС Щедрівка |Волгоградтрансгаз |12 км | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| III. Газопровід Петровськ-Новопсков Дільниця ГВС Писарівка - кордон Росія/Україна | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4. |ГРС Росошанський відвід |Волгоградтрансгаз |25 км | -------+----------------------------+------------------------------------------+---------------------------| 5. |ГРС Контемирівка |Волгоградтрансгаз |10 км | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НАК "Нафтогаз
України" N 151/274 ( v_274376-00 ) від 12.05.2000; в редакції
Наказу НАК "Нафтогаз України" N 349/478 ( v_478376-02 ) від
03.09.2002 )
Додаток 5

до спільного наказу

НАК "Нафтогаз України"

та ДМСУ від 25.01.2000

N 21/37

зі змінами та доповненнями,

затвердженими спільним

наказом НАК "Нафтогаз

України та ДМСУ

03.09.2002 N 349/478

( v_478376-02 )
Перелік

підземних сховищ газу
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Назва ПСГ | Поштова адреса |Проектний активний об'єм ПСГ, | | | | млн.куб.м. | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 1 |Б.Волицько-Угерське |Україна, 82400, Львівська обл., Стрийський р-н, | 17640 | | |м.Стрий, вул.Сколівська, 3, Стрийське ВУПЗГ | | | |(виробниче управління підземного зберігання газу) | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 2 |Угерське (XIV-XV) |Україна, 82400, Львівська обл., Стрийський р-н, | 2000 | | |м.Стрий, вул.Сколівська, 3, Стрийське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 3 |Дашавське |Україна, 82443, Львівська обл., Стрийський р-н, | 2150 | | |смт. Дашава, Дашавське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 4 |Опарське |Україна, 82164, Львівська обл., Дрогобицький р-н, | 2400 | | |с.Опари, Опарське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 5 |Богородчанське |Україна, 77700, Івано-Франківська обл., | 2300 | | |смт.Богородчани, а/с 77, Богородчанське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 6 |Солохівське |Україна, 38520, Полтавська обл., Диканський р-н, | 1200 | | |с.Водяна Балка, Солохівське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 7 |Олишівське |Україна, 15575, Чернігівська обл., Чернігівський | 310 | | |р-н, смт.Олишівка, вул.Комсомольська ,37, | | | |Олишівське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 8 |Червонопартизанське |Україна, 15553, Чернігівська обл., Носівський р-н, | 1500 | | |с.Мрин, Мринське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 9 |Кегичівське |Україна, 64000, Харківська обл., Кегичівський р-н, | 700 | | |смт.Кегичівка, Кегичівське ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 10 |Пролетарське |Україна, 51122, Дніпропетровська обл., | 1000 | | |Магдалинівський р-н, с.Пролетарське, Пролетарське | | | |ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 11 |Червоно-Попівське |Україна, 93400, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, | 425 | | |Сєверодонецьке ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 12 |Глібівське |Україна, 96400, Автономна Республіка Крим, | 1000 | | |Чорноморський р-н, с.Красна Поляна, Глібівське | | | |ВУПЗГ | | --------+---------------------+---------------------------------------------------+------------------------------| 13 |Вергунське |Україна, 93400, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, | 400 | | |Сєверодонецьке ВУПЗГ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 в редакції Наказу НАК "Нафтогаз України"
N 349/478 ( v_478376-02 ) від 03.09.2002 )

Додаток 6

до спільного наказу

НАК "Нафтогаз України"

та ДМСУ від 25.01.2000

N 21/37

зі змінами та доповненнями,

затвердженими спільним

наказом

НАК "Нафтогаз України"

та ДМСУ 03.09.2002

N 349/478

( v_478376-02 )
Перелік

газопроводів-відводів, ГРС та ПВВГ, які розміщено

у прикордонній зоні на території Молдови і України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Назва газопроводу-відводу і ГРС | Назва магістрального газопроводу |Країна, на території якої| | | |розміщується ГРС (ПВВГ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| I. Дільниця ГВС Гребеники - ГВС Каушани* - ГВС Орловка | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Відвід на Первомайськ, ГРС Первомайськ |ШДКРІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг- | Молдова | | |Ізмаїл) | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 2 |Відвід на Молдовську ГРЕС 2.1. ГРС |ШДКРІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг- | Молдова | |Дністровськ 2.2. ГРС Молдовської ГРЕС |Ізмаїл) | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 3 |Відвід на Бєлгород-Дністровський, ГРС Бєлгород- |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | |Дністровський* | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 4 |Відвід на Тарутине 4.1. КС Тарутине 4.2. ГРС |АТІ (Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл) | Україна | |Тарутине | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 5 |Відвід на Огороднє, ГРС Огороднє |АТІ (Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 6 |Відвід на Червоноармійське, ГРС Червоноармійське |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 7 |Відвід на Ізмаїл 7.1. ГРС Болград 7.2. ГРС |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | |Жовтневе 7.3. ГРС Колончак 7.4. ГРС Ізмаїл | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 8 |Відвід на Виноградівку, ГРС Виноградівка |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 9 |Відвід на Владичени, ГРС Владичени |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 10 |Відвід на Рені, ГРС Рені |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 11 |Відвід на Новосельське 11.1. КС Орловка 11.2. ГРС |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Україна | |Новосельське | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 12 |Відвід на Саіци, ГРС Саіци |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 13 |Відвід на Бессарабку 13.1. ГРС Садаклія 13.2. ГРС |ШДКРІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг- | Молдова | |Чимишлія 13.3. ГРС Гура-Галбіней 13.4. ГРС |Ізмаїл) | | |Хинчешть* 13.5. ГРС Бессарабка | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 14 |Відвід на Комрат 14.1. ГРС Твардіца 14.2. ГРС |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | |Комрат | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 15 |Відвід на Чадир - Лунга, ГРС Чадир - Лунга |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 16 |Відвід на Тараклію, ГРС Тараклія |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 17 |Відвід на Кайраклію, ГРС Кайраклія |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 18 |Газопровід - відвід на Кагул 18.1. ГРС |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | |Бурлачени 18.2. ГРС Вулкєнешть 18.3. КС | | | |Вулкєнешть 18.4. ГРС Чумай 18.5. ГРС Пеленей 18.6.| | | |ГРС Кагул | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 19 |Газопровід - відвід на Чишмикіой 19.1. ГРС |РІ (Роздільне-Ізмаїл) | Молдова | |Етулія 19.2. ГРС Чишмикіой | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| II. Дільниця ГВС Ананьїв - ГВС Олексіївка (газопровід Ананьїв - Чернівці - Богородчани) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 20 |Відвід на Могилів - Подільський, ГРС |АЧБ (Ананьїв-Чернівці- Богородчани) | Україна | |Могилів - Подільський | | | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 21 |Відвід на Липецьке, ГРС Липецьке |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 22 |Відвід на Котовськ, ГРС Котовськ |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 23 |Відвід на Балту, ГРС Балта |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 24 |Відвід на Кодиму, ГРС Кодима* |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Україна | -------+--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-------------------------| 25 |Відвід на Бричани, ГРС Бричани |АЧБ (Ананьїв-Чернівці-Богородчани) | Молдова | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| III. Дільниця ГВС Ряснополь-ГВС Гребенники** | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 26 |Газопровід - відвід на Одесу (після ГВС |ШДКРІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг- | Україна | |Гребеники) 26.1. ГРС Лиманське 26.2. ГРС |Ізмаїл) | | |Щербанка 26.3. ГРС Біляївка 26.4. ГРС | | | |Теплодар 26.5. ГРС Овідіополь 26.6. ГРС | | | |Новоградівка 26.7. ГРС Надлиманське 26.8. ГРС | | | |Іллічівськ 26.9. ГРС Іллічівськ (на с. | | | |Затока) 26.10. ГРС Одеса-3 26.11. ГРС | | | |Дачне 26.12. ГРС Августівка 26.13. ГРС | | | |Ільїнка 26.14. ГРС Кіровської п/ф 26.15. ГРС | | | |Новомиколаївка* | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - ГВС, ГРС, що будуються
** - подання природного газу в напрямку Одеси здійснюється
тільки при технологічній потребі або в аварійній ситуації
( Додаток 6 в редакції Наказу НАК "Нафтогаз України" N 349/478
( v_478376-02 ) від 03.09.2002 )

Додатки 7 та 8 відсутні (мають графічне зображення).
Додаток 9

до спільного Наказу ДМСУ та НАК

"Нафтогаз України" "Про перелік

об'єктів, на яких здійснюється

митний контроль за обсягами

природного газу, що переміщується

через митний кордон України"
Перелік регіональних митниць, в зоні яких

розташовані газовимірювальні та

газорозподільні станції
Східна Карпатська Західна Чорнобильська Донбаська Центральна енергетична митниця
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 63/173 ( v0063342-01 ) від 12.03.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: