open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 328 від 11.11.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 січня 1998 р.

за N 9/2449

Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на

екстрену медичну допомогу, що надається іноземним

громадянам державними та комунальними закладами

охорони здоров'я України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1997 року N 1021 ( 1021-97-п ) "Про вдосконалення
Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які
тимчасово перебувають на території України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок встановлення цін (тарифів) на екстрену
медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та
комунальними закладами охорони здоров'я України, що додається. 2. Довести до відома Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій Порядок
встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що
надається іноземним громадянам в державних та комунальних закладах
охорони здоров'я України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров'я

України 11 листопада 1997 р. N 328
Порядок
встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що
надається іноземним громадянам державними та комунальними

закладами охорони здоров'я України
1. Даний Порядок встановлення цін (тарифів) на екстрену
медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та
комунальними закладами охорони здоров'я, розроблено на підставі
постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року
N 1146 ( 1146-96-п ) "Про надання медичної допомоги іноземним
громадянам", від 28 січня 1997 року N 79 ( 79-97-п ) "Про
затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним
громадянам, які тимчасово перебувають на території України", від
17 вересня 1997 року N 1021 ( 1021-97-п ) "Про вдосконалення
Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які
тимчасово перебувають на території України". 2. Базою для визначення вартості екстреної медичної допомоги,
наданої іноземним громадянам, є розрахунок валових витрат
відповідно до ст.5 Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
22 травня 1997 року N 283/97-ВР. 3. Валові витрати закладів охорони здоров'я діляться на прямі
та непрямі. 4. До прямих відносяться витрати, які можна обрахувати
прямими розрахунками. Це витрати на: - оплату праці; - відрахування на соціальне страхування та до цільових
фондів; - харчування хворих; - придбання медикаментів, перев'язувальних і дезінфікуючих
засобів та інших матеріалів; - амортизація медичного чи іншого обладнання, що
використовується для надання послуги*; - придбання м'якого інвентарю; - інші витрати. 5. Витрати на оплату праці обраховуються на підставі чинних
розмірів посадових окладів та інших умов оплати праці,
передбачених чинним законодавством. 6. Інші прямі витрати визначаються застосуванням відповідних
норм та нормативів за статтями матеріальних витрат. При відсутності затверджених у встановленому порядку норм чи
нормативів для визначення витрат застосовуються розрахункові
показники, які можуть об'єктивно обгрунтувати потребу в коштах
(середній розмір витрат у порівняльних умовах за ряд попередніх
років, повний перелік матеріалів, товарів чи видів послуг та ціни
і розцінки на них тощо). 7. Непрямі витрати - це витрати, що пов'язані з діяльністю
закладу в цілому і не можуть бути обраховані прямими обрахунками. До непрямих витрат відносяться: - канцелярські, господарські витрати; - відрядження та службові роз'їзди; - амортизація основних фондів, крім медичного та іншого
обладнання, що враховано в прямих витратах*;
_______________

* Для закладів охорони здоров'я, що надають послуги виключно
за плату.
_______________

* Для закладів охорони здоров'я, що надають послуги виключно
за плату.
- інші непрямі витрати. 8. Розрахунки непрямих витрат здійснюються з урахуванням
конкретних умов функціонування закладу в цілому та структурних
підрозділів, що надають екстрену медичну допомогу іноземним
громадянам. Їх сума визначається, як правило, у відсотках від
загальної суми витрат закладу за тими чи іншими статтями витрат
або елементами витрат пропорційно до площі чи кубатури займаних
приміщень (витрати на опалення, освітлення, поточний та
капітальний ремонт), кількості хворих, що проходять лікування, чи
кількості працівників (витрати на холодне і гаряче водопостачання)
і т.д. 9. Максимальним рівнем рентабельності, яка може враховуватись
при визначенні ціни на вказані послуги закладів охорони здоров'я,
є рентабельність в розмірі до 40% собівартості. 10. Кошти, отримані за екстрену медичну допомогу, надану
іноземцям в закладах охорони здоров'я, основне фінансування яких
здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, спрямовуються на
покриття витрат, пов'язаних з виконанням роботи по наданню
екстреної медичної допомоги іноземцям, на покриття першочергових
витрат закладів охорони здоров'я. Прибуток, одержаний від надання екстреної медичної допомоги
іноземцям, що залишається у розпорядженні закладу охорони
здоров'я, спрямовується на покриття потреби в коштах на оплату
праці працівників, покриття інших першочергових витрат з
урахуванням вимог, передбачених пунктом 15 Положення про порядок
складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи,
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21.02.97 N 180 ( 180-97-п ) "Про затвердження Положення про
порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної
установи, організації". 11. Контроль за організацією і якістю надання екстреної
медичної допомоги іноземним громадянам, а також правильністю
застосування цін (тарифів) здійснюють в межах своєї компетенції
відповідні органи охорони здоров'я, Державна акціонерна страхова
компанія України з надання екстреної медичної допомоги іноземним
громадянам та інші державні органи та організації, на які згідно
із чинним законодавством покладені зазначені контрольні функції.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: