open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 419 від 18.11.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 грудня 1997 р.
vd971118 vn419 за N 578/2382
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 341 ( z0971-05 ) від 16.08.2005 )
Про затвердження Порядку проведення одноразового

перерахунку сум податкового кредиту і податкових

зобов'язань по податку на додану вартість, та

Форм проведення одноразового перерахунку

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) та, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення одноразового перерахунку сум
податкового кредиту і податкових зобов'язань по податку на додану
вартість та Форми проведення одноразового перерахунку (для
торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності та для
виробничої діяльності), що додається. 2. Начальнику Головного управління непрямих податків Проценку
Г.П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
Голова ДПА України М.Я.Азаров
Погоджено:
Міністерство фінансів України М.Я.Азаров
Затверджено

наказом ДПА України

від 18.11.97 р. N 419
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 грудня 1997 р.

за N 578/2382
Порядок

проведення одноразового перерахунку сум

податкового кредиту і податкових зобов'язань

по податку на додану вартість
1. Одноразовий перерахунок здійснюється відповідно до вимог
пункту 11.8 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (далі в тексті - Закон) суб'єктами підприємницької
діяльності, які до набрання чинності Законом повинні були
нараховувати податок на додану вартість при реалізації товарів
(робіт, послуг), незалежно від того, зареєстровані такі суб'єкти
як платники податку відповідно до вимог Закону чи ні. 2. Балансовий облік результатів одноразового перерахунку
ведеться окремо від обліку податкових зобов'язань і податкового
кредиту, що виникли після набрання чинності Законом України "Про
податок на додану вартість". 3. Результати проведення одноразового перерахунку подаються
до податкової адміністрації за місцем реєстрації платника (якщо
платник не зареєстрований як платник податку - результати
розрахунку подаються в податкову адміністрацію за
місцезнаходженням платника) за встановленою формою щомісячно, в
строк, встановлений для подання податкової декларації по податку
на додану вартість, тобто, починаючи з першого звітного періоду,
що настав після набрання чинності Законом України "Про податок на
додану вартість", до закінчення терміну дії перехідного періоду,
починаючи з жовтня 1997 року (для платників, що мають
щоквартальний звітний період, - починаючи з IV кварталу 1997 року)
по грудень 1998 року (для платників, що мають щоквартальний
звітний період, - по IV квартал 1998 року) включно. Далі в тексті
такі звітні періоди іменуються відповідно - перший звітний період,
наступний звітний період. 4. Форма проведення одноразового перерахунку визначена окремо
для платників, які здійснюють виробничу діяльність і окремо для
платників, які здійснюють торговельну, оптово-збутову та
посередницьку діяльність. Якщо платник здійснює одночасно різні
види діяльності, ним подаються дві окремі Форми проведення
одноразового перерахунку. 5. Визначення сум податку на додану вартість для проведення
одноразового перерахунку та порядок подальшого їх зарахування. Для проведення одноразового перерахунку визначаються суми
податку на додану вартість, які збільшують податкові зобов'язання,
зменшують податкові зобов'язання та збільшують податковий кредит. 5.1. Збільшення податкових зобов'язань: а) сума податку на додану вартість за відвантаженими товарами
(роботами, послугами), відвантаження (виконання, надання) яких
відбулося до 01.10.97 р., і за якими не проведено оплату їх
вартості станом на 01.10.97 р.; торговельні, оптово-збутові та посередницькі організації
визначають податкові зобов'язання із загальної вартості
відвантажених товарів (крім звільнених від оподаткування) виходячи
з цін продажу; починаючи з першого звітного періоду суми податку, одержані в
звітному періоді, на який припадає надходження коштів на
розрахунковий рахунок платника податку в оплату таких товарів,
включаються до податкових зобов'язань такого звітного періоду; б) сума податку на додану вартість за товарами, переданими до
01.10.97 р. на умовах комісії (консигнації), але за які станом на
01.10.97 р. не отримано оплату (починаючи з першого звітного
періоду суми податку, одержані в звітному періоді, на який
припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника
податку в оплату таких товарів, включаються до податкових
зобов'язань такого звітного періоду). 5.2. Зменшення податкових зобов'язань: а) сума перевищення податку на додану вартість, яка повинна
була враховуватися у разі зменшення платежів в наступних звітних
періодах, тобто від'ємна різниця між сумою податку, отриманого
від покупців та сплаченого постачальникам, зазначена в декларації
за вересень 1997 року; така сума враховується при зменшенні податкових зобов'язань
рівними частками кожного звітного періоду (починаючи з першого
звітного періоду) і визначається як 1/15 від значення суми
перевищення податку на додану вартість (рівна частка суми податку,
яка припадає на кожен з 15 місяців перехідного періоду, з жовтня
1997 року по грудень 1998 року включно) або 1/5 від значення суми
перевищення податку на додану вартість, якщо платник має
щоквартальний звітний період (рівна частка суми податку, яка
припадає на кожен з 5 кварталів перехідного періоду, з IV кварталу
1997 року по IV квартал 1998 року включно); б) суми податку на додану вартість, які були сплачені
торговельними, оптово-збутовими та посередницькими організаціями
постачальникам до 01.10.97 р. у зв'язку з придбанням (за даними
інвентаризації): - товарів, які станом на 01.10.97 р. рахуються в товарних
залишках; - товарів, відвантажених до 01.10.97 р., але не оплачених
покупцями; - товарів, переданих платником на комісію (консигнацію) до
01.10.97 р.; такі суми податку враховуються при зменшенні податкових
зобов'язань платника в першому звітному періоді дії Закону. 5.3. Збільшення податкового кредиту: а) сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) за
основні фонди, які підлягають амортизації, придбані до 01.10.97
р., але не введені в експлуатацію станом на 01.10.97 р.; починаючи з першого звітного періоду, суми податку по
основних фондах, які введені в експлуатацію в звітному періоді,
включаються до податкового кредиту такого звітного періоду; якщо платником одночасно здійснюються оподатковувані
операції, звільнені від оподаткування або такі, що не є об'єктом
оподаткування, до податкового кредиту включається лише та частка
суми введених в експлуатацію основних фондів, яка відповідає
частці використання таких основних фондів в оподатковуваних
операціях; б) суми податку на додану вартість, нараховані торговельним,
оптово-збутовим та посередницьким організаціям постачальниками, за
які станом на 01.10.97 р., не здійснені розрахунки торговельними,
оптово-збутовими та постачальницькими організаціями у зв'язку з
придбанням (за даними інвентаризації): - товарів, які станом на 01.10.97 р. рахуються в товарних
залишках; - товарів, відвантажених до 01.10.97 р., але не оплачених
покупцями; - товарів, переданих платником на комісію (консигнацію) до
01.10.97 р.; починаючи з першого звітного періоду, суми податку, сплачені
постачальникам таких товарів в звітному періоді, на який припадає
дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в
оплату таких товарів, включаються до податкового кредиту такого
звітного періоду. 6. При проведенні одноразового перерахунку до категорії
товарів відвантажених (робіт виконаних, послуг наданих) але не
оплачених до 01.10.97 р. повинні бути включені всі відвантажені
товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені покупцями
(замовниками та іншими дебіторами) станом на 01.10.97 р.,
незалежно від того, як платниками визначався до 01.10.97 р. обсяг
реалізованої продукції, за датою надходження коштів в оплату такої
продукції чи за датою її відвантаження (передачі). 7. У разі наявності сум заборгованості по рахунках з
покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій
продукції (товарах), виконаних роботах, наданих послугах, які
забезпечені одержаними векселями, така сума заборгованості також
включається до категорії товарів відвантажених (робіт виконаних,
послуг наданих) але не оплачених до 01.10.97 р. 8. Одноразовий перерахунок сум податкових зобов'язань не
проводиться по товарах, які відвантажені на умовах здійснення
товарообмінних (бартерних) операцій, оскільки визначення сум
податкових зобов'язань в умовах дії Декрету Кабінету Міністрів
України від 26.12.92 р. N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" здійснювалося незалежно від дати оплати. 9. Одержані до 01.10.97 р. аванси (попередня оплата) за
товари (роботи, послуги), відвантаження (виконання, надання) яких
відбувається після 01.10.97 р., при проведенні одноразового
перерахунку сум податкових зобов'язань не враховуються, а
включаються до податкових зобов'язань тих звітних періодів, в яких
відбувається відвантаження (виконання, надання) зазначених товарів
(робіт, послуг) з підтвердженням такого відвантаження (виконання,
надання) випискою податкової накладної та відповідним
відображенням в податковій декларації.
Затверджено

наказом ДПА України

від 18.11.97 N 419
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Форма проведення одноразового перерахунку

для виробничої діяльності

за ___________________________ 199_ року

звітний (податковий) період ——— 02| Платник _____________________________________________________ ——— (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по-батькові - для фізичної особи) ——— —————————————————————————Ідентифікаційний ——— - юридична особа —————————————————————————код платника згідно з ЄДРПОУ
——— ————————————————————— Ідентифікаційний код ——— - фізична особа ————————————————————— платника згідно з ДРФО
——— ————————————————————————— —————————————————— 03| Індивідуальний | | | | | | | | | | | | | | | ——— податковий номер ————————————————————————— —————————————————— (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ)
——— 04| Адреса, телефон ——— платника ______________________________________________

————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Розрахунок збільшення податкових зобов'язань

грн. ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | Залишок | Оплачено в | Залишок /п| | станом на | звітному | станом на | | 01.__.9_ р. | періоді | 01.__.9_ р. | |—————————————+————————————+————————————— | |Всього з|ПДВ |Всього з|ПДВ|Всього з|ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | ——+——————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——+——————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1.|Товари, відвантажені | | | | | | |покупцям до 01.10.97р,| | | | | | |але не оплачені ними, | | | | | | |всього | | | | | | |в тому числі: | | | | | | |- оподатковувані | | | | | | |згідно з Декретом | | | | | | |- звільнені від опо- | | | | | | |даткування згідно з | | | | | | |Декретом | | | | | | 2.|Всього по розділу I | | | | | | Х |рядок 1 + рядок 2 | Х | Х | Х | | Х | Х ————————————————————————————————————————————————————————————————— II. Розрахунок зменшення податкових зобов'язань ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | |Залишок |Зменшення податко- |Залишок /п| |станом на |вих зобов'язань |станом на | |01.__.9_ р.|звітного періоду |01.__.9_ р. | |———————————+———————————————————+——————————— | |Всього|ПДВ | ПДВ | ПДВ | |з ПДВ | | | ——+——————————————————+——————+————+———————————————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+——————————————————+——————+————+———————————————————+——————————— 3.|Сума перевищення | | | | |ПДВ, яка повинна | | | | |була враховуватися| | | | |у разі зменшення | | | | |платежів в наступ-| | | | |них звітних періо-| | | | |дах (рядок 7 дек- | | | | |ларації за вересе-| | | | |нь 1997 р.) | Х | | Х | Х 4.|Частка суми ПДВ, | | | | |яка зараховується | | | | |рівними частками у| | | | |зменшення податко-| | | | |вих зобов'язань | Х | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— значення графи 4 рядка 4 дорівнює значенню графи 4 рядка 3 в
жовтні 1997 року, в наступних звітних періодах рівне значенню
графи 6 рядка 4 попереднього звітного періоду; значення графи 5 цього рядка визначається як 1/15 від
значення графи 4 рядка 3 (або 1/5, якщо платник має щоквартальний
звітний період); значення графи 6 рядка 6 - це різниця граф 4 та 5 цього рядка ————————————————————————————————————————————————————————————————— III. Збільшення податкового кредиту ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | Залишок | Оплачено в | Залишок /п| | станом на | звітному | станом на | | 01.__.9_ р. | періоді | 01.__.9_ р. | |—————————————+————————————+————————————— | |Всього з|ПДВ |Всього з|ПДВ|Всього з|ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 5.|сума ПДВ, сплачена | | | | | | |(нарахована) за | | | | | | |основні фонди, | | | | | | |придбані, але не | | | | | | |не введені в експлуа-| | | | | | |тацію до 01.10.97 р. | | | | | | 6.|Всього по розділу III| Х | Х | Х | | Х | Х ————————————————————————————————————————————————————————————————— IV. Податкові зобов'язання звітного періоду ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | |Сума ПДВ /п| | ——+—————————————————————————————————————————————————————+———————— 7.|Сума ПДВ, яка збільшує податкові зобов'язання | | |(графа 6 рядка 2 розділу I) | + | 8.|Сума ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання | | |(графа 5 рядка 4 розділу II) | - | 9.|Сума ПДВ, яка збільшує податковий кредит | | |(графа 6 рядка 6 розділу III | - | 0.|Податкові зобов'язання звітного періоду за даним | | |розрахунком, які підлягають нарахуванню або | | |зменшенню по особовому рахунку платника | | |а) підлягає нарахуванню за особовим рахунком | | |платника за результатами перерахунку у звітному | + | |періоді | | |(позитивне значення різниці (рядок 7 - рядок 8 - | | |- рядок 9); | | |б) підлягає зменшенню за особовим рахунком | - | |платника за результатами перерахунку у звітному | | |періоді | | |(від'ємне значення різниці (рядок 7 - рядок 8 - | | |- рядок 9); | | ———————————————————————————————————————————————————————+————————
————————————————————————— Дата подання перерахунку| ————————————————————————— Наведена інформація є вірною.
Директор _____________________________________

(підпис) (прізвище) —————— Бухгалтер _____________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ——————
Платник ПДВ _____________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)

Затверджено

наказом ДПА України

від 18.11.97 N 419
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Форма проведення одноразового перерахунку
для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності

за ___________________________ 199_ року

звітний (податковий) період ——— 02| Платник _____________________________________________________ ——— (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, побатькові - для фізичної особи) ——— —————————————————————————Ідентифікаційний ——— - юридична особа —————————————————————————код платника згідно з ЄДРПОУ
——— ————————————————————— Ідентифікаційний код ——— - фізична особа ————————————————————— платника згідно з ДРФО
——— ————————————————————————— —————————————————— 03| Індивідуальний | | | | | | | | | | | | | | | ——— податковий номер ————————————————————————— —————————————————— (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ)
——— 04| Адреса, телефон ——— платника ______________________________________________

————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Розрахунок збільшення податкових зобов'язань ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | Залишок | Оплачено в | Залишок /п| | станом на | звітному | станом на | | 01.__.9_ р. | періоді | 01.__.9_ р. | |—————————————+————————————+————————————— | |Всього з|ПДВ |Всього з|ПДВ|Всього з|ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1.|Товари, відвантажені | | | | | | |покупцям до | | | | | | |01.10.97 р., але не | | | | | | |оплачені ними, | | | | | | |всього | | | | | | |в тому числі: | | | | | | |- оподатковувані | | | | | | |згідно з Декретом | | | | | | |- звільнені від опо- | | | | | | |даткування згідно з | | | | | | |Декретом (крім експо-| | | | | | |рту), з них: | | | | | | |вартість без націнки | | Х | | Х | | Х |націнка | | | | | | |- експортні операції | | | | | | 2.|Товари, передані до | | | | | | |01.10.97 р. на умовах| | | | | | |комісії (консигна- | | | | | | |ції), але за які не | | | | | | |отримано оплату, | | | | | | |всього | | | | | | |в тому числі: | | | | | | |- оподатковувані | | | | | | |згідно з Декретом | | | | | | |- звільнені від опо- | | | | | | |даткування згідно з | | | | | | |Декретом, з них: | | | | | | |вартість без націнки | | Х | | Х | | Х |націнка | | | | | | 3.|Всього по розділу I | | | | | | |(рядок 1 + рядок 2) | Х | Х | Х | | Х | Х ————————————————————————————————————————————————————————————————— II. Розрахунок зменшення податкових зобов'язань ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | |Залишок |Зменшення податко- |Залишок /п| |станом на |вих зобов'язань |станом на | |01.__.9_ р.|звітного періоду |01.__.9_ р. | |———————————+———————————————————+——————————— | |Всього|ПДВ | ПДВ | ПДВ | |з ПДВ | | | ——+——————————————————+——————+————+———————————————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+——————————————————+——————+————+———————————————————+——————————— 4.|ПДВ, сплачений по-| | | | |стачальникам до | | | | |01.10.97 р. у | | | | |зв'язку з придбан-| | | | |ням товарів (за | | | | |даними інвентари- | | | | |зації), крім това-| | | | |рів, звільнених | | | | |від оподаткування,| | | | |всього: | | | | Х |з них: | | | | |а) по товарних за-| | | | |лишках на | | | | |01.10.97 р. | | | Х | Х |б) по товарах, | | | | |відвантажених до | | | | |01.10.97 р., але | | | | |не оплачених поку-| | | | |пцями | | | Х | Х |в) по товарах, пе-| | | | |реданих платником | | | | |на комісію до | | | | |01.10.97 р. | | | Х | Х 5.|Сума перевищення | | | | |ПДВ, яка повинна | | | | |була враховуватися| | | | |у разі зменшення | | | | |платежів в наступ-| | | | |них звітних періо-| | | | |дах (рядок 6 дек- | | | | |ларації за вересе-| | | | |нь 1997 р.) | Х | | Х | Х 6.|Частка суми ПДВ, | | | | |яка зараховується | | | | |рівними частками у| | | | |зменшення податко-| | | | |вих зобов'язань | Х | | | 7.|Всього по розділу | | | | |II (рядок4 + | | | | |+ рядок6) | Х | Х | | Х ————————————————————————————————————————————————————————————————— значення графи 4 рядка 6 дорівнює значенню графи 4 рядка 5 в
жовтні 1997 року, в наступних звітних періодах рівне значенню
графи 6 рядка 6 попереднього звітного періоду; значення графи 5 рядка 6 визначається як 1/15 від значення
графи 4 рядка 5 (або 1/5, якщо платник має щоквартальний звітний
період); значення графи 6 ряда 6 - це різниця граф 4 та 5 рядка 6. ————————————————————————————————————————————————————————————————— III. Збільшення податкового кредиту ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | Залишок | Оплачено в | Залишок /п| | станом на | звітному | станом на | | 01.__.9_ р. | періоді | 01.__.9_ р. | |—————————————+————————————+————————————— | |Всього з|ПДВ |Всього з|ПДВ|Всього з|ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | | ПДВ | ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——+—————————————————————+————————+————+————————+———+————————+———— 8.|ПДВ, нарахований до | | | | | | |01.10.97 р., у зв'яз-| | | | | | |ку з придбанням това-| | | | | | |рів і не оплачений | | | | | | |станом на 01.10.97 р.| | | | | | |(за даними інвентари-| | | | | | |зації), крім товарів,| | | | | | |звільнених від опода-| | | | | | |ткування, всього: | | | | | | |а) по товарних залиш-| | | | | | |ках | | | | | | |б) по товарах, відва-| | | | | | |нтажених до | | | | | | |01.10.97 р., але не | | | | | | |оплачених покупцями | | | | | | |в) по товарах, пере- | | | | | | |даних платником на | | | | | | |комісію до | | | | | | |01.10.97 р. | | | | | | 9.|Сплачена (нарахована)| | | | | | |сума ПДВ по основних | | | | | | |фондах, придбаних та | | | | | | |не введених в експлу-| | | | | | |атацію до 01.10.97 р.| | | | | | 0.|Сума ПДВ, сплачена в | | | | | | |зв'язку з придбанням | | | | | | |товарів, відвантаже- | | | | | | |них на експорт до | | | | | | |01.10.97 р., і оплата| | | | | | |в іноземній валюті за| | | | | | |таке відвантаження | | | | | | |відбулася після | | | | | | |01.10.97 р.* | | | | | | 1.|Всього по розділу III| | | | | | |(рядок 8 + рядок 9 + | | | | | | |+ рядок 10) | Х | Х | Х | | Х | Х ————————————————————————————————————————————————————————————————— IV. Податкові зобов'язання звітного періоду ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | |Сума ПДВ /п| | ——+—————————————————————————————————————————————————————+———————— 2.|Сума ПДВ, яка збільшує податкові зобов'язання | | |(графа 6 рядка 3 розділу I) | + | 3.|Сума ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання | | |(графа 5 рядка 7 розділу II) | - | 4.|Сума ПДВ, яка враховується при визначенні подат- | | |кових зобов'язань (рядок 19 розрахунку поперед- | | |нього звітного періоду) | - | 5.|Податкові зобов'язання звітного періоду по даному| | |розрахунку (рядок 12 - рядок 13 - рядок 14): | | |а) позитивне значення | + | |б) від'ємне значення | - | 6.|Довідково: податкові зобов'язання з податкової | | |декларації даного звітного періоду (рядок 23а | | |податкової декларації) | | 7.|Підлягає нарахуванню за результатами перерахунку | | |у звітному періоді | | |(позитивне значення рядка 15, рядок 15а) | + | 8.|Підлягає зменшенню за результатами перерахунку у | | |звітному періоді (від'ємне значення рядка 15 | | |(рядок 15б), в межах значення рядка 16) | - | 9.|Сума ПДВ, яка враховується при визначенні подат- | | |кових зобов'язань наступного звітного періоду | | |(від'ємне значення рядка 15 (рядок 15б), яке пе- | | |ревищує значення рядка 16 і не підлягає зменшенню| | |за результатами перерахунку в рядку 18б), в нас- | | |тупному звітному періоді вказується в рядку 14) | | 0.|Крім того, підлягає зменшенню за результатами | | |перерахунку у звітному періоді, незалежно від | | |значення рядка 17 чи 18 (рядок 11 розділу III) | - | 1.|За результатами перерахунку по особовому рахунку | | |платника: | | |а) підлягає нарахуванню | + | |(позитивне значення різниці (рядок 17 - рядок 20)| | |б) підлягає зменшенню | - | |(від'ємна різниця (рядок 17 - рядок 20) або | | |від'ємне значення суми рядків (рядок 18 + | | |рядок 20) | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————— Дата подання перерахунку| ————————————————————————— Наведена інформація є вірною.
Директор _____________________________________

(підпис) (прізвище) —————— Бухгалтер _____________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ——————
Платник ПДВ _____________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
___________________________________

* При заповненні цього рядка додається ВМД, виписка банку про
надходження іноземної валюти, копії первинних документів про
грошову оплату за експортований товар постачальникам.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: