open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 140 від 13.04.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 травня 1998 р.

за N 340/2780
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про внесення змін до діючих нормативних актів

Національного банку України та визнання окремих

із них такими, що втратили чинність
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку

N 281 ( z0541-98 ) від 21.07.98

N 56 ( z0119-99 ) від 10.02.99 }

3 метою розширення можливості забезпечення потреб економіки
України в додаткових кредитних ресурсах, у тому числі за рахунок
іноземних інвестицій, потрібних для збільшення обсягів виробництва
в промисловості та сільському господарстві, послуг, що надаються
населенню, розвитку пріоритетних галузей економіки держави, малого
і середнього бізнесу та з метою створення умов для зниження
процентних ставок за кредитами, що надаються комерційними банками
суб'єктам підприємницької діяльності, а також підвищення плати за
депозити Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю
іноземних юридичних та фізичних осіб, затверджене постановою
Правління від 7 лютого 1994 року N 24 ( v0024500-94 ) із змінами
та доповненнями, внесеними постановами Правління від 14 червня
1995 року N 145 ( v0145500-95 ) і від 20 червня 1997 року N 194
( z0356-97 ). ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 56 ( z0119-99 ) від 10.02.99 ) 2. Встановити, що новостворені
банки, статутний капітал яких сформований за участю іноземного
капіталу, зобов'язані в місячний строк після отримання ліцензії на
здійснення банківських операцій привести у відповідність із
вимогами нормативних актів Національного банку України нормативи
відкритої валютної позиції банку. 2. Зобов'язати діючі комерційні банки, що створені за участю
іноземного капіталу, в строк до 1 січня 1999 року привести розмір
статутного капіталу у відповідність із вимогами, встановленими
Положенням про порядок створення і реєстрації комерційних банків,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
27 березня 1996 року N 77 ( v0077500-96 ).
( Пункт втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 281
( z0541-98 ) від 21.07.98 ) 3. Внести такі зміни та доповнення до
Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
27 березня 1996 року N 77: 3.1. Доповнити абзац перший пункту 1.2 словами "офшорних
компаній та банків". 3.2. Доповнити пункт 1.2 абзацом такого змісту: "Засновниками засновників, акціонерів (учасників) комерційних
банків не можуть бути офшорні компанії і банки". 3.3. 3 абзацу третього пункту 1.3 вилучити слово
"новостворюваного". 3.4. Доповнити абзац перший пункту 2.4 реченням такого
змісту: "На підставі рішення Правління Національного банку України
про реєстрацію банку за участю іноземного капіталу надається
ліцензія на створення такого банку". 3.5. Вважати такими, що втратили чинність, пункт 5.1 та
останній абзац пункту 5.2. 3.6. Абзац перший пункту 5.2 викласти в такій редакції: "Для реєстрації такого банку, а також змін та доповнень до
установчих документів банків, окрім документів, перелічених у
пунктах 2.1, 3.2 цього Положення, подаються такі документи". 3.7. Доповнити пункт 5.2 після абзацу 8 абзацом такого
змісту: "інформація обслуговуючого іноземного банку щодо
платоспроможності іноземних засновників (учасників) - небанків". 3.8. Пункт 5.2 вважати пунктом 5.1. Нумерацію пункту змінено згідно з Постановою Нацбанку N 56
від 10.02.99 ( z0119-99 )
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління О.І.Кірєєва. 5. Постанова набуває чинності в десятиденний строк після
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.А.Ющенко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: