open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 червня 1998 р. N 813

Київ
Про затвердження Положення про державну підтримку

національних фільмів у продюсерській системі
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010

N 828 ( 828-2011-п ) від 03.08.2011

N 81 ( 81-2016-п ) від 27.01.2016 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про кінематографію"
( 9/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про державну підтримку національних
фільмів у продюсерській системі, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 1998 р. N 813
ПОЛОЖЕННЯ

про державну підтримку національних

фільмів у продюсерській системі
{ У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом

"МКТ" згідно з Постановою КМ N 147 ( 147-2010-п ) від

11.02.2010 }
{ У тексті Положення слово "МКТ" замінено словом "Держкіно"

згідно з Постановою КМ N 828 ( 828-2011-п ) від 03.08.2011 }

1. Це Положення визначає порядок державної підтримки
національних фільмів у продюсерській системі.
2. До суб'єктів продюсерської системи належать продюсерські і
дистриб'юторські фірми, кіновідеостудії, технічні сервісні
підприємства, кінотелеканали, кінотеатри, кіно- і відеоустановки,
рекламні і фестивальні агентства в галузі кінематографії,
кіноринки, інші фізичні чи юридичні особи, що займаються
підприємницькою діяльністю у галузі кінематографії.
3. Інтереси держави в продюсерській системі кінематографії
представляють Держкіно та місцеві органи управління
кінематографією.
4. Об'єктом державної підтримки в продюсерській системі є
національний фільм. Державна підтримка національного фільму може
здійснюватися як в організаційній, так і у фінансовій формі для
забезпечення його:
виробництва;
розповсюдження та демонстрування;
участі у міжнародних кінофестивалях категорії "А"
(кінофестивалі, що відповідають кодексу і вимогам, встановленим
для фестивалів Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів -
ФІАПФ).
5. Виробництво, розповсюдження та/або демонстрування
національного фільму в продюсерській системі кінематографії за
фінансової участі держави здійснюється шляхом: { Абзац перший
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від
11.02.2010 }
залучення суб'єктів продюсерської системи до виконання
державного замовлення на виробництво, розповсюдження та/або
демонстрування національного фільму; { Абзац пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010 }
надання державної фінансової підтримки суб'єктам
продюсерської системи, які здійснюють виробництво, розповсюдження
та/або демонстрування національного фільму. { Абзац пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010 }
Програма фільмів, що створюються чи розповсюджуються за
державним замовленням або за державної фінансової підтримки,
складається на конкурсній основі згідно з пропозиціями суб'єктів
продюсерської системи у порядку, визначеному Держкіно. При цьому
враховуються актуальність теми продюсерського кінопроекту,
художній рівень сценарію, професіоналізм режисера та продюсера,
вартість постановки чи розповсюдження та прогноз глядацького
потенціалу. { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010 }
6. Держкіно формує програму фільмів, що створюються чи
розповсюджуються за державним замовленням або за державної
фінансової підтримки, з урахуванням висновку експертної комісії,
яка складається з продюсерів, дистриб’юторів, демонстраторів
фільмів, представників творчих професій, телерадіокомпаній,
організаторів кінофестивалів.
Персональний склад експертної комісії та положення про неї, а
також умови проведення конкурсу кінопроектів затверджуються
Держкіно. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 81 ( 81-2016-п ) від
27.01.2016 }
7. Держкіно видає суб’єкту продюсерської системи посвідчення
національного фільму. У разі спільного кінематографічного
виробництва посвідчення національного фільму видається після
підтвердження статусу продукту спільного виробництва відповідно до
положень Європейської конвенції про спільне кінематографічне
виробництво. Це посвідчення підтверджує право суб’єкта
продюсерської системи на виробництво, розповсюдження та
демонстрування національного фільму, звернення до державних і
недержавних організацій і установ, зарубіжних кіноорганізацій за
допомогою чи сприянням у проведенні цієї роботи. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2010-п ) від 11.02.2010; в редакції Постанови КМ N 81
( 81-2016-п ) від 27.01.2016 }
8. Зразок посвідчення національного фільму та порядок його
видачі (анулювання) затверджує Держкіно.
Інформація про видачу (анулювання) посвідчення національного
фільму розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно. { Абзац
другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 81
( 81-2016-п ) від 27.01.2016 }
9. Державна підтримка виробництва, розповсюдження та/або
демонстрування національних фільмів здійснюється Держкіно шляхом
виділення коштів суб'єктам продюсерської системи у межах
асигнувань, передбачених у державному бюджеті для розвитку
кінематографії. Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від
11.02.2010 }
10. Державна фінансова підтримка надається суб’єктам
продюсерської системи (резидентам) у формі часткового фінансування
виробництва національних фільмів. Частка державної участі не
повинна перевищувати 50 відсотків кошторисної вартості виробництва
фільму.
Розмір державної фінансової підтримки обчислюється та
визначається в межах встановлених граничних обсягів такої
підтримки з розрахунку на один фільм з урахуванням обмежень щодо
тривалості фільму і вартості однієї хвилини екранного часу за
видами фільмів. Зазначені показники щороку затверджуються Держкіно
в розрізі видів фільмів.
Примірний договір про надання державної фінансової підтримки
затверджується Мінкультури. У зазначеному договорі обов’язково
передбачаються вимоги щодо розподілу майнових прав на фільм між
державою та суб’єктом продюсерської системи або повернення коштів
державної фінансової підтримки.
На умовах державного замовлення виробляються переважно
просвітницькі, документальні та анімаційні фільми, фільми для
дітей, фінансування яких може становити до 100 відсотків
кошторисної вартості їх виробництва. Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 147 ( 147-2010-п ) від
11.02.2010, N 81 ( 81-2016-п ) від 27.01.2016 }
11. Державна підтримка виробництва національного фільму може
надаватися на будь-якій його стадії за таких умов:
фільм повинен відповідати вимогам, визначеним згідно з
абзацом шістнадцятим статті 3 Закону України "Про кінематографію"
( 9/98-ВР );
кошти, виділені на виробництво національного фільму,
обов'язково використовуються суб'єктом продюсерської системи лише
за призначенням; { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010 }
суб'єкт продюсерської системи, який уклав договір про надання
державної фінансової підтримки або державний контракт з Держкіно
та належним чином виконує його умови. { Абзац четвертий пункту 11
в редакції Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010 }
12. Державна підтримка розповсюдження національного фільму
може здійснюватися шляхом надання суб’єкту продюсерської системи
бюджетних коштів на тиражування фільму. Проведення прем’єрних та
тематичних показів, просування фільму до глядача, дублювання,
озвучення або субтитрування фільму іноземними мовами з метою
просування на зарубіжний кіноринок може здійснюватися за рахунок
коштів спеціального фонду за відповідною бюджетною програмою.
{ Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 147 ( 147-2010-п ) від 11.02.2010; в редакції Постанови КМ
N 81 ( 81-2016-п ) від 27.01.2016 }
Державна підтримка розповсюдження національного фільму
надається за таких умов:
демонстрування фільму на території регіону України, що
обслуговується дистриб'ютором. Переважне право на прем'єрний показ
належить базовим кінотеатрам - центрам вітчизняного кіномистецтва
та нових форм кінопоказу;
обов'язковість звітності за показниками демонстрування фільму
згідно з формою і в терміни, визначені Держкіно та Держкомстатом.
13. Державна підтримка участі національного фільму у
міжнародному кінофестивалі категорії "А" може надаватися у формі:
оплати витрат, пов'язаних із озвученням і субтитруванням
фестивальної фільмокопії або з перекладом монтажного аркуша фільму
мовою країни, в якій проводитиметься фестиваль;
відшкодування організаційних та фінансових витрат на
пересилання і повернення фестивальної фільмокопії та митних
витрат;
оформлення закордонних документів і виїзних віз учасникам
фестивалю та оплати пов'язаних з цим витрат;
оплати витрат на відрядження авторів фільму відповідно до
законодавства.
14. Відносини між Держкіно та суб'єктами продюсерської
системи, які залучені до виконання державного замовлення або яким
надається державна фінансова підтримка, регулюються укладеними між
ними договором або державним контрактом.
Суб'єкт продюсерської системи, якого залучено до виконання
державного замовлення або якому надано державну фінансову
підтримку, несе відповідальність за використання наданих коштів за
призначенням згідно із законом і звітує про виконання робіт та
використання коштів за формою і в строки, визначені Держкіно. Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 147 ( 147-2010-п ) від
11.02.2010 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови N 81 ( 81-2016-п )
від 27.01.2016 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: