open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 511 від 17.08.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

1 грудня 1998 р.

за N 768/3208
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 39 ( z0160-04 ) від 23.01.2004 )
Про затвердження Порядку митного

контролю та митного оформлення

природного газу, що переміщується

через митний кордон України

трубопровідним транспортом
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000

N 528 ( z0826-01 ) від 31.07.2001 )

На виконання Указу Президента України від 23.03.98 N 216
( 216/98 ) "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 29 листопада 1996 року N 1145/96" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення
природного газу, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом (додається). 2. Правовому управлінню (Тимошенко С.В.), Управлінню
нетарифного регулювання (Пашинний О.І.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню справами (Максимов Ю.Ю.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку
до митних органів. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
В.о. Голови Служби О.Єгоров
Затверджено

Наказ Державної митної

служби України

17.08.98 N 511
Порядок

митного контролю та митного оформлення

природного газу, що переміщується через

митний кордон України трубопровідним

транспортом
( У тексті Порядку слова "приймання-передачі" замінено словами
"прийняття-передання" згідно з Наказом Державної митної
служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 )
Порядок митного контролю та митного оформлення природного
газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом (далі - Порядок), установлює єдині норми та правила,
що діють при переміщенні через митний кордон України природного
газу, і спрямований на запобігання його незаконному переміщенню. Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України
( 1970-12 ), законів України та інших нормативно-правових актів. Порядок не змінює існуючого технологічного процесу
транспортування природного газу. Терміни, що вживаються в цьому Порядку: - "газ" - природний газ, що переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом; - "добові показники" - дані про кількість газу, що був
переміщений протягом однієї доби через одну газовимірювальну або
газорозподільну станцію (далі - ГВС та ГРС) або був закачаний до
підземного сховища (викачаний з підземного сховища) газу (далі -
ПСГ); - "загальна вантажна митна декларація" (далі - ЗВМД) - заява,
що містить відомості про товар, мету його переміщення через митний
кордон України тощо, необхідні для здійснення митного контролю,
митного оформлення, митної статистики, і застосовується відповідно
до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій
(далі - ВМД) у випадках, передбачених цим Порядком; - "оптові постачальники" - суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності, які згідно з чинним законодавством мають право на
поставку газу в Україну; - "перевізники" - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності,
які здійснюють переміщення газу трубопровідним транспортом та
несуть відповідальність за його збереження під час
транспортування; - "фактичний контроль" - комплекс заходів, спрямованих на
визначення фактичних показників кількості та якості газу, що
переміщується через митний кордон України, шляхом перевірки
показників приладів та отримання відомостей про об'єми цього газу; - "газовимірювальні прилади" (далі - ГВП) - прилади або інше
обладнання, що використовуються для визначення кількості газу
та/або його якісних показників; - "пункт прийняття-передання газу" (далі - ПППГ) -
газовимірювальні або газорозподільні станції (далі - ГВС та ГРС),
пункти вимірювання витрати газу (далі - ПВВГ), на яких установлено
газовимірювальні прилади та здійснюється прийняття-передання газу; - "пункт пропуску газу через митний кордон України" (далі -
ППГ) - найближчі до державного кордону України ГВС або ГРС і ПВВГ,
на яких здійснюється контроль обсягів та якості природного газу,
що переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом; - "документація ПППГ" - місячні акти про прийняття-передання
газу та сертифікати якості газу; - "акт про прийняття-передання природного газу" -
товарно-транспортний документ, який містить дані про загальну
кількість обсягів природного газу, поставленого протягом
календарного місяця, з розподілом його між суб'єктами ЗЕД; - "тимчасове ввезення газу" - природний газ, що переміщується
через митний кордон України трубопровідним транспортом з метою
подальшого тимчасового зберігання в підземних сховищах газу,
розташованих на митній території України; - "підземне сховище газу" (далі - ПСГ) - технологічний
комплекс, створений у природній або в штучній ємності надр для
накопичення газу, і технологічно поєднані з ним споруди,
призначені для періодичного наповнення природним газом, зберігання
його й відбору для постачання споживачам газу. Термінологічна частина із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 )
1. Загальні положення
1.1. Газ, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом, підлягає митному контролю та митному
оформленню відповідно до чинного законодавства. Перелік
документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного
оформлення, визначається цим Порядком та іншими нормативними
документами Державної митної служби України. 1.2. Переміщення газу трубопровідним транспортом через митний
кордон України без оформлення Центральною енергетичною митницею
ЗВМД не допускається, здійснюється залежно від заявленого митного
режиму і під митним контролем. 1.3. Суб'єкти підприємницької діяльності України, які
здійснюють експортно-імпортні операції з газом або переміщують
його транзитом територією України, проводять декларування у
Центральній енергетичній митниці. 1.4. Митний контроль експортної частини бартерних контрактів,
в яких імпортною частиною є поставка газу, а також імпортної
частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є
поставка газу, здійснюється Центральною енергетичною митницею;
митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів
здійснюється митницями за погодженням з Центральною енергетичною
митницею. 1.5. Митне оформлення газу, що надходить як давальницька
сировина, здійснюється Центральною енергетичною митницею або за
погодженням з нею митницею, у зоні діяльності якої знаходиться
переробне підприємство.
2. Митний контроль
2.1. Газ, що переміщується через митний кордон України,
перебуває під митним контролем з моменту його фактичного
надходження на митну територію України і до закінчення митного
оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне
використання або вивезення за межі митної території України. 2.2. Зони митного контролю визначаються Центральною
енергетичною митницею на території найближчих до кордону ГВС, ГРС
магістральних трубопроводів, а також ПСГ. 2.3. Митний контроль за відповідністю заявлених у документах
відомостей про газ, що переміщується через митний кордон України,
фактичним кількості та якості газу здійснюється у зонах митного
контролю шляхом перевірки цих документів і проведення фактичного
контролю газу. 2.4. Строк перебування під митним контролем газу
обчислюється: - при імпорті газу - з дати підписання українським та
іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пунктах
прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа
"Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній
українським перевізником, і до повного оформлення ВМД; - при експорті газу - з дати підписання українським та
іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пункті
передачі газу на експорт у країни Західної Європи та проставлення
штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній
українським перевізником, і до повного оформлення ВМД; - при транзиті газу - з дати підписання українським та
іноземним перевізниками акта прийняття-передання газу в пунктах
прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа
"Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній
українським перевізником, і до повного оформлення ВМД; - при тимчасовому ввезенні газу - з дати підписання іноземним
та українським перевізниками акта про прийняття-передання газу в
пунктах прийняття його в систему газопроводів України, а також
проставлення штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії,
завіреній українським перевізником, і до переміщення його за межі
митної території України в термін, заявлений митниці власником під
час оформлення тимчасового ввезення, але не більше одного року. Пункт 2.4 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) 2.5. Митний контроль за обсягами природного газу, що
переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у
зоні діяльності яких розташовано ППГ, шляхом звірення показань
приладів обліку кількості та якості природного газу з даними
документації ПППГ, а також проставлення штампа "Під митним
контролем". ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом
Державної митної служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) 2.6. Посадові особи митних органів, які здійснюють митний
контроль у ППГ, не пізніше другого числа місяця, наступного за
звітним, передають до Центральної енергетичної митниці каналами
факсимільного зв'язку інформацію про результати митного контролю
за обсягами природного газу, переміщеного через митний кордон
України трубопровідним транспортом за звітний період. ( Розділ 2
доповнено пунктом 2.6 згідно з Наказом Державної митної служби
N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 )
3. Митне оформлення
3.1. Для митного оформлення газу, що переміщується через
митний кордон України, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
подаються митниці відповідні документи та відомості. 3.2. Як одна партія декларуються об'єми газу, що
переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом)
і за одним актом прийняття-передання у строк, що не перевищує 30
діб з початку першої поставки. У разі, коли зовнішньоекономічний договір (контракт)
передбачає декілька форм розрахунків (за різними характерами
угоди), партією товару вважаються об'єми газу, поставленого за
одним актом прийняття-передання протягом одного календарного
місяця, які відповідно до зовнішньоекономічного договору
(контракту) відповідають одному характеру угоди. При митному
оформленні зазначеної партії газу митні органи можуть приймати акт
прийняття-передання та рахунок-фактуру (інвойс) на загальні об'єми
газу, що був поставлений протягом календарного місяця, з
урахуванням усіх характерів угоди згідно із зовнішньоекономічним
договором (контрактом). 3.3. Декларування газу здійснюється шляхом подання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД. 3.4. ЗВМД та ВМД заповнюються відповідно до встановленого
порядку з поданням митному органу відповідних документів та
відомостей. Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії. 3.5. ЗВМД подається митниці суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності не раніш ніж за місяць до планової поставки газу. 3.6. Одночасно із ЗВМД митниці подається зовнішньоекономічний
договір (контракт). Після оформлення ЗВМД суб'єкт ЗЕД надає її
копію перевізнику. Це є підставою для переміщення газу
трубопровідним транспортом через митний кордон України. ( Пункт
3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) 3.7. Переміщення газу через митний кордон України у разі
подання ЗВМД може проводитись перевізником тільки протягом
установленого в ній періоду. 3.8. Не пізніше 15 днів, що відраховуються з останнього дня
фактичного переміщення об'єму газу, заявленого у ЗВМД, декларант
подає митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого у ЗВМД
митного режиму. 3.9. Для митного оформлення газу за ВМД необхідні такі
документи.
У режимі імпорту: - зовнішньоекономічний договір (контракт); - акт прийняття-передання газу, підписаний в пунктах прийому
газу в систему газопроводів України українським та іноземним
перевізниками; - акт прийняття-передання газу, підписаний сторонами договору
(контракту) і завірений українським перевізником; - рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується; - сертифікат якості на партію газу, що декларується; ( Абзац вилучено на підставі Наказу Державної митної служби
N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) - копія довідки про декларування валютних цінностей; - копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - документ, що засвідчує особу декларанта;
У режимі експорту: - зовнішньоекономічний договір (контракт); - акт прийняття-передання газу, підписаний українським
перевізником та перевізником країни, першої на шляху переміщення
газу в країну експорту (в разі експорту газу українського
походження); - акт прийняття-передання газу, підписаний сторонами договору
(контракту) і завірений українським перевізником; - рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується; - платіжне доручення на загальну суму всіх установлених
законодавством платежів; - копія довідки про декларування валютних цінностей; - копія облікової картка суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - документ, що засвідчує особу декларанта; - сертифікат про походження газу. ( Частину пункту 3.9
розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 )
Примітка. У разі, коли експортер не є видобувником газу,
подаються такі документи про походження газу: - договір (контракт) між експортером та видобувником газу; - акт прийняття-передання, підписаний експортером та
видобувником газу.
У режимі транзиту: - зовнішньоекономічний договір (контракт); - акт прийняття-передання газу, підписаний українським та
іноземним перевізниками у пунктах прийому газу в систему
газопроводів України; - акт прийняття-передання газу, підписаний українським та
іноземним перевізниками у пунктах передачі газу в країни Західної
Європи; - сертифікат якості партії газу, що декларується; - копія довідки про декларування валютних цінностей; - платіжне доручення на загальну суму всіх установлених
законодавством платежів; - копія обліковоої картка суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - документ, що засвідчує особу декларанта;
У режимі тимчасового ввезення газу: - зовнішньоекономічний договір (контракт) про закачування
газу в ПСГ для тимчасового зберігання та про його відбір; - акт про прийняття-передання газу, підписаний іноземним та
українським перевізниками в пунктах прийняття газу в систему
газопроводів України; - рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується; - сертифікати якості на партії газу, що декларуються; - платіжне доручення на загальну суму всіх установлених
законодавством платежів; - копія довідки про декларування валютних цінностей; - копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - документ, що засвідчує особу декларанта; Пункт 3.9 розділу 3 доповнено частиною згідно з Наказом
Державної митної служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) - акт про прийняття-передання газу для зберігання його в ПСГ,
підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) та
завірений українським перевізником. ( Пункт 3.9 розділу 3
доповнено абзацом згідно з Наказом Держмитслужби N 528
( z0826-01 ) від 31.07.2001 ) У разі зворотного вивезення газу подаються такі документи: - зовнішньоекономічний договір (контракт);
( Абзац другий частини пункту 3.9 розділу 3 вилучено на
підставі Наказу Держмитслужби N 528 ( z0826-01 ) від 31.07.2001 )
- акт про прийняття-передання газу, підписаний українським та
іноземним перевізниками в пунктах передання газу з
газотранспортної системи України; - рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується; - сертифікати якості природного газу; - платіжне доручення на суму всіх установлених законодавством
платежів; - копія ВМД, за якою об'єми газу були оформлені в режимі
тимчасового ввезення; - копія довідки про декларування валютних цінностей; - копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; - документ, що засвідчує особу декларанта; ( Пункт 3.9
розділу 3 доповнено частиною згідно з Наказом Державної митної
служби N 342 ( z0547-00 ) від 14.06.2000 ) - акт про прийняття-передання газу при відборі його з ПСГ,
підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) та
завірений українським перевізником. ( Пункт 3.9 розділу 3
доповнено абзацом згідно з Наказом Держмитслужби N 528
( z0826-01 ) від 31.07.2001 )
4. Особливості митного оформлення у разі

ввезення (вивезення) об'ємів газу,

відмінних від заявлених митниці
4.1. Фактичні об'єми газу, що ввозиться на митну територію
України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати об'єми,
які заявлені у ЗВМД. 4.2. У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) газу
за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється. У разі ввезення (вивезення) газу в кількості, меншій
заявленої у ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично
переміщувану кількість газу.
5. Сплата митних платежів
Сплата митних платежів при митному оформленні газу, що
переміщується через митний кордон України, здійснюється на
загальних підставах відповідно до законодавства України.
6. Прикінцеві положення
Для забезпечення здійснення митними органами митного контролю
газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом, українські перевізник та одержувач зобов'язані: - подавати митному органу документи, визначені цим Порядком,
інші документи, необхідні для здійснення митного контролю за
фактичним переміщенням газу та для митного оформлення (акти
прийняття-передання подаються не пізніше наступного дня після їх
підписання сторонами); - допускати посадових осіб митних органів до обладнання
обліку та контролю газу, до документів фактичного обліку газу для
здійснення митного контролю за його переміщенням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: