open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 305 від 18.08.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 вересня 1998 р.
vd980818 vn305 за N 598/3038
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

N 1099 ( z1318-11 ) від 22.09.2011 }
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та

конкурси фахової майстерності

Відповідно до Закону "Про освіту" ( 1060-12 ) та на виконання
рішення колегії Міністерства освіти України від 29 липня 1998 року
"Про стан і перспективи проведення учнівських олімпіад" і з метою
створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої
молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
(додається). 2. Структурним підрозділам Міністерства освіти України,
Інституту змісту і методів навчання спільно з Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити організацію і проведення учнівських олімпіад, турнірів
і конкурсів відповідно до цього Положення. 3. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
та конкурси фахової майстерності, затверджене відповідно наказом
Міністерства освіти України від 15.02.95 р. N 39 ( z0101-95 ),
зареєстроване в Мін'юсті 12.04.95 р. за N 101/637. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Савченко О.Я.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

Наказ Міністерства освіти України

18.08.98 N 305
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 вересня 1998 р.

за N 598/3038

Положення

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової

майстерності
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін
проводяться щороку серед учнів середніх і професійно-технічних
закладів освіти з таких базових дисциплін: українська мова та
література, історія, основи правознавства, іноземні мови
(англійська, німецька, французька, іспанська), математика, фізика,
хімія, біологія, географія, основи інформатики і обчислювальної
техніки, трудове навчання, основи економіки. Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі
спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів випускних
груп професійно-технічних закладів освіти. Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
членів Малої академії наук та наукових товариств учнів проводяться
щороку за такими профілями: філології та мистецтвознавства; фізико-математичний; обчислювальної техніки і програмування; хіміко-біологічний; історико-географічний; техніко-технологічний. Всеукраїнські турніри юних фізиків, астрономів, математиків,
хіміків, істориків проводяться щороку серед учнів середніх і
професійно-технічних закладів освіти з відповідних дисциплін. З
ініціативи організаційних комітетів та за наявності відповідних
фінансових можливостей проводиться турнір юних винахідників і
раціоналізаторів (базова дисципліна - фізика). При виникненні потреби та за наявності фінансових можливостей
за наказом Міністерства освіти України можуть проводитись
олімпіади, турніри та конкурси (державного масштабу) з інших
базових і спеціальних дисциплін, а також спеціальні комплексні
олімпіади для учнів початкової школи. Правила проведення таких
олімпіад, конкурсів та турнірів затверджуються Міністерством
освіти України. Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій можуть проводитись олімпіади з мови і літератури
національних меншин, що проживають в Україні, та інші олімпіади,
конкурси, турніри. За бажанням учасник має право, на загальних засадах, брати
участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом
(курсом) фактичного навчання) класів (курсів). Студенти вищих закладів освіти будь-якого рівня акредитації
не мають права змагатись в учнівських олімпіадах, турнірах,
конкурсах на будь-яких етапах. 1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових і
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і турнірів є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської
молоді; виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм
допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих
закладах освіти країни; формування творчого покоління молодих науковців та практиків
для різних галузей суспільного життя; підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових,
спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам
учнівської молоді навичок дослідницької роботи; пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій,
популяризація серед молоді робітничих професій; підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій,
учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної
та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових
дисциплін, фахової підготовки учнів; виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний
процес сучасних прийомів і методів навчання; залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів,
студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів
України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі
поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань,
умінь та навичок учнівської молоді; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах,
конкурсах та турнірах. 1.3. Керівником Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів
і турнірів є Міністерство освіти України. 1.4. Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів є Інститут змісту і методів навчання
Міністерства освіти України, на який покладається відповідальність
за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних
змагань. 1.5. Міністерство освіти України спільно (на рівних засадах)
з Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України
здійснюють контроль за дотриманням вимог даного Положення при
проведенні всіх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсів і турнірів. 1.6. Для організації та проведення олімпіад, конкурсів і
турнірів створюються організаційні комітети, а для перевірки
виконання завдань - журі. До проведення Всеукраїнських
конкурсів-захистів залучається Координаційна науково-методична
рада Малої академії наук та представники наукових товариств учнів. 1.7. Для складання завдань олімпіад, конкурсів, турнірів
оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної
галузі у складі не більше п'яти осіб. Члени комісії несуть
персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та
їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених
завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично
забороняється. 1.8. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в
роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання
робіт і визначення переможців олімпіад, конкурсів і турнірів)
призначаються експерти-консультанти. 1.9. Переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
і спеціальних дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт та конкурсів фахової майстерності визначають в особистій
першості. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за
результатами командної першості, а за умови, що всі змагання
відповідного етапу турніру проходили в особистій
першості - переможці турніру визначаються в особистій першості. 1.10. В олімпіадах, конкурсах і турнірах за згоди
Міністерства освіти України у відповідності до чинного
законодавства можуть брати участь учні середніх закладів освіти
зарубіжних країн. 1.11. Всеукраїнські учнівські олімпіади всіх етапів, конкурси
і турніри є очною формою змагань. 1.12. Учасники олімпіад, конкурсів, турнірів, за їх бажанням,
отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою
(національних меншин) мовою. 1.13. Вчителі середніх закладів освіти, викладачі та майстри
виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти,
викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових
установ, працівники органів освіти, методичних та інших установ і
організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до
змагань та проведенні цих заходів, можуть бути відзначені
відомчими та іншими державними нагородами.
2. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів
2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири
етапи: I етап - шкільні (училищні), II етап - районні (міські), III
етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у
містах Києві та Севастополі - міські) та IV етап - на державному
рівні. Проведення олімпіад I, II, III етапів, відповідно, з різних
предметів одночасно забороняється. На всіх етапах завдання
готуються окремо для кожного класу (курсу). Конкурси фахової майстерності та олімпіади зі спеціальних
дисциплін проводяться у три етапи: I етап - училищні, (районні
(міські) - не проводяться), II етап - обласні (в Автономній
Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі -
міські) та III етап - на державному рівні. Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться в
три етапи: I етап - районні (міські), II етап - обласні (в
Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та
Севастополі - міські) та III етап - на державному рівні. Турніри проводяться в два етапи: I етап - між командами
середніх та професійно-технічних закладів освіти та II етап -
фінальний - на державному рівні. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій у відповідності до чинного Положення розробляють
Положення про проведення I, II, III етапів олімпіад з базових
дисциплін, I, II етапів конкурсів, олімпіад зі спеціальних
дисциплін та I етапу турнірів.
2.2. I етап: шкільні (училищні) олімпіади - з базових та
училищні - зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової
майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів. 2.2.1. І етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у
жовтні, конкурсів фахової майстерності та олімпіад зі спеціальних
дисциплін - у березні, турнірів - у вересні-листопаді поточного
року. 2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі,
експерти-консультанти І етапу олімпіад, конкурсів і турнірів, а
також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами
керівника закладу освіти. 2.2.3. Завдання для учасників олімпіад і конкурсів готують
комісії, склад яких затверджується наказом керівника закладу
освіти. Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які
надсилаються до середніх та професійно-технічних закладів освіти
до 15 серпня поточного року. 2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та
заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу
надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада
поточного року. Звіти про проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурси фахової майстерності та заявки на участь команд в
наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають оргкомітетам
обласних (в Автономній Республіці Крим - республіканським, в
містах Києві та Севастополі - міським) олімпіад і конкурсів до
1 квітня наступного року. Оргкомітети фінальних етапів турнірів розглядають заявки
учасників і результати їх виступів у I етапі та надсилають
учасникам запрошення для участі у фінальному етапі турнірів.
2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін;
І етап: районні (міські) конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт. 2.3.1. II етап олімпіад з базових дисциплін та I етап
конкурсів-захистів проводяться щороку у листопаді-грудні за
завданнями обласних (в Автономній Республіці Крим -
республіканського, у містах Києві та Севастополі - відповідно
міжрегіонального та міського) інститутів удосконалення вчителів
(післядипломної освіти), територіальних відділень Малої академії
наук, розробленими спільно з журі. Кількість турів олімпіад, їхня
тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Для складання
завдань олімпіад створюються комісії, які затверджуються
Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. 2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі
голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів
олімпіад і конкурсів, а також рішення відповідних оргкомітетів
затверджуються наказами відділу освіти районної (міської)
державної адміністрації. 2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з базових
дисциплін та заявки на участь в III етапі оргкомітети цих олімпіад
надсилають відповідним обласним (в Автономній Республіці Крим -
республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським)
оргкомітетам до 30 грудня поточного року, а про проведення I етапу
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт - до 10 січня
наступного року.
2.4. III етап: обласні олімпіади з базових дисциплін; II
етап: обласні олімпіади із спеціальних дисциплін, конкурси фахової
майстерності, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт (в
Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та
Севастополі - міські). 2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі
голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів III
етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, а також рішення
відповідних оргкомітетів затверджуються наказами Міністерства
освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 2.4.2. III етап олімпіад з базових дисциплін, II етап
конкурсів-захистів проводиться у січні-лютому, II етап олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності - у квітні
за графіками, які встановлює щорічно Міністерство освіти України. 2.4.3. Умови проведення олімпіад із базових і спеціальних
дисциплін і конкурсів фахової майстерності визначаються і
затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. В умовах визначається кількісний
склад, пропорційність представленості навчально-виховних закладів
в олімпіадах і конкурсах, місце та інші питання їх проведення з
урахуванням місцевих можливостей. Кожна олімпіада проводиться в
межах одного міста (містечка, селища). 2.4.4. Олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, конкурси
фахової майстерності та конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт проводяться за завданнями або рекомендаціями Міністерства
освіти України та, у разі необхідності, за безпосередньої участі
його представника, який стежить за дотриманням вимог даного
Положення. Олімпіади з математики, фізики, хімії, інформатики і
обчислювальної техніки проводяться не менше ніж у два тури.
Кількість турів інших змагань, їх тривалість та форми проведення
визначає Міністерство освіти України разом з оргкомітетами та журі
відповідних олімпіад. Якщо Міністерством освіти України надано
тільки рекомендації щодо підготовки олімпіадних завдань, то для їх
складання створюються комісії, які затверджуються Міністерством
освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 2.4.5. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1), заявки на
участь команд у IV етапі олімпіад з базових дисциплін (додаток 2)
оргкомітети надсилають до Інституту змісту і методів навчання
Міністерства освіти України та оргкомітетам Всеукраїнських
олімпіад (за місцем проведення) до 5 березня поточного року.
Заявки на участь команд у III етапі конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт - Управлінню гуманітарної освіти та
виховання Міністерства освіти України до 10 березня поточного
року. Заявки на участь у III етапі олімпіад зі спеціальних
дисциплін, конкурсів фахової майстерності (додаток 3) оргкомітети
надсилають до Головного управління професійно-технічної освіти
Міністерства освіти України до 1 травня поточного року. 2.4.6. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти обласних, Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій проводять відбірково-тренувальні збори
переможців III етапу олімпіад з базових дисциплін та II етапу
олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів - для формування,
відповідно, складу команд на IV етап олімпіад з базових дисциплін,
III етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт,
самостійно визначаючи кількісний склад учасників, тривалість та
порядок проведення зборів. Персональний склад учасників зборів
визначається за результатами, досягнутими (балами, набраними) на
відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що братимуть
участь у наступному етапі змагань, формується з урахуванням
результатів проведення відбірково-тренувальних зборів.
2.5. IV етап - Державні олімпіади з базових дисциплін; III
етап - Державні олімпіади зі спеціальних дисциплін, конкурси
фахової майстерності, конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт; фінальний етап турнірів. 2.5.1. Персональні склади оргкомітетів, журі та
експерти-консультанти олімпіад, конкурсів і турнірів, а також
рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами
Міністерства освіти України. 2.5.2. Олімпіади з базових і спеціальних дисциплін і конкурси
фахової майстерності проводяться у два-три тури. Кількість турів
(теоретичний, практичний, експериментальний), форми (письмові
роботи, співбесіди тощо) та час їх проведення визначає
Міністерство освіти України спільно з оргкомітетами та журі
відповідних олімпіад і конкурсів. 2.5.3. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту
наукових робіт передбачає три тури: I - конкурс науково-дослідницьких робіт, II - захист науково-дослідницьких робіт, III - виконання контрольних завдань з базових дисциплін. 2.5.4. Фінальні етапи турнірів включають проведення: - відбіркового конкурсу, на якому у формі наукових диспутів
обговорюються результати розв'язання завдань першого етапу
турнірів, в яких безпосередню участь беруть учні, студенти,
викладачі, вчені; - чвертьфінальних та напівфінальних конкурсів; - конкурсу капітанів; - фіналу, як заходу підбиття підсумків. Правила та умови проведення Всеукраїнських турнірів щорічно
затверджуються Міністерством освіти України. 2.5.5. Заклад освіти, на базі якого проводиться олімпіада,
конкурс або турнір, готує приміщення і територію, ділянки на
підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну
документацію, створює безпечні умови для виконання олімпіадних і
конкурсних завдань, виділяє, за потреби, для членів журі і
оргкомітету спецодяг і захисні засоби. Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти,
реактиви тощо, для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів
повинні бути однотипними або однакової продуктивності (потужності,
вантажопідйомності, швидкості і т.ін.), та по можливості, новими і
найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими. 2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, конкурсів і турнірів
готують комісії, персональний склад яких затверджує Міністерство
освіти України. Олімпіадні завдання, як правило, складаються з
авторських задач і вправ (тестів). За умови, що з відповідної дисципліни (фаху) проводиться
Міжнародна олімпіада, конкурс або турнір, програму, за якою
готуються завдання останнього етапу відповідної олімпіади,
конкурсу, турніру може бути розширено з урахуванням програми
Міжнародних змагань. Для забезпечення проведення експериментального туру олімпіад
з фізики, хімії, біології за рішенням оргкомітетів відповідних
олімпіад, команди-учасниці привозять до місця проведення олімпіад
комплекти приладів та реактивів (з шкільного обладнання, за
технічними характеристиками безпечними та обумовленими
оргкомітетом), у кількості, яка уможливлює виконання завдань усіма
членами команди. 2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких
робіт членів Малої академії наук і наукових товариств учнів
додаються до Умов проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, які щорічно затверджуються
Міністерством освіти України. 2.5.8. Конкурси фахової майстерності передбачають виконання
їхніми учасниками теоретичного і практичного завдань, зміст яких
має відповідати вимогам навчальних програм і єдиного
тарифно-кваліфікаційного довідника професій і робіт, за розрядом,
класом, категорією не нижче випускних, з яких здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників у професійних
навчально-виховних закладах. Теоретичні знання учасників конкурсів перевіряються шляхом
письмового опитування.
2.6. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад,
турнірів та конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні
можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному
виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової
майстерності. 2.7. При виконанні завдань з математики не дозволяється
користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною
лінійкою та іншими обчислювальними засобами. На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише
обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами,
що надаються оргкомітетом. Завдання олімпіади з основ інформатики
та обчислювальної техніки виконуються на IBM - сумісних
комп'ютерах. При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифровуванню,
забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів
написання, копіювального чи міліметрового паперу тощо (якщо це не
передбачено умовами виконання завдання), які сприяли б
дешифруванню роботи. При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової
майстерності можна користуватися власними інструментами і
пристроями. 2.8. За результатами IV етапу олімпіад з базових дисциплін та
III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та II
(фінального) етапу турнірів визначаються кандидати для участі у
відповідних Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах, якщо
такі проводяться. Для підготовки команд школярів України до участі у
Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах Інститут змісту і
методів навчання Міністерства освіти України проводить осінні
настановчі, зимові навчально-тренувальні та весняні
відбірково-тренувальні збори. До участі в осінніх та зимових
зборах запрошуються учні з числа переможців відповідної олімпіади
минулого навчального року. Для визначення остаточного складу
команд проводяться весняні відбірково-тренувальні збори. До складу учасників весняних відбірково-тренувальних зборів,
незалежно від класу навчання, входять лише переможці IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного навчального року, які
змагались серед учнів одинадцятих (випускних) класів (курсів). Кількісний склад учасників відбірково-тренувальних зборів,
які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних змаганнях
поточного року, не повинен перевищувати подвійної кількості учнів,
що входять до складу команди України згідно з правилами
відповідної Міжнародної олімпіади, конкурсу або турніру. Понад
зазначену кількість до числа учасників відбірково-тренувальних
зборів, які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних
змаганнях поточного року, включаються переможці відповідних
Міжнародних змагань минулого року, якщо вони є учнями середніх
закладів освіти. 2.9. Персональний склад членів та керівників команд школярів
України для участі в Міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах
затверджується наказом Міністерства освіти України.
3. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів
3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних
олімпіадах. До участі в II, III та IV етапах олімпіади
допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу
відповідної олімпіади. Кількісний склад учасників наступного етапу
олімпіади визначає оргкомітет наступного етапу, а персональний
склад - оргкомітет попереднього етапу відповідної олімпіади
спільно з журі. 3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів учні мають
право брати участь в змаганнях за клас (курс), не молодший ніж
клас (курс) їх навчання в школі (училищі). Учасники змагань
виступають у складі команд, сформованих відповідно до
адміністративно-територіального підпорядкування закладів освіти, в
яких навчаються учні. 3.3. У I етапі олімпіад з базових і спеціальних дисциплін
беруть участь усі учні школи або училища, які бажають, у конкурсах
фахової майстерності - всі учні, які бажають і мають відповідний
допуск до роботи з механізмами та обладнанням, у I етапі
турнірів - команди учнів одного закладу освіти. Будь-які обмеження
права участі школярів в I етапі олімпіад з базових дисциплін
забороняються. Перелік дисциплін, з яких проводиться олімпіада, та
класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається
відповідним оргкомітетом закладу освіти.
3.4. У II етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь: 3.4.1. Учні середніх закладів освіти, що стали переможцями I
етапу олімпіад відповідно:

- з математики 6-11 класів - з української мови і літератури, фізики

та географії 7-11 класів - з історії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, іноземних мов,

біології та трудового навчання 8-11 класів - з математики 6-11 класів - з української мови і літератури, фізики

та географії 7-11 класів - з історії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, іноземних мов,

біології та трудового навчання 8-11 класів - з основ правознавства, основ економіки 9-11 класів. 3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних закладів
освіти, що стали переможцями I етапу відповідних олімпіад. 3.4.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського університету імені Тараса Шевченка в олімпіадах,
зазначених в пункті 3.4.1, крім олімпіад з математики, фізики,
хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, які проходять в
Московському районі м.Києва.
3.5. У III етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь: 3.5.1. Учні середніх закладів освіти, що стали переможцями II
етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста),
відповідно:

- з математики 7-11 класів - з української мови і літератури, фізики,

географії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, біології, історії 8-11 класів - з основ правознавства, іноземних мов,

трудового навчання, основ економіки 9-11 класів. - з математики 7-11 класів - з української мови і літератури, фізики,

географії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, біології, історії 8-11 класів - з основ правознавства, іноземних мов,

трудового навчання, основ економіки 9-11 класів. 3.5.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних закладів
освіти, що стали переможцями II етапу відповідних олімпіад і
включені до складу команди району (міста). 3.5.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею
Київського університету імені Тараса Шевченка в м.Києві (або
області за місцем постійного проживання учнів, якщо олімпіади
проходять під час канікул). Учні Українського фізико-математичного
ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка беруть участь
в III етапі олімпіад з математики, фізики, хімії, основ
інформатики і обчислювальної техніки в м.Києві у складі окремих
команд. Роботи учасників (перевірені журі) передаються до ліцею
для визначення кандидатів на участь в IV етапі відповідних
олімпіад. 3.5.4. Формування команд, визначення кількісного складу
учасників та умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів
з кожної дисципліни або профілю здійснюють, у суворій
відповідності з цим Положенням, відділи освіти районних (міських)
державних адміністрацій, управління освіти обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій, в Автономній
Республіці Крим - Міністерство освіти.
3.6. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь
обласні (від Автономної Республіки Крим - республіканська),
Київська та Севастопольська міські команди, сформовані з учнів
середніх закладів освіти та I-III курсів професійно-технічних
закладів освіти, а також в олімпіадах з математики, фізики, хімії,
основ інформатики і обчислювальної техніки - команди учнів
Українського фізико-математичного ліцею Київського університету
імені Тараса Шевченка. IV етап олімпіад з базових дисциплін проводиться для учнів
відповідно: - з української мови і літератури, історії,

математики, фізики, хімії, біології,

географії 8-11 класів - з основ правознавства, іноземних мов,

основ інформатики і обчислювальної

техніки, основ економіки 9-11 класів

- трудового навчання 9 та 11 класів. - трудового навчання 9 та 11 класів. Кількісний склад кожної команди визначається відповідно до її
рейтингу. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я
можуть бути допущені до участі у змаганнях та брали участь у
попередньому III етапі олімпіад і стали переможцями. 3.7. У III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін і
конкурсів фахової майстерності беруть участь переможці II етапу
цих олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних курсів
професійно-технічних закладів освіти. 3.8. Кількісний склад учасників III етапу олімпіад зі
спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу
турнірів та їхнє представництво у командах від Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначаються
відповідними умовами їх проведення, які затверджуються
Міністерством освіти України. 3.9. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати
участь за погодженням з Міністерством освіти України переможці
заочних телевізійних та інших олімпіад (державного масштабу),
конкурсів науково-методичних та фахових журналів, а також команди
інших держав. Переможці зазначених олімпіад та конкурсів
включаються понад рейтингову кількість, визначену згідно з пунктом
8.9 даного Положення, до складу команд областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя або Українського
фізико-математичного ліцею відповідно до місця знаходження закладу
освіти, в якому вони навчаються. 3.10. Будь-які винятки щодо участі школярів у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з базових і спеціальних дисциплін, турнірах,
конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та конкурсах
фахової майстерності, не передбачені даним Положенням, є
неприпустимими. 3.11. До місця проведення олімпіад, конкурсів і турнірів учні
прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при
собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток,
медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з
інфекційними хворими, посвідчення про допуск до роботи на
відповідних машинах та обладнанні. 3.12. Керівник команди, як правило, призначається з числа
вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів закладів
освіти, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад,
конкурсів і турнірів, в їх проведенні і не є членами журі або
оргкомітету відповідного етапу змагань. 3.13. Команду чисельністю не менше 6 чоловік супроводжує двоє
дорослих, які є керівниками команди. 3.14. Керівники команди адміністративно відповідають за життя
та здоров'я членів команди. 3.15. На олімпіади зі спеціальних дисциплін і конкурси
фахової майстерності прибувають представники професійно-технічних
закладів освіти, кількість яких визначається із розрахунку - один
майстер чи викладач від кожного закладу освіти, що скерував учня
на олімпіаду або конкурс. Представник може бути призначений
керівником відповідної команди. 3.16. Керівники команд, представники закладів освіти повинні
забезпечити своєчасне оформлення належних документів, прибуття
учнів на олімпіаду, конкурс або турнір і повернення їх до закладів
освіти, належну морально-психологічну підтримку і допомогу. 3.17. Керівники команд після прибуття на олімпіаду, конкурс
або турнір подають до оргкомітету копії звіту та заявки на право
участі команди у них, творчі роботи учнів для участі в
огляді-конкурсі, якщо такий передбачено програмою олімпіади або
конкурсу. До заявки на олімпіаду з основ інформатики і
обчислювальної техніки включаються відомості про комп'ютерну мову
програмування для кожного учня. 3.18. За відсутності звіту та заявки, неправильного їх
оформлення або порушення строку їх подання, питання про участь
команди в олімпіаді, конкурсі або турнірі вирішується
оргкомітетом. 3.19. Категорично забороняється втручання батьків учасників
та інших сторонніх осіб в перебіг змагань, проживання та
харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та
розгляді апеляцій. 3.20. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів до початку
змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення,
обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом
виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального
заохочення тощо. 3.21. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів повинні суворо
дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил техніки безпеки,
виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у
використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі
порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони
можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані. 3.22. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів всіх етапів
мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань,
запропонованими журі, та з попередніми результатами (до підбиття
остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення
суперечливих питань учасники мають право після завершення всіх
турів відповідного етапу змагань подавати до журі апеляції з
приводу правильності та об'єктивності оцінки виконаних ними
завдань і одержати відповідь в усній формі. Питання про допуск до
розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно
представником оргкомітету, відповідальним за дотримання вимог
чинного Положення, та експертом-консультантом; дозволу одного з
них достатньо для розгляду апеляції. 3.23. Порядок і особливості проведення конкурсів-захистів
Малої Академії наук та склад їх учасників визначається Умовами
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт, учнів-членів Малої академії наук України, які щорічно
затверджуються Міністерством освіти України.
4. Нагородження учасників олімпіад,

конкурсів і турнірів
4.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні,
нагороджені дипломами I, II та III ступенів. 4.2. Прізвища та імена переможців і учасників змагань
записуються в дипломах у називному відмінку. 4.3. Переможці I і II етапів олімпіад, конкурсів і I етапу
турнірів визначаються відповідними оргкомітетами на основі
рекомендацій журі. 4.4. Переможці III етапу олімпіад з базових дисциплін, II
етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами
(курсами) або за відповідними спеціалізаціями у кількості, яка не
перевищує 30% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з
орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3,
але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом
виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади
набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за
всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решті учасників
вручаються дипломи учасника. Результати проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін,
II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
затверджуються відповідними наказами Міністерства освіти
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, у містах
Києві та Севастополі - міських державних адміністрацій. Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути
відзначені спеціальними дипломами або призами. 4.5. Окремо, згідно з зазначеними в пункті 4.4 вимогами,
Головним управлінням освіти Київської міської державної
адміністрації нагороджуються члени команд Українського
фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса
Шевченка, що стали переможцями III етапу олімпіад з математики,
фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки в
м.Києві. При визначенні кількості переможців III етапу зазначених
олімпіад в м.Києві (згідно з пунктом 4.4) кількість переможців від
Українського фізико-математичного ліцею Київського університету
імені Тараса Шевченка не враховується. 4.6. Переможці IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III
етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і
фінального етапу турнірів нагороджуються дипломами I, II, III
ступенів окремо за класами (курсами) або за профілями у кількості,
що не перевищує 50% загальної кількості учасників змагань
відповідного класу (курсу), з орієнтовним розподілом їх у
співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за
сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах
відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від
максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами)
кількості балів. Решта учасників нагороджується дипломами
учасника. Кількість переможців IV етапу олімпіад з базових дисциплін,
III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і
фінального етапу турнірів, нагороджених дипломами I ступеня, не
повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами II
ступеня - однієї третини від кількості переможців відповідних
змагань окремо за класами (курсами) або за профілями. 4.7. Дипломи переможців та учасників IV етапу олімпіад з
базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів
підписуються головами оргкомітетів та журі і завіряються,
відповідно до місця проведення змагань, гербовою печаткою
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти
обласних, в містах Києві та Севастополі міських державних
адміністрацій. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не
видається. 4.8. Результати проведення IV етапу олімпіад з базових
дисциплін, III етапу олімпіад із спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт і фінального етапу турнірів затверджуються наказами
Міністерства освіти України. 4.9. Зазначені в пункті 4.6 дипломи є основними документами,
що підтверджують перемогу (участь) у відповідних змаганнях і дають
право на пільги при вступі до вищих закладів освіти України, якщо
це передбачено чинними Правилами вступу до вищих закладів освіти
України. 4.10. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з
підготовки до Міжнародних олімпіад, конкурсів та турнірів
звільняються від випускних (перевідних) екзаменів. 4.11. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути
нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі,
благодійних фондів, спонсорів тощо. 4.12. Багаторазові переможці олімпіад, конкурсів, турнірів
можуть бути нагороджені спеціальними стипендіями установ та
закладів, громадських благодійних та інших організацій і фондів.
5. Оргкомітети олімпіад, конкурсів, турнірів
5.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ та
організацій, що проводять олімпіади, конкурси і турніри,
працівників методичних установ, представників місцевих органів
державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних
фондів тощо. При проведенні конкурсів, пов'язаних з роботою на об'єктах,
що підлягають нагляду спеціальних організацій і відомств, до
складу оргкомітетів включаються представники цих організацій і
відомств. 5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і
секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його
членами та керує роботою з організації проведення відповідної
олімпіади, конкурсу або турніру. 5.3. При проведенні IV етапу олімпіад з базових дисциплін,
III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової
майстерності і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та
фінального етапу турнірів до складу оргкомітету входить
представник Інституту змісту і методів навчання або Міністерства
освіти України, на якого покладається відповідальність за
координування та узгодження дій оргкомітету і відповідного журі
під час підготовки та проведення заходів, а також - за дотриманням
вимог чинного Положення. 5.4. IV етап олімпіад з базових дисциплін проводиться в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
за графіком, складеним на 5 років і затвердженим Колегією або
наказом Міністерства освіти України. Головами оргкомітетів
призначаються, відповідно, Міністр освіти Автономної Республіки
Крим, начальники управлінь освіти обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. За погодженням з державними адміністраціями, головами
оргкомітетів можуть призначатись заступники Голів цих державних
адміністрацій, а начальники управлінь освіти - їх заступниками.
Одним із заступників голови оргкомітету призначається директор
відповідного інституту післядипломної освіти (підвищення
кваліфікації вчителів).
5.5. Оргкомітети: 5.5.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і
проведення олімпіад, турнірів та конкурсів. 5.5.2. Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад,
турнірів та конкурсів. 5.5.3. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсів
фахової майстерності відповідно до результатів жеребкування. 5.5.4. Розробляють і затверджують Правила проведення турнірів
і Умови проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів
фахової майстерності. 5.5.5. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію
учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, перевіряє відповідність
складів команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і
правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск
учнів до участі у конкурсі фахової майстерності, визначає
жеребкуванням стартові номери його учасників. 5.5.6. Створюють робочі групи для проведення олімпіад зі
спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності. 5.5.7. Готують документацію для проведення олімпіад,
конкурсів і турнірів (програми, посвідчення учасників, бланки
протоколів, звіти тощо). 5.5.8. Формують склад учасників олімпіад, конкурсів і
турнірів із числа переможців попереднього етапу за результатами їх
виступів на змаганнях або за результатами відбірково-тренувальних
зборів. 5.5.9. За поданням журі, суворо дотримуючись чинного
Положення, приймають рішення щодо визначення переможців змагань та
нагородження переможців і учасників олімпіад, конкурсів і
турнірів, визначають персональний склад учасників
відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад команд для
участі у наступному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсів і турнірів, готують документацію про результати виступу
команд, їх представництво на наступний етап. 5.5.10. Складають звіти про проведення олімпіад, турнірів та
конкурсів. Рішення за підсумками проведення олімпіад, конкурсів,
турнірів підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і
завіряється, відповідно до місця проведення змагань, печаткою
органу управління освітою, на який покладено відповідальність за
їх проведення. В Рішенні обов'язково вказується: - прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і
учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання; - прізвище, ім'я кандидатів до складу команди для участі в
наступному етапі змагань (в тому числі - до збірної команди
України на відповідні Міжнародні олімпіади, конкурси, турніри,
якщо такі проводяться); - короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня
проведення олімпіади, конкурсу, турніру. 5.5.11. При порушенні учасниками олімпіад, конкурсів і
турнірів даного Положення позбавляють їх права участі в них. 5.5.12. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, конкурсів
і турнірів у засобах масової інформації та у періодичній пресі.
5.6. Секретар оргкомітету олімпіади, конкурсу або турніру
забезпечує ведення належної документації. 5.6.1. Документація фінальних етапів олімпіад, конкурсів,
турнірів та роботи учасників зберігається протягом року в
Інституті змісту і методів навчання Міністерства освіти України.
6. Журі олімпіад, конкурсів, турнірів
6.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа
наукових працівників академічних установ та вищих закладів освіти,
викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який
має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення
між якими розподіляє голова або його заступник. 6.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини
від кількості школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді,
конкурсі, турнірі. 6.1.2. До складу журі IV етапу олімпіад з базових дисциплін,
III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів та
фінальних етапів турнірів не можуть входити особи, діти та інші
родичі або учні яких беруть участь у відповідних змаганнях. 6.1.3. До складу журі IV етапу олімпіад з базових дисциплін,
III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів та
фінальних етапів турнірів не може входити більше ніж 15% від
загального числа членів журі відповідних змагань, працівників
однієї установи або закладу освіти.
6.2. Голова журі: 6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі. 6.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та
оцінювання робіт учасників олімпіади, конкурсу або турніру. 6.2.3. Очолює комісію зі складання завдань для олімпіад,
конкурсів або турнірів.
6.3. Журі олімпіад, конкурсів і турнірів: 6.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт. 6.3.2. Після змагань проводить консультації для учасників
олімпіад, турнірів, конкурсів і керівників команд щодо
розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції. 6.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад,
турнірів та конкурсів, готує подання оргкомітету про нагородження
переможців, складає відповідний звіт. 6.3.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у
наступному етапі олімпіад, конкурсів і турнірів. 6.3.5. Рекомендує персональний склад учасників
відбірково-тренувальних зборів команд України з підготовки до
відповідних Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів.
7. Робочі групи олімпіад зі спеціальних дисциплін

і конкурсів фахової майстерності
7.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних
працівників професійно-технічних закладів освіти, працівників
підприємств і організацій, на базі яких проводиться олімпіада або
конкурс. 7.2. Кількість робочих груп та їхній склад визначаються
залежно від конкретних умов проведення олімпіади або конкурсу. Очолює робочу групу керівник. 7.3. Керівником робочої групи призначається, як правило,
старший майстер професійно-технічного закладу освіти, в обов'язки
якого входить організація проведення інструктажу учасників
олімпіади або конкурсу з техніки безпеки з оформленням
відповідного протоколу.
7.4. Робочі групи: 7.4.1. Забезпечують справність обладнання, машин, механізмів,
агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряють наявність на робочих
місцях учасників потрібних інструментів, приладів, матеріалів, що
використовуються в процесі проведення олімпіади або конкурсу. 7.4.2. Стежать за дотриманням учасниками конкурсів правил
техніки безпеки. 7.4.3. Беруть участь, за потреби, в технологічному процесі,
контролюють процес виконання учасниками олімпіад або конкурсу
робіт, готують необхідні матеріали на розгляд журі.
8. Порядок визначення кількісного складу команд
8.1. Кількісний склад команд, що беруть участь у II, III
етапах олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірах та
конкурсах фахової майстерності, визначається відповідними
оргкомітетами. 8.2. Кількісний склад команд на IV етапі олімпіад з базових
дисциплін визначається відповідно до рейтингу команд. 8.3. На IV етапі олімпіад з базових дисциплін
команді-учасниці надається право включення до її складу, понад
належну за рейтингом кількість, одного додаткового учасника за
кожний диплом I ступеня, отриманий членом цієї команди на IV етапі
відповідної олімпіади минулого року. 8.4. Дія пункту 8.3 не поширюється на команди, які мали
переможців, нагороджених дипломом першого ступеня в позаминулому
році, навіть якщо минулого року відповідні олімпіади не
проводились. 8.5. Рейтинг команд на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
базових дисциплін визначається за результатами їх виступів
протягом двох останніх років. 8.6. За кожний диплом, отриманий членом команди,
нараховується така кількість балів: Диплом I ступеня - 5 балів; Диплом II ступеня - 3 бали; Диплом III ступеня - 1 бал. 8.7. Щорічний рейтинг команди R1 визначається як частка від
ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних усіма
переможцями, які є членами даної команди, до загальної кількості
членів команди (n), які фактично брали участь у змаганнях, тобто:
R1 = ЗКБ.

n
У випадку включення відповідно до пункту 3.9 даного
Положення, з дозволу Міністерства освіти України, додаткових
членів до складу команди, їхні результати враховуються при
обчисленні рейтингу команди, за винятком випадків, коли керівником
відповідної команди до початку змагань було подано представнику
Міністерства освіти України або Інституту змісту і методів
навчання, відповідальному за дотримання вимог даного Положення,
письмову заяву з проханням про неврахування результатів виступу
членів команди, включених до її складу відповідно до пункту 3.9
чинного Положення. 8.8. Загальний рейтинг команди Rзаг визначається як сума
рейтингів за останні два роки, тобто:
Rзаг = R2 + R1.
За рейтингом складається список команд, починаючи з команди,
яка має найвищий рейтинг.
8.9. На наступний рік формування команд IV етапу олімпіад з
базових дисциплін, з урахуванням кількості класів, що беруть в них
участь, здійснюється таким чином: 8.9.1. З української мови та літератури, історії, математики,
фізики, хімії, біології, географії (беруть участь учні 8-11
класів), без урахування додаткових членів команди з числа
переможців, які попереднього року одержали диплом I ступеня,
команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у
кількості не більше 11-ти осіб; команди, які посіли відповідно:

II-III місця - із 9-ти осіб;

IV-VI місця - із 8-ми осіб;

VII-X місця - із 7-ми осіб;

XI-XV місця - із 6-ти осіб. Решта команд формується у складі не більше 4-х учнів. 8.9.2. З іноземних мов (англійська, німецька, французька,
іспанська), основ правознавства, основ інформатики і
обчислювальної техніки, основ економіки (беруть участь учні 9 - 11
класів), без урахування додаткових членів команди за рахунок
переможців, які попереднього року одержали диплом I ступеня,
команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у
кількості не більше 9-ти осіб; команди, які посіли відповідно:

II-III місця - із 7-ми осіб;

IV-VI місця - із 6-ти осіб;

VII-X місця - із 5-ти осіб;

XI-XV місця - із 4-х осіб. Решта команд формуються у складі не більше 3-х учнів. 8.9.3. З трудового навчання (беруть участь учні 9 та 11
класів), без урахування додаткових членів команди з числа
переможців, які попереднього року одержали диплом I ступеня,
команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у
кількості не більше 6-ти осіб; команди, які посіли відповідно:

II-IV місця - із 5-ти осіб;

V-IX місця - із 4-х осіб;

X-XV місця - із 3-х осіб. Решта команд формуються у складі не більше 2-х учнів. За однакового рейтингу команди у списку розташовуються в
алфавітному порядку, а кількісний склад цих команд визначається як
округлене до цілого числа середнє арифметичне між представництвом,
що відповідає їх фактичному місцю у списку команд. 8.9.4. Якщо певна олімпіада не проводилась протягом двох
останніх років, то склад всіх команд, що братимуть участь в
цьогорічній, формується у кількості, що відповідає кількісному
складу команди, яка розташована на XI місці в рейтинговому списку,
складеному для відповідної олімпіади. Якщо олімпіада проводилась в один з двох попередніх років, то
рейтинг команд визначається за результатами виступу учнів цього
року. 8.9.5. До складу команд, що посіли I-VI місце (на олімпіаді
з трудового навчання I-IV місце), обов'язково включається по 2
учні, а решти - по одному учню із класу (курсу).
9. Фінансування олімпіад, конкурсів і турнірів
9.1. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів фінансується
за рахунок місцевих бюджетів органів державного управління освітою
та Міністерства освіти України. 9.2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі,
відрядження супровідників, проведення навчально-тренувальних
зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад,
конкурсів і турнірів несуть органи або заклади освіти, які
направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, конкурс
або турнір, а на проживання, харчування, культурне обслуговування
учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, оплату роботи членів
журі і оргкомітету, експертів-консультантів, заохочення
учасників - органи освіти і заклади, на які покладається їх
проведення. 9.3. Харчування учасників I-III етапів олімпіад з базових
дисциплін, I-II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін,
конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт проводиться за нормами, передбаченими
для вихованців шкіл-інтернатів, IV етапу олімпіад з базових
дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності, конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт і фінальних етапів турнірів - за нормами для вихованців
училищ фізичної культури. 9.4. За працівниками установ та закладів освіти, які
залучаються до проведення олімпіад, конкурсів і турнірів,
зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження,
що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 9.5. До роботи зі складання завдань для олімпіад, конкурсів і
турнірів всіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі
можуть залучатися працівники різних закладів, установ та
організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до
чинного законодавства.
Додаток 1

до п.2.4.5 Положення про Всеукраїнські

учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси

фахової майстерності
Звіт
про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін у _____/_____ навчальному році
з __________________ _____________________________________________
(назва олімпіади) (Автономної Республіки Крим, області, міста)
1. Відомості про учасників олімпіад:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кількість закладів |Кла-| Кількість учасників олімпіад за етапами |Кількість | |освіти, учні яких |си | |переможців | |брали участь | | |III етапу за| |в I етапі олімпіади| |———————————————————————————————————————————————————————————|ступенями | | | | I | II | III |дипломів | |———————————————————| |———————————————————+———————————————————+———————————————————+————————————| |місь-|сіль- |спе- | |місь-|сіль- |спе- |місь-|сіль- |спе- |місь-|сіль- |спе- | I | II |III| |ких |ських |ціалі-| |ких |ських |ціалі-|ких |ських |ціалі-|ких |ських |ціалі-| | | | | |(сели-|зова- | | |(сели-|зова- | |(сели-|зова- | |(сели-|зова- | | | | | |щних) |них* | | |щних) |них* | |щних) |них* | |щних) |них* | | | | |—————+——————+——————+————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+———+————+———| | | | |7 | | | | | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | | | | | | | | | | | |9 | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | | | | | | | | |————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+———+————+———| | | | |Ра- | | | | | | | | | | | | | | | | |зом | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кількість закладів |Кла-| Кількість учасників олімпіад за етапами |Кількість | |освіти, учні яких |си | |переможців | |брали участь | | |III етапу за| |в I етапі олімпіади| |———————————————————————————————————————————————————————————|ступенями | | | | I | II | III |дипломів | |———————————————————| |———————————————————+———————————————————+———————————————————+————————————| |місь-|сіль- |спе- | |місь-|сіль- |спе- |місь-|сіль- |спе- |місь-|сіль- |спе- | I | II |III| |ких |ських |ціалі-| |ких |ських |ціалі-|ких |ських |ціалі-|ких |ських |ціалі-| | | | | |(сели-|зова- | | |(сели-|зова- | |(сели-|зова- | |(сели-|зова- | | | | | |щних) |них* | | |щних) |них* | |щних) |них* | |щних) |них* | | | | |—————+——————+——————+————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+———+————+———| | | | |7 | | | | | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | | | | | | | | | | | |9 | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | | | | | | | | |————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+——————+——————+———+————+———| | | | |Ра- | | | | | | | | | | | | | | | | |зом | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення
олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і
працівників закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення
роботи олімпіади.
Начальник управління освіти Голова оргкомітету олімпіади Голова журі олімпіади
М.П. "___" __________ ____ року
_______________

* - Заклади освіти для розвитку здібностей обдарованих і
талановитих дітей.
Додаток 2

до п.2.4.5 Положення про Всеукраїнські

учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси

фахової майстерності
Заявка
на участь команди ___________________________________________

(Автономної Республіки Крим, області, міста) у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з ________ у ______ році
За рішенням оргкомітету і журі III етапу Всеукраїнської

олімпіади на IV етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці

III етапу олімпіади:———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище,|Число, |Назва |Клас |Клас |Місце, |Прізвище, |Додаткова | |з/п|ім'я |місяць |закладу|(курс) |(курс), за|зайняте |ім'я |інформація| | |та по |(пропи-|освіти |навчання|який буде |на III |та по |(комп'ю- | | |батькові |сом), | | |виконувати|етапі |батькові |терна мова| | |учня |рік на-| | |завдання |олімпіади|працівника,|програму- | | | |роджен-| | |на | |який |вання то- | | | |ня | | |олімпіаді | |підготував |що) | | | | | | | | |учня | | |———+—————————+———————+———————+————————+——————————+—————————+———————————+——————————| | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівником команди призначено _______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
Начальник управління освіти
М.П. Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади
"___" _________ ____ року
М.П. Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади
"___" _________ ____ року
Додаток 3

до п.2.4.5 Положення про Всеукраїнські

учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси

фахової майстерності
Заявка

на участь учнів професійно-технічних закладів освіти ____________________________________________________

(Автономної Республіка Крим, області, міста)
у III етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальної
дисципліни ___________________, конкурсу фахової майстерності

за професією _____________________ у _____ році.
За рішенням оргкомітету II етапу олімпіади з __________, конкурсу фахової майстерності на III етап Всеукраїнської

олімпіади, конкурсу направляються: ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище,|Число, |Назва |Курс|Місце, |Прізвище, |Прізвище, | |з/п|ім'я та |місяць |професійно-|нав-|зайняте на |ім'я, |ім'я, по | | |по |(пропи-|технічного |чан-|II етапі |по батькові|батькові | | |батькові |сом), |закладу |ня |конкурсу |майстра |майстра | | |учня |рік на-|освіти | |(олімпіади)|виробничого|виробничого| | | |роджен-| | | |навчання, |навчання, | | | |ня | | | |який |який | | | | | | | |підготував |супроводжує| | | | | | | |учня |учня | |———+—————————+———————+———————————+————+———————————+———————————+———————————| | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник управління освіти
М.П. Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади
"___" ___________ ____ року.
М.П. Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади
"___" ___________ ____ року.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: