open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 665 від 28.10.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 листопада 1998 р.

за N 719/3159

Про затвердження Порядку пільгового митного оформлення вантажів, що надходять в Україну в рамках Угоди між Україною і США "Щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення"

від 25 жовтня 1993 року
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної

служби N 496 ( z0777-02 ) від 16.09.2002 N 43 ( z0085-03 ) від 23.01.2003 )

З метою вдосконалення порядку пільгового митного оформлення
вантажів, що надходять в Україну в рамках Угоди між Україною і США
"Щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового
знищення" ( 840_007 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок пільгового митного оформлення вантажів,
що надходять в Україну в рамках Угоди між Україною і США "Щодо
надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї,
а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення", що
додається. 2. Правовому управлінню забезпечити в установлений строк
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню справами забезпечити тиражування та доведення
цього наказу до відома митних установ. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Шейка О.П.
Голова Служби Ю.Соловков
Затверджено

Наказ Державної митної служби

України 28.10.98 N 665
Порядок

пільгового митного оформлення вантажів, що надходять в

Україну в рамках Угоди між Україною і США "Щодо

надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної

ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню

зброї масового знищення" від 25 жовтня 1993 року
З метою прискорення митного оформлення вантажів, які
надходять в рамках Угоди від 25 жовтня 1993 року між Україною та
США "Щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового
знищення" ( 840_007 ) (далі - Угода), встановлюється такий порядок
митного оформлення: 1. Митне оформлення вантажів провадиться на підставі Довідки
(додаток 1) та Переліку (додаток 2), які затверджуються
відповідальними за реалізацію Угоди ( 840_007 ) керівниками
Міністерств або інших органів виконавчої влади (або їхніми
заступниками). Зазначені довідки та переліки надсилаються відповідними
міністерствами чи іншими органами виконавчої влади до центрального
апарату Державної митної служби України. 2. Підставою пільгового митного оформлення вантажів є
письмове підтвердження Державною митною службою належності цих
вантажів до таких, які надходять в Україну в рамках Угоди
( 840_007 ). Згадане підтвердження та копії довідок і переліків
оперативно надсилаються на адресу митниці, в зоні діяльності якої
здійснюється митне оформлення. Матеріали для підготовки підтвердження розглядаються відділом
експортного контролю та узагальнюються Управлінням митних доходів
та платежів. Підтвердження належності вантажу до товарів, що
надходять в Україну в рамках Угоди ( 840_007 ), є дійсним за
наявності підпису Голови Державної митної служби або його
заступника. 3. Митниця, в зоні діяльності якої здійснюється митне
оформлення, звіряє дані, наведені в товарно-транспортних
документах на вантаж, з даними, зазначеними у підтвердженні
Держмитслужби, і (за відсутності розбіжностей) проводить митне
оформлення вантажу в режимі "тимчасове ввезення" без нарахування
митного збору за митне оформлення тимчасово ввезеного майна. Митне оформлення в режимі "імпорт" (відповідно до ст.8 Угоди)
здійснюється після подання до митниці звіту отримувача товару про
оприбуткування (поставлення на баланс) вантажу за підписом
керівника організації (підприємства) і головного бухгалтера у двох
примірниках, при цьому у гр.47 вантажної митної декларації всі
встановлені платежі нараховуються умовно в установленому порядку. Пред'явлений митниці звіт про оприбуткування товарів має бути
зареєстрований в окремому журналі обліку "Податкові пільги та
звіти" відділу митних доходів та платежів митниці, відповідно до
відомчої інструкції з діловодства. Перший його примірник має
залишитись у справах митниці, другий, завізований митницею, із
зазначенням дати здійснення митного оформлення, передається
податковій адміністрації за місцем державної реєстрації
отримувача. Витратні матеріали та запасні частини, що надходять у складі
вантажів на адреси представництв підрядників Агентства зменшення
загрози Міністерства оборони США, які виконують роботи в рамках
Угоди ( 840_007 ), і оформлені в режимі тимчасового ввезення,
надалі оформлюються в режимі імпорту за умови подання
Держмитслужбі України довідки про цільове використання майна на
митній території України (додаток 3) та переліку використаного
майна (додаток 4). Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 496 ( z0777-02 ) від 16.09.2002 ) Довідку про цільове використання майна на митній території
України підписує керівник міністерства або іншого центрального
органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію Угоди
( 840_007 ). ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної митної служби N 496 ( z0777-02 ) від 16.09.2002 ) Підставою для пільгового митного оформлення в режимі імпорту
майна, яке було попередньо оформлене в режимі тимчасового
ввезення, є письмове підтвердження Державною митною службою
України належності цих вантажів до таких, що надходять в Україну в
рамках Угоди ( 840_007 ). Такі підтвердження, копії довідок про
цільове використання майна на митній території України та переліки
використаного майна надсилаються на адресу митниці, у зоні
діяльності якої здійснюється митне оформлення. При цьому в графі
47 імпортної вантажної митної декларації всі визначені умовні
платежі нараховуються в установленому порядку. ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 496
( z0777-02 ) від 16.09.2002 )
4. Реекспорт товару, що надійшов в Україну на виконання
Угоди ( 840_007 ), здійснюється за умови узгодження з
Держмитслужбою.
Додаток 1

до Порядку пільгового митного оформлення

вантажів, що надходять в Україну в рамках

Угоди між Україною і США "Щодо надання

допомоги Україні в ліквідації стратегічної

ядерної зброї, а також запобігання

розповсюдженню зброї масового знищення"

від 25 жовтня 1993 року
Довідка

N __________ від _________
Угода між Україною і США "Щодо надання допомоги Україні в
ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення" від 25 жовтня 1993 року
Звільнення від ______________________________________________ Програма ____________________________________________________

(скорочена назва) Проект ______________________________________________________ Отримувач ___________________________________________________

(повна назва) N контракту _________________________________________________ Митниця оформлення __________________________________________

(повна назва)
М.п. _________________________

(підпис)
Додаток 2

до Порядку пільгового митного оформлення

вантажів, що надходять в Україну в рамках

Угоди між Україною і США "Щодо надання

допомоги Україні в ліквідації стратегічної

ядерної зброї, а також запобігання

розповсюдженню зброї масового знищення"

від 25 жовтня 1993 року
Затверджую

М.п. (підпис)
Перелік
вантажів для ______________________________, які надходять до

(повна назва) _____________________________________________________________

(повна назва отримувача)
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва |Одиниця виміру|Кількість|Загальна|Код товару за ТН ЗЕД /п|вантажу| | |вартість| ——+———————+——————————————+—————————+————————+———————————————————— | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
М.п. (підпис)

Додаток 3

до Порядку пільгового

митного оформлення вантажів,

що надходять в Україну в

рамках Угоди між Україною і

США "Щодо надання допомоги

Україні в ліквідації

стратегічної ядерної зброї,

а також запобігання

розповсюдженню зброї

масового знищення" від

25 жовтня 1993 року

( 840_007 )

ДОВІДКА

N ___ від "___" ____________ 200_ р.

про цільове використання на митній території

України майна, оформленого за вантажною

митною декларацією
N ____ від _______________
Угода між Україною і США "Щодо надання допомоги Україні в
ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення" від 25 жовтня 1993 року.
Програма: спільна американсько-українська програма знищення
стратегічної ядерної зброї "НАННА-ЛУГАРА".
Одержувач: __________________________________________________

(назва представництва та його адреса) _____________________________________________________________
Номер і дата договору (контракту): __________________________
Назва митниці та структурного підрозділу, що здійснює митне
оформлення: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада керівника міністерства або іншого центрального органу

виконавчої влади, відповідального за реалізацію Угоди)
_______________________________ _________________________________
(підпис керівника) (ініціали, прізвище)
М. П. Порядок доповнено додатком 3 згідно з Наказом Державної митної
служби N 496 ( z0777-02 ) від 16.09.2002 )
Додаток 4

до Порядку пільгового

митного оформлення вантажів,

що надходять в Україну в

рамках Угоди між Україною

і США "Щодо надання допомоги

Україні в ліквідації

стратегічної ядерної зброї,

а також запобігання

розповсюдженню зброї

масового знищення"

від 25 жовтня 1993 року

( 840_007 ),

затвердженого наказом

Держмитслужби України

від 28.10.98 N 665

(у редакції наказу

Держмитслужби України

від 23.01.2003 N 43

( z0085-03 )

ПЕРЕЛІК

майна, яке оформлено в режимі тимчасового

ввезення за вантажною митною декларацією

N ________ від _______ та використано за

цільовим призначенням у рамках спільної

американсько-української програми знищення

стратегічної ядерної зброї "НАННА-ЛУГАРА"

------------------------------------------------------------------ N з/п | Назва |Одиниця |Кількість| Код | Номер і |Загальна| | майна | виміру | | товару | дата |вартість| | | | |згідно з|попередньої| | | | | | УКТЗЕД | довідки | | -------+-------+--------+---------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+-------+--------+---------+--------+-----------+--------| | | | | | | | -------+-------+--------+---------+--------+-----------+--------| | | | | | | | -------+-------+--------+---------+--------+-----------+--------| | | | | | | | -------+-------+--------+---------+--------+-----------+--------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Командир військової частини N ____
______________________
(військове звання)
______________________
(ініціали, прізвище)
М. П.
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Наказом Державної митної
служби N 496 ( z0777-02 ) від 16.09.2002, в редакції Наказу
Держмитслужби N 43 ( z0085-03 ) від 23.01.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: