open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 січня 1997 р. N 79

Київ
Про затвердження Порядку надання медичної

допомоги іноземцям та особам без громадянства,

які тимчасово перебувають на території України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1021 ( 1021-97-п ) від 17.09.97

N 252 ( 252-98-п ) від 02.03.98

N 301 ( 301-2003-п ) від 07.03.2003

N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }

На виконання статті 10 Закону України "Про правовий статус
іноземців" ( 3929-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання медичної допомоги іноземцям та
особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території
України (додається). Міністерству закордонних справ офіційно повідомити уряди
іноземних країн про затвердження Порядку надання медичної допомоги
іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на
території України. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1021 ( 1021-97-п ) від 17.09.97 ) Враховуючи міжнародний досвід
з компенсації лікувальним закладам витрат, пов'язаних з наданням
екстреної медичної допомоги, встановити обов'язковою наявність у
іноземних громадян на момент отримання в'їзної візи або
перетинання кордону України (для громадян іноземних країн, з
якими встановлено режим безвізового в'їзду) медичної страховки,
яка гарантує оплату екстреної медичної допомоги. У разі відсутності медичної страховки надану медичну допомогу
оплачує безпосередньо іноземний громадянин.
3. Доручити Міністерству охорони здоров'я за погодженням з
Фондом державного майна виступити засновником Державної
акціонерної страхової компанії з надання екстреної медичної
допомоги іноземним громадянам і у двомісячний термін затвердити її
Статут.
( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 301 ( 301-2003-п ) від 07.03.2003 )
4. ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1021
( 1021-97-п ) від 17.09.97 )
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1146 ( 1146-96-п ) "Про надання медичної допомоги іноземним
громадянам".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 1997 р. N 79
ПОРЯДОК

надання медичної допомоги іноземцям та особам

без громадянства, які тимчасово перебувають

на території України
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
1. Іноземці - особи, які належать до громадянства іноземних
держав і не є громадянами України, та особи без громадянства -
особи, які не належать до громадянства будь-якої держави (далі -
іноземці), що в'їжджають в Україну, мають право на одержання
медичної допомоги. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
2. Іноземці, які постійно проживають в Україні, а також
особи, які подали заяви про надання їм статусу біженця в Україні,
та особи, які в установленому порядку отримали статус біженця в
Україні користуються медичною допомогою на рівні з громадянами
України. Всім іншим іноземцям медична допомога надається за
плату, якщо законодавством України або міжнародними договорами
України не передбачено інше. ( Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 252 ( 252-98-п ) від 02.03.98 )
3. Іноземці мають право звернутися за екстреною медичною
допомогою до будь-якого державного та комунального закладу охорони
здоров'я України. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1021 ( 1021-97-п ) від
17.09.97 )
4. Вартість екстреної медичної допомоги, наданої іноземцю,
який тимчасово перебуває на території України, визначається
медичним закладом, що її надав, у межах вартості лікування,
встановленої відповідно до Порядку, затвердженого МОЗ.

{ Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }

5. Надання медичної допомоги іноземцям, які тимчасово
перебувають на території України, здійснюється на підставі
укладених іноземцями договорів (полісів, сертифікатів) медичного
страхування із страховиками-резидентами (далі - страховики), які
отримали ліцензію на право здійснення медичного страхування
(безперервне страхування здоров'я).
Для здійснення медичного страхування іноземців, які тимчасово
перебувають на території України, на випадок надання їм екстреної
медичної допомоги страховики повинні розробити умови медичного
страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території
України. Умови страхування можуть бути оформлені окремими
правилами страхування або доповненням до раніше зареєстрованих
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг правил
медичного страхування.
Страховикам необхідно укласти договори із державними та
комунальними закладами охорони здоров'я або із закладами з
координації надання медичної допомоги застрахованим особам, які
мають договори із державними та комунальними закладами охорони
здоров'я.
Оплата вартості екстреної медичної допомоги здійснюється
страховиком шляхом перерахування коштів медичному закладу, який
надав екстрену медичну допомогу, за умови пред'явлення страховику
цим медичним закладом копії договору про страхування (страхового
поліса, сертифіката) та документа про оплату медичної допомоги або
пред'явлення страховику закладом з координації надання медичної
допомоги рахунка щодо наданих послуг. Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 1021 ( 1021-97-п ) від
17.09.97, N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
6. У разі відсутності договору страхування (поліса,
сертифіката), передбаченого пунктом 5 цього Порядку, а також
неможливості документально підтвердити право на одержання
безоплатної медичної допомога в Україні, оплата вартості наданої в
Україні медичної допомоги здійснюється іноземцем безпосередньо
медичному закладу, який надав таку допомогу, в розмірі,
встановленому відповідно до цього Порядку. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1021 ( 1021-97-п ) від
17.09.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
7. Розмір плати за надану іноземцям медичну допомогу
визначається закладами охорони здоров'я України, які її надали, у
розмірі не меншому, ніж фактичні витрати.
8. Медична допомога надається іноземцям відповідно до вимог,
установлених законодавством України, в тому числі щодо
застосування методик діагностики, лікування, лікарських засобів
тощо.
9. Під час надання медичної допомоги іноземцям застосовуються
форми медичної документації та звітності, встановлені МОЗ. Кожний випадок надання медичної допомоги іноземцям підлягає
обов'язковій реєстрації у тому закладі охорони здоров'я України,
який її надав.
10. У разі коли плата за надану іноземцям медичну допомогу
перевищує суму коштів, передбачених страховим (полісом,
сертифікатом), різниця компенсується закладу охорони здоров'я
України, який її надав, за рахунок відповідної страхової компанії
або особисто іноземцем, якщо він не застрахований. { Пункт 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 1645 ( 1645-2006-п )
від 23.11.2006 }
11. Оплата наданої іноземцям медичної допомоги може
провадитися за безготівковим рахунком або готівкою відповідному
закладу охорони здоров'я України.
12. У разі відмови іноземця від оплати наданої йому медичної
допомоги питання компенсації закладу охорони здоров'я України
витрат, пов'язаних з наданням цьому іноземцю медичної допомоги,
вирішується за участю відповідних іноземних представництв в
Україні.
13. За порушення законодавства про охорону здоров'я медичні
працівники, які надають медичну допомогу іноземцям, несуть
цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно
із законодавством України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: