open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про рекламу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 15, ст.115 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. Частину другу статті 32 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 4, ст. 19) викласти у такій редакції:
"В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та
вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів,
алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я
людини, здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ).
2. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною четвертою
такого змісту:
"Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері
виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до
Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).
3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18):
1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація
телерадіоорганізацій про послідовність виходу в ефір та
хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку
часу"; у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами тринадцятим - двадцять четвертим;
2) частину тринадцяту статті 5 доповнити абзацом такого
змісту:
"контроль за дотриманням законодавства України про рекламу
телерадіоорганізаціями всіх форм власності";
3) у статті 30:
частину третю викласти в такій редакції:
"Трансляції концертно-видовищних і спортивних програм
тривалістю більше 45 хвилин можуть бути перервані для реклами лише
один раз за повний 45-хвилинний проміжок часу. Не можуть
перериватись кіно- та телефільми. Реклама може бути розміщена
перед їх початком або після їх закінчення. Телепередачі тривалістю
понад 10 хвилин не можуть суміщатися з рекламною інформацією без
погодження з власником авторського права. Забороняється реклама у
передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію";
частину сьому викласти в такій редакції:
"Граничні розміри розцінок за рекламу, що розповсюджується по
загальнонаціональних та суспільних каналах мовлення,
встановлюються Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення за погодженням з Міністерством фінансів України";
4) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"Забороняється переривати з метою розміщення реклами
трансляції сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів
Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України,
народних депутатів України, членів Уряду України";
частину третю викласти в такій редакції:
"Забороняється реклама тютюнових виробів та алкогольних
напоїв. Реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з
використанням гіпнозу та інших методів психічного або
біоенергетичного впливу може здійснюватися з дозволу Міністерства
охорони здоров'я України. Реклама лікарських засобів, виробів
медичного призначення, методів профілактики, діагностики та
лікування здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР );
5) у частині першій статті 37:
у пункті "д" слова "цим Законом" замінити словами "чинним
законодавством";
доповнити частину пунктом "и" такого змісту:
"и) забезпечувати для осіб та організацій, які мають у цьому
виробничу потребу, вільний доступ до розкладу мовлення
телерадіоорганізацій і безкоштовне його використання";
6) статтю 40 після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"своєчасно отримувати розклад мовлення телерадіоорганізацій";
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
7) абзац третій частини першої статті 44 виключити;
8) в абзаці сімнадцятому частини першої статті 46 слова "цим
Законом" замінити словами "чинним законодавством".
4. У статті 26 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22,
ст. 86):
частину третю викласти в такій редакції:
"Реклама лікарських засобів здійснюється відповідно до Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР );
частини четверту, п'яту, шосту виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 1997 року

N 70/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: