open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 152 від 17.05.97 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

17 травня 1997 р.
vd970517 vn152 за N 443
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 469 ( v0509500-97 ) від 30.12.97 )
Про затвердження змін і доповнень до Інструкції N 10

"Про порядок регулювання та аналіз діяльності

комерційних банків"

Розглянувши проект змін і доповнень до Інструкції N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
30.12.96 р. за N 343 ( v0010500-96 ), пов'язаних із внесенням змін
і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України ( v6_31500-97 ) (лист НБУ від 19.03.97 р. за
N 12-111/328-1968 ( v1968500-97 ), від 01.04.97 р. за
N 12-111/402-2276 ( v2276500-97 ) та від 17.04.97 р. за
N 12-111/484-2750 ( v2750500-97 ) Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
30.12.96 р. за N 343 (додаються). 2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) у 10-денний
строк з дня набуття чинності цієї постанови розробити зміни до
програмного комплексу NORM за розрахунками економічних нормативів
і оціночних показників діяльності комерційних банків. 3. У зв'язку із значними проблемами комерційних банків
України щодо виконання ними нормативу Н5 (відношення
високоліквідних активів до робочих активів банку) дозволити
регіональним управлінням Національного банку України не
застосовувати до комерційних банків штрафні санкції за порушення
зазначеного нормативу протягом I півріччя 1997 року
(до 01.07.97 р.). Встановити значення нормативу Н5 на період з 01.07.97 р. по
01.01.98 р. не менше 15%. У зв'язку з цим останній абзац пункту
3.3.3. розділу 3 "Норматив відношення високоліквідних активів (Ва)
до робочих активів (Ра) банку" на вказаний період тимчасово не
діє. 4. Відповідальність за виконання цієї постанови покладається
на начальників регіональних управлінь Національного банку України. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Національного банку України
О.О.Веселовського та департамент банківського нагляду
(М.І.Часник). 6. Постанова набуває чинності з 17 травня 1997 року.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 17.05.97 р. N 152
Зміни та доповнення до Інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30.12.96 р. за N 343 ( v0010500-96 )
1. Пункт 3.1. розділу 3 "Мінімальний розмір статутного фонду
(Н1)" доповнити абзацом: Розрахунок нормативу мінімального розміру статутного фонду
здійснювати за поточним курсом ЕКЮ. 2. Пункт 3.2. розділу 3 "Норматив платоспроможності банку
(Н2)": У таблицю N 1 "Групи активів, зважені на коефіцієнти ризику": - у групу активів "Каса і прирівнені до неї кошти" включити
балансовий рахунок N 039а "Кошти в банкоматах"; - у групу "Активне сальдо за внутрішньобанківськими
розрахунками" включити балансовий рахунок N 892(а-п) та ввести
нову групу "Вкладення за операціями РЕПО" з введенням до неї
балансового рахунку N 192а "Вкладення в державні боргові
зобов'язання з операціями РЕПО" з ризиком 50 відсотків; - виключити з розрахунку балансовий рахунок N 788а та групу
"Кредити, гарантовані Урядом України". При розрахунку власних коштів: - у групі "Додатковий капітал" враховувати балансовий рахунок
N 936п "Фінансування капітальних вкладень, що здійснюються в
установах банків" за мінусом балансового рахунку N 360п "Кредити,
отримані на фінансування власних капітальних вкладень"; - з групи "Відрахування" виключити балансовий рахунок N 192а
"Вкладення в державні боргові зобов'язання з операціями РЕПО", та
змінити строку: (931а + 932а + 933а + 937а) - (016п + 936п) на
строку у такій редакції (931а + 932а + 933а + 937а) - (016п + 936п
- 360п). 3. Пункт 3.3.1. розділу 3 "Норматив миттєвої ліквідності
(Н3)": - до групи "Розрахункові рахунки" включити балансові рахунки
N 750п "Консолідований рахунок "електронних гаманців" та N 790п
"Спеціальний рахунок для здійснення розрахунків за допомогою
платіжних карток "електронний гаманець"; - до групи "Кошти на кореспондентському рахунку" включити
балансовий рахунок N 892(а-п) "Відповідні обороти за розрахунками
між установами банків поточного року" (тільки для розрахунку філій
комерційного банку); - до групи "Кошти в касі" додати балансовий рахунок N 039а
"Кошти в банкоматах". 4. Пункт 3.3.2. розділу 3 "Показник загальної ліквідності
(Н4)": - до групи "Активи банку" додати балансовий рахунок N 192а з
коефіцієнтом 0.5 та рахунок N 039а; - виключити з розрахунку балансовий рахунок N 788а; - до "Зобов'язань банку" додати балансові рахунки N 750п,
N 790п та N 360п. 5. Пункт 3.3.3. розділу 3 "Норматив відношення
високоліквідних активів (Ва) до робочих активів (Ра) банку (Н5)": - до групи "Високоліквідні активи" додати балансовий рахунок
N 039а, N 192а з коефіцієнтом 0,5 та рахунок N 892(а-п) (тільки
для розрахунку філій банку); - розрахунок за групою "Робочі активи" викласти у такій
редакції: "... із суми загальних залишків активу балансу банку
відраховуються такі балансові рахунки:
95 + 625 + 626 + 627 + 785 + 786 + 787 + 899 + 080 + 100 + 939 + 098 + 099 + 925 + 150 + 151 + 908 + 970 + 971 + 979 + 941
+ (096 + 097 + 904) + (890 + 152 + 155 + 892 + 893п + 440п + 441п
+ 809п)*" ____________________

* Розрахунок здійснюється тільки юридичною особою.
6. Пункт 3.3.4. розділу 3 "Норматив ресурсної ліквідності
(Н6)": - до групи "Короткострокові ресурси та довгострокові русурси"
включити балансові рахунки NN 816п, 821п, 823п, 827п, 720п, 722п,
723п, 724п, 911п; - з групи "Короткострокові активні вкладення та довгострокові
активні вкладення" виключити балансовий рахунок N 788а. 7. Пункт 3.5. розділу 3 "Норматив інвестування (Н9)": - виключити балансовий рахунок N 192а. 8. Пункт 4.2. розділу 4 "Показник достатності капіталу банку
(П2)": - до групи "Залучені кошти" додати балансові рахунки NN 750п,
790п, 144п, 360п. 9. Пункт 4.5. розділу 4 "Показник максимального розміру
залучення грошових вкладів (депозитів) фізичних осіб (П5)": - до групи "Сукупний розмір грошових вкладів фізичних осіб"
додати балансові рахунки N 730п і N 735п. Доповнити абзацом у такій редакції: При розрахунку цього показника враховувати балансові рахунки
N 630п, N 631п, N 632п, N 633п, N 634п, N 635п, N 636п, N 637п,
N 638п, N 639п у частині вкладів (депозитів) фізичних осіб. 10. Пункт 4.6. розділу 4 "Показник максимального розміру
наданих міжбанківських позик (П6)": - до групи "Загальна сума наданих комерційним банком
міжбанківських позик" додати балансові рахунки N 645а, N 646а,
N 158а, N 159а, N 117а, N 118а, N 795а, N 796а, N 897а, N 898а. 11. Пункт 4.7. розділу 4 "Показник рефінансування (П7)": - до групи "Загальна сума отриманих комерційним банком
міжбанківських позик" додати балансові рахунки N 645п, N 646п,
N 158п, N 159п, N 117п, N 118п, N 794п, N 751п. 12. Пункт 5.1. розділу 5 "Здійснення контролю за дотриманням
економічних нормативів і оціночних показників діяльності банків": після абзацу "... контроль за дотриманням комерційними
банками економічних нормативів та оціночних показників..." додати
абзац такого змісту: "З 1 квітня 1997 року розрахунок економічних нормативів
здійснювати починаючи з 1-го числа кожного місяця (за балансом за
2 число) та закінчувати останнім днем місяця (за балансом за
останній день)".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: