open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 травня 1997 р. N 487

Київ
Про вдосконалення системи розрахунків

за спожиту електричну і теплову енергію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97

N 862 ( 862-97-п ) від 08.08.97

N 1230 ( 1230-97-п ) від 06.11.97

N 1323 ( 1323-97-п ) від 28.11.97 )
На виконання Указу Президента України від 2 квітня 1997 р. N
285 ( 285/97 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення України енергоносіями та їх раціонального
використання" та з метою забезпечення своєчасних розрахунків за
використану споживачами електричну і теплову енергію, стабілізації
фінансового стану електроенергетичної галузі, стабільного
енергопостачання суспільного виробництва та подолання кризи
платежів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
підприємства, установи та організації здійснюють поточні
розрахунки з державними акціонерними енергопостачальними
компаніями (далі - енергопостачальні компанії) за спожиту
електричну і теплову енергію виключно у грошовій формі; суб'єкти підприємницької діяльності, що постачають паливо
(вугілля, газ, мазут, свіже ядерне паливо) енергогенеруючим
компаніям та атомним електростанціям, здійснюють вивезення
відпрацьованого ядерного палива, надають послуги з перевезення
вантажів, отримують електроенергію в рахунок вартості поставленого
палива, вартості вивезення відпрацьованого ядерного палива,
вартості наданих послуг з перевезення вантажів тільки на оптовому
ринку електроенергії та реалізують її споживачам відповідно до
ліцензій, виданих Національною комісією з регулювання
електроенергетики, та укладених договорів; ( Абзац третій пункту
1 в редакції Постанови КМ N 862 ( 862-97-п ) від 08.08.97 ) енергогенеруючі та енергопостачальні компанії здійснюють
розрахунки з підрядними організаціями, підприємствами -
постачальниками обладнання, матеріалів і запасних частин шляхом
взаємозаліків за використану електричну енергію в межах обсягів,
що встановлюються Міністерством енергетики. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1230 ( 1230-97-п ) від 06.11.97 ) Надати право Національній атомній енергогенеруючій компанії
"Енергоатом" здійснювати розрахунки з підрядними організаціями,
підприємствами - постачальниками обладнання, будівельних
матеріалів і конструкцій, необхідних для добудови енергоблоків N 2
Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС, шляхом проведення
взаємозаліків за використану електричну енергію в межах різниці
між розрахунковим і фактичним надходженням коштів для цього
будівництва. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з остановою КМ N 1323 ( 1323-97-п ) від 28.11.97 )
2. Міністерству енергетики забезпечити переукладання у
місячний термін енергопостачальними компаніями договорів із
споживачами електричної і теплової енергії, передбачивши в них:
здійснення розрахунків за спожиту електричну і теплову
енергію виключно у грошовій формі відповідно до пункту 1 цієї
постанови; заставу майна і майнових прав підприємств та організацій як
засіб забезпечення виконання зобов'язань щодо оплати спожитої
електричної і теплової енергії.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати
окремим рядком в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ
та організацій кошти на оплату спожитої електричної і теплової
енергії. Міністерству енергетики забезпечувати поставку електричної і
теплової енергії бюджетним установам та організаціям у межах
коштів, передбачених затвердженими кошторисами доходів і видатків.
4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству енергетики, Державному комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Державному комітету по матеріальних
резервах у місячний термін розробити та запровадити механізм
реструктуризації заборгованості установ та організацій, що
фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну і теплову
енергію і заборгованості підприємств Міністерства енергетики за
спожиті природний газ і паливо з державного резерву, що склалася
станом на 1 червня 1997 року. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 ) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством енергетики у
місячний термін провести реструктуризацію заборгованості установ
та організацій, які фінансуються з відповідних місцевих бюджетів,
за спожиту електричну і теплову енергію, що склалася станом на 1
червня 1997 року. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 )
5. Міністерству фінансів у межах коштів, що передбачаються
бюджетним установам та організаціям для оплати електричної і
теплової енергії, забезпечувати у разі потреби оплату спожитої
цими установами та організаціями електричної і теплової енергії
векселями Державного казначейства відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689 ( 689-96-п ) "Про
затвердження Порядку застосування векселів Державного
казначейства".
6. Керівникам підприємств, установ та організацій
забезпечувати проведення щомісяця своєчасних і в повному обсязі
розрахунків за використані електричну і теплову енергію, а також
ліквідацію до 1 жовтня 1997 р. заборгованості, що склалася станом
на 1 червня 1997 р., за погодженими з енергопостачальними
компаніями графіками. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, несеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-97-п ) від 04.06.97 )

У разі порушення погоджених графіків ліквідації
заборгованості та поточних розрахунків за спожиту електричну і
теплову енергію Міністерству енергетики вживати заходів до повного
припинення відпуску енергопостачальними компаніями електричної і
теплової енергії всім споживачам-боржникам, за винятком установ
(закладів) та організацій, зазначених у додатку до цієї постанови.
7. Покласти персональну відповідальність за безоплатний
відпуск електричної та теплової енергії на Міністра енергетики
Бочкарьова Ю.Г.
8. Доповнити пункт 5 Положення про порядок відключення
споживачів від джерел енергопостачання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 705
( 705-95-п ), абзацом другим такого змісту:
"На керівників підприємств, установ та організацій -
споживачів електричної і теплової енергії покладається персональна
відповідальність за наслідки, пов'язані з частковим або повним
припиненням подачі енергії за несвоєчасну її оплату".
9. Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям у двотижневий термін визначити механізм
розрахунків за спожиту установами (закладами) та організаціями,
зазначеними у додатку до цієї постанови, електричну і теплову
енергію.
10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
двотижневий термін створити спеціальні комісії з контролю за
розрахунками за спожиту енергію із залученням до них представників
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики,
Міністерства внутрішніх справ, енергопостачальних компаній, служб
енергонагляду і державних податкових адміністрацій. Персональну
відповідальність за роботу комісії покласти на керівників місцевих
органів виконавчої влади.
11. Визнати такими, що втратили чинність: абзац сьомий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 1996 р. N 672 ( 672-96-п ) "Про підготовку
підприємств Міністерства енергетики та електрифікації до роботи в
осінньо-зимовий період 1996/97 року"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 1996 р.
N 460 ( 460-96-р ); постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N
894 ( 894-96-п ) "Про заходи щодо упорядкування реалізації
електричної енергії і розрахунків за неї"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р.
N 625 ( 625-96-р ); постанову Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N
1248 ( 1248-96-п ) "Про забезпечення атомних електростанцій
ядерним паливом, обладнанням і матеріалами"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1996
р. N 812 ( 812-96-р ).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.37
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 травня 1997 р. N 487
ПЕРЕЛІК

установ (закладів) та організацій, які не підлягають

відключенню від джерел електро- та теплопостачання

Лікарні, пологові будинки Будинки дитини, дитячі будинки та школи-інтернати Будинки інвалідів та будинки-інтернати для людей похилого
віку Військові частини, які перебувають на бойовому чергуванні Пенітенціарні заклади

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: