open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 165 від 30.05.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 червня 1997 р.

за N 233/2037

Про затвердження форм податкової накладної, книги

обліку придбання та книги обліку продажу товарів

(робіт, послуг), порядку їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації

N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) та, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми та порядок заповнення податкової
накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів
(робіт, послуг), що додаються. 2. Начальнику управління справляння податку на добавлену
вартість та акцизного збору Головного управління непрямих податків
Косміній Л.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
Голова ДПА України М.Я.Азаров
Затверджено

наказом ДПА України

від 30.05.97 N 165
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 1997 р.

за N 233/2037
Порядок заповнення податкової накладної
1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом,
за допомогою комп'ютера або іншим методом. 2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як
платник податку в податковому органі і якій присвоєно
індивідуальний податковий номер платника податку на додану
вартість. Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та проводять розрахунки з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для
цього платник податку повинен кожній філії та структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації як платника податку на додану вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість. Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова
накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету. Пункт 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 3. Порядковий номер податкової накладної відповідає
порядковому номеру книги обліку продажу товарів (робіт, послуг). При складанні податкової накладної філією чи структурним
підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної
встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і
визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера
податкової накладної проставляється порядковий номер, а в
знаменнику - код (номер, шифр). Пункт 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у
податковій накладній повинна відповідати сумі податкових
зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) продавця у книзі
обліку продажу товарів (робіт, послуг). ( Пункт 4 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від
08.10.98 ) 5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її
заповнення іншою особою, ніж вказаною у пункті 2 даного Порядку,
або в разі порушення особою, яка вказана в пункті 2 цього Порядку,
вимог зазначеного Порядку чи її невідповідності фактичним
податковим зобов'язанням, заявленим продавцем. Якщо особа, яка зобов'язана зареєструватися як платник
податку, не здійснила такої реєстрації протягом термінів,
визначених законодавством, здійснює оподатковувані операції з
продажу товарів (робіт, послуг) з нарахуванням податку на додану
вартість і видачею податкової накладної без внесення суми податку
до бюджету, то така податкова накладна вважається фіктивною. За
видачу фіктивної накладної орган державної податкової служби
застосовує до такої особи штраф у розмірі подвійної суми
отриманого податку на додану вартість, але не менше 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пункт 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
6. Податкова накладна складається у двох примірниках
(оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов'язань
продавця, тобто на дату здійснення будь-якої з подій, що сталася
раніше, відповідно до вимог пункту 7.3 "Дата виникнення податкових
зобов'язань" статті 7 Закону України від З квітня 1997 року N
168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі в тексті -
Закон) та статті 10 Указу Президента України від 7 серпня 1998
року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні. При цьому у
верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні
відмітки (непотрібне виділяється поміткою "X"). ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів
(робіт, послуг) на його вимогу. Зазначений документ зберігається покупцем разом із
розрахунковими, платіжними документами з придбання товарів (робіт,
послуг) у порядку і протягом терміну, визначеного для зберігання
облікових податкових документів та зобов'язань із сплати
податків. Пункт 6.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 6.2. Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як
платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по
сплаті податку на додану вартість.

( Пункт 6.3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )

6.3. Копія податкової накладної залишається у продавця
товарів (робіт, послуг) як звітний розрахунковий податковий
документ і зберігається в порядку та протягом строку,
передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податку. Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
7. Податкова накладна видається у разі продажу товарів
(робіт, послуг) покупцю на його вимогу. У будь-якому випадку
видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний
документ, що підтверджує передачу товарів (робіт, послуг) та/або
прийняття платежу із зазначенням суми податку. У разі порушення продавцем порядку виписування податкової
накладної на вимогу покупця покупець має право звернутися до кінця
поточного податкового періоду з відповідною заявою до податкового
органу за своїм місцезнаходженням. До заяви додаються копії
товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують
придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є
підставою для включення до податкового кредиту суми податку на
додану вартість, сплачену у зв'язку з придбанням товарів (робіт,
послуг). ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
8. У разі продажу товарів (робіт, послуг) покупцю, який не
зареєстрований як платник податку, включаючи поставку на експорт,
продавець (платник податку), за виключенням продажу за готівку
кінцевим споживачам (які не є платниками податку), складає
податкову накладну в двох примірниках. ( Пункт 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 8.1. У оригіналі податкової накладної робиться помітка
"Продаж кінцевому споживачеві" або "Експортні поставки". ( Пункт
8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 8.2. У рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та
"Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість" робиться помітка "X". 8.3. Всі примірники таких податкових накладних зберігаються у
продавця. 8.4. Особа, яка здійснює продаж товарів (робіт, послуг) за
готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), не
зобов'язана заповнювати податкову накладну. В цьому випадку
звітним документом є чек.
9. Для операцій, що оподатковуються і звільнені від
оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при
одночасному продажу одному покупцю як оподатковуваних товарів
(робіт, послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування,
продавець складає окремі податкові накладні (не допускається
заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9). 10. У разі продажу товарів (робіт, послуг), звільнення від
оподаткування яких передбачено статтею 5 Закону, в податковій
накладній у розділі VI та графі 10 робиться помітка "Без ПДВ", з
обов'язковим посиланням на відповідний пункт даної статті. 11. У разі продажу товарів (робіт, послуг), оподаткування
яких передбачено статтею 6 Закону за нульовою ставкою, у розділі
VI та графах 8 і 9 робиться помітка "0".
12. До розділу I податкової накладної вносяться дані в
розрізі номенклатури поставки товарів (робіт, послуг), а саме: 12.1. графа 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у
продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше,
відповідно до вимог пункту 7.3 "Дата виникнення податкових
зобов'язань" статті 7 Закону; 12.2. графа 3 - номенклатура поставки товарів (робіт,
послуг); 12.3. графа 4 - одиниця виміру товарів (робіт, послуг) -
грн., шт., кг, м, см, куб.м, куб.см, л тощо; 12.4. графа 5 - кількість (об'єм, обсяг) поставки товарів,
виконання робіт, надання послуг; 12.5. графа 6 - ціна продажу одиниці продукції без урахування
податку на додану вартість; 12.6. графа 7 - база оподаткування товарів (робіт, послуг),
які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за
ставкою 20%; 12.7. графа 8 - база оподаткування при здійсненні операцій на
митній території України товарів (робіт, послуг), які підлягають
оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою
(пункти 6.2.5-6.2.8 статті 6 Закону); ( Пункт 12.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 12.8. графа 9 - база оподаткування при здійсненні експортних
операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
за нульовою ставкою (пункт 6.2 статті 6 Закону); 12.9. графа 10 - база оподаткування товарів (робіт, послуг),
які звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону; 12.10. графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає оплаті.
13. До розділу II податкової накладної вносяться всі дані по
товаротранспортних витратах продавця згідно з договором, які не
входять до договірної (контрактної) вартості товарів. 14. До розділу III податкової накладної вносяться дані по
зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається в
контракті, як зворотна (заставна) і не включається до бази
оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів,
що підлягають сплаті. 15. Податкова накладна виписується на кожну повну або
часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі, коли частка
товару (роботи, послуги) не містить відокремленої вартості,
перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в
додатку N 1 до податкової накладної і в повній вартості
враховується у податковій накладній та загальних податкових
зобов'язаннях (додаток N 1 виписується у двох примірниках, з яких
оригінал видається покупцю товарів (робіт, послуг), а копія
залишається у продавця товарів (робіт, послуг). ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
16. У разі передачі товарів у межах договорів комісії
(консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, схову
(відповідального зберігання), інших цивільно-правових договорів,
які не передбачають передачі права власності на такі товари іншій
особі й уповноважують таку особу (далі - комісіонер) здійснювати
продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі -
комітент), податкова накладна в момент передачі таких товарів не
складається. Дата виписки податкової накладної у комітента
визначається, виходячи з дати перерахування коштів на користь
комітента або надання останньому інших видів компенсації вартості
зазначених товарів. Комісіонер при продажу товарів, одержаних на
умовах комісії та інших умов, зазначених вище, виписує податкову
накладну в міру продажу таких товарів у загальному порядку. Це правило не поширюється на операції з вивезення
(пересилання) товарів за межі митної території України або з
увезення (пересилання) товарів на митну територію України в межах
зазначених договорів. Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 17. У разі здійснення продажу товарів (робіт, послуг),
поставка яких має безперервний або ритмічний характер при
постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена
податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі
періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п'ять днів;
1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і
не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової
накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних
накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів,
згідно з якими здійснено поставку товарів (робіт, послуг). Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 18. Усі складені примірники податкової накладної
підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати
продаж товарів (робіт, послуг), та скріплюються печаткою такого
платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується
покупцем товарів (робіт, послуг) і не скріплюється його печаткою.
( Пункт 18 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
19. Накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу
товарів (робіт, послуг) не перевищує двадцяти гривень, у разі
продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних
рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є
товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ. Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )
20. У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів
(робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення
проданих товарів чи права власності на такі товари, продукцію, а
також у зв'язку з визнанням боргу покупця безнадійним у порядку,
визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку
з таким продажем, перераховується відповідно до змін бази
оподаткування. При цьому продавець зменшує суму податкового
зобов'язання на суму надмірно нарахованого податку, а покупець
відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в
період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У
зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових
зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцю. При цьому
продавець товарів (робіт, послуг) виписує розрахунок коригування
кількісних і вартісних показників до податкової накладної у двох
примірниках за формою згідно з додатком N 2 до податкової
накладної. Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 21. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників
до податкової накладної (далі в тексті - розрахунок коригування)
може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп'ютера
або іншим методом. 22. Розрахунок коригування складається у двох примірниках. Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 23. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю
товарів (робіт, послуг). Копія залишається у продавця. ( Пункт 23
в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 469
( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 24. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем
зберігаються в порядку, аналогічному порядку збереження податкових
накладних. 25. Розрахунок коригування дає право покупцю, зареєстрованому
як платник податку, на збільшення чи зменшення податкового кредиту
з відповідним подальшим коригуванням податкового зобов'язання із
обов'язковим відображенням зазначених коригувань у книзі обліку
придбання з від'ємним чи позитивним значенням. 26. На титульному листі розрахунку коригування вказується, до
якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни. 27. Розрахунок коригування складається виключно продавцем -
особою, яка є платником податку, філією чи структурним
підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної
(відповідно до пункту 2 цього Порядку), а також особою, яка веде
облік результатів під час виконання договорів про спільну
діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до
бюджету, із обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни
податкових зобов'язань та одночасним відображенням у книзі обліку
продажу з від'ємним чи позитивним значенням. ( Пункт 27 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від
08.10.98 ) 28. Продавцем присвоюється номер розрахунку коригування, який
має вигляд дробу, чисельник якого відповідає порядковому номеру
розрахунку, який реєструється у окремому журналі, а знаменник -
номеру податкової накладної.
Наприклад, 5/177, де: 5 - порядковий номер розрахунку; 177 - номер податкової накладної.
29. Показники у графах 6, 7, 9-15 розрахунку коригування
заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення
бухгалтерського обліку. 30. У графі 6 вказується фактична ціна без урахування податку
на додану вартість, за якою раніше була здійснена поставка. 31. У графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості
без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на
додану вартість, за якою здійснена поставка.
———————————————————————————————— |Оригінал (видається| | Затверджено |покупцю) | | Наказ ДПА України |—————————————————————+————————| 30.05.97 N 165 |Копія (залишається у| | (у редакції наказу |продавця) | | ДПА України ———————————————————————————————— 08.10.98 N 469) (Непотрібне виділити поміткою "Х")
Податкова накладна
Дата виписки податкової накладної ___________ Порядковий номер ___________________________
Продавець Покупець соба (платник ——————————————————————————— Особа (платник ——————————————————————————— одатку)-продавець——————————————————————————— податку)-покупець——————————————————————————— (назва; прізвище, ім'я, (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної по батькові - для фізичної особи) особи)
————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— (індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження продавця _________________ Місцезнаходження покупця _______________________
Номер телефону ____________________________ Номер телефону _________________________________
Номер свідоцтва про ————————————— Номер свідоцтва про ——————————————————— еєстрацію платника податку | | реєстрацію платника податку | | а додану вартість (продавця) ————————————— на додану вартість (покупця) ———————————————————
Умова продажу ____________________________________________________________________________________ (форма цивільно-правового договору)
Форма проведених
розрахунків ______________________________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек тощо)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Роз-|Дата відван-|Номенклатура поставки |Оди- |Кіль- |Ціна |Обсяги продажу (база оподатку-|Загальна| діл |таження |товарів (робіт, послуг) |ниця |кість |продажу|вання) без урахування ПДВ, що |сума | |(виконання, |продавця |вимі- |(об'єм,|одиниці|підлягають оподаткуванню за |коштів, | |надання | |ру |обсяг) |продук-|ставками |що | |(оплати*) | |товару| |ції без|——————————————————————————————|підлягає| |товарів | | | |ураху- | 20% | 0% | 0% |Звіль- |оплаті | |(робіт, | | | |вання | |(реаліза-|(екс-|нення | | |послуг) | | | |ПДВ | |ція на |порт)|від ПДВ| | | | | | | | |митній | |(ст. 5)| | | | | | | | |території| | | | | | | | | | |України) | | | | | | | | | | | | | | | ————+————————————+————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ————+————————————+————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| I | | | | | | | | | | | ————+————————————+————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| |————————————+————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————| | |————————————+————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————| | |—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————| | | Усього по розділу I | | | | | | | | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| II |Товаротранспортні витрати | | | | | | | | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| III|Зворотна (заставна) тара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| IV |Надано покупцю: |надбавка (+)| | | | | | | | | | |————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| | |знижка (-) | | | | | | | | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| V |Усього по розділах I + II + IV | | | | | | | | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| VI |Податок на додану вартість | | | | | | | | | ————+—————————————————————————————————————+——————+———————+———————+——————+—————————+—————+———————+————————| VII|Загальна сума з ПДВ | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
_______________

* - Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати поставки,
на яку виписується податкова накладна; для бартерних операцій -
дата оприбуткування товарів, попередньо одержаних в оплату
поставки; дата попереднього одержання робіт, послуг в оплату
поставки; до 01.01.2000 р. (а у відповідних випадках - до
01.01.2003 р.) - для підприємств, що здійснюють продаж вугілля та
вугільних брикетів, електричної, теплової енергії, газу, послуг з
водопостачання (каналізації).
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з продажем товарів
(робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені правильно,
відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до
книги обліку продажу.
———————————— | М.п. | ————————————
__________________________________________________________________

(підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

———————————————————————————————————— Оригінал (видається покупцю) | | Додаток 1 ———————————————————————————————+———| до податкової накладної Копія (залишається у продавця) | | ———————————————————————————————————— Непотрібне виділити поміткою "Х")
Додаток до податкової накладної N _____ від ____________
Дата _________________________ 19__ року.

(дата заповнення додатка)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | N | Належить поставці |Перелік (номенклатура) |Залишок частки товару | з/п|договору,| |частки товару (роботи, |(роботи, послуги), що | |назва | |послуги), що не містить|не містить відокрем- | |продавця | |відокремленої вартості |леної вартості, яку | | | |частково поставлених |слід допоставити | | | |товарів (робіт, послуг)| | | |————————————————————————————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | |Номенкла-|Один. |Ціна |Кіль- |Загальна|Номенкла-|Один. |Кіль- |Номенкла-|Один. |Кіль- | | |тура |виміру|один. |кість,|сума |тура |виміру|кість,|тура |виміру|кість,| | |товарів | |прод. |об'єм,|коштів |товарів | |об'єм,|товарів | |об'єм,| | |(робіт, | |без |обсяг |без ПДВ |(робіт, | |обсяг |(робіт, | |обсяг | | |послуг) | |урахув.| | |послуг) | | |послуг) | | | | | | |ПДВ | | | | | | | | | ———+—————————+—————————+——————+———————+——————+————————+—————————+——————+——————+—————————+——————+——————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ———+—————————+—————————+——————+———————+——————+————————+—————————+——————+——————+—————————+——————+——————| ———+—————————+—————————+——————+———————+——————+————————+—————————+——————+——————+—————————+——————+——————| ———+—————————+—————————+——————+———————+——————+————————+—————————+——————+——————+—————————+——————+——————| —————————————+—————————+——————+———————+——————+————————+—————————+——————+——————+—————————+——————+——————| Усього| х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
_____________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала додаток)

—————————————————————————————————————— Додаток 2 Оригінал (видається покупцю) | | до податкової накладної ————————————————————————————————+————| Копія (залишається у продавця) | | —————————————————————————————————————— Непотрібне виділити поміткою "Х")
Розрахунок N _____
коригування кількісних і вартісних показників до податкової

накладної

від ___________ N ___ за договором від __________ N ___
Продавець Покупець соба (платник ————————————————————— Особа (платник ————————————————————— одатку) - продавець | | податку) - покупець | | ————————————————————— ————————————————————— (назва) (назва)
———————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— Індивідуальний податковий номер продавця) (Індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження Місцезнаходження
продавця _________________________________ покупця _________________________________
Номер телефону ___________________________ Номер телефону __________________________
Номер свідоцтва про —————————————————————— Номер свідоцтва про ————————————————————— еєстрацію платника | | реєстрацію платника | | одатку на додану | | податку на додану | | артість (продавця) | | вартість (покупця) | | —————————————————————— —————————————————————
Умова продажу ______________________________________________________________________ (форма цивільно-правового договору) Дата оплати ________________________________________________________________________ Форма проведених розрахунків _______________________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата |При- |Номенк- |Оди- | Коригування | Коригування |Підлягають коригу-| Проведення коригування | кори-|чина |латура |ниця | кількості | вартості |ванню обсяги без | податкового зобов'язання та | гува-|ко- |товарів |вимі-|—————————————+——————————————|урахування ПДВ, що| податкового кредиту | ння |ригу-|(робіт, |ру |зміна |ціна |зміна |кіль- |оподатковуються за| | |вання|послуг),| |кіль- |пос- |ціни |кість |ставками | | | |вартість| |кості, |тавки|(-)(+)|постав-|——————————————————+—————————————————————————————————————————————————| | |чи кіль-| |об'єму,|това-| |ки то- |20% | 0% |звіль-| При від'ємному | При позитивному | | |кість | |обсягу |рів | |варів |(-)(+)|(-) |нені | значенні графи 9 | значенні графи 9 | | |яких ко-| |(-)(+) |(ро- | |(робіт,| |(+) |від |———————————————————————+—————————————————————————| | |ригуєть-| | |біт, | |послуг)| | |ПДВ |податкове |податковий1|податкове |податковий1 | | |ся | | |пос- | | | | |ст. 5 |зобов'язан-|кредит |зобов'язання|кредит | | | | | |луг) | | | | |(-)(+)|ня продавця|покупця |продавця |покупця | | | | | | | | | | | |зменшується|зменшується|збільшується|збільшується| | | | | | | | | | | |гр.9(-)*20%|гр.9(-)*20%|гр.9(+)*20% |гр.9(+)*20% | —————+—————+————————+—————+———————+—————+——————+———————+——————+————+——————+———————————+———————————+————————————+————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | —————+—————+————————+—————+———————+—————+——————+———————+——————+————+——————+———————————+———————————+————————————+————————————| —————+—————+————————+—————+———————+—————+——————+———————+——————+————+——————+———————————+———————————+————————————+————————————| —————+—————+————————+—————+———————+—————+——————+———————+——————+————+——————+———————————+———————————+————————————+————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку із зміною кількісних чи
вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені
правильно, включені відповідно до податкового зобов'язання з
одночасним відображенням у книзі обліку продажу.
—————————— | М.п. | | | _______________________________________________ —————————— (дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)
Розрахунок коригування від ____________________ N ________ до
податкової накладної від ____________ N ______________ отримав і
зобов'язуюся включити суми коригування до книги обліку придбання
та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання
___________________________________________

(дата отримання розрахунку, підпис покупця)
_______________

1 - Зменшення чи збільшення податкового кредиту покупця
проводиться лише за умови попереднього включення ним в обсяг
податкового кредиту раніше здійснених витрат на сплату податку на
підставі податкової накладної.
( Податкова накладна в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 )

Затверджено

наказом Державної податкової

адміністрації України від

30 травня 1997 р. N 165
Порядок

ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг)
1. Впровадження книги обліку придбання обумовлене вимогами
пункту 7.2.8 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі в тексті - Закон). 2. Книга обліку придбання - це книга, яка ведеться особами,
зареєстрованими як платники податку на додану вартість. ( Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та проводять розрахунки з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право ведення книги обліку придбання. Для
цього платник податку повинен кожній філії та структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації як платника податку на додану вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.
( Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) Під час виконання договорів про спільну діяльність книга
обліку придбання ведеться особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету. ( Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 3. Книга обліку придбання друкується за допомогою комп'ютера,
поліграфічним або іншим способом. 4. Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг) повинна
бути прошнурована та пронумерована, зареєстрована в державній
податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника
податку на додану вартість або особи, яка веде облік результатів
під час виконання договорів про спільну діяльність та
відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету. Дата
початку ведення такої книги та дата її закінчення підтверджуються
підписом керівника і головного бухгалтера; щомісячні та у
відповідних випадках щоквартальні підсумки підтверджуються
підписом особи, відповідальної за ведення книги, та підписом
головного бухгалтера. При цьому в разі ведення книг обліку придбання філіями та
іншими структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2
цього Порядку) номер для зазначених книг присвоюється з
урахуванням установленого для цих філій та інших структурних
підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням
через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер книги, а
в знаменнику - код (номер, шифр). Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів
про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення
податку до бюджету, веде окремі книги обліку придбання із
зазначеної діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до
спільної. Пункт 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 5. У разі коли облік придбаних товарів (робіт, послуг)
ведеться за допомогою комп'ютера, щоденний облік операцій
складається у формі журналу і за такою ж формою, як і книга обліку
придбання, пронумеровується, підписується відповідальною особою.
Дані із щоденного обліку операцій заносяться до книги обліку
придбання одним рядком загальним підсумком за день. 6. У книзі обліку придбання окремо обліковуються операції,
пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), з правом включення
до податкового кредиту та без права включення до податкового
кредиту сум податку на додану вартість. 7. Окремо ведеться облік операцій, вартість яких не
включається до складу валових витрат виробництва (обігу) або не
підлягає амортизації, а також по товарах (роботах, послугах),
придбаних як на митній території України, так і ввезених із-за її
меж. 8. Окремо обліковуються операції, пов'язані з придбанням
імпортних товарів, на які оформляється податковий вексель. 9. Книга обліку придбання містить в собі порядок обліку
операцій і визначає основу для можливості віднесення до
податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених
(нарахованих) продавцю у звітному періоді у зв'язку з придбанням
товарів (робіт, послуг).
10. Облік придбаних товарів, робіт, послуг 10.1. Облік придбаних товарів (робіт, послуг) на митній
території України у осіб, які зареєстровані як платники податку на
додану вартість, ведеться виключно на підставі податкової
накладної. 10.2. Облік придбаних товарів (робіт, послуг) на митній
території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку
на додану вартість, ведеться на підставі товарного чека, іншого
розрахункового або платіжного документа, що підтверджує передачу
товарів (робіт, послуг) та проведення розрахунків. римітка: Продаж товарів (робіт, послуг) особою, яка не

зареєстрована як платник податку, супроводжується

товарним чеком, у якому відображена кінцева вартість

товару (робіт, послуг) без додаткового нарахування

податку на додану вартість. 10.3. Облік у книзі придбання товарів, ввезених (пересланих)
на митну територію України, проводиться покупцем (імпортером) на
підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації за
умови сплати податку на додану вартість митним органам або
оформлення і погашення векселя з урахуванням вимог пункту 11.5
статті 11 Закону. 10.4. Особа, яка отримує від нерезидента роботи (послуги) для
їх використання або споживання на митній території України,
проводить облік таких робіт, послуг на підставі оформленого двома
сторонами документа, що засвідчує факт виконання цих робіт,
послуг. 10.5. У разі коли після продажу товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів
(робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення
проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, то
виключно продавцем складається розрахунок коригування кількісних і
вартісних показників до раніше виписаної накладної за формою
згідно з додатком N 2 до податкової накладної. 10.6. Розрахунок коригування надається покупцю товарів
(робіт, послуг). 10.7. Розрахунок коригування кількісних і вартісних
показників є документом, який надає право (підставу) покупцю
вносити зміни до раніше включених у обсяг податкового кредиту,
одержаного на підставі податкових накладних, будь-яких витрат по
сплаті податку.
11. Особливості заповнення дєяких граф книги обліку придбання
товарів (робіт, послуг) 11.1. При закупці товарів (робіт, послуг) покупець у графі 1
книги обліку придбання зобов'язаний записати порядковий номер
документа, який засвідчує факт закупки товарів (робіт, послуг), та
перенести його порядковий номер на зазначений розрахунковий
документ.
11.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової
накладної. 11.2.1. У разі ввезення товарів із-за меж митних кордонів
України у графі 2 проставляється дата оформлення вантажної митної
декларації. 11.2.2. У разі отримання від нерезидентів робіт (послуг) для
їх використання або споживання на митній території України у
графі 2 проставляється дата списання коштів з розрахункового
рахунка платника в оплату таких робіт (послуг) або дата оформлення
документів, що засвідчують факт виконання таких робіт (послуг)
нерезидентом. 11.2.3. У разі отримання товарів (робіт, послуг) від особи,
яка не є платником податку на додану вартість, у графі 2
проставляється дата виписки товарного чека, іншого розрахункового
або платіжного документа, що підтверджує передачу товарів (робіт,
послуг) та/або прийняття платежу без нарахування та сплати податку
на додану вартість.
11.3. У графі 3 проставляється номер податкової накладної. 11.3.1. У разі ввезення товарів із-за меж митних кордонів
України у графі 3 проставляється номер вантажної митної декларації
із позначкою "ВМД". 11.3.2. У разі, коли на території України використовуються
або споживаються роботи (послуги) нерезидента, у графі 3
проставляється номер платіжного документа, яким проведено
розрахунки з нерезидентом за такі роботи (послуги), чи номер
оформленого документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг). 11.3.3. У разі придбання товарів (робіт, послуг) у особи, яка
не є платником податку на додану вартість, у графі 3 робиться
помітка "X".
11.4. У графі 4 вказується назва підприємства-продавця. У разі придбання товарів (робіт, послуг) за межами митних
кордонів України - проставляється країна нерезидента та назва
нерезидента. 11.5. У графі 5 вказується індивідуальний податковий номер
платника податку на додану вартість. 11.6. У разі, коли товари придбані у нерезидента або у особи,
яка не зареєстрована як платник податку, у графі 5 робиться
помітка "X". 11.7. У графі 6 вказується сума по податкових векселях, строк
оплати яких настав (по векселях, погашених у звітному періоді),
яка включається до суми податкових зобов'язань. 11.8. У графі 7 вказується вартість (з урахуванням витрат,
передбачених пунктом 4.3 статті 4 Закону) без податку на додану
вартість імпортованих протягом звітного періоду товарів, сплату
податку на додану вартість по яких відстрочено шляхом оформлення
податкового векселя (пункт 11.5 статті 11 Закону). 11.9. У графі 8 вказується сума податку на додану вартість по
оформлених у звітному періоді векселях (графа 7 x 20%). 11.10. У графі 9 вказується вартість робіт (послуг) без
податку на додану вартість, отриманих від нерезидента (останній
абзац пункту 4.3 статті 4 Закону). 11.11. У графі 10 вказується сума податку на додану вартість
по роботах (послугах), отриманих від нерезидента, яка підлягає
сплаті платником податку (графа 9 x 20%). Після сплати зазначеної
суми податку за податковими зобов'язаннями з робіт, отриманих від
нерезидента, у покупця виникає право на податковий кредит. 11.12. У графі 11 вказується вартість придбаних товарів на
митній території України та імпортованих з правом включення до
податкового кредиту чи без такого. Зазначена сума вказується без
податку на додану вартість і відповідає розміру сум, передбачених
у графах (13+14+15+16+18(без ПДВ)+19+20+21(без ПДВ)+22(без
ПДВ)+23+24(без ПДВ)+25(без ПДВ). 11.13. У графі 13 вказується вартість придбаних на митній
території України товарів (робіт, послуг), вартість яких
відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та
придбаних для цілей здійснення операцій, оподатковуваних за
ставкою 20% чи 0%. 11.14. У графі 14 вказується вартість імпортованих товарів
(робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових
витрат виробництва (обігу), та придбаних для цілей здійснення
операцій (оподатковуваних за ставкою 20% чи 0%), сплата податку на
додану вартість по яких проведена при митному оформленні. 11.15. У графі 15 вказується сума податкового векселя,
погашеного у попередньому звітному періоді, який дає право на
включення до податкового кредиту у поточному звітному періоді, по
товарах (придбаних для цілей здійснення операцій, оподатковуваних
за ставкою 20% чи 0%), сплата податку на додану вартість по яких
проведена при митному оформленні. 11.16. Графа 16 заповнюється у випадках наявності будь-яких
змін компенсації за продаж товарів (робіт, послуг) на підставі
отриманого від продавця розрахунку коригування кількісних і
вартісних показників. У випадку повернення продавцю раніше проданих ним товарів або
повернення коштів із-за перегляду цін (в сторону їх зниження) у
графі 16 покупцем вказується сума із знаком (-). На зазначену суму
у звітному періоді зменшується розмір податкового кредиту,
відповідно збільшується розмір податкового зобов'язання. У випадку, коли між продавцем і покупцем проводиться
коригування сум із-за перегляду цін (в сторону їх збільшення), у
графі 16 вказується сума із знаком (+). На зазначену суму у
звітному періоді збільшується розмір податкового кредиту,
відповідно зменшується розмір податкового зобов'язання. 11.17. У графі 17 вказується сума податку на додану вартість,
яка сплачена (нарахована) за придбані товари, виходячи з бази
оподаткування, вказаних у відповідних строках 13, чи 14, чи 15, чи
16. 11.18. У графі 18 вказується вартість придбаних з податком на
додану вартість на митній території України товарів (робіт,
послуг), що відносяться до складу валових витрат та підлягають
амортизації (придбані для цілей здійснення операцій, які не
підлягають оподаткуванню (пункт 3.2 статті 3 Закону) і тих товарів
(робіт, послуг), які звільнені від оподаткування (стаття 5
Закону). 11.19. У графах 19-20 вказується вартість придбання без
податку на додану вартість на митній території України товарів,
вартість яких відноситься до складу валових витрат та які
підлягають амортизації (придбані для цілей здійснення операцій,
які підлягають оподаткуванню (графа 19) та згідно з пунктом 3.3
статті 3 та статтею 5 Закону не оподатковуються або/чи звільнені
від оподаткування податком на додану вартість (графа 20). 11.20. У графі 21 вказується вартість придбаних з податком на
додану вартість імпортних товарів, що відносяться до складу
валових витрат та підлягають амортизації (придбані для цілей
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 3.2
статті 3 Закону), і тих товарів (робіт, послуг), які звільнені від
оподаткування (стаття 5 Закону). Сума податку на додану вартість
по таких товарах сплачена при митному оформленні. 11.21. У графі 22 вказується вартість придбаних з податком на
додану вартість імпортних товарів, що відносяться до складу
валових витрат та підлягають амортизації (придбані для цілей
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 3.2
статті 3 Закону) і тих товарів (робіт, послуг), які звільнені від
оподаткування (стаття 5 Закону). Сума податку на додану вартість
по таких товарах сплачена шляхом видачі податкового векселя
органам митного контролю. 11.22. У графі 23 вказується вартість без податку на додану
вартість придбаних імпортних товарів, визначених пунктами 5.1 та
5.3 статті 5 Закону, крім підакцизних товарів.
12. Особливості заповнення деяких рядків книги обліку
придбання товарів (робіт, послуг). 12.1. Платники податку, у яких податковий (звітний) період
дорівнює календарному місяцю, визначають щомісячні підсумки
щоденно зареєстрованих операцій. 12.2. Платники податку, у яких податковий (звітний) період
дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки
щоденно зареєстрованих операцій.
Затверджено

наказом Державної податкової

адміністрації України від

30 травня 1997 року N 165
Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

по ___________________________________________

(назва підприємства, юридична адреса)
Індивідуальний податковий номер _______________ 199_ рік
Свідоцтво про реєстрацію платника N ______
податку на додану вартість ____________________ на ______ аркушах Розпочато ________________________________

дата (заповнюється платником) Закінчено ________________________________

дата (заповнюється платником) Зберігати ________________________________ ермін "Товари (роботи, послуги), основні фонди та нематеріальні
активи" в таблиці іменується "товари" ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Податкова накладна |Сума |Імпорт товарів,|Роботи, отрима- /п|(вантажна митна дек-|погаше- |на які оформле-|ні від нерезиде- |ларація, чек тощо) |ного по-|но податковий |нта |————————————————————|датково-|вексель |———————————————— |дата | N |постачаль-|го век- |———————————————|вартість|сума |отри-| |ник |селя |вартість|сума |(без |ПДВ |мання| |——————————| |(без |ПДВ |ПДВ) | | | |наз-|інд. | |ПДВ) | | | | | |ва |под. | | | | | | | | |N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——+—————+———+————+—————+————————+————————+——————+————————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.
2. ..
Всього за місяць
1.
2. ..
Всього за квартал ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Придбання товарів (на митній території України та імпортних) ————————————————————————————————————————————————————————————————— вар- |сума |з правом включення до податкового кредиту тість|ПДВ |——————————————————————————————————————————————————— (без | | база оподаткування | ПДВ ПДВ) | | | | |——————————————————————————————————————+———————————— | |на терито- |імпорто-|вексель,|коригу- |за ставкою | |рії України|вані, з |погаше- |вання |20% до ба- | | |оплатою |ний у |вартості|зи оподат- | | |ПДВ при |поперед-|(+ чи -)|кування | | |митному |ньому | | | | |оформ- |звітному| | | | |ленні |періоді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————+———————+———————————+————————+————————+————————+———————————— 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 —————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Придбання товарів (на митній території України та імпортних) ————————————————————————————————————————————————————————————————— без права включення до податквого кредиту ————————————————————————————————————————————————————————————————— товари, що відносяться до складу валових витрат |товари, що не та підлягають амортизації |відносяться —————————————————————————————————————————————————|до складу ва- на митній території України | імпортні |лових витрат ——————————————————————————————+——————————————————|та не підля- з ПДВ для | без ПДВ |ПДВ |ПДВ |звіль-|гають аморти- здійснення|———————————————————|спла-|спла-|нено |зації неоподат- |для здій-|для здій-|чено |чено |від |——————————————— ковуваних |снення |снення |при |век- |опода-|на ми-|імпор- операцій |оподатко-|неоподат-|мит- |селем|ткува-|тній |товані (п.3.2, |вуваних |ковуваних|ному | |ння |тери- | ст.3 |операцій |операцій |офор-| |(пп. |торії | ст.5) | |(п.3.2, |млен-| |5.1, |Украї-| | |ст.3 |ні | |5.3 |ни | | |ст.5) | | |ст.5) | | ——————————+—————————+—————————+—————+—————+——————+——————+———————— 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 —————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ——————————————————————————————————————————————— Проведення розрахунків за придбані товари ——————————————————————————————————————————————— на митній те-|імпортовані (дані про оплату ПДВ) риторії Укра-|————————————————————————————————— їни |дата |оформлення оплати векселем —————————————|опла-|——————————————————————————— форма |дата |ти з |дата ви- |дата погашення оплати |опла-|роз/ |дачі век-|векселя роз/ |ти |рах. |селя |————————————————— рах., | | | |вказана|фактична бартер,| | | |у век- | готів- | | | |селі | ка, ін-| | | | | ше) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————+—————+—————+—————————+———————+————————— 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————
Затверджено

наказом Державної податкової

адміністрації України від

30 травня 1997 року N 165
Порядок

ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)
1. Впровадження книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)
обумовлене вимогами пункту 7.2.8 статті 7 Закону України від
3 квітня 1997 року "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (далі в тексті - Закон). 2. Книга обліку продажу - це книга, яка ведеться особами,
зареєстрованими як платники податку на додану вартість. Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та проводять розрахунки з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право ведення книги обліку продажу. Для
цього платник податку повинен кожній філії та структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації як платника податку на додану вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість. Під час виконання договорів про спільну діяльність книга
обліку продажу ведеться особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету. Пункт 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 3. Книга обліку продажу друкується за допомогою комп'ютера,
поліграфічним або іншим способом. 4. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) повинна бути
прошнурована та пронумерована, зареєстрована в державній
податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника
податку на додану вартість або особи, яка веде облік результатів
під час виконання договорів про спільну діяльність та
відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету. Дата
початку ведення такої книги та дата її закінчення підтверджується
підписом керівника і головного бухгалтера; щомісячні та у
відповідних випадках щоквартальні підсумки підтверджуються
підписом особи, відповідальної за ведення книги, та підписом
головного бухгалтера. При цьому в разі ведення книг обліку продажу філіями та
іншими структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2
цього Порядку) номер для зазначених книг присвоюється з
урахуванням установленого для цих філій та інших структурних
підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням
через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер книги, а
в знаменнику - код (номер, шифр). Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів
про спільну діяльність та відповідальна за утримання і внесення
податку до бюджету, веде окремі книги обліку продажу із зазначеної
діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до спільної. Пункт 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
469 ( z0691-98 ) від 08.10.98 ) 5. У разі, коли облік проданих товарів (робіт, послуг)
ведеться за допомогою комп'ютера, то щоденний облік операцій
складається у формі журналу та за такою ж формою, як і книга
обліку продажу, пронумеровується, підписується відповідальною
особою. Дані із щоденного обліку операцій заносяться до книги
обліку продажу одним рядком загальним підсумком за день. 6. У книзі обліку продажу ведеться окремий облік операцій з
продажу товарів (робіт, послуг), по яких виникають та не виникають
податкові зобов'язання. 7. Окремо обліковуються товари (роботи, послуги), продаж яких
здійснюється на митній території України особам, які є платниками
податку, та кінцевим споживачам (особам, які не є платниками
податку на додану вартість та населенню), а також окремо ведеться
облік продажу товарів (робіт, послуг) на експорт. 8. У книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) окремо
обліковуються операції, пов'язані з продажем товарів (робіт,
послуг), які оподатковуються податком за ставками 20% чи 0%,
звільнених від оподаткування, тих, що не є об'єктом оподаткування
як для осіб - платників податку на додану вартість, так і тих
осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість. 9. У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів
(робіт, послуг), такі операції обліковуються також окремо. 10. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) містить в
собі порядок обліку операцій з продажу і визначає основу для
можливості віднесення до податкових зобов'язань сум податку на
додану вартість, нарахованих у складі ціни покупцю у звітному
періоді у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг), як власного
виробництва, так і придбаних для їх подальшого продажу.
11. Облік продажу товарів, робіт, послуг. 11.1. Облік продажу товарів (робіт, послуг) продавцем
проводиться у книзі продажу обліку товарів (робіт, послуг) у
момент виникнення податкових зобов'язань, дата виникнення яких
визначена пунктом 7.3 статті 7 Закону та статтею 10 Указу
Президента України від 7 серпня 1998 року N 857/98 "Про деякі
зміни в оподаткуванні". ( Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 469 ( z0691-98 )
від 08.10.98 )
11.2. У разі продажу товарів за готівкові грошові кошти з
наступною видачею покупцю товарного чека датою виникнення
податкового зобов'язання у продавця є дата оприбуткування коштів у
касі платника податку. Операції в книзі продажу товарів (робіт,
послуг) обліковуються датою, яка зазначена на товарному чеку. 11.3. У разі, коли відвантаженню товарів, виконанню робіт,
наданню послуг передує зарахування коштів на банківський рахунок
чи оприбуткування в касі платника податку як попередня оплата за
продаж, який ще не відбувся, в книзі продажу товарів (робіт,
послуг) такі операції обліковуються датою надходження коштів на
розрахунковий рахунок чи до каси платника, а при відсутності такої
оплати у відповідних випадках - датою інкасації готівкових коштів
у банківській установі, що обслуговує платника податку. 11.4. У разі, коли по бартерних операціях продавець
відвантажує товари, по яких не відбулося проведення заключної
(балансуючої) операції, в книзі обліку продажу товарів (робіт,
послуг) зазначена операція реєструється датою відвантаження цих
товарів. 11.5. Податкові зобов'язання у разі продажу товарів (робіт,
послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів виникають і
реєструються в книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг)
виключно датою надходження таких коштів на розрахунковий рахунок
продавця або отримання ним відповідної компенсації у будь-якому
іншому вигляді.
12. Особливості заповнення деяких граф книги продажу товарів
(робіт, послуг). 12.1. Особи, що зареєстровані як платники податку на додану
вартість, у момент виникнення податкових зобов'язань, незалежно
від факту, що сталося раніше - відвантаження товарів (робіт,
послуг) чи зарахування коштів від покупця (замовника) на
банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт,
послуг), що підлягають продажу, до граф 2-5 книги обліку продажу
товарів (робіт, послуг) переносять відповідні реквізити податкової
накладної. 12.2. У разі продажу за гогівку товарів (робіт, послуг) без
виписки податкової накладної кінцевим споживачам (населенню та
особам, які не зареєстровані як платники податку): - у графах 1 і 2 ставиться помітка "X"; - у графі 4 вноситься помітка "кінцеве споживання"; - у графі 5, на підставі даних товарних чеків, відповідно до
показників ЕККА вноситься щоденний підсумок обсягів проданих
товарів; - у графах 6-17 вказуються відповідні суми обсягу продажу із
щоденних касових звітів, за виключенням сум, сплачених покупцями,
зареєстрованими як платники податку і яким була видана податкова
накладна, дані яких обов'язково окремим рядком заносяться до книги
обліку продажу товарів (робіт, послуг); - ведення обліку операцій, що підлягають оподаткуванню чи
звільнені від оподаткування, є обов'язковим: у графах 7, 11-15,
18-19 вказуються суми із касового звіту. 12.3. У графі 6 вказуються загальні обсяги продажу,
здійснених як з врахуванням податку на додану вартість за ставками
у розмірах 20% чи 0%, так і тих, які згідно із статтею 5 Закону
звільнені від оподаткування та не є об'єктом оподаткування, а
саме: графа 7 + графа 15. 12.4. У графі 20, у випадку повернення покупцем раніше
проданих товарів, права власності на такі товари продавцю чи
проведення коригування сум із-за перегляду цін (в сторону їх
зменшення), у зазначеній графі вказується обсяг коштів, які
повертаються продавцем покупцю за повернені товари, чи відповідно
вказується сума, яка повертається покупцем продавцю із-за зниження
цін; зазначена сума у такому випадку вказується із знаком (-). При цьому у графі 21 вказується із знаком (-) сума податку на
додану вартість, на яку зменшується податкове зобов'язання
продавця товарів (графа 20 x 20%). 12.5. У разі, коли між продавцем і покупцем проводиться
коригування сум із-за перегляду цін (в сторону їх збільшення), у
графі 20 вказується з позитивним значенням сума, яку покупець
доплачує продавцю за раніше здійснений продаж товарів (робіт,
послуг). При цьому у графі 22 вказується із знаком (+) сума
податку на додану вартість, на яку збільшуються податкові
зобов'язання продавця.
13. Особливості заповнення деяких рядків книги обліку продажу
товарів (робіт, послуг). 13.1. Для платників податку, у яких податковий (звітний)
період дорівнює календарному місяцю, кінцеві результати (суми)
визначаються шляхом підсумків щоденно зареєстрованих операцій в
цілому за місяць. 13.2. Для платників податку, у яких податковий (звітний)
період дорівнює кварталу, кінцеві результати (суми) визначаються
шляхом підсумовування результатів за кожний місяць із визначенням
загальних підсумків за квартал.
Затверджено

наказом Державної податкової

адміністрації України від

30 травня 1997 р. N 165
Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг)

по ___________________________________________

(назва підприємства, юридична адреса)
Індивідуальний податковий номер _______________ 199_ рік
Свідоцтво про реєстрацію платника N ______
податку на додану вартість ____________________ на ______ аркушах Розпочато ________________________________

дата (заповнюється платником) Закінчено ________________________________

дата (заповнюється платником) Зберігати ________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Податкова накладна |Загальний об- | /п|——————————————————————————————————————————————|сяг продажу | |номер накла-|дата ви- |покупець|Індивідуальний|товарів, ро- | |дної |писки | |податковий но-|біт, послуг, | | | | |мер покупця |включаючи | | | | | |ПДВ (7+15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——+————————————+—————————+————————+——————————————+——————————————+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1
2 ..
Всього за місяць
1
2 ..
Всього за квартал ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— бсяг продажу товарів (робіт, послуг), по яких не виникають | одаткові зобов'язання | ————————————————————————————————————————————————————————————————| агальні|продаж на митній території України |на експорт, | бсяги |———————————————————————————————————————————|крім послуг,| родажу |особам, які є платни- |особам, які не є |передбачених| оварів,|ками податку |платниками податку |останнім аб-| обіт, |——————————————————————+————————————————————|зацом підпу-| ослуг |за |звіль- |не є |за |звіль- |не є |нкту 6.2.1, | 8+9+10 |став-|нених |об'єктом|став-|нених |об'єк-|абзацами | 11+12+ |кою |від |оподат- |кою |від |том |2, 3 підпунк| 3+14) |0% |оподат-|кування |0% |оподат-|опода-|ту 6.2.4, | | |кування|(пункт | |кування|ткува-|підпунктом | | |(Ст.5) |3.2. | |(Ст.5) |ння |6.2.2. стат-| | | |ст.3) | | |(пункт|ті 6, за | | | | | | |3.2.; |ставкою 0% | | | | | | |ст.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————+—————+———————+————————+—————+———————+——————+————————————+ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ———————————————————————————————————————————————————————————————— бсяги продажу товарів, ро-|Обсяг проведених ко- |Проведення роз- іт, послуг, по яких вини- |ригувань |рахунків з про- ає податкове зобов'язання | |дажу товарів, | |робіт, послуг: ——————————————————————————+—————————————————————+——————————————— ага-|продаж на митній те- |коригува-|коригува- |форма роз|дата ьні |риторії України |ння про- |ння з про- |рахунку |про- бся-| |дажу то- |дажу това- |(бартер, |веде- и | |варів, |рів, робіт,|готівка, |ння ро- | |робіт, |послуг, по |оплата з |роз- ажу | |послуг, |яких пода- |розрахун-|ра- 16+ | |що опо- |ток на до- |кового ра|хун- 7+18| |даткову- |дану вар- |хунку та |ку 19) | |ються за |тість не |інш.) | | |ставкою |нараховує- | | | |20% |ться | | |—————————————————————+—————————+———————————| | |платникам |неплатни- |база|сума|база опода-| | | ПДВ |кам ПДВ |опо-|ПДВ |ткування | | |——————————+——————————|дат-|(+, |———————————| | |база|ПДВ |база|ПДВ |ку- |-) |за |звіль-| | |опо-|за |опо-|за |ван-| |ста-|нені | | |дат-|став-|дат-|став-|ня | |вкою|від | | |ку- |кою |ку- |кою |(+, | |0% |опода-| | |ван-|20% |ван-|20% |-) | |(+, |ткува-| | |ня | |ня | | | |-) |ння | | | | | | | | | |(ст.5)| | | | | | | | | |(+, -)| | ————+————+—————+————+—————+————+————+————+——————+—————————+————— 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: