open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 липня 1997 р. N 765

Київ
Про затвердження Порядку державної

акредитації закладу охорони здоров'я

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню
України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок державної акредитації закладу охорони
здоров'я, що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я у двомісячний термін
створити Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони
здоров'я України та забезпечити формування акредитаційних комісій
при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
проведення державної акредитації всіх закладів охорони здоров'я до
2000 року.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Кураса І.Ф.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ
Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 р. N 765
ПОРЯДОК

державної акредитації закладу охорони здоров'я

1. Державна акредитація закладу охорони здоров'я (далі -
акредитація) - це офіційне визнання статусу закладу охорони
здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня
медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності
встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної
діяльності.
2. Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі
заклади охорони здоров'я (далі - заклади). Акредитація проводиться один раз на три роки.
3. Акредитацію закладів здійснюють Головна акредитаційна
комісія при МОЗ (далі - Головна акредитаційна комісія) та
акредитаційні комісії при МОЗ Автономної Республіки Крим,
управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -
акредитаційні комісії).
4. Головна акредитаційна комісія та акредитаційні комісії в
своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
іншими актами законодавства.
5. Головна акредитаційна комісія проводить акредитацію
закладів державної, (в тому числі закладів, що належать до сфери
управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми
власності. Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів
комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери
управління обласних державних адміністрацій).
6. Для проходження акредитації заклад подає документи згідно
з переліком (додаток N 1) до відповідної акредитаційної комісії,
яка у тримісячний термін повинна провести його акредитацію.
7. На підставі аналізу наданих закладом документів та
висновків експертів відповідна акредитаційна комісія приймає
рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до
відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про
відмову у цьому. Рішення акредитаційних комісій затверджується Головною
акредитаційною комісією і повідомляється закладу у 10-денний
термін. У разі прийняття рішення про віднесення закладу до
відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила
акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат (додаток N 2). Термін дії акредитаційного сертифіката визначається Головною
акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох
років.
8. Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи
медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше, ніж
через один рік після проведення попередньої акредитації. В такому ж порядку проводиться акредитація закладу, якому в
ній було відмовлено.
9. Акредитовані заклади вносяться до Державного реєстру, який
ведеться Головною акредитаційною комісією.
10. У разі порушення умов надання закладом якісної
медико-санітарної допомоги, а також недостовірного інформування
про свою діяльність за поданням акредитаційної комісії Головна
акредитаційна комісія може прийняти рішення про анулювання або
зниження категорії закладу. Протягом десяти днів з дня ухвалення рішення про анулювання
або зниження категорії заклад зобов'язаний повернути
акредитаційний сертифікат до акредитаційної комісії, яка його
видала.
11. Бланк акредитаційного сертифіката є документом суворої
звітності, має облікову серію і номер, виготовляється друкарським
способом. У акредитаційному сертифікаті зазначається найменування
акредитаційної комісії, що його видала, повна адреса закладу,
реєстраційний номер, дата видачі, термін дії та категорія. Після
закінчення терміну дії акредитаційний сертифікат вважається
недійсним.
12. Облік, зберігання акредитаційних сертифікатів
покладається на Головну акредитаційну комісію та акредитаційні
комісії. Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу,
зберігаються протягом 10 років в акредитаційній комісії, яка
видала акредитаційний сертифікат.
Додаток N 1

до Порядку державної акредитації

закладу охорони здоров'я
ПЕРЕЛІК
обов'язкових документів, що додаються до заяви на проведення

державної акредитації закладу охорони здоров'я

Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я,
засвідчена у нотаріальному порядку Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на
право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для
надання лікувально-профілактичної допомоги Відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та
їх кваліфікаційна характеристика Затверджена структура закладу охорони здоров'я Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про
епідемічний стан закладу Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної
безпеки в закладі Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та
експлуатації споруд у закладі Фінансовий звіт за попередній рік, затверджений державним
фінансовим органом за місцем знаходження закладу Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних
програм Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три
роки Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та
критерії її оцінки Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу
(за умови її наявності) Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі
видавалися

————————— ————————— Примітка. Головна Акредитаційна комісія при МОЗ України може
у разі потреби доповнити перелік документів.

Зразок Додаток N 2

до Порядку державної акредитації

закладу охорони здоров'я
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
серія ______ N______________
АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
категорія _______________
_____________________________________________________________

(назва акредитаційної комісії, що видала сертифікат)
_____________________________________________________________

Назва закладу охорони здоров'я
_____________________________________________________________

Адреса закладу охорони здоров'я

Термін дії сертифіката _________________________
"____" ____________________ 19__ Р.

дата видачі сертифіката
Реєстраційний N ____________

Голова

акредитаційної комісії _____________________

(підпис)
акредитаційної комісії _____________________

(підпис)
Секретар

акредитаційної комісії _____________________

(підпис)

акредитаційної комісії _____________________

(підпис)

МП

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: