open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 серпня 1997 р. N 913

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1315 ( 1315-2002-п ) від 29.08.2002 )
Про Положення про Державний реєстр електронних

контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем

Відповідно до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 1997 р. N 913
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр електронних контрольно-касових

апаратів і комп'ютерних систем
Загальна частина
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
застосування електронних контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) і
постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р. N 81
( 81-97-п ) "Про Державну комісію з питань впровадження
електронних систем і засобів контролю та управління товарним і
грошовим обігом".
2. Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем (далі - Державний реєстр) визначає перелік та
сферу застосування моделей електронних контрольно-касових апаратів
(ЕККА), і комп'ютерних систем (КС), що виконують функції ЕККА,
дозволених для використання під час розрахунків у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг в Україні (за винятком
сертифікованих КС для пунктів обміну іноземної валюти).
3. Державний реєстр ведеться з метою: застосування в Україні моделей ЕККА (КС), що відповідають
встановленим технічним вимогам, міждержавним і державним
стандартам; своєчасного виведення з експлуатації ЕККА (КС), що
не відповідають вимогам нормативних документів і не забезпечують
контроль грошового обігу.
4. Ведення Державного реєстру здійснює Державна податкова
адміністрація. Ведення Реєстру сертифікованих КС для пунктів обміну
іноземної валюти здійснює Національний банк відповідно до
законодавства.
Обов'язкові вимоги до моделі ЕККА (КС)
5. До Державного реєстру включаються моделі, що відповідають: технічним вимогам (загальним і спеціальним для різних сфер
застосування), затвердженим Державною комісією з питань
впровадження електронних систем і засобів контролю та управління
товарним і грошовим обігом (далі - Державна комісія); вимогам міждержавних і державних стандартів України згідно з
Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації.
Порядок включення моделі ЕККА (КС)

до Державного реєстру
6. До Державного реєстру включаються моделі ЕККА і КС як
вітчизняного виробництва, так і імпортні (у тому числі
модифікації, характеристики яких відрізняються від характеристик
моделі, внесеної до Державного реєстру). Одна базова модель ЕККА (КС) для конкретної сфери
застосування включається до Державного реєстру лише один раз.
7. Заявниками включення моделі ЕККА (КС) до Державного
реєстру можуть бути зареєстровані в Україні згідно із
законодавством виробники моделі ЕККА (КС) або підприємство, якому
виробник надав ексклюзивне право на її постачання в Україну
(генеральний постачальник).
8. Включення моделі ЕККА (КС) до Державного реєстру
передбачає: перевірку її відповідності технічним вимогам та надання
експертного висновку; сертифікацію її щодо відповідності вимогам міждержавних і
державних стандартів і надання сертифіката відповідності; атестацію виробництва та надання атестата виробництва (для
заявників моделей вітчизняного виробництва); опрацювання документів Державною податковою адміністрацією та
надання висновку; розгляд питання і прийняття рішення Державною комісією.
9. Сертифікація моделі ЕККА (КС) щодо відповідності вимогам
міждержавних і державних стандартів та перевірка її відповідності
технічним вимогам здійснюються органом з сертифікації,
акредитованим у державній системі сертифікації УкрСЕПРО, згідно з
Правилами обов'язкової сертифікації конкретного виду продукції,
затвердженими Держстандартом. При позитивному висновку орган з сертифікації видає
заявникові сертифікат відповідності моделі ЕККА (КС) державної
системи сертифікації УкрСЕПРО та експертний висновок про
відповідність моделі ЕККА (КС) технічним вимогам (до моменту
набрання чинності відповідними державними стандартами) з
визначенням сфери застосування.
10. Атестація виробництва здійснюється органом з
сертифікації, згідно з вимогами державної системи сертифікації
УкрСЕПРО. За результатами атестації орган з сертифікації видає
заявникові атестат, який підтверджує технічну можливість
підприємства забезпечити стабільний випуск продукції, що
відповідає встановленим вимогам.
11. Опрацювання документів на заявлені моделі ЕККА (КС)
здійснює Державна податкова адміністрація. Для отримання висновку
Державної податкової адміністрації заявник подає: лист-звернення довільної форми на бланку підприємства; фотографію чи рекламний проспект з фотографією моделі ЕККА
(КС); копії сертифіката відповідності моделі ЕККА (КС) державної
системи сертифікації УкрСЕПРО та протоколів випробувань; експертний висновок щодо відповідності моделі ЕККА (КС)
технічним вимогам (до набрання чинності відповідними державними
стандартами), виданий органом з сертифікації; зразки оригіналів чеків і звітів (вихідних форм),
надрукованих ЕККА (КС), з описом кожного із реквізитів; паспорт або інший документ з описом апаратних та програмних
рішень, технічних і функціональних характеристик моделі ЕККА (КС),
описом заходів щодо організації захисту фінансової інформації та
запобігання зловживанням на етапах розроблення, впровадження і
експлуатації ЕККА (КС) та гарантійні зобов'язання; експлуатаційну документацію (технічний опис та інструкцію з
експлуатації, керівництво користувача); інструкцію податкового інспектора, яка містить опис кожного
із реквізитів, надрукованих на чеку, денному і періодичному
звітах, та процедуру отримання звітів і порядок перевірки
програмного забезпечення ЕККА (КС); зобов'язання заявника щодо забезпечення гарантійного та
післягарантійного сервісного обслуговування, постачання запасних
частин і витратних матеріалів на весь період експлуатації,
навчання користувачів і податкових інспекторів; документ, що підтверджує право заявника на ремонт та сервісне
обслуговування ЕККА (КС) в Україні (для заявників імпортних
моделей або моделей, складених з імпортних вузлів); копії Статуту підприємства та свідоцтва про державну
реєстрацію заявника; документ (контракт або гарантійний лист), що підтверджує
право заявника на реалізацію в Україні продукції з торговою маркою
іноземної фірми-виробника ЕККА (КС) (для заявників імпортних
моделей); документ (ліцензію або контракт), що підтверджує право на
виробництво в Україні ЕККА (КС) за технічною документацією
іноземної фірми (для заявників моделей, складених з імпортних
вузлів); атестат виробництва, виданий органом з сертифікації (для
заявників моделей вітчизняного виробництва); зразок моделі ЕККА або фіскального реєструючого пристрою, що
входить до складу КС, та програмні модулі робочої версії для
інсталяції на стенді. Усі документи повинні бути складені державною мовою та
оформлені належним чином. Документація, що подається, повинна
відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації
та державних стандартів.
12. Державна податкова адміністрація перевіряє подані
документи на повноту та відповідність вимогам цього Положення і в
тижневий термін готує висновок про доцільність внесення моделі
ЕККА (КС) до Державного реєстру.
13. Для включення моделі ЕККА (КС) до Державного реєстру
заявник подає до Державної комісії (її секретаріату): заяву за зразком згідно з додатком N 1 з обов'язковим
зазначенням дати її подання; висновок Державної податкової адміністрації; копії сертифіката відповідності моделі ЕККА (КС) державної
системи сертифікації УкрСЕПРО і протоколів випробувань
(завіряються при поданні); експертний висновок щодо відповідності моделі ЕККА (КС)
технічним вимогам (до набрання чинності відповідними державними
стандартами), виданий органом з сертифікації; атестат виробництва, виданий органом з сертифікації (для
заявників моделей вітчизняного виробництва).
14. У заяві про включення КС до Державного реєстру також
зазначається: назва системи; склад системи (мережна, локальна) та її структура; типи комп'ютерів, що є у складі системи; тип операційної системи; необхідність спеціалізованого програмного забезпечення; види операцій, які виконує система; наявність у системі тестових програм для перевірки
відповідних пунктів технічних вимог.
15. Державна комісія в місячний термін після отримання
зазначених документів розглядає питання про включення заявленої
моделі до Державного реєстру і приймає відповідне рішення.
16. У разі прийняття Державною комісією позитивного рішення: заявникові видається свідоцтво про включення моделі до
Державного реєстру за зразком згідно з додатком N 2; інформація про прийняте рішення публікується в 10-денний
термін з моменту його прийняття в газеті "Урядовий кур'єр" за
зразком згідно з додатком N 3; матеріали, подані до Державної комісії, передаються Державній
податковій адміністрації на зберігання.
17. У разі прийняття Державною комісією негативного рішення
заявникові видається витяг з протоколу засідання Державної комісії
і повертаються зразки технічних засобів, що були подані до
Державної податкової адміністрації. Повторний розгляд Державною комісією питання про включення
моделі ЕККА (КС) до Державного реєстру можливий лише за наявності
у заявника документів, що свідчать про усунення виявлених
недоліків, та позитивного висновку Державної податкової
адміністрації.
Порядок виключення моделі ЕККА (КС)

з Державного реєстру
18. Виключення моделі ЕККА (КС) з Державного реєстру
здійснюється Державною комісією у разі: закінчення терміну дії сертифіката відповідності; виявлення у процесі експлуатації невідповідності моделі
контрольному зразку та обов'язковим вимогам нормативних документів
(у тому числі під час реалізації постачальниками моделей з новими
версіями програмного забезпечення); виявлення у процесі експлуатації прихованих дефектів моделі,
які можуть призвести до спотворення фіскальних даних; відсутності належного сервісного обслуговування.
19. Виключення моделі ЕККА (КС) з Державного реєстру
здійснюється Державною комісією за поданням: Державної податкової адміністрації; Держстандарту; міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, на
підприємствах яких застосовуються ЕККА (КС); державних органів контролю; заявника моделі ЕККА (КС) на підставі його заяви до Державної
комісії.
20. У разі виключення моделі ЕККА (КС) з Державного реєстру
Державна комісія: установлює дату виключення - граничний термін використання; публікує інформацію про прийняте рішення в газеті "Урядовий
кур'єр" за формою згідно з додатком N 4 в 10-денний термін з
моменту його прийняття.
21. У разі зміни технічних вимог і вимог державних стандартів
Державна комісія визначає терміни та порядок виведення з
експлуатації моделей ЕККА (КС), які їм не відповідають.
22. Виключення моделі ЕККА (КС) з Державного реєстру
забороняє її виготовлення (для потреб внутрішнього ринку),
завезення, реалізацію, реєстрацію регіональними органами Державної
податкової адміністрації та подальше її застосування на території
України.
Ведення Державного реєстру
23. Ведення Державного реєстру - це своєчасна публікація
інформації про включення моделей ЕККА (КС) до Державного реєстру
або їх виключення (у разі невідповідності реалізованої продукції
контрольним зразкам або вимогам нормативних документів),
присвоєння літерної частини заводського (ідентифікаційного) номера
моделям ЕККА (КС), нормативно-технічний контроль за відповідністю
ЕККА (КС), ведення відповідного банку даних.
24. Літерна частина заводського номера ЕККА (КС) - сполучення
двох літер, які присвоюються кожній конкретній моделі, включеній
до Державного реєстру.
25. Контрольні зразки ЕККА, фіскальні реєструючі пристрої, що
входять до складу КС, та відповідне програмне забезпечення, а
також подана документація на моделі, включені до Державного
реєстру, зберігаються в лабораторії контрольних зразків Державної
податкової адміністрації.
Реєстрація та зняття з реєстрації моделі ЕККА (КС)

в органах Державної податкової адміністрації
26. Порядок реєстрації ЕККА (КС) визначається Положенням про
порядок реєстрації та застосування ЕККА (КС), затвердженим
Державною податковою адміністрацією.
27. Державна податкова адміністрація забезпечує здійснення
реєстрації ЕККА (КС), включених до Державного реєстру, без
обмежень у всіх регіонах України починаючи з наступного дня після
опублікування Державного реєстру в газеті "Урядовий кур'єр".
28. Перепродаж і повторна реєстрація включених до Державного
реєстру моделей ЕККА (КС) здійснюються без обмежень протягом
усього терміну експлуатації, якщо інше не встановлено Державною
комісією і технічні можливості для зміни реєстраційного номера не
вичерпані.
29. Забороняється застосування та реєстрація ЕККА (КС)
органами Державної податкової адміністрації, якщо профіль
підприємницької діяльності суб'єкта господарювання відрізняється
від сфери застосування, визначеної Державним реєстром для даної
моделі ЕККА (КС), або термін використання моделі ЕККА (КС)
вичерпався.
30. У разі встановлення фактів наявності прихованих дефектів
моделі ЕККА (КС) Державна податкова адміністрація зобов'язана
призупинити реєстрацію апаратів до прийняття відповідного рішення
Державною комісією.
31. Зняття ЕККА (КС) з реєстрації в органах Державної
податкової адміністрації здійснюється у разі закінчення терміну
експлуатації, виявлення невідповідності ЕККА (КС) контрольному
зразку, виключення моделі ЕККА (КС) з Державного реєстру, якщо
інше не передбачено рішенням Державної комісії.

Додаток N 1

до Положення про Державний реєстр

електронних контрольно-касових

апаратів і комп'ютерних систем
Зразок
Голові Державної комісії з питань

впровадження електронних систем

і засобів контролю та управління

товарним і грошовим обігом
--------------------------------- (прізвище, ініціали)
Заява

Просимо включити до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем модель
------------------------------------------------------------------ (назва моделі ЕККА чи комп'ютерної системи або їх модифікації, її

класифікаційна група) иробництва ________________________ для _________________________

(назва фірми, країна) (сфера застосування)
Заявник гарантує організацію сервісного обслуговування,
забезпечення технічною документацією та навчання користувачів і
податкових інспекторів.
Додатки: 1. Висновок Державної податкової адміністрації. 2. Копії сертифіката відповідності моделі ЕККА (КС) державної
системи сертифікації УкрСЕПРО та протоколів випробувань. 3. Експертний висновок про відповідність моделі ЕККА (КС)
технічним вимогам. 4. Атестат виробництва (для заявників моделей вітчизняного
виробництва).

Керівник ______________________

(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________________

(прізвище, ініціали)
М.П
Додаток N 2

до Положення про Державний реєстр

електронних контрольно-касових

апаратів і комп'ютерних систем
Зразок
Герб України

Кабінет Міністрів України

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ

з питань впровадження електронних систем і засобів

контролю та управління товарним і грошовим обігом
СВІДОЦТВО N ___

про включення до Державного реєстру

електронних контрольно-касових апаратів

і комп'ютерних систем
Видане ______________________________________________________

(заявник-генеральний постачальник, код ЄДРПОУ) _________________________________________________________________

(адреса) Свідоцтвом підтверджується, що ______________________________

(тип моделі, _________________________________________________________________

ідентифікаційний код) иробництва ______________________________________________________

(підприємство-виробник, країна) ідповідає _______________________________________________________

(загальним чи спеціальним технічним вимогам, ____________________________ .
сфера застосування)
Рішенням Державної комісії від "___" __________ 199 _ р.
(протокол N ____) модель включено до Державного реєстру
електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем. Свідоцтво дійсне протягом терміну дії сертифіката
відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

Голова Державної комісії _____________________

(прізвище, ініціали)

Додаток N 3

до Положення про Державний реєстр

електронних контрольно-касових

апаратів і комп'ютерних систем
Зразок
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

електронних контрольно-касових апаратів

і комп'ютерних систем
1. Електронні контрольно-касові апарати
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Модель | Заявник | Виробник| Іденти- |Дата | Сфера /п| модифіка- | генеральний | (фірма, | фікаці- |внесе- | засто- | ція, кла- | постачальник| країна)| йний |ння, | сува- | сифікаці- | | | код |номер | ння | йна група | | | |прото- | | | | | |колу | ——+———————————+—————————————+——————————+—————————+———————+——————— | | | | | |

2. Комп'ютерні системи
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва | Заявник | Виробник| Іденти- | Дата | Сфера /п| системи, | генеральний | (фірма, | фікаці- | внесе-| засто- | модифі- | постачальник| країна)| йний | ння, | сува- | кація, | | | код | номер | ння | класи- | | | | прото-| | фікаці- | | | | колу | | йна | | | | | | група | | | | | ——+———————————+—————————————+——————————+—————————+———————+——————— | | | | | |

Додаток N 4

до Положення про Державний реєстр

електронних контрольно-касових

апаратів і комп'ютерних систем
Зразок
ПЕРЕЛІК

електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних

систем, які виключені з Державного реєстру
1. Електронні контрольно-касові апарати
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Модель, модифі- | Дата прийняття | Дата виключення /п | кація, класифі- | рішення, номер | | каційна група | протоколу | ———+——————————————————+————————————————+————————————————————————— | | |
2. Комп'ютерні системи
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Назва системи, | Дата прийняття | Дата виключення /п |модифікація, | рішення, номер | |класифікаційна | протоколу | |група | | ———+——————————————————+————————————————+————————————————————————— | | |

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: