open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 вересня 1997 р. N 1035

Київ
Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом
Міністрів України приватизації об'єктів державної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 803 ( 803-98-п ) від 04.06.98

N 1585 ( 1585-2001-п ) від 29.11.2001

N 1305 ( 1305-2007-п ) від 08.11.2007

N 805 ( 805-2008-п ) від 10.09.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погодження з Кабінетом Міністрів
України приватизації об'єктів державної власності (додається).
2. Антимонопольному комітетові та Фонду державного майна в
місячний термін установити порядок надання органами
Антимонопольного комітету висновків щодо умов приватизації
підприємств-монополістів.
3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р.
N 598 ( 598-94-п ) "Про затвердження Порядку погодження з
Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів
державної власності" (ЗП України, 1994 р., N 12, ст. 297); пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1995 р. N 1057 ( 1057-95-п ) "Про хід виконання Державної програми
розвитку національного книговидання і преси на період до 2000
року"; постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р.
N 55 ( 55-96-п ) "Про затвердження переліку об'єктів, приватизація
яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України"; постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р.
N 684 ( 684-96-п ) "Про затвердження переліку підприємств, які
приватизуються за індивідуальними планами"; постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р.
N 1291 ( 1291-96-п ) "Про порядок погодження у Кабінеті Міністрів
України умов приватизації підприємств, що приватизуються за
індивідуальними планами"; постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р.
N 1441 ( 1441-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до переліку
підприємств, які приватизуються за індивідуальними планами"; пункт 2 Переліку рішень Кабінету Міністрів України, до яких
вносяться зміни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1997 р. N 264 ( 264-97-п ); постанову Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р.
N 370 ( 370-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 684 "Про
затвердження переліку підприємств, які приватизуються за
індивідуальними планами"; пункт 3 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8
серпня 1997 р. N 865 ( 865-97-п ).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 березня 1997 р. N 1035

(В редакції Постанови КМ N 803

( 803-98-п ) від 04.06.98 )
ПОРЯДОК
погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації

окремих об'єктів державної власності та закріплення в

державній власності пакетів акцій відкритих

акціонерних товариств

Цей Порядок регулює процедуру погодження з Кабінетом
Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної
власності (далі - об'єкти) та закріплення в державній власності
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ). Рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій
приймається після створення ВАТ.
I. Погодження з Кабінетом Міністрів України

умов приватизації
1. Державний орган приватизації у 5-денний термін з дня
одержання від комісії з приватизації об'єкта відповідних
документів (з дня прийняття рішення про продаж акцій ВАТ,
створених шляхом корпоратизації) надсилає копії проекту плану
приватизації (плану розміщення акцій) об'єкта органові,
уповноваженому управляти державним майном об'єкта, що підлягає
приватизації. Орган, уповноважений управляти державним майном об'єкта, у
10-денний термін з дня одержання документів надсилає державному
органові приватизації свої висновки щодо умов приватизації
об'єкта.
2. Фонд державного майна у 10-денний термін з дня одержання
від комісії з приватизації об'єкта необхідних документів
підприємств, що приватизуються, подає Кабінетові Міністрів України
копії таких документів: проекту плану приватизації (плану розміщення акцій); акта оцінки цілісного майнового комплексу; технічного паспорта земельної ділянки державної власності,
яка підлягає продажу державним органом приватизації; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2008-п ) від
10.09.2008 } висновків органу, уповноваженого управляти державним майном
об'єкта, щодо умов приватизації; висновків Антимонопольного комітету щодо умов приватизації
підприємств-монополістів на загальнодержавному ринку відповідних
товарів, визнаних такими в установленому порядку. Антимонопольний комітет у 10-денний термін з дня одержання
відповідних документів надсилає державному органу приватизації
свої висновки щодо умов приватизації об'єкта. Порядок надання висновків Антимонопольного комітету
встановлюється спільно Фондом державного майна та Антимонопольним
комітетом.
3. Рішення про погодження умов приватизації об'єкта (проекту
плану приватизації або плану розміщення акцій) та змін до них
(якщо це стосується зміни способу розміщення та кількості
запропонованих для реалізації акцій) приймається на засіданні
Кабінету Міністрів України та оформлюється розпорядженням.
Рішення про внесення змін до плану приватизації (плану
розміщення акцій) об'єкта щодо реалізації акцій, які не були
продані будь-яким із передбачених планом способів, приймаються
державним органом приватизації. Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1585 ( 1585-2001-п ) від
29.11.2001, N 1305 ( 1305-2007-п ) від 08.11.2007, N 805
( 805-2008-п ) від 10.09.2008 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 805
( 805-2008-п ) від 10.09.2008 }

5. Термін погодження з Кабінетом Міністрів України умов
приватизації об'єктів становить 20 календарних днів з дня подання
Фондом державного майна відповідних документів. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805
( 805-2008-п ) від 10.09.2008 }
6. Державний орган приватизації у 10-денний термін з дня
погодження умов приватизації затверджує план приватизації (план
розміщення акцій) об'єкта.
II. Закріплення у державній власності пакетів акцій ВАТ
7. Рішення про закріплення пакету акцій, що тимчасово
залишаються у державній власності, а також про достроковий продаж
зазначеного пакету акцій чи його частини приймається у формі
розпорядження Кабінету Міністрів України.
8. Закріплення пакету акцій у державній власності
здійснюється у порядку, що передбачає подання до Фонду державного
майна органом, уповноваженим управляти майном відповідного
державного підприємства до прийняття рішення про його
приватизацію, обгрунтування доцільності закріплення у державній
власності відповідного пакету акцій. Обгрунтування повинно містити інформацію про цілі
тимчасового закріплення пакету акцій та методи їх досягнення за
умови закріплення у державній власності пакету акцій. Фонд державного майна може відмовити у закріпленні пакету
акцій ВАТ у державній власності у разі, коли визначені в
обгрунтуванні цілі передбачають втручання у господарську
діяльність товариства або можлива реалізація їх через договірні
відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на
роботу ВАТ, або якщо ці цілі не можуть бути досягнуті через
механізм корпоративного управління, про що Фонд державного майна
інформує Кабінет Міністрів України.
9. Фонд державного майна у 5-денний термін після державної
реєстрації випуску акцій ВАТ, створених у процесі приватизації,
або після затвердження планів розміщення акцій ВАТ, створених
шляхом корпоратизації, пакети акцій яких передбачається закріпити
у державній власності, готує проекти розпоряджень Кабінету
Міністрів України про закріплення у державній власності пакетів
акцій.
10. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про
закріплення у державній власності пакету акцій погоджується
органом, уповноваженим управляти майном, у 5-денний термін з дня
отримання проекту.
11. Якщо умови приватизації ВАТ раніше не погоджувалися
Кабінетом Міністрів України, то до Кабінету Міністрів України
подаються документи, зазначені в пункті 2 розділу I цього
Порядку. В окремих випадках Кабінет Міністрів України може додатково
затребувати інші матеріали. У разі наявності з боку Кабінету Міністрів України зауважень
щодо розміру пакету акцій, який тимчасово залишається у державній
власності, Фонд державного майна в 10-денний термін вносить
відповідні зміни до плану приватизації (плану розміщення акцій)
об'єкта.
12. Рішення про закріплення в державній власності пакету
акцій ВАТ приймається Кабінетом Міністрів України у формі
розпорядження у 20-денний термін з дня відповідного подання Фондом
державного майна проекту розпорядження. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805
( 805-2008-п ) від 10.09.2008 }
13. Державний орган приватизації у 10-денний термін з дня
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про закріплення у
державній власності пакету акцій вносить до плану приватизації
(плану розміщення акцій) об'єкта відповідні зміни щодо терміну
закріплення пакету акцій.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: