open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 1995 р. N 135

Київ
Про Положення про державне регулювання цін

(тарифів) на продукцію виробничо-технічного

призначення, товари народного споживання,

роботи і послуги монопольних утворень
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1397 ( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )

На виконання Державної програми демонополізації економіки і
розвитку конкуренції ( 3757-12 ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про державне регулювання цін
(тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари
народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень (далі
- Положення), що додається.
2. Доручити Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції і Антимонопольному комітету спільно давати роз'яснення
щодо застосування Положення. ( Пункт 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1397 ( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )
3. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам привести свої рішення у відповідність із
Положенням.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 1995 р. N 135
Положення

про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію

виробничо-технічного призначення, товари народного

споживання, роботи і послуги монопольних утворень

1. Це Положення визначає порядок державного регулювання цін
(тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари
народного споживання, роботи і послуги* суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання, які порушують вимоги
антимонопольного законодавства України, встановлюючи монопольні
або дискримінаційні ціни. ** ——————————————————— * Далі - продукція.
** Далі - монопольні утворення. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1397
( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )
2. Рішення про запровадження та скасування державного
регулювання цін на продукцію монопольних утворень, за винятком
продукції, ціни на яку регулюються рішеннями Кабінету Міністрів
України, приймається: на загальнодержавних ринках - Мінекономіки разом з
Антимонопольним комітетом; на регіональних - Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями разом з відповідними органами Антимонопольного
комітету. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1397 ( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )
3. Державне регулювання цін на продукцію монопольних
утворень, вибір методів та встановлення термінів регулювання на
загальнодержавних ринках здійснюється Мінекономіки, на
регіональних - Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1397 ( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )
4. Регулювання цін на продукцію монопольних утворень
здійснюється шляхом встановлення фіксованих цін, граничних рівнів
цін, граничних рівнів торговельних надбавок і
постачальницько-збутових націнок, граничних нормативів
рентабельності, або шляхом запровадження обов'язкового
декларування зміни цін.
5. При запровадженні регулювання цін монопольні утворення
зобов'язані подати у встановлені відповідним органом терміни: відомості про запланований рівень цін; калькуляцію собівартості продукції із розшифровкою
матеріальних і трудових витрат; відомості про обсяги виробництва (фактичні за минулий і
поточний роки та планові на поточний рік); дані про запланований і досягнутий розмір прибутків від
реалізації продукції, а також про розмір прибутків, рентабельність
у цілому по підприємству; пояснювальну записку.
6. У разі запровадження обов'язкового декларування зміни цін
монопольні утворення можуть змінювати ціну на продукцію тільки
після декларування цієї зміни, реєстрації нового розміру ціни. Рішення щодо рівня цін приймається відповідними органами у
20-денний термін після одержання матеріалів щодо обгрунтування
зміни цін.
7. Рішення щодо запровадження чи скасування державного
регулювання цін, реєстрації декларованих цін (тарифів) або їх
зміни, надсилається монопольному утворенню, відповідному органу
Антимонопольного комітету та органу державного контролю за цінами.
8. Регулювання цін (тарифів) не поширюється на продукцію, що
експортується, нову продукцію, виготовлену із застосуванням
запатентованого винаходу та високоефективної технології, створеної
спеціально для цієї продукції (протягом трьох років з моменту
постановки її на виробництво).
9. Суб'єкти господарювання, у яких перевірками виявлені
порушення вимог антимонопольного законодавства України шляхом
встановлення монопольних або дискримінаційних цін, зобов'язані в
10-денний термін після одержання акта перевірки повідомити
відповідні органи про вжиті заходи щодо усунення порушень.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1397
( 1397-2001-п ) від 26.10.2001 )
10. Монопольні утворення та їхні посадові особи, які винні у
порушенні порядку застосування регульованих цін, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: