open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
N 40 від 25.02.95

м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 22 ( v0518500-98 ) від 26.01.98 )
Про невідкладні заходи щодо фінансового оздоровлення

комерційних банків та відновлення їх ліквідності і

платоспроможності
( Зміни в текст не внесені. Додатково див.

Постанови Нацбанку

N 224 ( v0224500-95 ) від 12.09.95

N 121 ( v0121500-96 ) від 27.05.96 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Національного банку

N 343 ( v0010500-96 ) від 30.12.96 }
( Зміни в текст не внесені. Додатково див.

Постанову Нацбанку

N 346 ( v0426500-97 ) від 30.12.96 )

Проаналізувавши результати діяльності комерційних банків
України за 1994 рік, Правління Національного банку України
відзначає, що робота комерційних банків та їх установ у 1994 році
супроводжувалась невиправданими ризиками. Так, 18 комерційних
банків 1994 рік завершили із збитками, 62 - порушили економічні
нормативи, а з приводу 10 комерційних банків було прийнято рішення
про їх ліквідацію. Деякі з банків втратили свою платоспроможність
та ліквідність і є по суті банкрутами. Слід зазначити, що більшість порушень допускалась
комерційними банками на кредитному та валютних ринках, у веденні
бухгалтерського обліку, при складанні звітності. Зважаючи на вищевикладене, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Республіканському банку Криму, обласним управлінням
Національного банку України до 20 березня 1995 року проаналізувати
фінансовий стан усіх комерційних банків. Щодо банків з
незадовільним фінансовим станом, то слід порушити питання перед
Радами та Правліннями банків про припинення їх діяльності,
реорганізацію або фінансове оздоровлення та подати відповідні
пропозиції департаменту банківського нагляду. Щодо банків, де
виявлені факти надання недостовірної звітності, то треба подати
пропозиції про притягнення до відповідальності керівництва банку
відповідно до чинного законодавства. 2. Доручити департаменту банківського нагляду
(А.І.Степаненко) на підставі проведеного регіональними
управліннями Національного банку України аналізу фінансового стану
банків та оцінки заходів, які вживаються банками, визначити
перелік банків, яким слід встановити передбачений п.3 режим
діяльності. 3. Зобов'язати неліквідні, неплатоспроможні та збиткові
банки: - здійснити інвентаризацію заборгованості за наданими
кредитами та неотриманими відсотками за користування позиками за
станом на 1 березня 1995 року. Безнадійні до повернення позики
віднести на фінансові результати діяльності банку; - до 10 березня 1995 року здійснити продаж власної іноземної
валюти та надлишок карбованцевої готівки, виручку від якої
направити на поповнення коррахунку банку; - нарахування та виплату дивідендів на період фінансового
оздоровлення не проводити. Весь прибуток, який залишився у
розпорядженні банків, та кошти раніше створених власних фондів
направити до резервного фонду; - проаналізувати витрати банку, пов'язані з утриманням
адміністративно-управлінського апарату та вжити заходи щодо його
скорочення; - припинити видачу гарантій, поручительств та бланкових
кредитів, а також надання всіх пільгових (збиткових для банку)
кредитів, у тому числі і банківським працівникам. Раніше видані
пільгові (збиткові для банку) кредити стягнути або переоформити їх
на загальних умовах; - припинити залучення вкладів громадян; - до 1 липня цього року ліквідувати збиткові філії. Про результати проведеної роботи щодо фінансового
оздоровлення банків сповістити регіональні управління
Національного банку України та департамент банківського нагляду до
1 квітня 1995 року. 4. Зобов'язати всі комерційні банки: - провести до 1 липня 1995 року аудиторські перевірки
діяльності банків за 1994 рік аудиторськими фірмами,
рекомендованими Національним банком України; - встановити належний контроль за цільовим використанням
наданих кредитів; - організувати роботу щодо оголошення банкрутами боржників
банків, які припинили сплату кредитів або відсотків за
користування кредитами; - щоквартально повідомляти департамент банківського нагляду
та регіональні управління Національного банку України про випадки
виникнення становища, коли розмір безнадійних до повернення
кредитів становить 25 і більше відсотків від власних коштів банку; - сплатити і зареєструвати до 1 січня 1996 року статутний
фонд у сумі, не меншій еквівалента 0,5 млн. ЕКЮ, а також
сформувати власні кошти у сумі не менше еквівалента 1 млн.ЕКЮ. - надсилати повідомлення про видачу позичок та прийняття
інших зобов'язань щодо клієнтів інших банків банкам, де відкрито
розрахунковий рахунок позичальника. Рекомендувати комерційним банкам відрахувати до резервного
фонду прибуток та кошти інших фондів у розмірі, необхідному для
покриття безнадійних та сумнівних до повернення кредитів та
зобов'язань банку. 5. Встановити, що створення нових банків, філій та інших
банківських установ можливе тільки за наявністю у товариства
приміщень, які відповідають встановленим вимогам. Крім того, для
відкриття філій та інших банківських установ банк повинен мати
сплачений і зареєстрований статутний фонд не менше еквівалента
1 млн.ЕКЮ. 6. Ввести обмеження загальної суми залучення та надання
комерційними банками міжбанківських позичок двократним розміром
власних коштів банку і заборонити їх надання та одержання
банківськими установами (філіями, управліннями, відділеннями
тощо), які не є юридичними особами. 7. Операції залучення коштів громадян на вклади, сертифікати,
облігації тощо новоствореним банкам здійснювати тільки за окремою
ліцензією Національного банку України після трирічного строку їх
діяльності та за умови дотримання банками економічних нормативів і
одержання позитивних висновків аудиторської організації щодо їх
фінансового стану.
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 343 ( v0010500-96 ) від 30.12.96 }
9. Встановити, що залучені банком кошти можуть видаватися
позичальникам під реальну (ринкову) вартість застави, яка не
повинна бути меншою заборгованості за позичкою з урахуванням плати
за відсотки, вільних від застави та інших зобов'язань позичальника
перед кредиторами. Застава має бути оформлена в установленому
законодавством порядку. Розмір позичок, наданих акціонеру (учаснику) банку, не може
перевищувати його внеску до статутного фонду банку та вартості
заставленого в кредит відповідно до чинного законодавства майна. 10. Ввести обмеження загального розміру бланкових кредитів
(кредитів без забезпечення), з урахуванням гарантій та
поручительств, власними коштами банку. 11. Заборонити використання банками залучених коштів на
будівництво власних приміщень, виплату заробітної плати
працівникам банку, проведення інших операційних витрат. 13. Обмежити з 10 березня 1995 року неліквідним, неспроможним
та збитковим банкам максимальний розмір депозитних відсоткових
ставок за коштами, що будуть залучатись (крім міжбанківських
кредитів), обліковою ставкою Національного банку України.
Заборонити незаконну практику проведення розрахункових та
господарських операцій через депозитні рахунки громадян. 14. Заборонити незаконну практику попереднього нарахування та
виплати відсотків за депозитами та попереднього нарахування і
стягнення відсотків за кредитами. 16. Департаменту банківського нагляду (А.І.Степаненко),
управлінню реєстрації та ліцензування банків (О.І.Пархоменко),
регіональним управлінням Національного банку України посилити
вимоги до кандидатур, що пропонуються на керівні посади у банках. Встановити, що тимчасове виконання обов'язків керівника та
головного бухгалтера банку чи банківської установи не може
перевищувати 1 місяця. Зобов'язати комерційні банки у місячний
строк з дня звільнення керівника чи головного бухгалтера банку або
банківської установи подавати документи на погодження нових
кандидатур на заміщення зазначених посад. У разі непредставлення у вищезазначений термін Національному
банку України, його регіональним управлінням, Республіканському
банку Криму документів для погодження кандидатур керівника чи
головного бухгалтера банку або банківської установи ці особи
позбавляються права підпису банківських документів. 17. Республіканському банку Криму, управлінню по м.Києву і
Київській області, обласним управлінням Національного банку
України ввести обов'язкові систематичні перевірки якості кредитних
портфелів та фінансового стану всіх банків і банківських установ. Комерційним банкам створити систему щоденного обліку і
контролю за наданням кредитів філіями та іншими банківськими
установами і з 25 квітня надавати департаменту банківського
нагляду і регіональному управлінню Національного банку України за
місцем знаходження банку відповідну інформацію про надані кредити
розміром понад 1 млрд.крб. 19. Встановити, що Національний банк України не розглядатиме
звернення комерційних банків про надання їм фінансової допомоги та
встановлення індивідуальних економічних нормативів.
Голова Правління В.А.Ющенко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: