open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П Е Р Е Л І К
N 114 від 22.06.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 1995 р.
vd950622 vn114 за N 400/936
Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 22.06.95 р. N 114

( z0399-95 )
( Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 385 ( z0892-02 ) від 28.10.2002 )
N 385 ( z0892-02 ) від 28.10.2002 )
Перелік лікарських посад у закладах

охорони здоров'я
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

N 360 ( z0012-98 ) від 19.12.97 )
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Посади лікарів-спеціалістів |Лікарська спеціальність | |—————————————————————————————————————+——————————————————————————| | 1 | 2 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Керівники лікувальних і санітарно-профілактичних

закладів та їх заступники
1. Генеральний директор Організація і управління

охороною здоров'я
2. Директор - " -
3. Головний лікар - " -
4. Головний державний санітарний
лікар - " -
5. Начальник - " -
6. Завідуючий - " -
7. Заступник із числа лікарів - " -
(генерального директора,
директора, головного лікаря,
начальника, завідуючого)
II. Керівники структурних підрозділів
1. Завідуючий Лікарська спеціальність

за профілем структурного

підрозділу
2. Начальник - " -
III. Лікарі-спеціалісти
1. Лікар-акушер-гінеколог Акушерство і гінекологія
2. Лікар-алерголог Алергологія
3. Лікар-алерголог дитячий Дитяча алергологія
4. Лікар-анестезіолог Анестезіологія
5. Лікар-анестезіолог дитячий Дитяча анестезіологія
6. Лікар-бактеріолог Бактеріологія
7. Лікар-вірусолог Вірусологія
8. Лікар-гастроентеролог Гастроентерологія
9. Лікар-гастроентеролог дитячий Дитяча гастроентерологія
10. Лікар-генетик Генетика медична
11. Лікар-гематолог Гематологія
12. Лікар-гематолог дитячий Дитяча гематологія
13. Лікар-геріатр Геріатрія
14. Лікар-гінеколог дитячого та Дитяча гінекологія

підліткового віку
15. Лікар-гінеколог-онколог Онкогінекологія
16. Лікар з гігієни дітей та Гігієна дітей та підліт-

підлітків ків
17. Лікар з гігієни праці Гігієна праці
18. Лікар з гігієни харчування Гігієна харчування
19. Лікар-дерматовенеролог Дерматовенерологія
20. Лікар-дерматовенеролог дитячий Дитяча дерматовенерологія
21. Лікар-дезинфекціоніст Дезинфекційна справа
22. Лікар-дієтолог Дієтологія
23. Лікар-епідеміолог Епідеміологія
24. Лікар-ендокринолог Ендокринологія
25. Лікар-ендокринолог дитячий Дитяча ендокринологія
26. Лікар-ендоскопіст Ендоскопія
27. Лікар загальної практики - Загальна практика - сі-

сімейний лікар мейна медицина
28. Лікар з загальної гігієни Загальна гігієна
29. Лікар-імунолог Імунологія
30. Лікар-імунолог клінічний Клінічна імунологія
31. Лікар-імунолог дитячий Дитяча імунологія
32. Лікар-імунолог-лаборант Лабораторна імунологія
33. Лікар-інфекціоніст дитячий Дитячі інфекційні хвороби
34. Лікар-інфекціоніст Інфекційні хвороби
35. Лікар-інтерн Відповідна спеціальність
36. Лікар-кардіолог Кардіологія
37. Лікар-кардіоревматолог дитячий Дитяча кардіоревматологія
38. Лікар-комбустіолог Комбустіологія
39. Лікар з комунальної гігієни Комунальна гігієна
40. Лікар-лаборант Клінічна лабораторна

діагностика
41. Лікар-лаборант з клінічної Клінічна біохімія

біохімії
42. Лікар-лаборант-генетик Генетика лабораторна
43. Лікар-лаборант-гігієніст Лабораторні дослідження

факторів навколишнього

середовища
44. Лікар-лаборант-гігієніст Лабораторні дослідження

з дослідження хімічних фак- хімічних факторів навко-

торів навколишнього середовища лишнього середовища
45. Лікар-лаборант-гігієніст Лабораторні дослідження

з дослідження фізичних факторів фізичних факторів навко-

навколишнього середовища лишнього середовища
46. Лікар з лікувальної фізкуль- Лікувальна фізкультура

тури і спортивної медицини і спортивна медицина
47. Лікар з лікувальної фізкультури Лікувальна фізкультура
48. Лікар-методист Організація і управління

охороною здоров'я
49. Лікар-мікробіолог-вірусолог Мікробіологія і вірусоло-

гія
50. Лікар-нарколог Наркологія
51. Лікар-нарколог дільничний Наркологія
52. Лікар-невропатолог Неврологія
53. Лікар-невролог дитячий Дитяча неврологія
54. Лікар-нефролог Нефрологія
55. Лікар-нефролог дитячий Дитяча нефрологія
56. Лікар-нейрохірург Нейрохірургія
57. Лікар-онколог Онкологія
58. Лікар-онколог дитячий Дитяча онкологія
59. Лікар-ортопед-травматолог Ортопедія і травматологія
60. Лікар-ортопед-травматолог дитячий Дитяча ортопедія і трав-

матологія
61. Лікар-отоларинголог Отоларингологія
62. Лікар-отоларинголог дитячий Дитяча отоларингологія
63. Лікар-отоларинголог-онколог Онкоотоларингологія
64. Лікар-офтальмолог Офтальмологія
65. Лікар-офтальмолог дитячий Дитяча офтальмологія
66. Лікар-паразитолог Паразитологія
67. Лікар-патологоанатом Патологічна анатомія
68. Лікар-патологоанатом дитячий Дитяча патологічна анато-

мія
69. Лікар-педіатр Педіатрія
70. Лікар-педіатр дільничний - " -
71. Лікар-педіатр-неонатолог Неонатологія
72. Лікар з променевої терапії Променева терапія
73. Лікар приймальної палати Лікарська спеціальність

(відділення) за профілем підрозділу
74. Лікар-профпатолог Професійна патологія
75. Лікар-психіатр Психіатрія
76. Лікар-психіатр дільничний - " -
77. Лікар-психіатр дитячий Дитяча психіатрія
78. Лікар-психіатр дитячий дільнич-

ний Дитяча психіатрія
79. Лікар-психіатр підлітковий Дитяча психіатрія
80. Лікар-психіатр підлітковий

дільничний Дитяча психіатрія
81. Лікар-психотерапевт Психотерапія
82. Лікар-психофізіолог Психофізіологія
83. Лікар-пульмонолог Пульмонологія
84. Лікар-пульмонолог дитячий Дитяча пульмонологія
85. Лікар пункту охорони здоров'я Терапія
86. Лікар з радіаційної гігієни Радіаційна гігієна
87. Лікар-радіолог Радіологія
88. Лікар з радіонуклідної діагнос-

тики Радіонуклідна діагностика
89. Лікар-рентгенолог Рентгенологія
90. Лікар-ревматолог Ревматологія
91. Лікар-рефлексотерапевт Рефлексотерапія
92. Лікар-санолог Санологія
93. Лікар із спортивної медицини Спортивна медицина
94. Лікар-сексопатолог Сексопатологія
95. Лікар-статистик Організація і управління

охороною здоров'я
96. Лікар-стажист Відповідна спеціальність
97. Лікар-стоматолог Стоматологія
98. Лікар-стоматолог-терапевт Терапевтична стоматологія
99. Лікар-стоматолог дитячий Дитяча стоматологія
100. Лікар-стоматолог-хірург Хірургічна стоматологія
101. Лікар-стоматолог-ортопед Ортопедична стоматологія
102. Лікар-стоматолог-ортодонт Ортодонтія
103. Лікар судновий Суднова медицина
104. Лікар-судово-психіатричний Судово-психіатрична ек-

експерт спертиза
105. Лікар-судово-медичний експерт Судово-медична експертиза
106. Лікар-судово-медичний гістолог Судово-медична гістологія
107. Лікар-судово медичний імунолог Судово-медична імунологія
108. Лікар-судово-медичний криміна-

ліст Судово-медична криміна-

лістика
109. Лікар-судово-медичний цитолог Судово-медична цитологія
110. Лікар-судово-медичний токси- Судово-медична токсиколо-

колог гія
111. Лікар-сурдолог Сурдологія
112. Лікар-токсиколог Токсикологія
113. Лікар-терапевт Терапія
114. Лікар-терапевт дільничний - " -
115. Лікар-терапевт цехової лікар-

ської дільниці - " -
116. Лікар-терапевт підлітковий Підліткова терапія
117. Лікар-трансплантолог Трансплантологія
118. Лікар-трансфузіолог Трансфузіологія
119. Лікар-уролог Урологія
120. Лікар-уролог дитячий Дитяча урологія
121. Лікар з ультразвукової Ультразвукова діагностика

діагностики
122. Лікар-фтизіатр Фтизіатрія
123. Лікар-фтизіатр дільничний - " -
124. Лікар-фтизіатр дитячий Дитяча фтизіатрія
125. Лікар-фізіотерапевт Фізіотерапія
126. Лікар з функціональної діагнос-

тики Функціональна діагностика
127. Лікар-хірург Хірургія
128. Лікар-хірург дитячий Дитяча хірургія
129. Лікар-хірург-онколог Онкохірургія
130. Лікар-хірург судинний Судинна хірургія
131. Лікар-хірург серцево-судинний Хірургія серця і магіст-

ральних судин
132. Лікар-хірург торакальний Торакальна хірургія
133. Лікар-хірург проктолог Проктологія
134. Лікар швидкої медичної допо- Медицина невідкладних

моги станів
135. Лікар з народної та Народна та нетрадиційна

нетрадиційної медицини медицина
136. Лікар з авіаційної Авіаційна та космічна

медицини медицина
137. Лікар-психолог Медична психологія
138. Лікар-нейрохірург дитячий Дитяча нейрохірургія
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 360
( z0012-98 ) від 19.12.97 )

Додаток

до переліку лікарських посад

у закладах охорони здоров'я
Роз'яснення: 1. Конкретні назви посад керівників закладів і їх структурних
підрозділів визначаються діючими типовими штатами та штатними
нормативами закладів охорони здоров'я. Крім цього, згідно з
названими документами визначаються: назви посад заступників керівників (генерального директора,
головного лікаря, головного державного санітарного лікаря,
начальника) доповнюються назвою розділу роботи, керівництво яким
від здійснює (наприклад, "заступник головного лікаря з хірургії",
"заступник головного лікаря з медичної частини"); назви (профіль) структурних підрозділів, для керівництва
якими встановлюються в межах назв, затверджених цим переліком.
2. В структурних підрозділах, де назви лікарських посад не
визначені, вони встановлюються в межах назв, затверджених цим
переліком. 3. Посада "лікар з санітарної освіти" не наводиться у зв'язку
з введенням посади "лікар-санолог".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: