open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 1995 р. N 617

Київ
Про хід виконання Указу Президента України від 14 жовтня 1993 р.
N 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва"

в Запорізькій, Івано-Франківській областях та м. Києві
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 525-р ( 525-95-р ) від 17.08.95

Постановою КМ

N 294 ( 294-97-п ) від 03.04.97 )
Кабінет Міністрів України відзначає, що робота, пов'язана з
виконанням Указу Президента України від 14 жовтня 1993 р. N 456
( 456/93 ) "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва",
проводиться незадовільно.
Запорізька та Івано-Франківська обласні, Київська міська
державні адміністрації не приділяють достатньої уваги цьому
важливому питанню. Як наслідок, в Івано-Франківській області із 91
об'єкта незавершеного будівництва, включеного до переліків
об'єктів приватизації на 1995 рік, не приватизовано жодного, в
Запорізькій області та м. Києві із 116 та 27 приватизовано
відповідно 3 та 2 об'єкти.
На сьогодні в цілому в Україні налічується законсервованих
або тимчасово припинених будівництвом 9100 об'єктів виробничого та
більше 3000 об'єктів соціального призначення загальною вартістю
понад 250 трлн. карбованців. У 1995 році передбачається
приватизувати 1200 об'єктів незавершеного будівництва та
підприємств-банкрутів. Приватизовано за перше півріччя тільки 13
об'єктів, що становить близько одного відсотка від передбаченого.
Міністерство статистики та його органи на місцях до цього
часу не забезпечили складання повних переліків об'єктів
незавершеного будівництва.
Регіональні відділення Фонду державного майна порушують
терміни прийняття рішень щодо приватизації об'єктів, а також
терміни підготовки об'єктів до аукціонів та конкурсів.
Міністерства, відомства, Уряд Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
не визначилися стосовно можливості фінансування завершення
розпочатих будов або їх приватизації.
Фонд державного майна недостатньо аналізує процес
приватизації незавершеного будівництва, не вживає необхідних
заходів до його прискорення.
Комісія з проведення приватизації об'єктів незавершеного
будівництва не організувала належним чином свою роботу, не
забезпечила координацію дій співвиконавців Указу Президента
України.
Негативно вплинуло на проведення приватизації об'єктів
незавершеного будівництва введення Верховною Радою України
мораторію, який діяв до травня поточного року.
Такий стан справ з реалізацією зазначеного Указу Президента
України є неприпустимим у подальшому.
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати роботу Запорізької та Івано-Франківської обласних,
Київської міської державних адміністрацій з проведення
приватизації об'єктів незавершеного будівництва незадовільною. Указати Голові Фонду державного майна Єханурову Ю. І., голові
Державного комітету у справах містобудування і архітектури
Гусакову В. М., Міністру статистики Борисенку М. І., голові
Комісії з проведення приватизації об'єктів незавершеного
будівництва Беркуті А. В. на незадовільну роботу з приватизації
об'єктів незавершеного будівництва та виконання відповідних
завдань 1995 року. 2. Фондові державного майна, Державному комітетові у справах
містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних
ресурсах за участю Київської міської державної адміністрації
підготувати до 1 жовтня 1995 р. пропозиції щодо спрощення порядку
приватизації та визначення вартості об'єктів незавершеного
будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані. При
цьому передбачити заходи посилення впливу місцевих державних
адміністрацій на активізацію цього процесу. У разі потреби подати
до Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативних
актів. 3. Фондові державного майна і Міністерству економіки
підготувати до 1 вересня 1995 р. пропозиції щодо застосування
механізму примусового відчуження об'єктів незавершеного
будівництва, що перебувають у державній власності, з передачею їх
органам приватизації. 4. Фондові державного майна, Державному комітетові у справах
містобудування і архітектури уточнити до 1 жовтня 1995 р. порядок
продажу об'єктів незавершеного будівництва, передбачивши розподіл
об'єктів за групами (перспективні, звичайні, безперспективні тощо)
та особливості приватизації об'єктів кожної групи. 5. Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури, Фондові державного майна внести до 15 вересня 1995 р.
доповнення до Методичних вказівок по визначенню вартості
незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації,
передбачивши можливість визначення вартості за укрупненими
показниками з урахуванням фактичного технічного стану об'єктів. 6. Фондові державного майна, Державному комітетові у справах
містобудування і архітектури, Міністерсту юстиції подати до 15
жовтня 1995 р. Кабінетові Міністрів України проект акта
законодавства, який передбачав би можливість приватизації об'єктів
незавершеного будівництва за мінімальною ціною за умови завершення
будівництва та подальшого використання об'єкта новим власником
відповідно до договору про приватизацію. 7. Фондові державного майна, Міністерству фінансів розглянути
пропозиції щодо доцільності встановлення податкових пільг для
фізичних і юридичних осіб, які зобов'язуються забезпечити
будівництво об'єктів незавершеного будівництва, та про висновки
поінформувати Кабінет Міністрів України до 1 жовтня 1995 року. 8. Міністерствам, відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям утворити робочі комісії для обстеження об'єктів
незавершеного будівництва з метою прийняття рішення про подальше
їх використання та складання переліків об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації згідно з Указом Президента
України від 14 жовтня 1993 р. N 456 ( 456/93 ), і на підставі
висновків комісій до 1 жовтня 1995 р.: прийняти рішення по кожному об'єкту щодо можливої його
добудови виходячи з державних чи регіональних потреб, передачі на
приватизацію з можливим перепрофілюванням, розукрупнення будови на
комплекси, списання витрат тощо; подати Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури переліки об'єктів незавершеного будівництва
загальнодержавної власності, що підлягають приватизації станом на
1 жовтня 1995 р.; подати Міністерству статистики повні переліки об'єктів
незавершеного будівництва. 9. Комісії з проведення приватизації об'єктів незавершеного
будівництва за поданням Державного комітету у справах
містобудування і архітектури щоквартально формувати офіційний
реєстр об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають
приватизації, та забезпечувати його розповсюдження з метою
інформування потенційних покупців, у тому числі іноземних
інвесторів через Міністерство закордонних справ та Міністерство
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі. 10. Міністерству статистики: скласти до 15 жовтня 1995 р. повні переліки об'єктів
незавершеного будівництва виробничого і невиробничого призначення,
що підлягають приватизації в установленому порядку; забезпечувати підготовку статистичної звітності про
результати приватизації об'єктів незавершеного будівництва
загальнодержавної та комунальної власності поквартально та з
наростаючим підсумком до 25 числа місяця, що настає за звітним
періодом; запровадити з 1 січня 1996 р. щорічну звітність про стан
будівництва об'єктів невиробничого призначення. 11. Фондові державного майна і Міністерству юстиції
підготувати до 15 вересня 1995 р. пропозиції про заходи впливу на
посадових осіб за приховування інформації про об'єкти
незавершеного будівництва. 12. Міністерству статистики, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах
містобудування і архітектури затвердити до 1 жовтня порядок
списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва. 13. Міністерству фінансів, Фондові державного майна,
Міністерству економіки розробити до 15 вересня 1995 р. механізм
надання відстрочки платежу покупцям об'єктів незавершеного
будівництва. 14. Міністерству економіки і Фондові державного майна внести
до 1 вересня 1995 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
спрямування коштів, отриманих від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, на інвестування завершення будівництва
об'єктів загальнодержавного та регіонального значення. 15. ( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N
294 ( 294-97-п ) від 03.04.97 ) На зміну постанови Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 822 ( 822-94-п )
затвердити склад Комісії з проведення приватизації об'єктів
незавершеного будівництва (додається). 16. Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо
створення при ньому госпрозрахункового центру продажу об'єктів
незавершеного будівництва. 17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Пинзеника В. М.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОН
Інд.25

( Склад комісії втратив чинність на підставі Постанови

КМ N 294 ( 294-97-п ) від 03.04.97 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: