open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 87 від 31.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 квітня 1996 р.

за N 193/1218
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства оборони

N 158 ( z0428-09 ) від 08.04.2009 }
Про затвердження Інструкції про порядок видачі

посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни та

листів талонів на право одержання проїзних квитків

безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості

ветеранам війни-військовослужбовцям, які проходять

військову службу у Збройних Силах України

З метою належного виконання у Збройних Силах України
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302
( 302-94-п ) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни" та постанови Кабінету Міністрів України від
2 січня 1995 року N 1 ( 1-95-п ) "Про доповнення постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі посвідчень,
нагрудних знаків ветеранів війни та листів талонів на право
одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх
вартості ветеранам війни-військовослужбовцям, які проходять
військову службу у Збройних Силах України (додається). 2. Командуючим видами Збройних Сил України, військами
військових округів (оперативно-територіальних командувань),
начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони
України, командуючому 43 ракетною армією, командирам корпусів,
з'єднань, військових частин, начальникам військово-навчальних
закладів, установ, організацій та підприємств Міністерства оборони
України, військовому комісару Автономної Республіки Крим,
обласним, Київському і Севастопольському міським військовим
комісарам: до 15.04.96 р. визначити необхідну кількість посвідчень,
нагрудних знаків ветеранів війни і листів талонів на право
одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх
вартості (далі - листів талонів) для видачі ветеранам
війни-військовослужбовцям, які проходять військову службу у
Збройних Силах України, та за підлеглістю надіслати заявки на їх
потребу до Головного управління кадрів Міністерства оборони
України; в подальшому продовжити роботу по визначенню
військовослужбовців-ветеранів війни (відповідно до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), які проходять військову службу у Збройних Силах
України; в об'єднаннях і з'єднаннях видів Збройних Сил України,
військових округів, управліннях центрального апарату Міністерства
оборони України, військових частинах, військово-навчальних
закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства
оборони України створити комісії, які повинні вирішувати питання
по визначенню статусу ветерана війни військовослужбовцям, які
проходять військову службу у Збройних Силах України. Персональний
склад комісій затвердити наказами відповідних командирів
(начальників). До складу комісій включити керівників кадрових
органів (помічників начальників штабів по кадрах і стройовій
частині), а там де вони не передбачені штатами, - осіб, виділених
для роботи по обліку кадрів, підготовки даних і оформленню
документів з питань проходження служби; роботу комісій спрямувати на своєчасний і повний розгляд
документів щодо визнання військовослужбовців ветеранами війни
згідно з чинним законодавством України. Оперативно вирішувати всі
питання, пов'язані з оформленням документів, які підтверджують
право на видачу посвідчень ветеранів війни. При неможливості
вирішення комісіями питань, пов'язаних з визначенням статусу
ветерана війни військовослужбовцям, які проходять військову службу
у Збройних Силах України, відповідні матеріали направляються на
розгяд комісії Міністерства оборони України, створеної згідно з
наказом Міністра оборони України від 09.09.92 р. N 157. 3. Начальнику Головного управління кадрів Міністерства
оборони України забезпечити згідно з заявками бланками посвідчень,
нагрудними знаками ветеранів війни та листами талонів управління
центрального апарату Міністерства оборони України, військові
частини, військово-навчальні заклади, установи, організації та
підприємства Міністерства оборони України через відповідні кадрові
органи. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління кадрів Міністерства оборони України. 5. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України В.Шмаров
Затверджено

наказом Міністра оборони

України від 31.03.96 р. N 87
Інструкція

про порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків

ветеранів війни та листів талонів на право

одержання проїзних квитків безплатно і з

50-відсотковою знижкою їх вартості ветеранам

війни-військовослужбовцям, які проходять військову

службу у Збройних Силах України
1. Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів
війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), на основі якого надаються відповідні пільги і
компенсації. 2. Ветеранам війни-військовослужбовцям, які проходять
військову службу у Збройних Силах України, посвідчення, нагрудні
знаки ветеранів війни та листи талонів на право одержання проїзних
квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі -
листи талонів) видаються кадровими органами за місцем їх служби. 3. Бланки посвідчень ветеранів війни та листи талонів є
документами суворого обліку та звітності. 4. Посвідчення ветеранів війни видаються на підставі одного з
документів, зазначених у п.12 Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року
N 302 ( 302-94-п ). 5. Особам, визнаним учасниками бойових дій (пункти
2, 4, 11, 13, 14, 15 ст.6 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (в редакції
Закону від 22 грудня 1995 року N 488/95-ВР), посвідчення видаються
на підставі раніше виданих посвідчень, довідок, виданих органами
Міноборони, МВС, СБ, МЗС. На військовослужбовців, які були направлені для виконання
миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період
велися бойові дії, подаються нижчезазначені документи:
на військовослужбовців постійного складу (особовий склад
військових частин, військові спостерігачі, військові поліцейські): витяг з наказу по особовому складу про призначення на посаду
в частину, яка перебуває у складі миротворчих сил; витяг з розділу N 12 особової справи військовослужбовця про
проходження військової служби у складі миротворчих сил; довідку про участь у бойових діях встановленого зразку,
видану військовою частиною, яка входить до складу миротворчих сил;
на військовослужбовців, які перебували у відрядженні для
виконання завдань командування: витяг з наказу відповідного командира (начальника) про
направлення у відрядження; копію посвідчення про відрядження з відповідними відмітками
про прибуття та вибуття; витяг з наказу по стройовій частині з військової частини, в
яку вони були направлені у відрядження; довідку про участь у бойових діях встановленого зразку,
видану військовою частиною, яка входить до складу миротворчих сил.
Особам, які визнані учасниками бойових дій (п.11 ст.6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (в редакції Закону від 22 грудня 1995 року N 488/95-ВР),
посвідчення видаються на підставі: витягу з наказу командира військової частини про призначення
до групи розмінування (тралення бойових мін) та допущення
особового складу до знищення вибухонебезпечних речовин у воєнний і
повоєнний час; витягу з наказу командира військової частини про виїзд у
складі групи на розмінування (тралення бойових мін); акта на виконання робіт по розчистці місцевості
(територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин
(бойових мін) у воєнний і повоєнний час. При відсутності (з незалежних від військовослужбовця
обставин) необхідних архівних документів, що підтверджують
безпосередню участь в бойових діях, дозволяється брати до уваги; показання свідків (не менше двох, нотаріально завірених), які
в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи
працювали разом із заявником; довідки відповідного періоду, завірені печаткою військової
частини; грамоти, фотографії (оригінали); газетні матеріали; історичні довідки, документи та інші архівні матеріали; письмові інструкції потрібного періоду, де вказані прізвище,
ім'я та по батькові заявника; партійні документи, які підтверджують службу заявника у
відповідний період; інші документи, на підставі яких є можливість зробити
достовірний висновок за заявою. При цьому посвідчення до знака "За разминирование" належить
до інших документів, на підставі яких комісії роблять достовірний
висновок. При неможливості вирішення комісіями питань про надання пільг
військовослужбовцям, відповідні матеріали направляються на розгляд
комісії Міністерства оборони України, створеної згідно з наказом
Міністра оборони України від 09.09.92 р. N 157. При цьому
додаються документи: копія протоколу засідання комісії, в якій повинно бути
зазначено, на якій підставі відмовлено заявнику і чому це питання
передається для вирішення в комісію Міністерства оборони України; заява і документи заявника. 6. Видача посвідчень ветеранам війни реєструється у книзі
обліку військовослужбовців, визнаних ветеранами війни згідно з
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (додаток N 1 до Інструкції). 7. Облік, збереження, видача бланків посвідчень, нагрудних
знаків ветеранів війни та листів талонів здійснюється у порядку,
передбаченому для грошових документів. Відповідальність за облік,
збереження цих документів покладається на посадову особу кадрового
органу, призначену наказом командира (начальника). 8. За порушення встановленого порядку обліку, збереження і
видачі посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни та листів
талонів посадові особи кадрових органів несуть дисциплінарну, а у
передбачених законом випадках - іншу відповідальність. 9. У випадках, коли в посвідчення ветерана війни внесено
помилковий чи неточний запис, - видається нове посвідчення, а
зіпсоване знищується, про що складається акт, копія якого
надсилається за підлеглістю до Головного управління кадрів
Міністерства оборони України разом зі звітом. 10. Відповідальність за організацію роботи по видачі
посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни та листів талонів,
забезпечення законності і здійснення контролю за виконанням цієї
роботи покладається на начальників кадрових органів об'єднань і
з'єднань видів Збройних Сил України, військових округів,
начальників управлінь центрального апарату Міністерства оборони
України. 11. На комісії по визнанню військовослужбовців, які
відносяться до ветеранів війни, покладається відповідальність за
законність і своєчасність видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни, систематичну перевірку виконання цієї роботи.
Підсумки роботи комісії за квартал оформлюються актами, які
затверджуються відповідними командирами (начальниками) і
надсилаються щоквартально з доданням облікових даних до кадрового
органу за підлеглістю. 12. Для отримання посвідчень, нагрудних знаків ветеранів
війни і листів талонів у військових частинах складаються списки
ветеранів війни у трьох примірниках за формою книги обліку
військовослужбовців, визнаних ветеранами війни, які подаються до
кадрового органу за підлеглістю. Документи, які підтверджують
право на видачу посвідчень ветеранів війни, подаються разом зі
списками (для частин центрального підпорядкування списки
надсилаються до Головного управління кадрів Міністерства оборони
України). 13. Бланки посвідчень, нагрудні знаки ветеранів війни і листи
талонів видаються кадровими органами на ту кількість ветеранів
війни, які включені до списків після всебічної перевірки комісією
підстав включення до списку і затвердження відповідним командиром
(начальником). Перший примірник затвердженого списку разом з
підтверджуючими документами повертається до військової частини.
Другий примірник списку разом з накладною на видані бланки
посвідчень, нагрудні знаки ветеранів війни і листи талонів є
підставою для списання з обліку зазначених документів і
зберігається в справах кадрового органу. Третій примірник списку
надсилається до Головного управління кадрів Міністерства оборони
України разом із щоквартальним звітом. 14. Щорічно на 1 січня проводиться інвентаризація посвідчень,
нагрудних знаків ветеранів війни і листів талонів. Крім цього,
інвентаризація повинна проводитися при зміні відповідальної особи,
при встановленні фактів втрати посвідчень, а також в інших
необхідних випадках. Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна
комісія. Доповідь про проведену інвентаризацію надсилається до
Головного управління кадрів Міністерства оборони України. 15. Щоквартально до Головного управління кадрів Міністерства
оборони України надсилається звіт про вручення посвідчень,
нагрудних знаків ветеранів війни та листів талонів на право
одержання проїзних квитків ветеранам війни відповідно до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (додаток N 2 до Інструкції) з доданням усіх
документів, встановлених Інструкцією.
Начальник Головного управління кадрів
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант Г.Дячук
Додаток N 1

до п.6 Інструкції, затвердженої

наказом Міністра оборони України

від 31.03.96 р. N 87
Книга обліку

військовослужбовців, визнаних ветеранами війни

згідно з Законом України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту"
————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Війсь-|Прізви-|Серія та |На під-|N про-|Дата,|Серія,|Дата, | |пп|кове |ще, |номер пос-|ставі |токолу|під- |номер |підпис| | |звання|ім'я та|відчення |яких |комі- |пис |листів|про | | | |по ба- |нового |доку- |сії |про |тало- |отри- | | | |тькові |зразка з |ментів | |отри-|нів |мання | | | | |нагрудним |отрима-| |мання| | | | | | |знаком |но пос-| | | | | | | | | |відчен-| | | | | | | | | |ня | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Командир (Начальник) військової частини
Додаток N 2

до п.15 Інструкції, затвердженої

наказом Міністра оборони України

від 31.03.96 р. N 87
Командуючий військами _________ військового округу
"___" ___________ 199__ року
Звіт

про вручення посвідчень, нагрудних знаків ветеранів

війни та листів талонів на право одержання проїзних

квитків відповідно до Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Ветерани війни |Загаль-|Вручено посвід- |Вручено ли-|При- | |пп| |на чи- |чень, нагрудних |стів тало- |міт- | | | |сель- |знаків |нів на пра-|ки | | | |ність |—————————————————|во одержан-| | | | | |учасни- |інвалі- |ня проїзних| | | | | |ків |дів |квитків | | | | | |бойових |війни | | | | | | |дій | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Військовослуж-

бовці, які пере-

бувають на вій-

ськовій службі у

ЗС України
2. Інваліди війни,

які перебувають

на військовій

службі:

- інваліди III

групи - інваліди II

групи - інваліди I

групи
Усього:
Залишок бланків: посвідчень учасника бойових дій - нагрудних знаків - посвідчень інвалідів війни - нагрудних знаків - листів талонів -
Начальник управління кадрів ___________ військового округу

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: