open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 квітня 1996 р. N 376

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 798 ( 798-98-п ) від 04.06.98 )

Про додаткові заходи щодо державного

регулювання космічної діяльності

На виконання Указу Президента України від 17 жовтня 1995 р.
N 969 ( 969/95 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
регулювання космічної діяльності в Україні" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються: Положення про порядок видачі сертифікатів на право
здійснення космічної діяльності суб'єктами підприємницької
діяльності України та про розмір і порядок стягнення плати за
видачу сертифіката на право здійснення космічної діяльності; Положення про порядок надання дозволів суб'єктам
підприємницької діяльності України на проведення переговорів з
іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і
використання космічного простору, виробництва і експлуатації
космічної техніки, а також щодо укладення і реєстрації договорів
купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації
договорів, предметом яких є космічна діяльність, та про розмір і
порядок стягнення плати за їх реєстрацію.
2. Національному космічному агентству у місячний термін
розробити і затвердити Інструкцію про порядок проходження
атестації суб'єктами підприємницької діяльності України на право
здійснення космічної діяльності.
3. Ввести генерального директора Національного космічного
агентства до складу Урядової комісії з експортного контролю.
4. Установити, що Урядова комісія з експортного контролю
розглядає документи суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють експорт - імпорт космічної техніки і технологій, лише
за поданням Національного космічного агентства.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 1996 р. N 376
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі сертифікатів на право

здійснення космічної діяльності суб'єктами

підприємницької діяльності України та про розмір

і порядок стягнення плати за видачу сертифіката

на право здійснення космічної діяльності
1. Це Положення визначає порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності України сертифікатів на право
здійснення космічної діяльності всіх видів (далі - сертифікат). Видача сертифіката проводиться з метою здійснення державного
контролю у цій галузі, підвищення якості та конкурентоспроможності
виробів космічної техніки, її складових частин і космічних послуг,
а також забезпечення безпеки виробництва та охорони навколишнього
природного середовища. 2. Сертифікат є документом суворої звітності, зміст, форма і
термін дії якого затверджуються Національним космічним агентством
України (НКАУ). Бланки сертифіката виготовляються друкарським
способом. 3. Сертифікат видається на право здійснення космічної
діяльності, пов'язаної: з науковими дослідженнями та використанням космічного
простору; із створенням космічних технологій; з розробленням, виробництвом, ремонтом і модернізацією
космічної техніки та наземної інфраструктури; з отриманням інформації з космічних апаратів та її
використанням; з наданням космічних послуг, продажем - купівлею космічної
техніки і технологій. 4. Сертифікат може видаватися суб'єкту підприємницької
діяльності України на декілька видів космічної діяльності. 5. Для отримання сертифіката суб'єкт підприємницької
діяльності України повинен пройти атестацію в НКАУ, для чого подає
такі документи: заяву за формою згідно з додатком N 1; інформацію про основні техніко-економічні показники
підприємницької діяльності за формою згідно з додатком N 2; копію сертифіката безпеки під час використання екологічно
шкідливих та вибухонебезпечних технологій (за необхідності). Порядок проведення атестації визначає НКАУ. 6. Протягом місяця з дня подачі заяви згідно з пунктом 5
цього Положення НКАУ приймає рішення про видачу сертифіката
суб'єкту підприємницької діяльності України. У разі відмови у видачі сертифіката суб'єкту підприємницької
діяльності України у той же термін надсилається лист із
зазначенням причин. 7. Сертифікат оформляється у двох примірниках: перший
видається суб'єкту підприємницької діяльності України, другий
зберігається в НКАУ. Сертифікат підписується уповноваженою особою та засвідчується
печаткою НКАУ. 8. Сертифікат, отриманий суб'єктом підприємницької діяльності
України, вноситься до Реєстру підприємств і організацій, який
ведеться НКАУ. Видача сертифіката здійснюється тільки за умови наявності
документа, що підтверджує внесення плати за сертифікат: з юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
України - у розмірі згідно з додатком N 3; з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
України - у розмірі 50 відсотків суми збору для юридичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності України. 9. Кошти, отримані за видачу сертифіката, надходять на
рахунок НКАУ і використовуються для фінансування експертизи
заявок, організаційних та інших витрат, пов'язаних з видачею
сертифіката. 10. Припинення дії сертифіката чи його анулювання проводиться
рішенням НКАУ у разі: ліквідації або реорганізації суб'єкта підприємницької
діяльності України; порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів, що
регламентують діяльність суб'єкта підприємницької діяльності
України. Про припинення дії або анулювання сертифіката суб'єкт
підприємницької діяльності України інформується у 10-денний термін
з дня прийняття рішення. У разі прийняття рішення про анулювання сертифіката суб'єкт
підприємницької діяльності України повинен здати його НКАУ у
15-денний термін. 11. Переоформлення сертифіката проводиться в порядку,
встановленому для його одержання. В період до переоформлення діє
раніше виданий сертифікат. 12. Рішення про невидачу, припинення дії або анулювання
сертифіката суб'єкт підприємницької діяльності України має право
оскаржити у порядку, визначеному законодавством.

Додаток N 1

до Положення про порядок

видачі сертифікатів на

право здійснення

космічної діяльності

суб'єктами

підприємницької

діяльності України та

про розмір і порядок

стягнення плати за

видачу сертифіката на

право здійснення

космічної діяльності

ЗАЯВА

на видачу сертифіката на право здійснення

космічної діяльності
Заявник _____________________________________________________

(назва (прізвище, ім'я та по батькові) суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності, адреса, телефон, телефакс, _________________________________________________________________

банківські реквізити) росить видати сертифікат на право здійснення космічної
діяльності: наукові дослідження, розроблення, виготовлення, ремонт
і модернізація об'єктів космічної діяльності, отримання та
використання інформації з космічних апаратів, створення космічних
технологій і надання космічних послуг, купівля-продаж космічної
техніки і технологій _____________________________________________ _________________________________________________________________

(визначити вид космічної діяльності) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
на термін з "____" _________ 199 р. до "____" _____________ року
Додаток: ________________________________________________________

(перелік документів, що додаються) _________________________________________________________________
Керівник суб'єкта підприємницької
діяльності ___________________________ _________________________

(підпис, дата) (розшифрування)
Головний бухгалтер ___________________ _________________________

(підпис, дата) (розшифрування) МП
Рішення Національного космічного агентства України: Сертифікат видати на _______________________________________

(термін)
Сертифікат не видавати ______________________________________

(причина відмови) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Генеральний директор _________________ _________________________

(підпис, дата) (розшифрування)
МП
Додаток N 2

до Положення про порядок

видачі сертифікатів на

право здійснення

космічної діяльності

суб'єктами

підприємницької

діяльності України та

про розмір і порядок

стягнення плати за

видачу сертифіката на

право здійснення

космічної діяльності
Основні техніко-економічні показники

підприємницької діяльності
1. Вартість основних фондів (у тому числі будинків і споруд) ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Чисельність промислово-виробничого персоналу, у тому числі
спеціалістів у ракетно-космічній галузі (для науково-дослідних
інститутів), основних виробничих робітників (для підприємств) ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Виробничі потужності підприємства (зазначити, зокрема,
максимально можливий на даний час загальний обсяг випуску
продукції космічного призначення) ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— 4. Ефективність: підприємств - за кошторисною вартістю ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— науково-дослідних установ та навчальних закладів - за питомим
рівнем витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— 5. Досвід роботи у космічній галузі ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Керівник суб'єкта підприємницької діяльності _________________________ ______________________

(підпис, дата) (розшифрування)
Додаток N 3

до Положення про порядок

видачі сертифікатів на

право здійснення

космічної діяльності

суб'єктами

підприємницької

діяльності України та

про розмір і порядок

стягнення плати за

видачу сертифіката на

право здійснення

космічної діяльності
Розмір

збору за видачу сертифіката на здійснення

космічної діяльності ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Розмір збору, в Вид сертифіката |неоподатковуваних |мінімумах доходів | громадян ————————————————————————————————————————————————————————————————— Наукові дослідження та використання 10
космічного простору
Розроблення космічної техніки та об'єктів 10
наземної інфраструктури
Виробництво космічної техніки 15
Ремонт космічної техніки 10
Модернізація космічної техніки 20
Отримання та використання інформації з 20
космічних апаратів
Створення космічних технологій 20
Надання космічних послуг 20
Купівля-продаж космічної техніки та 20
технологій
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 1996 р. N 376
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання дозволів суб'єктам

підприємницької діяльності України на проведення

переговорів з іноземними суб'єктами господарської

діяльності щодо дослідження і використання

космічного простору, виробництва і експлуатації

космічної техніки, а також щодо укладення і

реєстрації договорів купівлі-продажу космічної

техніки і технологій, реєстрації договорів,

предметом яких є космічна діяльність, та про

розмір і порядок стягнення плати за їх реєстрацію
1. Це Положення визначає порядок надання дозволів суб'єктам
підприємницької діяльності України на проведення переговорів з
іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і
використання космічного простору, виробництва і експлуатації
космічної техніки, а також щодо укладення і реєстрації договорів
купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації
договорів, предметом яких є космічна діяльність, розмір і порядок
стягнення плати за їх реєстрацію. 2. Дія Положення поширюється на всі суб'єкти підприємницької
діяльності України незалежно від форм власності, які працюють у
космічній галузі і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 3. Суб'єкт підприємницької діяльності України для отримання
дозволу на проведення переговорів з іноземним суб'єктом
господарської діяльності подає до Національного космічного
агентства України (НКАУ) такі документи: заяву; відомості про іноземного суб'єкта господарської діяльності; перелік питань, винесених для обговорення. До документів, укладених іноземною мовою, додаються офіційні
переклади. 4. НКАУ протягом п'яти днів розглядає подані документи і
приймає рішення про надання дозволу або відмову в проведенні
переговорів. Рішення про дозвіл на проведення переговорів надсилається
суб'єкту підприємницької діяльності України у письмовій формі. В разі відмови у видачі дозволу суб'єкту підприємницької
діяльності України надсилається лист із зазначенням причин. 5. Суб'єкт підприємницької діяльності України для отримання
дозволу на укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і
технологій з іноземними суб'єктами господарської діяльності подає
до НКАУ такі документи: заяву; проект зовнішньоекономічного договору; інформаційну картку. Форма та порядок заповнення інформаційної картки визначає
НКАУ. НКАУ протягом 15 днів починаючи з дати звернення суб'єкта
підприємницької діяльності України проводить технічну, економічну
і екологічну експертизу договору. У разі необхідності для проведення цієї експертизи НКАУ
залучає наукових працівників, фахівців відповідних міністерств,
відомств, підприємств, установ і організацій. За результатами експертизи НКАУ приймає рішення про надання
дозволу на укладення договору купівлі-продажу або про відмову в
його наданні. Причинами відмови є: неподання суб'єктом підприємницької діяльності України усіх
документів; умови договору не відповідають міжнародним угодам, укладеним
Україною у галузі космічної діяльності; порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства
України. 6. Суб'єкт підприємницької діяльності України для укладення
договору купівлі-продажу, що пов'язаний із створенням і
використанням космічної техніки і технологій, на які поширюється
дія Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів
і технологій, що використовуються у створенні ракетної зброї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня
1995 р. N 563 ( 563-95-п ), для отримання відповідного дозволу
подає НКАУ документи згідно з вимогами пункту 11 цього Положення. НКАУ після розгляду зазначених документів надає відповідний
дозвіл. Суб'єкт підприємницької діяльності подає документи на розгляд
Урядової комісії з експортного контролю тільки за наявності цього
дозволу. 7. Договори, предметом яких є дослідження і використання
космічного простору, виробництво і експлуатація космічної техніки,
а також договори купівлі-продажу космічної техніки і технологій, в
тому числі подвійного призначення, з іноземними суб'єктами
господарської діяльності підлягають обов'язковій реєстрації НКАУ. Для реєстрації договору суб'єкт підприємницької діяльності
України подає до НКАУ такі документи: інформаційну картку; оригінал договору та його копію, завірену керівником
підприємницької діяльності. У разі коли договір підписаний
фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку; документ про оплату збору за реєстрацію договору. НКАУ розглядає подані для реєстрації договору документи
протягом 15 днів починаючи з дати звернення суб'єкта. За результатами розгляду НКАУ приймає рішення про реєстрацію
договору або відмову у такій реєстрації. Документом, що підтверджує реєстрацію договору, є картка
реєстрації - обліку договору, яка видається суб'єкту
підприємницької діяльності України. Форму картки визначає НКАУ. У реєстрації договору може бути відмовлено, якщо: подано не всі документи; умови договору не відповідають законодавству України; суб'єктом підприємницької діяльності порушено законодавство
України; Урядовою комісією з експортного контролю прийнято рішення про
відмову. Рішення про відмову у реєстрації договору видається суб'єкту
підприємницької діяльності України, із зазначенням причин відмови. 8. За реєстрацію договорів, предметом яких є дослідження і
використання космічного простору, виробництво і експлуатація
космічної техніки, а також договорів купівлі-продажу космічної
техніки і технологій, які укладені суб'єктами підприємницької
діяльності України, з іноземними суб'єктами господарської
діяльності, сплачується до НКАУ збір: з юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - у
сумі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - у
сумі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення НКАУ про відмову надання дозволів на проведення
переговорів щодо дослідження і використання космічного простору,
виробництва і експлуатації космічної техніки, а також про відмову
в укладенні і реєстрації договорів купівлі-продажу космічної
техніки і технологій, відмову в реєстрації договорів, предметом
яких є космічна діяльність, суб'єкт підприємницької діяльності
України має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: