open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 квітня 1996 р. N 406

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 740 ( 740-98-п ) від 25.05.98 )
Про плату за державну реєстрацію суб'єктів

підприємницької діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 908 ( 908-97-п ) від 21.08.97 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розмір збору за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір)
становить для громадян-підприємців 1,5, для юридичних осіб - 7
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
сплачується 40 відсотків реєстраційного збору, за державну
реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів - 30
відсотків. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 908 ( 908-97-п ) від
21.08.97 )
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, державна реєстрація
яких проведена до 29 квітня 1994 р. і які не мають свідоцтва про
державну реєстрацію, а також ті, що отримали такі свідоцтва до 29
квітня 1994 р., повинні одержати (обміняти) його в органі
державної реєстрації, в якому вони перебувають на обліку, до 1
січня 1998 року.
Не замінені у зазначений термін свідоцтва вважаються
недійсними.
Заміна та одержання свідоцтв про державну реєстрацію
відповідно до цього пункту проводиться на підставі документів, що
засвідчують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності. При цьому за видачу свідоцтва про державну реєстрацію
сплачується 20 відсотків реєстраційного збору. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 908 ( 908-97-п ) від
21.08.97 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 908
( 908-97-п ) від 21.08.97 )
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1994 р. N 276 ( 276-94-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про
реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності" (ЗП України, 1994 р. N 8, ст. 210): абзац перший визнати таким, що втратив чинність; в абзаці другому слова "реєстраційного збору" замінити
словами "від плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 квітня 1996 р. N 406
РОЗМІР

збору за державну реєстрацію суб'єктів

підприємницької діяльності* ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Розмір збору у неоподатковуваних мінімумах | доходів громадян за державну реєстрацію |——————————————————————————————————————————————— |підпри- |това- |акціо- |підпри- |інших |ємців |риств з |нерних |ємств з |юридич- |без |обмеже- |това- |іноземни-|них Сфера |створен-|ною, |риств, |ми інвес-|осіб підприємницької|ня юри- |додатко- |об'єд- |тиціями | діяльності |дичної |вою, |нань | | |особи |повною |підпри- | | | |відпові- |ємств | | | |дальністю| | | | |коман- | | | | |дитних, | | | | |споживчих| | | | |товариств| | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Промисловість і
будівництво 1,5 4 8 8 4
Агропромисловий
комплекс 1,5 4 8 8 4
Наука і наукове
обслуговування 1,5 4 4 4 4
Надання послуг:

побутових 1,5 4 8 8 4

юридичних 1,5 4 8 8 4

транспортних 1,5 5 8 8 4

торговельно-
посередницьких 2,5 6 10 10 5
Фінансово-
інвестиційна
діяльність 2,5 8 10 10 5
Охорона здоров'я 1,5 4 8 8 4
Освіта і культура 1 2 4 4 2
Інші сфери 1,5 4 8 8 4 ——————————————————————————
*) За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
сплачується 40 відсотків реєстраційного збору, а за державну
реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів - 30
відсотків реєстраційного збору.

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: