open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 квітня 1996 р. N 411

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 186 ( 186-99-п ) від 15.02.99 )
Про деякі питання щодо державного регулювання

виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним

і плодовим, алкогольними напоями та

тютюновими виробами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок переробки сировини на спирт етиловий,
коньячний і плодовий, алкогольні напої на давальницьких умовах та
їх використання в 1996 - 1997 роках, що додається. 2. Встановити, що показник питомої ваги давальницької
сировини або частини готової продукції, яка використовується для
оплати послуг, пов'язаних із переробкою сировини на спирт
етиловий, коньячний і плодовий, повинен становити не менш як 50
відсотків обсягів переробки давальницької сировини або виходу
готової продукції. 3. Встановити, що норми виробничих втрат і виходу готової
продукції затверджуються: щодо спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів
- Державним комітетом по харчовій промисловості за поданням
Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології
продовольчих продуктів (м. Київ) - головної організації з
розроблення цих норм; щодо спирту коньячного та плодового, коньяку, інших міцних
напоїв, що виготовляються з виноградного і плодового спирту,
виноробної продукції - Державним комітетом з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості за поданням державного
науково-виробничого підприємства "Плодовинконсерв" (м. Київ) -
головної організації з розроблення цих норм; щодо тютюнових виробів - Державним комітетом по харчовій
промисловості за поданням підприємств тютюнової галузі. 4. Встановити, що до затвердження нових норм виробничих втрат
і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів діють норми, що були визначені до
набрання чинності цією постановою. Державному комітетові по харчовій промисловості і Державному
комітетові з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості протягом 1996 року переглянути норми виробничих
втрат і виходу зазначеної продукції.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 квітня 1996 р. N 411
ПОРЯДОК

переробки сировини на спирт етиловий,

коньячний і плодовий, алкогольні напої на

давальницьких умовах та їх використання

в 1996 - 1997 роках
1. Переробка давальницької сировини на спирт етиловий,
коньячний і плодовий (далі - спирт) у 1996 році здійснюється для
всіх суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів і
нерезидентів, а в 1997 році - тільки для сільськогосподарських
товаровиробників - резидентів на державних підприємствах, які
мають відповідний дозвіл (ліцензію). 2. Підприємства - виробники спирту приймають сировину для
переробки на давальницьких умовах від сільськогосподарських
товаровиробників - резидентів за письмовим погодженням з районними
державними адміністраціями за місцезнаходженням замовника. Від
інших замовників давальницька сировина приймається за наявності
дозволів міністерств та інших органів державної виконавчої влади,
до сфери управління яких належать підприємства - виробники спирту.
При цьому приймання сировини для переробки на спирт на
давальницьких умовах для фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності, не допускається. 3. Питома вага давальницької сировини або частини готової
продукції, яка йде на оплату переробки давальницької сировини,
повинна становити не менш як 50 відсотків обсягів переробки або
виходу готової продукції. Порядок поставки давальницької сировини для переробки на
спирт, обсяги і терміни її переробки, граничні терміни зберігання
і відвантаження готової продукції, а також порядок розрахунків
визначаються договорами між замовниками та підприємствами -
виробниками спирту, що повинні укладатися з урахуванням вимог,
встановлених законодавством. 4. Підприємства - виробники спирту повинні працювати в таких
економічних умовах, які забезпечують відшкодування витрат,
пов'язаних з переробкою давальницької сировини, розвиток
виробництва та своєчасну сплату обов'язкових платежів. 5. Сировина, одержана підприємствами - виробниками спирту як
плата за послуги з переробки давальницької сировини на спирт,
використовується тільки для виробництва спирту. 6. Давальницька сировина, що передана на переробку, а також
виготовлений з неї спирт, за винятком сировини та спирту, що
відповідно до договорів залишаються у підприємств - виробників як
плата за послуги з переробки, є власністю замовників. Суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти
використовують спирт, виготовлений на давальницьких умовах, для
потреб власного виробництва, переробки на алкогольні напої або
реалізації в установленому порядку. Підприємства-виробники відвантажують спирт, вироблений з
давальницької сировини, замовникам або за їх дорученням іншим
споживачам - суб'єктам підприємницької діяльності, які є
резидентами, за наявності довідок державних податкових інспекцій
про подання розрахунків щодо сплати акцизного збору. 7. Спирт, одержаний підприємствами-виробниками як плата за
послуги з переробки давальницької сировини та вироблений з
давальницької сировини, одержаної як плата за ці послуги, підлягає
реалізації за напрямами, визначеними Мінекономіки. Поставка спирту
здійснюються підприємствами-виробниками за нарядами, які видаються
міністерствами та відомствами в установленому порядку. Умови та
порядок проведення розрахунків за цю продукцію та інші умови
поставки визначаються договорами, що укладаються між
підприємствами - виробниками та одержувачами продукції. Підприємства - виробники спирту щомісяця подають
міністерствам і відомствам, якими видаються наряди, відомості про
обсяги спирту, який підлягає реалізації в порядку, встановленому
цим пунктом, та обсяги його поставок. 8. Переробка спирту і виноматеріалів на алкогольні напої на
давальницьких умовах здійснюється тільки до 1 січня 1997 р.
суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) та до 23 січня
1996 р. уклали відповідні договори і зареєстрували їх до 31
березня 1996 року. 9. Договори на переробку спирту і виноматеріалів, укладені
підприємствами - виробниками алкогольних напоїв, які належать до
сфери управління Держхарчопрому, Держсадвинпрому, Мінсільгосппроду
та Держкоммедбіопрому, підлягають реєстрації у цих органах
державної виконавчої влади, а укладені підприємствами Укоопспілки
- в Укоопспілці. Договори на переробку спирту і виноматеріалів, укладені
іншими суб'єктами підприємницької діяльності, підлягають
реєстрації в обласних, Київській і Севастопольській міських
державних адміністраціях за місцезнаходженням цих суб'єктів -
виробників алкогольних напоїв, а в Автономній Республіці Крим - в
органі, уповноваженому Урядом Автономної Республіки Крим. Зазначені договори вважаються зареєстрованими з дня прийняття
рішення про реєстрацію, про що органи, які здійснили реєстрацію,
повідомляють виробників алкогольних напоїв. 10. Переробка давальницької сировини на алкогольні напої для
сільськогосподарських товаровиробників - резидентів здійснюється в
1996-1997 роках у разі реєстрації договорів з виробниками
алкогольних напоїв в порядку, встановленому згідно з пунктом 9
цього Положення. 11. Виробники можуть приймати сировину на давальницьких
умовах для виготовлення алкогольних напоїв від суб'єктів
підприємницької діяльності - резидентів лише за умови подання
замовниками копій посвідчень про реєстрацію в державній податковій
інспекції за їх місцезнаходженням. Підприємства - виробники спирту і алкогольних напоїв
відвантажують продукцію, виготовлену з давальницької сировини для
іноземних замовників, у разі її реалізації на території України
лише за умови подання копій документів про реєстрацію постійних
представництв цих нерезидентів в Україні. 12. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється
Мінсільгосппродом, Держхарчопромом, Держсадвинпромом,
Держкоммедбіопромом, Укоопспілкою, а також, державною податковою
службою в межах її повноважень, визначених законодавством.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: