open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З ДЕРЖВЕТІНСПЕКЦІЄЮ

МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N лп-8/15 від 10.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 квітня 1996 р.
vd960410 vnлп-8/15 за N 200/1225
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1177/588 ( z1810-13 ) від 04.10.2013 }
Про затвердження Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій

на ветеринарну практику, умови і правила її

здійснення та контроль за їх дотриманням
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Ліцензійної палати
N ЛП-16/25 ( z0386-96 ) від 15.07.96
N 12/2 ( z0104-99 ) від 01.02.99 )

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови
і правила її здійснення та контролю за їх дотриманням
(далі - Інструкція), що додається.
2. Відділу впровадження загальнодержавної системи
ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л.І.), відділу
ветеринарної справи фармацевтики Головного управління ветеринарної
медицини держветінспекцією Мінсільгосппроду України (Блажко В.А.): 2.1. Довести до відома управлінням ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її здійснення та
контролю за їх дотриманням.
3. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної
палати (Корнійчук В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки додержання порядку надання управліннями ветеринарної
медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя спеціальних дозволів (ліцензій) на ветеринарну
практику. 4. Управлінням ветеринарної медицини Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя щомісячно надавати
інформацію на Реєстраційних картках до Ліцензійної палати та
Головного управління ветеринарної медицини. Відділу ведення
Єдиного державного реєстру (Небильцов В.Я.) забезпечити включення
інформації до Єдиного ліцензійного реєстру. 5. Головному управлінню ветеринарної медицини з
держветінспекцією забезпечити публікацію Інструкції в засобах
масової інформації. 6. Положення про порядок видачі ліцензій на право займатися
підприємницькою ветеринарною практикою на території України,
затверджене Державним Міністром - Міністром сільського
господарства України 20 грудня 1991 року, визнати таким, що
втратило чинність (наказ N 111). 7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника голови Ліцензійної палати Третьякова С.І. та заступника
начальника Головного управління ветеринарної медицини з
держветінспекцією Мінсільгосппроду України Ільченка А.В.
Заступник Міністра економіки
України, Голова ліцензійної палати В.І.Маринін
Начальник Головного управління
ветеринарної медицини з держветінспекцією
Мінсільгосппроду України П.П.Достоєвський

Затверджено

наказом Ліцензійної палати при Мінекономіки

України та Головного управління ветеринарної

медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду

України від 10.04.96 N лп-8/15
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Ліцензійної
палати N 12/2 ( z0104-99 ) від 01.02.99 )
Інструкція

про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її

здійснення та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її
здійснення та контроль за їх дотриманням розроблена відповідно до
Законів України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанов Кабінету Міністрів України:
від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від
8 серпня 1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати
при Міністерстві економіки". 1.2. Інструкція визначає порядок видачі суб'єктам
підприємництва ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила
її здійснення та контролю за їх дотриманням. 1.3. Для розгляду заяв на одержання ліцензій створюються
комісії в управліннях ветеринарної медицини Автономної Республіки
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (надалі - управління). 1.4. Ліцензія на підприємницьку ветеринарну практику є
документом, що надає право підприємцю на здійснення конкретного
виду (видів) діяльності у разі додержання ним відповідних умов та
правил цієї діяльності.
2. Порядок подання заяв
2.1. Підприємці подають управлінню заяву встановленого зразка
(додатки N 1 і N 2). До заяви додаються: підприємцем-громадянином: - нотаріально засвідчені копії посвідчень про реєстрацію як
суб'єкта підприємницької діяльності; підприємцем-юридичною особою: - нотаріально засвідчені копії посвідчень про реєстрацію як
суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких документів
(статуту, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта). Крім того, до заяви додаються: - документи, що засвідчують наявність матеріально-технічної
бази для здійснення ветеринарної практики; - документ, що засвідчує оплату коштів за видачу ліцензії. Зокрема, до заяви додаються: - копія диплома про ветеринарну освіту; - виписка із трудової книжки, а для молодих спеціалістів, що
закінчили спеціальні учбові заклади не більше як рік тому і не
працювали - виписка не додається; - документ державної служби ветеринарної медицини району,
міста, що засвідчує наявність відповідного робочого місця у
підприємця; - дозвіл пожежної, санітарної та комунальної служб про
відповідність робочого місця; - довідка з висновками атестаційної комісії, що створюється
при управлінні ветеринарної медицини, на фахівців ветмедицини, які
останні 3 роки не працювали за фахом; - договір з державною лабораторією ветеринарної медицини на
проведення діагностичних досліджень,
2.2. У разі неподання підприємцем вищезазначених документів
заява до розгляду не приймається.
3. Порядок розгляду заяв суб'єктів

підприємницької діяльності на отримання ліцензії
3.1. Ліцензія видається на підставі заяви для фізичних і
юридичних осіб (додатки N 1 і N 2). 3.2. За наслідками розгляду заяв приймається одне з таких
рішень: - про видачу ліцензії; - про відмову у видачі ліцензії. 3.3. Рішення про видачу ліцензії на здійснення
підприємницької ветеринарної практики приймається комісією
відповідного управління ветеринарної медицини у термін не пізніше
30 днів з дня прийняття заяви і всіх необхідних документів. 3.4. У разі відмови у видачі ліцензії комісією Управління
вказуються письмово її підстави. 3.5. Ліцензія не може бути видана особам, яким відповідно до
чинного законодавства заборонено займатись підприємницькою
діяльністю. Підставою для відмови у видачі ліцензії може бути
недотримання вимог, передбачених п.2 цієї Інструкції. 3.6. Усі рішення комісії оформляються протоколами.
4. Порядок видачі ліцензій
4.1. Ліцензії на підприємницьку ветеринарну практику
видаються управліннями ветеринарної медицини Автономної Республіки
Крим, областей і міст Києва та Севастополя за місцем діяльності
підприємця і за встановленою формою (додаток N 3). 4.2. Ліцензія видається на 3 роки. 4.3. За видачу ліцензій вноситься така плата: - підприємцем-громадянином - у розмірі двох
неоподатковуваних мінімумів доходів; - підприємцем-юридичною особою - у розмірі шести
неоподатковуваних мінімумів доходів. 4.4. Кошти перераховуються на відповідні розрахункові рахунки
установ, що видали ліцензії. 4.5. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється в порядку,
встановленому для її одержання. 4.6. Копія ліцензії за підписом про її одержання залишається
в управлінні ветеринарної медицини. 4.7. Після реєстрації ліцензія вручається суб'єкту
підприємницької діяльності. 4.8. Ліцензія не підлягає передачі для використання іншим
юридичним чи фізичним особам.
5. Умови і правила здійснення ветеринарної практики
5.1. Суб'єкти підприємницької діяльності при здійсненні
підприємницької ветеринарної діяльності у своїй роботи повинні: - дотримуватись вимог Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ), постанов Верховної Ради, Указів Президента
України, постанов Уряду України, Положення про Головне управління
ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією
Міністерства сільського господарства і продовольства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 1992 року N 629 ( 629-92-п ), рішень місцевої
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань
ветеринарної медицини, інструкцій та наказів Головного державного
інспектора ветеринарної медицини України; - здійснювати у зоні обслуговування профілактичну,
лікувальну, діагностичну роботу, протиепізоотичні заходи,
погоджуючи їх з головним лікарем ветеринарної медицини району
(міста), інформувати його про виникнення хвороб тварин у зоні
обслуговування; - вести облік захворюваності і падежу тварин, профілактичних
та інших ветеринарних заходів, а також подавати установлену
ветеринарну звітність за формами, затвердженими Міністерством
статистики України; - мати особисту печатку і видавати довідки на тварин чи
тваринницьку продукцію, які знаходяться у зоні обслуговування для
реалізації за дозволом головного державного інспектора
ветеринарної медицини району, міста; - не рідше одного разу за 5 років проходити підвищення
кваліфікації за свої кошти.
5.2. Жодні виняткові обставини або вказівки посадових осіб не
можуть бути підставою до незаконних дій або бездіяльності.
6. Зупинення дії (анулювання) ліцензії
6.1. Ліцензія втрачає силу у разі закінчення терміну її дії
або припинення суб'єктом своєї підприємницької діяльності. 6.2. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення обраного
виду ліцензійної діяльності Ліцензійна палата при Міністерстві
економіки України, головні державні інспектори ветеринарної
медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя можуть видавати розпорядження про усунення порушень чи
зупинення дій ліцензії на визначений строк або до усунення цих
порушень. ( Пункт 6.2 в редакції Наказу Ліцензійної палати
N ЛП-16/25 ( z0386-96 ) від 15.07.96 ) 6.3. При повторному порушенні суб'єктом підприємницької
діяльності умов і правил здійснення діяльності, на яку видано
ліцензію, вона може бути анульована за рішенням Комісії
управління, що видала ліцензію, або Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України з повідомленням головному
державному інспектору ветеринарної медицини за місцем діяльності
(район, місто).
7. Право суб'єкта підприємницької діяльності

на оскарження дії головного державного інспектора

ветеринарної медицини щодо здійснення ліцензування
Рішення управління ветеринарної медицини про відмову у
видачі, припиненні дії ліцензії чи її анулювання може бути
оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності до суду або
арбітражного суду.
8. Облік ліцензій, виданих управліннями
ветеринарної медицини суб'єктам підприємницької діяльності
8.1. Облік ліцензій, виданих управліннями ветеринарної
медицини суб'єктам підприємницької діяльності, здійснюється
управліннями у книзі обліку ліцензій (додаток N 4), а інформація
про це подається у встановленому порядку до Головного управління
ветеринарної медицини з держветінспекцією та Ліцензійної палати до
Єдиного ліцензійного реєстру згідно з реєстраційною карткою
(додаток N 5), яка заповнюється у 3-х примірниках. Про внесення змін та скасування ліцензії (додаток N 6)
відомості складаються також в 3-х примірниках. 8.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
управліннями в облікових справах окремо по кожному суб'єкту
підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, що складається з
порядкового номера справи та номера ліцензії. 8.3. Облікова справа складається з матеріалів, які були
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
та іншого. 8.4. У випадку припинення суб'єктом підприємницької
діяльності, закінчення строку дії ліцензії, анулювання ліцензії
(після закінчення строку для оскарження у судовому порядку),
матеріали справ передаються у загальному порядку на зберігання, а
інформація про зупинення дії ліцензії - до Ліцензійної палати і
Головного управління ветеринарної медицини.
9. Контроль за дотриманням підприємцем правил

при здійсненні ветеринарної практики
9. Контроль за діяльністю підприємців, що займаються
ветеринарною практикою, здійснюють інспектори державної
ветеринарної медицини, їх заступники або спеціалісти державних
ветеринарних установ за письмовим дорученням Головного державного
інспектора ветеринарної медицини держави, Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва та Севастополя, а також фахівці
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України. 9.2. Під час перевірки на вимогу інспектора державної
ветеринарної медицини чи фахівця Ліцензійної палати підприємець
пред'являє журнали обліку своєї роботи, акти на обробки, журнали
обліку руху засобів захисту, робоче місце, звітність та оперативну
інформацію, кошториси та діючі тарифи на здійснення
лікувально-профілактичних заходів, затверджених начальником
управління ветеринарної медицини, відповідно до наказу
Мінсільгосппроду України від 19.02.96 N 51 "Про затвердження
механізму формування тарифів за ветеринарні роботи і послуги". Результати перевірки оформляються актом з відповідними
висновками та пропозиціями або письмовим приписом в трьох
примірниках.
Зразок
Додаток N 1

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Начальнику Управління ветеринарної

медицини з держветінспекцією ____________________________________

обласної держадміністрації ____________________________________

(професія, прізвище, ім'я та по

батькові, паспорт, серія, N, ким

виданий, місце проживання із

зазначенням поштового індекса та

телефону)
Заява
Прошу видати ліцензію на здійснення підприємницької
ветеринарної практики, проведення профілактичних,
протиепізоотичних, діагностичних і лікувальних заходів в м.Н-ськ
по вулицях: Південна, Магістральна, Заводська і Ентузіастів.
Підпис Дата
Зразок
Додаток N 2

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Начальнику Управління ветеринарної

медицини з держветінспекцією ____________________________обласної

(міської) держадміністрації
Заява

Прошу видати ______________________________________ ліцензію

(фірма, товариство, підприємство - повна назва) а здійснення підприємницької ветеринарної практики, проведення
профілактичних, протиепізоотичних, діагностичних і лікувальних
заходів в м.Н-ськ, житловий масив "Сонячний".
Керівник

М.П.

Додаток N 3

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Міністерство сільського господарства і

продовольства України
Головне управління ветеринарної медицини з держветінспекцією
Н-ське обласне (міське) управління ветеринарної медицини з

держветінспекцією

N 000000
Ліцензія

на право здійснення ветеринарної практики

(титульний бік)
м.Н-ськ
продовження додатка N 3
Ліцензія

на право здійснення ветеринарної практики
від "___"________ 199__ р. N 000000
1. Організація, що видала ліцензію __________________________

(повне найменування) _________________________________________________________________

(поштова адреса) _________________________________________________________________

(керівник підрозділу, що відповідає за видачу ліцензій) 2. Суб'єкт підприємницької діяльності _______________________

(повне найменування _________________________________________________________________

суб'єкта, поштова адреса) 3. Вид діяльності, яка дозволена: ___________________________

(ветеринарна практика, _________________________________________________________________
відкриття пункту, амбулаторії ветеринарної медицини, проведення _________________________________________________________________
профілактичних, діагностичних, лікувальних, протиепізоотичних _________________________________________________________________
заходів 4. Місце здійснення діяльності: _____________________________

(поштова адреса підприємства _________________________________________________________________

ветеринарної медицини, зона здійснення діяльності) 5. Особливі умови здійснення підприємницької діяльності: _________________________________________________________________

6. Суб'єкту підприємницької діяльності офіційно повідомити
Головному державному інспектору ветеринарної медицини району
(міста) про отриману ліцензію та вид діяльності, яка дозволена. 7. Строк дії ліцензії _______________________________________
Підпис відповідальної особи
Печатка організації, що видала
ліцензію
Додаток N 4

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Книга

обліку ліцензій ————————————————————————————————————————————————————————————————— N|Найменування |Дата|Найменування|Іденти-|Вид |Пошто-|Тер-|Під-| п|організації, |вида|суб'єкта під|фіка- |дозво|ва ад-|мін |пис | |що видає лі- |чі |приємницької|ційний |леної|реса |дії |про | |цензію пошто-|та N|діяльності, |код та |діяль|місця |лі- |одер| |ва адреса, ке|лі- |поштова адре|форма |ності|здій- |цен-|жан-| |рівник підроз|цен-|са |власнос| |снення|зії |ня | |ділу, що від-|зії | |ті су- | |підпри| |лі- | |повідає за ви| | |б'єкта | |ємця | |цен-| |дачу ліцензій| | |підпри-| | | |зій | | | | |ємниць-| | | | | | | | |кої ді-| | | | | | | | |яльнос-| | | | | | | | |ті | | | | | —+—————————————+————+————————————+———————+—————+——————+————+————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Реєстраційна карта ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найменування показника |Код | ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Організація, що видала ліцензію
1.1. Відомча підпорядкованість
1.2. Область Район
1.3. Адреса
1.4. Відповідальний за видачу ліцензії
1.5. Факс Телефон
2. Суб'єкт підприємницької діяльності
2.1. Відомча підпорядкованість
2.2. Область Район
2.3. Адреса
2.4. Факс Телефон
3. Форма власності
4. Організаційно-правова форма господарювання
5. Вид діяльності
6. Ліцензія N ____________ від _________ до ___________ термін дії
Картку заповнив _________________________ Підпис

(прізвище, ініціали)
Додаток N 6

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на ветеринарну практику,

умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням
Відомості

внесення змін до Єдиного ліцензійного реєстру
1. Організація, що видала ліцензію __________________________ _________________________________________ Код: ______________ 2. Відомча підпорядкованість: ___________ Код: ______________ 3. Вид діяльності: ______________________ Код: ______________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— Іденти-|Повне найменування,|Форма|Органі- |Ліцензія | фікацій|поштова адреса, ві-|влас-|заційно-|—————————————————————| ний код|домча підпорядкова-|ності|правова |N |дата |термін | |ність суб'єкта під-| |форма | |видачі |дії | |приємницької діяль-| | | | | | |ності | | | | | | ———————+———————————————————+—————+————————+——+———————+——————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. При скасуванні дії ліцензії у графах 5, 6 і 7

зазначається причина скасування.

2. При зміні інших показників вносяться поправки до

відповідних граф.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: