open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про рекомендації учасників парламентських слухань

щодо десятої річниці Чорнобильської катастрофи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 24, ст. 98 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити рекомендації учасників парламентських слухань
щодо десятої річниці Чорнобильської катастрофи.
2. Кабінету Міністрів України спільно з постійними комісіями
Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи, з
питань соціальної політики та праці, з питань охорони здоров'я,
материнства і дитинства, з питань ядерної політики та ядерної
безпеки, з питань бюджету та іншими комісіями вжити відповідних
заходів щодо їх реалізації.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 квітня 1996 року

N 127/96-ВР
Схвалено

Постанова N 127/96-ВР

від 19 квітня 1996 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників парламентських слухань
Щодо десятої річниці Чорнобильської катастрофи
Учасники парламентських слухань, розглянувши хід виконання
програм щодо ліквідації та мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи за десять років, а також медичні, соціальні,
екологічні, економічні та інші проблеми, породжені цією
катастрофою, відзначають, що в Україні створено державну систему
вирішення зазначених проблем.
Світове співтовариство визнало аварію на Чорнобильській АЕС
як катастрофу планетарного масштабу. Під час аварії в навколишнє
природне середовище було викинуто понад п'ятдесят мільйонів кюрі
радіоактивних елементів, внаслідок чого майже третина території
України (загальною площею 15 тисяч квадратних кілометрів з
населенням 2,4 млн. чоловік) була радіаційно забруднена. Зараз в
Україні проживає понад 340 тис. чоловік, які брали безпосередню
участь у ліквідації аварії.
За десять років після аварії відселено із забруднених
територій 142 тис. чоловік, збудовано квартир і будинків загальною
площею 1223,3 тис. кв. м, створено структуру соціально-побутового
призначення для переселенців із забруднених територій.
Соціальний захист усіх категорій населення, яке постраждало,
утримання і дослідження об'єкта "Укриття" і зони відчуження,
реабілітація забруднених територій та інші проблеми потребують і
сьогодні величезних фінансових витрат. До цього часу значна
частина населення не відселена із зони безумовного (обов'язкового)
відселення, затримуються виплати компенсацій учасникам ліквідації
аварії та населенню, яке потерпіло внаслідок аварії, недостатньо
фінансується дитяче харчування в забруднених районах, не
виконується програма оздоровлення населення, насамперед дітей.
В останні роки у зв'язку з погіршенням економічного становища
в Україні скорочуються надходження коштів для виконання
чорнобильських програм. У 1992 році, наприклад, запланована питома
вага Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення в
бюджеті України становила 15,4 процента, а в 1995 році - близько 6
процентів. Реальне ж виконання становило 7,5 процента у 1992 році
та 5,8 процента - у 1995 році. Програма щодо соціального захисту
населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи,
профінансована на 1996 рік лише на 39 процентів від потреби.
Результати наукових досліджень, насамперед у галузі охорони
здоров'я, не дають до цих пір однозначних відповідей на питання
розвитку цілого ряду захворювань серед учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і населення, яке
постраждало. В результаті не створено науково обгрунтованої
програми щодо подолання медичних і соціально-психологічних
наслідків аварії, встановлення надійних бар'єрів для захисту
населення від дії всього комплексу шкідливих факторів, зокрема
іонізуючого випромінювання.
Не прийнято остаточного рішення про долю об'єкта "Укриття". З
боку розвинутих країн світу посилюється тиск на Уряд України лише
щодо закриття Чорнобильської АЕС без вирішення всього комплексу
чорнобильських проблем.
На цьому фоні в Україні посилюються намагання скоротити
чорнобильські програми, переглянути зони радіаційного забруднення
всупереч вимогам законів України і без достатнього наукового
обгрунтування.
З метою забезпечення виконання програм мінімізації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та вирішення медичних, соціальних,
екологічних, економічних проблем, які виникли внаслідок
Чорнобильської катастрофи, підвищення ефективності використання
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту
р е к о м е н д у є м о:
Верховній Раді України:
1. Підтримати звернення парламентських організацій Республіки
Білорусь, Російської Федерації та України до глав держав,
міжнародних організацій, світової наукової громадськості, а також
звернення до парламентів, глав держав і урядів країн Співдружності
Незалежних Держав у зв'язку з десятою річницею Чорнобильської
катастрофи.
2. З урахуванням пропозицій народних депутатів України і
громадських організацій прийняти нову редакцію Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
3. При внесенні поправок до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) передбачити додаткове
фінансування законів, пов'язаних із Чорнобильською катастрофою.
Постійній Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської
катастрофи розробити відповідні пропозиції.
4. Усунути суперечності між законодавчими актами про пенсійне
забезпечення, про інвалідів, про податкову політику та законами
України про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
5. Законодавчо скасувати пільги, надані окремим галузям
промисловості щодо сплати 12 процентів податку з фонду заробітної
плати.
6. Розглядати парламентські слухання як важливий засіб
контролю за ходом виконання заходів і законів, спрямованих на
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
Адміністрації Президента України:
Підтримати пропозиції міністерств, відомств та громадських
об'єднань України щодо нагородження Почесними відзнаками
Президента України та присвоєння військових і спеціальних звань
активним учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
Кабінету Міністрів України:
1. Затвердити Національну програму ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
2. Доручити Міністерству охорони здоров'я, Мінекобезпеки,
Мінчорнобилю, Держкоматому, іншим міністерствам і відомствам
України, базуючись на законах України, рекомендаціях і принципах
Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших міжнародних
організацій, розробити довгострокову Національну програму
екологічного, соціально-економічного, медико-біологічного та
радіаційного захисту населення України.
3. Налагодити постійний контроль за надходженням та
використанням за цільовим призначенням коштів з Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи і соціального захисту населення.
4. Підтримати дії Мінчорнобиля України щодо розробки та
впровадження механізму вилучення посвідчень усіх категорій
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і потерпілих у
громадян, відносно яких не підтверджено їх статус.
5. Доручити міністерствам України у справах захисту населення
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, охорони здоров'я,
соціального захисту разом з представниками громадських організацій
розробити нове положення про Державний регістр України та
Український військовий регістр.
6. Розробити разом з відповідними організаціями Європи
(МАГАТЕ, ВООЗ та ін.) програму проведення навчальних семінарів,
курсів, стажування спеціалістів медичних і юридичних закладів, а
також з питань ядерної і радіаційної безпеки. Забезпечити дійову участь України в міжнародних та
регіональних програмах із зазначених тем.
7. Припинити практику ліквідації та скорочення
медико-реабілітаційних закладів для учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС і населення, яке постраждало внаслідок аварії;
Генеральній прокуратурі України:
1. Зробити висновки щодо порушень при використанні державного
чорнобильського Фонду, які були встановлені перевірками комісії
Кабінету Міністрів України і Головного контрольно-ревізійного
управління Міністерства фінансів України.
2. Постійно здійснювати контроль за використанням коштів з
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, а також
виконання законів України, спрямованих на подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи;
Міністерству закордонних справ України:
Розповсюдити матеріали щодо Чорнобильської тематики,
поданої Мінчорнобилем України;
Міністерству охорони здоров'я України, Академії медичних наук
України:
1. Розробити надійну систему контрзаходів, спрямованих на
поліпшення умов життя та зменшення впливу шкідливих факторів на
здоров'я людей, які мешкають на радіаційно забруднених територіях. 2. Налагодити роботу комісій по встановленню інвалідності та
причинного зв'язку захворювання та інвалідності з роботами по
ліквідації наслідків аварії, спрямувати наявні кадрові,
матеріальні та фінансові ресурси на пріоритетні напрями, зокрема
на збереження репродуктивного здоров'я громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Міністерству соціального захисту населення України: Розробити заходи щодо поліпшення становища
інвалідів-чорнобильців, у тому числі й спеціальні заходи,
спрямовані на соціальну реабілітацію та підтримку;

Міністерству України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
1. Разом з облдержадміністраціями забезпечити у найкоротший
термін переселення мешканців із зони обов'язкового відселення,
зокрема сімей з дітьми. Підготувати пропозиції щодо створення
належних умов життя для тих, хто не бажає переселятися із
забруднених територій.
2. Підготувати пропозиції щодо реабілітації забруднених
територій, поступового повернення їх у народне господарство.
3. Разом з Академією наук України розробити пропозиції щодо
перетворення зони відчуження в прибуткову;
Міністерству охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України: Разом з відповідними міністерствами і відомствами забезпечити
розробку норм, правил, стандартів з ядерної безпеки щодо
експлуатації атомних станцій і поводження з радіоактивними
відходами;
Національній Академії наук України, Державному комітету
України з питань науки і технологій:
1. З метою формування національної нормативної бази розробити
нормативи з радіаційної безпеки і похідні від них норми, правила,
стандарти.
2. Переорієнтувати фінансування і підтримку в проведенні
наукових досліджень, спрямованих на подолання наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, на досягнення конкретних кінцевих результатів
у найближчий час;
Обласним, Київській та Севастопольській міським Радам
народних депутатів та державним адміністраціям: Вивчити та проаналізувати разом з регіональними неурядовими
чорнобильськими організаціями результати парламентських слухань у
Верховній Раді України, розглянувши це питання на сесіях обласних
Рад народних депутатів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: