open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 471

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 961 ( 961-2001-п ) від 09.08.2001 )
Про Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо

організації та функціонування технопарків

та інноваційних структур інших типів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 199 ( 199-97-п ) від 04.03.97

N 1308 ( 1308-2000-п ) від 22.08.2000 )

На виконання розпорядження Президента України від 23 січня
1996 р. N 17 ( 17/96-рп ) "Питання створення технопарків та
інноваційних структур інших типів" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити склад Міжвідомчої ради з координації діяльності
щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних
структур інших типів (додається). На часткову зміну пункту 1 затверджено новий склад Міжвідомчої
ради з координації діяльності щодо організації та функціонування
технопарків та інноваційних структур інших типів згідно з
Постановою КМ N 199 ( 199-97-п ) від 04.03.97 ) 2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з координації
діяльності щодо організації та функціонування технопарків та
інноваційних структур інших типів (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 471
СКЛАД

Міжвідомчої ради з координації діяльності щодо

організації та функціонування технопарків та

інноваційних структур інших типів
ЯЦКІВ - перший заступник Міністра освіти і науки
Ярослав Степанович (голова Ради)
ШПАК - перший віце-президент Національної
Анатолій Петрович академії наук (заступник голови Ради)
ДОЦЕНКО - начальник департаменту МОН (заступник
Юрій Павлович голови Ради)
ПОРЕЧКІНА - голова правління Української державної
Лідія Степанівна інноваційної компанії (заступник голови

Ради)
БОЙКО - начальник відділу МОН (відповідальний
Олександр Миколайович секретар Ради)
ВЕНГЕР - заступник директора Інституту фізики
Євген Федорович напівпровідників Національної академії

наук
ГЛУХІВСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою)
Лев Йосипович
ГРИНЬОВ - директор Інституту монокристалів НТК
Борис Вікторович "Інституту монокристалів" Національної

академії наук
МАРИНСЬКИЙ - заступник директора Міжнародного центру
Георгій Сергійович електронно-променевих технологій

Інституту електрозварювання імені Є.О.

Патона Національної академії наук
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
МИРОНЮК - перший заступник Голови Держстандарту
Геннадій Іванович
НОВИКОВ - директор Інституту надтвердих матеріалів
Микола Васильович імені В.М. Бакуля Національної академії

наук
НОГОВІЦИН - начальник управління Держпромполітики
Олексій Володимирович
РОМАНЮК - керівник департаменту Мінекономіки
Сергій Андрійович
САВІЦЬКИЙ - начальник Управління гуманітарного
Сергій Семенович розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів

України
СМИРНОВ - директор Інституту мікробіології та
Валерій Веніамінович вірусології імені Д.К. Заболотного

Національної академії наук
СОЛОВЙОВ - заступник директора Центру досліджень
В'ячеслав Павлович науково-технічного потенціалу та історії

науки імені Г.М. Доброва Національної

академії наук
( Склад ради в редакції Постанов КМ N 199 ( 199-97-п ) від
04.03.97, N 1308 ( 1308-2000-п ) від 22.08.2000 )
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 471

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу раду з координації діяльності

щодо організації та функціонування

технопарків та інноваційних

структур інших типів
( У тексті Положення слова "Міннауки" та "Мінстат" замінено

відповідно словами "МОН" та "Держкомстат", а слова

"державної виконавчої" замінено словом "виконавчої"

згідно з Постановою КМ N 1308 ( 1308-2000-п ) від

22.08.2000 )

1. Міжвідомча рада з координації діяльності щодо організації
та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів
(далі - Рада ) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів
України. 2. На Раду покладається: координація діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади і академій наук, пов'язаної із створенням і
функціонуванням технопарків та інноваційних структур інших типів
(далі - інноваційних структур); розгляд пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої
влади, академій наук, підприємств і організацій щодо створення
інноваційних структур; організація проведення експертизи інвестиційних та
інноваційних проектів на відповідність пріоритетним напрямам
діяльності технологічних парків і подання висновків до МОН;
( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1308
( 1308-2000-п ) від 22.08.2000 ) підготовка пропозицій щодо реорганізації або ліквідації
неефективно діючих інноваційних структур; визначення першочергових напрямів та об'єктів створення
інноваційних структур; участь у підготовці проектів законодавчих та інших
нормативних актів з питань діяльності інноваційних структур. 3. Рада має право: утворювати робочі групи для проведення експертизи
інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
діяльності технологічних парків; ( Абзац другий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1308 ( 1308-2000-п ) від 22.08.2000 ) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до її
компетенції; одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Держкомстату - статистичні дані для виконання покладених на неї
завдань (безплатно). 4. Раду очолює голова, якого призначає Кабінет Міністрів
України. Голова Ради організовує її роботу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. 5. Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів
України. 6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Рішення про проведення засідання приймає голова Ради. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менш як половина її складу. 7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради,
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос
голови Ради є вирішальним. 8. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується
головою Ради, за відсутності голови Ради - його заступником. 9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює
ДКНТП.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: