open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 480

Київ
Деякі питання поводження з радіоактивними відходами
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ

N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96

N 542 ( 542-99-п ) від 05.04.99

N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000

N 367 ( 367-2001-п ) від 23.04.2001

N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001

N 2015 ( 2015-2002-п ) від 25.12.2002

N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005

N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009

N 788 ( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }

{ Назви "Міністерство України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Мінчорнобиль"
відповідно замінені назвою "Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" та абревіатурою "МНС"
у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1543
( 1543-96-п ) від 23.12.96 }

На виконання Закону України "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що управління у сфері поводження з
радіоактивними відходами здійснює Державне агентство з управління
зоною відчуження. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012}
2. Затвердити Положення про державний реєстр радіоактивних
відходів і Положення про державний кадастр сховищ та місць
тимчасового зберігання радіоактивних відходів (додається). Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 323
( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 480

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2002 р. N 2015 ( 2015-2002 п )

{ Виконання Комплексної програми достроково припинено згідно

з Постановою КМ N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

поводження з радіоактивними відходами

I. Загальні положення
Цю Програму розроблено відповідно до Закону України "Про
поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) на
2002-2005 роки та на період до 2010 року.
Мета Програми - реалізація державної політики у сфері
поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ), основними
напрямами якої є:
захист довкілля, життя і здоров'я населення від дії
іонізуючого випромінювання;
розроблення нових та впровадження існуючих технологій
поводження з РАВ;
створення і функціонування єдиної державної системи обліку та
контролю за переміщенням РАВ;
науково-технічна та інформаційна підтримка робіт у сфері
поводження з РАВ;
розвиток нормативно-правової бази з питань поводження з РАВ;
налагодження міжнародного співробітництва у сфері поводження
з РАВ.
Основні завдання Програми:
розвиток нормативно-правової бази з питань підвищення
радіаційної безпеки під час поводження з РАВ;
удосконалення систем поводження з РАВ на АЕС та підприємствах
уранодобувної і переробної промисловості;
забезпечення провадження діяльності у сфері поводження з РАВ
відповідно до законодавства та рекомендацій міжнародних
організацій, членом яких є Україна;
введення в експлуатацію першої черги виробничого комплексу
"Вектор" з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення
радіоактивних відходів з територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - виробничий
комплекс "Вектор");
проектування та спорудження другої черги виробничого
комплексу "Вектор" для переробки та довготермінового зберігання
довгоіснуючих РАВ;
технічне переоснащення та перепрофілювання державних
міжобласних спецкомбінатів Українського державного об'єднання
"Радон" (далі - об'єднання "Радон") для збирання та тимчасового
контейнерного зберігання РАВ вітчизняних промислових, медичних,
наукових та інших підприємств, установ та організацій;
створення передумов для вирішення питань захоронення
високоактивних та довгоіснуючих РАВ;
перегляд нормативно-правових актів щодо функціонування
існуючих і тих, що вводяться в експлуатацію, об'єктів поводження з
РАВ в Україні, удосконалення державної системи обліку та контролю
за переміщенням РАВ;
розширення міжнародного співробітництва у сфері поводження з
РАВ.
Загальну координацію робіт, пов'язаних з виробленням єдиних
підходів до реалізації державної політики у сфері поводження з
РАВ, здійснює Міжвідомча комісія з питань виконання Комплексної
програми поводження з радіоактивними відходами.

II. Поводження з РАВ, що утворюються на об'єктах,

які належать до сфери управління Мінпаливенерго

та МНС
( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )
1. Поводження з РАВ АЕС
У 2002-2005 роках передбачається здійснити такі заходи щодо
поводження з РАВ АЕС:
Подальше впровадження та введення в експлуатацію
технологічних ліній попередньої та глибокої переробки твердих та
рідких РАВ на АЕС.
Мінпаливенерго, НАЕК

"Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Удосконалення системи транспортування РАВ.
Мінпаливенерго, НАЕК

"Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Створення систем видалення твердих РАВ із сховищ АЕС.
Мінпаливенерго, НАЕК

"Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення та впровадження приладів і методик контролю за
фізичними параметрами РАВ.
Мінпаливенерго, НАЕК

"Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів НАЕК "Енергоатом".
Удосконалення нормативно-правових актів та
навчально-методичної документації з питань поводження з РАВ на
АЕС.
Мінпаливенерго, НАЕК

"Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів НАЕК "Енергоатом".
Розроблення стратегії поводження з високоактивними
радіоактивними відходами після переробки відпрацьованого ядерного
палива АЕС.
Мінпаливенерго, МНС,

Держатомрегулювання,

НАЕК "Енергоатом".
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.

2. Поводження з РАВ під час виведення з експлуатації діючих
АЕС
Орієнтовні терміни виведення з експлуатації

енергоблоків, визначених у вихідних проектах
------------------------------------------------------------------ Найменування | Енергоблок | Рік | Рік АЕС | | введення в |виведення з | |експлуатацію|експлуатації -----------------------------------------------------------------
Запорізька 1 1984 2014
2 1985 2015
3 1986 2016
4 1987 2017
5 1989 2019
6 1995 2025
Рівненська 1 1981 2011
2 1982 2012
3 1986 2016
4

(з високим

ступенем

готовності)
Хмельницька 1 1987 2017
2

(з високим

ступенем

готовності)
3

(будується)
4

(будується)
Південно-Українська 1 1982 2012
2 1984 2014
3 1989 2019

Згідно з міжнародною практикою та попередніми оцінками
очікуваний надпроектний термін продовження експлуатації діючих
енергоблоків ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 становитиме 10-15 років.
Виведення енергоблоків з експлуатації повинно здійснюватися
таким чином, щоб радіаційний вплив речовин у твердому, рідкому,
газоподібному та аерозольному стані не перевищував рівнів,
визначених відповідними нормативно-правовими актами.
Необхідно розробити концепцію виведення з експлуатації діючих
АЕС, в якій будуть відображені аспекти поводження з РАВ, пов'язані
з процесом виведення з експлуатації АЕС.

Поводження з РАВ у процесі виведення

з експлуатації ядерних установок, розміщених

на промисловому майданчику державного

спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС",

та перетворення об'єкта "Укриття"

в екологічно безпечну систему
На промисловому майданчику державного спеціалізованого
підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі - ДСП "Чорнобильська АЕС")
місцями зосередження та джерелами утворення РАВ (радіоактивних
матеріалів), у тому числі тих, що містять ядерні матеріали, є
непрацюючі ядерні установки 1, 2 і 3 енергоблоку, 4 енергоблок,
зруйнований в 1986 році запроектною аварією (об'єкт "Укриття"), а
також об'єкти та території промислового майданчика. З метою
комплексного вирішення питань поводження з РАВ на зазначеному
промисловому майданчику передбачається здійснити такі заходи:
Розроблення інтегрованої програми поводження з РАВ на етапі
припинення експлуатації ядерних установок Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Впровадження єдиної системи обліку РАВ, у тому числі тих, що
містять подільний матеріал.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Визначення типів і розроблення проектів контейнерів та
організація їх виробництва для об'єктів ДСП "Чорнобильська АЕС".
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Впровадження приладів, розроблення та атестація методик для
вимірювання фізико-хімічних параметрів РАВ.
Мінпаливенерго, МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Проектування та будівництво пункту дезактивації залізничного
транспорту.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Організація тимчасового зберігання високоактивних РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення та створення дільниць фрагментації
великогабаритних високоактивних відходів.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Поводження з РАВ у процесі виведення з

експлуатації ядерних установок
Енергетичні ядерні установки, розміщені на промисловому
майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС", перебувають у режимі виведення
з експлуатації:
1 енергоблок - з 1996 року;
2 енергоблок - з 1991 року;
3 енергоблок - з 2000 року.
Ядерне паливо 1 енергоблоку вивантажене частково,
2 енергоблоку вивантажене з ядерної установки в 1999 році,
3 енергоблоку міститься в ядерній установці.
РАВ ядерних установок - це споруди і технологічне обладнання,
які були в безпосередньому контакті з радіоактивними речовинами
під час нормальної експлуатації та ядерної аварії на
4 енергоблоці, а також елементи конструкцій технологічних сховищ
рідких і твердих РАВ, що утворювалися у процесі експлуатації, та
відпрацьованого ядерного палива.
У 2002-2005 роках в процесі виведення ядерних установок з
експлуатації планується здійснити такі заходи:
Розроблення та реалізація програми комплексного інженерного
радіаційного обстеження ядерних установок.
МНС.

Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Будівництво та введення в експлуатацію заводу з переробки
рідких РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Проектування, будівництво та введення в експлуатацію
установки з видалення твердих РАВ із сховища Чорнобильської АЕС.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Проектування, будівництво та введення в експлуатацію заводу з
переробки твердих РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Розроблення та впровадження підсистеми обліку РАВ, що будуть
утворюватися на етапах виведення ядерної установки з експлуатації.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Виготовлення дослідного зразка, випробування та атестація
контейнеровоза для перевезення сипучих та кондиціонованих твердих
РАВ I і II групи.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Розроблення та впровадження технологій дезактивації
приміщень, будівель і споруд.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Реконструкція будівель для тимчасового зберігання
демонтованого обладнання.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Розроблення та впровадження технологій, які дадуть змогу
мінімізувати обсяги РАВ, що утворюватимуться на етапі виведення
ядерної установки з експлуатації.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення технологій поводження з конструктивними
елементами ядерних реакторів.
Мінпаливенерго, МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.

Поводження з РАВ, що утворюються у процесі

поточної експлуатації об'єкта "Укриття"
Об'єкт "Укриття" - це зруйнований запроектною аварією
4 енергоблок Чорнобильської АЕС, на якому здійснено першочергові
заходи для зменшення наслідків аварії та продовжуються роботи із
забезпечення його ядерної і радіаційної безпеки. Відповідно до
НРБУ-97/Д-2000 об'єкт "Укриття" є місцем поверхневого зберігання
неорганізованих РАВ (тимчасове сховище неорганізованих РАВ, що
перебуває у стадії стабілізації та реконструкції).
Через відсутність достатніх даних про кількість та місце
розміщення подільних та інших РАВ прогнозування екологічної
безпеки об'єкта "Укриття" на довготермінову перспективу неможливе.
Кінцевою метою робіт на об'єкті "Укриття" є ліквідація наслідків
аварії, тобто усунення джерел ядерної та радіаційної небезпеки
об'єкта.
У процесі поточної експлуатації об'єкта "Укриття" утворюються
тверді та рідкі РАВ.
Тверді РАВ утворюються внаслідок дезактивації приміщень,
демонтування обладнання і видалення напливів бетону,
будівельно-монтажних та бурових робіт. Загальна схема поводження з
твердими РАВ включає збирання, кондиціювання, сортування,
тимчасове зберігання в контейнерах-збірниках і відправлення на
захоронення РАВ I і II групи активності.
Рідкі РАВ утворюються внаслідок проникнення усередину об'єкта
атмосферних опадів, конденсації вологи і технологічних розчинів,
які виникають під час проведення дезактивації, пилозаглушення,
бурових робіт, експлуатації санпропускників. Загальна схема
поводження з рідкими РАВ передбачає збирання, накопичення і
транспортування низькоактивних РАВ на переробку до хімічного цеху
Чорнобильської АЕС.
У 2002-2005 роках передбачається здійснити такі заходи щодо
поводження з РАВ, що утворюються у процесі поточної експлуатації
об'єкта "Укриття":
Організація тимчасового зберігання високоактивних РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення та впровадження технічних засобів і пристроїв для
поводження з високоактивними РАВ.
МНС,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.

Проведення моніторингу за балансом водяних мас в об'єкті
"Укриття" і надходження їх у навколишнє природне середовище.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Мінімізація утворення вторинних РАВ (організація дільниці
дезактивації обладнання та інструменту).
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Створення системи збирання та видалення рідких РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Впровадження підсистеми обліку та контролю РАВ, у тому числі
тих, що містять подільні матеріали.
МНС,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Поводження з РАВ у процесі перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему передбачає:
стабілізацію стану існуючого об'єкта, підвищення
експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій систем,
які забезпечують показники безпеки об'єкта "Укриття";
створення додаткових захисних бар'єрів, у першу чергу
конфайнмента, накриття, проведення інженерно-технічних робіт,
спрямованих на розроблення технологій вилучення з об'єкта
паливовмісних мас, ядерних матеріалів і довгоіснуючих РАВ, їх
кондиціювання та захоронення, створення інфраструктури для
поводження з РАВ об'єкта "Укриття";
виведення з експлуатації об'єкта "Укриття".
У 2002-2005 роках передбачається здійснити такі заходи щодо
поводження з РАВ у процесі перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему:
Створення автоматизованої системи фізичного захисту.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів міжнародної технічної
допомоги.
Створення системи контролю за радіаційною обстановкою під час
поводження з РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів міжнародної технічної
допомоги.
Будівництво локалізувальних і захисних бар'єрів, конфайнмента
тощо для запобігання надходженню РАВ у навколишнє природне
середовище.
МНС.
Фінансування за рахунок оштів міжнародної технічної
допомоги.

Розроблення та впровадження технології поводження з РАВ
об'єкта "Укриття".
МНС.
Фінансування за рахунок ержавного бюджету.
Розроблення технології та устаткування для переробки і
кондиціювання високоактивних відходів.
МНС,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
міжнародної технічної допомоги.
Поводження з РАВ на підприємствах

уранодобувної та переробної промисловості
Україна має досить потужну уранодобувну та переробну
промисловість, зокрема Східний гірничо-збагачувальний комбінат та
Придніпровський хімічний завод, на яких зосереджено значні обсяги
РАВ.
Для створення екологічно безпечного виробництва в цій галузі
слід докорінно змінити ряд технологічних процесів, розробити
нетрадиційні технічні рішення на основі сучасних досягнень науки і
техніки.
Основними принципами поводження з РАВ на підприємствах
уранодобувної та переробної промисловості є:
мінімізація обсягів РАВ, які складуються на поверхні;
обов'язкове очищення рідких РАВ;
розроблення та здійснення заходів щодо гарантованої ізоляції
місць зберігання РАВ (у тому числі законсервованих) з обов'язковим
довготерміновим моніторингом довкілля;
реабілітація територій, забруднених підприємствами
уранодобувної та переробної промисловості;
реконструкція та рекультивація хвостосховищ РАВ.
У 2002-2005 роках на підприємствах уранодобувної та
переробної промисловості передбачається здійснити такі заходи щодо
поводження з РАВ:
Удосконалення організації та проведення радіаційного
моніторингу підприємств Східного гірничо-збагачувального
комбінату.
Мінпаливенерго, Східний

гірничо-збагачувальний

комбінат.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
Східного гірничо-збагачувального
комбінату.
Розроблення проектів будівельно-відновних робіт та їх
реалізація з метою зниження шкідливого впливу уранових об'єктів
Східного гірничо-збагачувального комбінату на навколишнє природне
середовище.
Мінпаливенерго, Східний

гірничо-збагачувальний

комбінат.

Фінансування за рахунок оштів державного бюджету та
Східного гірничо-збагачувального
комбінату.
На гідрометалургійному заводі:
консервація хвостосховища кар'єру бурих залізняків;
реконструкція огороджувальних дамб хвостосховища в балці
"Щербаківська";
рекультивація локальних забруднень промислового майданчика
шахти "Інгульська";
рекультивація локальних забруднень промислового майданчика
шахти "Смолинська";
рекультивація відпрацьованих відвалів пустих порід на
родовищах "Северинка", "Мічурінське", "Центральне";
локалізація ареалів забруднення навколо ділянок підземного
вилуговування на родовищах "Девладове", "Братське", "Сафонівське";
організація та проведення радіаційного моніторингу на
об'єктах уранового виробництва колишнього Придніпровського
хімічного заводу.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Подальше проведення невідкладних відновних робіт з
локалізації техногенно підсилених джерел природного походження на
хвостосховищах "Південно-східне", "База С", першої секції
хвостосховища "С", промислового майданчика колишнього
Придніпровського хімічного заводу.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Інженерно-технічне обладнання хвостосховища "Дніпровське".
Демонтаж будівлі 103 та технологічних трубопроводів.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Консервація хвостосховищ "Дніпровське" "С".
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення Державної програми поліпшення радіаційного
становища об'єктів уранодобувної та переробної промисловості.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Удосконалення нормативно-правових актів щодо поводження з РАВ
уранодобувної та переробної промисловості.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.

Розроблення технології та техніко-економічного обґрунтування
консервації сховищ РАВ промислового майданчика Придніпровського
хімічного заводу.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Дезактивація будівель та обладнання промислового майданчика
Придніпровського хімічного заводу.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Проведення науково-дослідних конструкторських робіт з метою
розроблення новітніх технологій переробки та ізоляції РАВ.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення приладів і методик контролю за фізичними
параметрами РАВ підприємств уранодобувної та переробної
промисловості.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Здійснення контролю за стійкістю огороджувальних дамб та
міграцією радіонуклідів зі сховищ РАВ.
Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення концепції виведення з експлуатації об'єктів
уранодобувної та переробної промисловості.
Мінпаливенерго, Східний

гірничо-збагачувальний

комбінат.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.

III. Поводження з РАВ, що утворюються у процесі

експлуатації об'єктів, які належать

до сфери управління МНС
1. Поводження з РАВ, що утворилися внаслідок

Чорнобильської катастрофи
Об'єктами утворення та місцями зосередження РАВ, що
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім об'єкта
"Укриття") у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)
відселення (далі - зона відчуження) та за їх межами, є:
спеціально обладнані пункти захоронення РАВ;
пункти тимчасової локалізації РАВ та сховища відходів
дезактивації;
пункти спеціального оброблення транспортних засобів;
виробництво, пов'язане з дезактивацією обладнання, матеріалів
тощо.
Специфіка РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської
катастрофи, зумовлена їх великою кількістю, різноманітністю,
складом, активністю і наявністю у відходах альфа-випромінювачів.
Головним завданням поводження з РАВ, що утворилися внаслідок
Чорнобильської катастрофи, є мінімізація їх шкідливого впливу на
довкілля.
Стосовно поводження з РАВ, що утворилися внаслідок
Чорнобильської катастрофи, передбачається здійснити такі заходи:
Завершення робіт із створення системи обліку РАВ та контролю
за їх переміщенням у зоні відчуження.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Удосконалення методики технології обстеження місць
зосередження РАВ та здійснення картографування територій зони
відчуження, де вони розміщені.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Проведення робіт з інвентаризації та вивчення РАВ у зоні
відчуження.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
На основі даних інвентаризації розроблення
техніко-економічного обґрунтування інвестицій мінімізації
екологічної небезпеки пунктів тимчасової локалізації РАВ, сховищ
відходів дезактивації та спеціально обладнаних пунктів захоронення
РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2004 рік. оштів державного бюджету.
Розроблення та реалізація технічних рішень щодо підвищення
рівня радіаційної безпеки сховищ і пунктів захоронення РАВ, у тому
числі: завершення розроблення проекту консервації спеціально
обладнаного пункту захоронення РАВ "Підлісний" і проведення роботи
з його консервації.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.

Виконання комплексу робіт з метою підвищення безпеки
зберігання РАВ у спеціально обладнаному пункті захоронення "3-я
черга Чорнобильської АЕС".
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Продовження робіт з ліквідації неконтрольованих накопичень
РАВ і захоронення їх в спеціально обладнаному пункті захоронення
"Буряківка" та сховищах виробничого комплексу "Вектор".
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2010 роки. оштів державного бюджету.
Реконструкція спеціально обладнаного пункту захоронення РАВ
"Буряківка".
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Запровадження нових технічних засобів для поводження з РАВ
зони відчуження, у тому числі:
засобів контролю за станом РАВ у спеціально обладнаних
пунктах захоронення, пунктах тимчасової локалізації та сховища
відходів дезактивації, а також засобів вхідного контролю і вимірів
характеристик РАВ, які надходять до сховищ для їх захоронення;
для забезпечення функціонування системи фізичного захисту
спеціально обладнаних пунктів;
для забезпечення безперервного контролю за перевезенням
радіоактивних відходів у зоні відчуження.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Проведення радіаційного моніторингу, здійснення контролю за
фізичним станом і веденням кадастру сховищ відходів дезактивації
пунктів спеціального оброблення транспортних засобів, які
розміщені за межами зони відчуження.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2010 роки. оштів державного бюджету.

2. Поводження з РАВ, що утворюються на

промислових підприємствах, у медичних,

науково-дослідних та інших закладах
Роботи, пов'язані із збиранням, транспортуванням та
захороненням низько- і середньоактивних твердих та рідких РАВ і
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання усіх вітчизняних
підприємств, установ та організацій (крім підприємств енергетичної
галузі), проводяться об'єднанням "Радон", у складі якого діють
шість державних міжобласних спеціалізованих комбінатів
(Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, і
Харківський), а також ДСП "Комплекс", Центр переробки та
захоронення техногенних відходів "Техноцентр" (далі - Техноцентр)
і Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження
з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого
випромінювання (далі - Науково-технічний центр).
Основними завданнями поводження з РАВ на державних
міжобласних спеціалізованих комбінатах об'єднання "Радон" є:
забезпечення приймання, транспортування та зберігання РАВ і
зведення до мінімуму ймовірності негативного впливу захоронених
РАВ та тих, що тимчасово зберігаються, на здоров'я населення та
довкілля;
підвищення ефективності виробничої діяльності цих комбінатів,
включаючи забезпечення радіаційної безпеки під час проведення
робіт.
Для виконання основних завдань поводження з РАВ, на державних
міжобласних спеціалізованих комбінатах об'єднання "Радон"
передбачається здійснити такі заходи:
Розроблення техніко-економічних обґрунтувань і проектів
проведення робіт, пов'язаних з перепрофілюванням державних
міжобласних спеціалізованих комбінатів об'єднання "Радон" на
пункти тимчасового зберігання РАВ у контейнерах.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення, виготовлення, впровадження спеціального
технологічного устаткування для поводження з РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Удосконалення системи моніторингу територій спеціально
обладнаних пунктів захоронення РАВ і сховищ відходів дезактивації.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення та впровадження дистанційно керованих технічних
засобів для перевантаження та перезахоронення РАВ із спеціально
обладнаних пунктів захоронення та пунктів тимчасової локалізації.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення технології та технічних засобів довготермінового
зберігання джерел іонізуючого випромінювання.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Обстеження та приведення в екологічно безпечний стан сховищ
РАВ Міноборони.
МНС, Міноборони.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.

Проведення робіт з мінімізації впливу на довкілля сховища РАВ
Донецького заводу гумохімічних виробів.
МНС, Донецька

облдержадміністрація.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Проведення робіт з мінімізації наслідків радіаційної аварії
на сховищах N 5, 6 і 7 спеціально обладнаного пункту захоронення
Київського державного міжобласного спеціалізованого комбінату.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
IV. Захоронення РАВ
Одним з основних завдань державної політики у сфері
поводження з РАВ є скорочення термінів зберігання РАВ у місцях їх
утворення (виробництва) та інтенсифікація переробки РАВ з
наступним зосередженням їх у централізованих сховищах для
тривалого зберігання та/або захоронення.
Згідно з цією Програмою утворюється така державна система
поводження з РАВ:
а) перший рівень - поводження з РАВ згідно з відповідними
ліцензіями у місцях їх утворення (на територіях
підприємств-виробників), а саме:
тимчасове зберігання РАВ на промислових підприємствах, у
медичних, науково-дослідних та інших закладах, крім енергетичної
галузі;
переробка, кондиціювання та тимчасове зберігання РАВ на АЕС і
підприємствах енергетичної галузі з переробки РАВ;
тривале зберігання РАВ на територіях підприємств
уранодобувної та переробної промисловості;
б) другий рівень - поводження з РАВ на спеціалізованих
підприємствах об'єднання "Радон";
в) третій рівень - поводження з РАВ на виробничому комплексі
"Вектор", на базі якого у подальшому передбачається утворити центр
переробки та захоронення РАВ і центральне геологічне сховище РАВ.
Зараз поводження з РАВ здійснюється на першому і другому
рівні.
Поступове скорочення обсягів і термінів поводження з РАВ на
першому і другому рівні та переведення їх на тривале
централізоване зберігання і захоронення здійснюватимуться на
третьому рівні.
Виробничий комплекс "Вектор"
Виробничий комплекс "Вектор" повинен забезпечувати:
1) перша черга:
захоронення короткоіснуючих РАВ, що утворилися внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
2) друга черга:
переробку та довготермінове зберігання довгоіснуючих РАВ, що
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;
захоронення короткоіснуючих РАВ, що утворилися внаслідок
експлуатації об'єкта "Укриття", і тих, що утворюватимуться в
процесі перетворення цього об'єкта в екологічно безпечну систему;
захоронення короткоіснуючих РАВ, що утворилися внаслідок
експлуатації АЕС, і тих, що утворюватимуться під час виведення з
експлуатації АЕС;
захоронення або довготермінове зберігання РАВ, що утворюються
на промислових підприємствах, у медичних, науково-дослідних та
інших закладах;
зберігання високоактивних РАВ, що утворюватимуться під час
переробки в Російській Федерації відпрацьованого ядерного палива
українських АЕС.
Для введення в дію виробничого комплексу "Вектор" необхідно
здійснити такі заходи:
Завершення спорудження пускового комплексу першої черги
виробничого комплексу "Вектор".
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2004 роки. оштів державного бюджету.
Техніко-економічне обґрунтування інвестицій другої черги
виробничого комплексу "Вектор".
МНС.
Фінансування за рахунок 2003 рік. оштів державного бюджету.
Створення та експлуатація випробних стендів і полігонів з
відпрацювання технологій перероблення та захоронення РАВ, що
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2004 роки. оштів державного бюджету.
Створення, випробування і дослідна експлуатація технічних
засобів і технологічного обладнання для поводження з РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення автоматизованої системи вхідного контролю за РАВ,
а також експрес-методів визначення радіонуклідів.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Проектування сховищ поверхневого типу для зберігання
довгоіснуючих і високоактивних РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2004 роки. оштів державного бюджету.
Будівництво сховищ поверхневого типу для зберігання
довгоіснуючих і високоактивних РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2005-2010 роки. оштів державного бюджету.

Проектування і будівництво об'єктів технологічного комплексу
другої черги виробничого комплексу "Вектор".
МНС.
Фінансування за рахунок 2003-2010 роки. оштів державного бюджету.
Центральне геологічне сховище РАВ
Довготерміновому зберіганню та/або захороненню з остаточним
розміщенням у глибинних геологічних формаціях підлягають:
довгоіснуючі РАВ та паливовмісні матеріали об'єкта "Укриття";
довгоіснуючі та високоактивні РАВ підприємств енергетичної
галузі, в тому числі ті, що утворюватимуться внаслідок виведення з
експлуатації енергоблоків АЕС;
довгоіснуючі та високоактивні засклені РАВ, які утворилися
внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських
АЕС на підприємствах Російської Федерації та повернуті в Україну;
довгоіснуючі РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської
катастрофи та тимчасово локалізовані в зоні відчуження;
довгоіснуючі та високоактивні РАВ, що зберігаються на
спеціально обладнаних пунктах захоронення об'єднання "Радон";
довгоіснуючі РАВ об'єктів Міноборони.
На першому етапі вирішення питання розміщення РАВ у глибинних
геологічних формаціях необхідно розв'язати такі основні завдання:
розробити загальну концепцію зберігання РАВ у глибинних
геологічних формаціях з урахуванням рішень щодо поводження з
паливовмісними матеріалами та іншими РАВ об'єкта "Укриття", які
утворюватимуться в процесі перетворення цього об'єкта в екологічно
безпечну систему, а також рішень щодо поводження з РАВ, які
утворюватимуться внаслідок виведення з експлуатації енергоблоків
АЕС, в першу чергу Чорнобильської АЕС, та рішень щодо повернення з
Російської Федерації високоактивних РАВ, які утворюватимуться
внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива українських
АЕС;
прийняти стратегічне рішення щодо поводження з відпрацьованим
ядерним паливом українських АЕС з реакторами типу ВВЕР, з
паливовмісними матеріалами об'єкта "Укриття", а також з
високоактивними РАВ, що локалізовані у зоні відчуження, у тому
числі у спеціально обладнаних пунктах захоронення "Комплексний" та
"Підлісний", у техногенному шарі території об'єкта "Укриття" та
промислового майданчика Чорнобильської АЕС;
розробити концепцію створення центрального геологічного
сховища РАВ;
розробити нормативно-правову базу розміщення РАВ у глибинних
геологічних формаціях, спорудження, експлуатації та виведення з
експлуатації окремих об'єктів центрального геологічного сховища
РАВ;
провести комплексні еколого-геологічні дослідження з вибору
місця спорудження центрального геологічного сховища РАВ з
обґрунтуванням альтернативних стратегічних і принципових
технологічних рішень щодо перетворення об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему і поводження з РАВ і паливовмісними
матеріалами об'єкта "Укриття";
провести комплекс науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з розроблення технологій та
технічного забезпечення спорудження центрального геологічного
сховища РАВ;
провести комплекс досліджень з вибору перспективних ділянок
для спорудження центрального геологічного сховища РАВ;
розробити та провести комплексну державну експертизу проекту
центрального геологічного сховища РАВ;
спорудити і ввести в експлуатацію центральне геологічне
сховище РАВ.

Для утворення центрального геологічного сховища РАВ
передбачається здійснити такі заходи:
Розроблення концепції збереження РАВ у глибоких геологічних
формаціях.
МНС, Національна

академія наук.
Фінансування за рахунок 2003 рік. оштів державного бюджету.
Розроблення нормативно-правової бази щодо поводження з РАВ,
які підлягають розміщенню у глибинних геологічних формаціях, та
спорудження і введення в експлуатацію центрального геологічного
сховища РАВ.
Держатомрегулювання,

МНС, МОЗ.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення концепції створення центрального геологічного
сховища РАВ.
МНС, Національна

академія наук.
Фінансування за рахунок 2003-2004 роки. оштів державного бюджету.
Виконання робіт з вибору районів та глибинних геологічних
формацій, найперспективніших для спорудження центрального
геологічного сховища РАВ у зоні відчуження на основі комплексу
пошукових робіт і вивчення глибинної геологічної будови території
цієї зони.
МНС, Національна

академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення технологій та технічних рішень щодо поводження з
РАВ, які підлягають розміщенню у глибинних геологічних формаціях,
та спорудження центрального геологічного сховища РАВ.
МНС, Національна

академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
V. Нормативно-правова база
В Україні розробляється система нормативно-правових актів, що
регулюють поводження з РАВ на всіх його етапах.
Конституція України ( 254к/96-ВР ), закони України,
міжнародні договори, учасницею яких є Україна, встановлюють
правові засади для організації та впровадження єдиної державної
системи поводження з РАВ.
Нормативно-правові акти з ядерної та радіаційної безпеки, що
затверджуються органами державного регулювання безпеки у сфері
поводження з РАВ відповідно до їх компетенції, встановлюють норми,
критерії, вимоги і умови забезпечення безпеки під час поводження з
РАВ.
Державні та відомчі стандарти, відомчі нормативно-правові
акти, які згідно із законодавством розробляють та затверджують
органи державного управління у сфері поводження з РАВ, визначають
організаційні та нормативно-технічні вимоги з метою забезпечення
виконання вимог законодавства із зазначених питань.
У 2002-2005 роках передбачається здійснити такі заходи:
Проведення аналізу достатності та повноти наявної
нормативно-правової бази у сфері поводження з РАВ.
Держатомрегулювання,

МОЗ, МНС,

Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення нормативно-правових актів, у яких визначити
вимоги до:
поводження з РАВ до моменту передачі їх на захоронення
державним міжобласним спеціалізованим комбінатам об'єднання
"Радон";
оцінки безпеки зберігання та захоронення РАВ;
поводження з РАВ на підприємствах уранодобувної та переробної
промисловості;
захоронення РАВ у глибинних геологічних формаціях
(до 2004 року).
Держатомрегулювання,

МНС, МОЗ,

Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення санітарно-гігієнічних регламентів щодо поводження
з РАВ.
МОЗ.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення санітарних правил з радіаційної безпеки під час
виконання робіт на об'єкті "Укриття".
МОЗ.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
Розроблення галузевих нормативних документів щодо поводження
з РАВ.
МОЗ, МНС,

Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок оштів державного бюджету.
VI. Державна система обліку та контролю

за переміщенням РАВ
В Україні продовжується робота з впровадження системи
централізованого обліку та контролю за переміщенням РАВ,
обов'язкової для всіх підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, які використовують у своїй
діяльності радіоактивні речовини, прилади і устаткування, що
містять джерела іонізуючого випромінювання, провадять діяльність
щодо переробки, зберігання та/або захоронення РАВ, регламентні
роботи із забезпечення безпеки на виведених з експлуатації або
законсервованих об'єктах, призначених для поводження з РАВ.
Державна система обліку та контролю за переміщенням РАВ
складається з Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ
і місць тимчасового зберігання РАВ.
Для своєчасного внесення змін до Державного реєстру РАВ і
Державного кадастру сховищ і місць тимчасового зберігання РАВ
необхідно регулярно проводити державну інвентаризацію РАВ, сховищ
і місць їх тимчасового зберігання на території підприємств,
установ та організацій, внаслідок діяльності яких вони
утворюються.
Для організації державної системи обліку РАВ передбачається
здійснити такі заходи:
Технічне дооснащення, удосконалення програмного забезпечення
та актуалізація комп'ютерних баз даних Державного реєстру РАВ та
Державного кадастру сховищ і місць зберігання РАВ.
МНС, Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Удосконалення державної системи обліку та контролю за
переміщенням РАВ.
МНС, Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок 2003-2005 роки. оштів державного бюджету.
Перегляд і введення в дію нормативно-правового акта "Порядок
проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів".
МНС,

Держатомрегулювання.
Фінансування за рахунок 2002 рік. оштів державного бюджету.
Проведення другої інвентаризації РАВ.
МНС, Мінпаливенерго,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Київська та

Севастопольська

міськдержадміністрації.
Фінансування за рахунок 2003-2004 роки. оштів державного бюджету.
VII. Забезпечення радіаційної безпеки

під час поводження з РАВ
Державна система поводження з РАВ є складовою частиною
загального комплексу природоохоронних заходів. Функціонування цієї
системи, що передбачає скорочення термінів тимчасового зберігання
РАВ у місцях Їх утворення, інтенсифікацію переробки РАВ та
зосередження їх у централізованих сховищах для зберігання та/або
захоронення, дасть змогу поліпшити рівень екологічної безпеки,
виключити можливість радіоактивного забруднення довкілля та його
негативного впливу на здоров'я населення.
Для підвищення радіаційної безпеки та зниження ризику під час
поводження з РАВ необхідно розробити, впровадити та забезпечити
функціонування системи якості у сфері поводження з РАВ.
З цією метою передбачається здійснити такі заходи:
Забезпечення обмеження забруднення навколишнього природного
середовища і опромінення персоналу та населення під час поводження
з РАВ.
МНС, Мінпаливенерго,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення методики, виготовлення та впровадження обладнання
для контролю за забрудненням ґрунтових вод шкідливими речовинами в
місцях розміщення об'єктів, призначених для поводження з РАВ.
МНС, Мінпаливенерго,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення планів аварійної готовності, забезпечення
відповідними технічними засобами та навчання персоналу для
реагування у разі радіаційної аварії на об'єктах, призначених для
поводження з РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Розроблення, впровадження та забезпечення функціонування
системи якості у сфері поводження з РАВ.
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Створення та забезпечення функціонування системи фізичного
захисту радіоактивних відходів на підприємствах об'єднання
"Радон".
МНС.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
VIII. Підготовка кадрів та

інформаційно-просвітницькі заходи
Питання кадрового забезпечення у сфері поводження з РАВ
повинні вирішуватися шляхом проведення цільової безперервної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
усіх рівнів. З цією метою необхідно перепрофілювати ряд
факультетів вищих навчальних закладів.
Підвищення кваліфікації спеціалістів передбачає індивідуальне
навчання як в Україні, так і за її межами, організацію і
функціонування системи перевірки знань спеціалістів і керівних
працівників підприємств, установ та організацій відповідних
галузей. З цією метою планується утворення навчально-методичних
центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на
базі центральних органів виконавчої влади і підприємств, які
провадять діяльність у сфері поводження з РАВ.
З метою підготовки кадрів та провадження
інформаційно-просвітницької діяльності у сфері поводження з РАВ
передбачається здійснити такі заходи:
Розроблення довготермінової програми підготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері поводження з РАВ.
МНС, МОЗ,

Мінпаливенерго,

Держатомрегулювання,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2003 роки. оштів державного бюджету.
Забезпечення організації діяльності навчально-методичних
центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на
базі провідних підприємств та навчальних закладів із залученням
учених і висококваліфікованих спеціалістів.
МНС, Мінпаливенерго,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Забезпечення діяльності системи інформування населення про
радіоекологічні ситуації в районах функціонування підприємств, які
провадять діяльність у сфері поводження з РАВ, та про стан
розв'язання проблем поводження з РАВ, які утворилися внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
МНС, МОЗ,

Держатомрегулювання,

Національна академія наук.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
IX. Міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ, що
здійснюється відповідно до законодавства України, норм
міжнародного права і на основі взаємодопомоги та широкого обміну
досвідом з іншими державами, міжнародними організаціями та
науково-виробничими установами, які працюють у сфері поводження з
РАВ, спрямовується на забезпечення:
виконання спільних програм науково-дослідних робіт з
підвищення безпеки під час поводження з РАВ;
використання міжнародного досвіду для створення ефективної
національної системи поводження з РАВ;
проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у
сфері поводження з РАВ;
експорту та імпорту технологій у сфері поводження з РАВ;
оповіщення населення у разі виникнення радіаційної аварії,
яка може призвести до транскордонного перенесення радіоактивних
речовин, що можуть зумовити додаткове техногенне опромінення
населення;
надання допомоги у ліквідації наслідків радіаційної аварії.
З метою налагодження та зміцнення міжнародного
співробітництва у сфері поводження з РАВ передбачається здійснити
такі заходи:
Створення бази даних про національні стандарти, технології
поводження з РАВ, системи моніторингу та охорони довкілля країн,
підприємства яких провадять діяльність у сфері поводження з РАВ,
та аналіз їх відповідності з національною нормативно-правовою
базою.
Держатомрегулювання,

МНС, Мінпаливенерго,

Мінекоресурсів.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Реалізація програми співробітництва у сфері поводження з РАВ
за програмами TACIS, за планом ПЗЗ (SIP) щодо перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему.
Держатомрегулювання,

МНС, Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Участь спеціалістів України у виконанні програми "Міжнародна
кооперація в ядерному розвитку".
Мінпаливенерго, МНС,

Держатомрегулювання.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів міжнародної допомоги.
Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців за програмами
МАГАТЕ та інших організацій, обмін досвідом із зарубіжними
фірмами.
Мінпаливенерго, МНС,

Держатомрегулювання.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів міжнародної допомоги.
Підготовка національної доповіді про виконання Україною
зобов'язань, що випливають з Об'єднаної конвенції про безпеку
поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з
радіоактивними відходами.
Держатомрегулювання,

МНС, Мінпаливенерго.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
Участь у програмах технічного співробітництва з МАГАТЕ, ЄС, а
також США та іншими країнами з розвинутими технологіями
використання ядерної енергії.
Мінпаливенерго, МНС,

Держатомрегулювання.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів міжнародної допомоги.
Проведення моніторингу міжнародних проектів у сфері
поводження з РАВ.
Чорнобильський центр з

проблем ядерної безпеки,

радіоактивних відходів та

радіоекології,

Мінпаливенерго,

Мінекоресурсів,

Держатомрегулювання.
Фінансування за рахунок 2002-2005 роки. оштів державного бюджету.
X. Економічне забезпечення реалізації Програми
Джерелами фінансування Програми є:
кошти державного бюджету, що передбачатимуться для МНС,
Мінпаливенерго, МОЗ, Держатомрегулювання та інших розпорядників
бюджетних коштів на відповідний рік, а також відповідні кошти
місцевих бюджетів;
кошти підприємств - виробників РАВ та підприємств, діяльність
яких пов'язана з поводженням з РАВ;
кошти міжнародної допомоги (обсяги коштів міжнародної
допомоги визначаються згідно з кошторисами проектів (договорів),
що реалізуються за програмами багатостороннього (двостороннього)
співробітництва між Україною та іншими країнами, а також
міжнародними організаціями);
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Зведений розрахунок орієнтовної вартості робіт,

пов'язаних з виконанням Програми ----------------------------------------------------------------- Відповідальний | Вартість робіт, млн. гривень виконавець |------------------------------------ |загальна| за роками | |--------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 -----------------------------------------------------------------
Мінпаливенерго-всього. 560,6 114,6 148,8 148,6 148,6
у тому числі:
кошти з державного бюджету 240,6 34,6 68,8 68,6 68,6
кошти, отримані внаслідок 320 80 80 80 80
провадження господарської
діяльності
МНС-всього 162,535 33,905 37,94 46,38 44,31
у тому числі:
кошти з державного бюджету 151,765 30,855 35,42 43,8 41,69
кошти, отримані внаслідок 10,77 3,05 2,52 2,58 2,62
провадження господарської
діяльності
МОЗ, Держатомрегулювання - 2,2 0,55 0,55 0,55 0,55
всього
у тому числі:
кошти з державного бюджету 2,2 0,55 0,55 0,55 0,55
Разом 725,335 149,055 177,29 195,53 193,46
кошти з державного бюджету 394,565 66,005 104,77 112,95 110,84
кошти, отримані внаслідок 330,77 83,05 82,52 82,58 82,62
провадження господарської
діяльності
_______________

Примітка. Обсяги робіт, що виконуються за рахунок коштів

державного бюджету, щорічно уточнюються виходячи з

можливостей Державного бюджету України на

відповідний рік.
( Програма в редакції Постанов КМ N 542 ( 542-99-п ) від 05.04.99,
N 2015 ( 2015-2002-п ) від 25.12.2002; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 480
ПОЛОЖЕННЯ

про державний реєстр радіоактивних відходів
( У Положенні слово "Мінекобезпеки" замінено словом

"Мінекоресурсів", а слова "Комітет з питань

геології та використання надр" виключено згідно з

Постановою КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від

28.09.2000 )
1. Державний реєстр радіоактивних відходів (далі - реєстр
РАВ) є одним з елементів єдиної державної системи обліку та
інвентаризації радіоактивних відходів і являє собою послідовний
поточний запис актів спеціальної форми про утворення,
фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення,
зберігання та захоронення радіоактивних відходів.
2. Створення і організація ведення реєстру РАВ покладається
на ДАЗВ. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }
3. Ведення реєстру здійснює Головний інформаційно-аналітичний
центр державної системи обліку РАВ на базі Державної корпорації
"Українське державне об'єднання "Радон", до якого надходить
інформація з регіональних центрів обліку РАВ. Регіональні центри
діють на базі міжобласних спецкомбінатів об'єднання "Радон" та
Державного спеціалізованого підприємства "Централізоване
підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }
4. Реєстр РАВ ведеться на основі заповнених виробниками РАВ
облікових карток (зразок додається), які щоквартально надсилаються
ними до регіональних центрів обліку РАВ.
5. Інформація реєстру РАВ надається на безоплатній основі. Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 788 ( 788-2012-п ) від
22.08.2012 }
6. Надання інформації об'єднанням громадян, засобам масової
інформації здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. З питань ведення реєстру РАВ Державна корпорація
"Українське державне об'єднання "Радон" щороку складає звіт, який
не пізніше 28 лютого наступного за звітним року подається до
Держатомрегулювання та МОЗ. Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 788 ( 788-2012-п ) від
22.08.2012 }
8. Особи, які порушують порядок ведення реєстру РАВ
(необгрунтована відмова від надання інформації або надання
недостовірної інформації, несвоєчасне надання або приховування
інформації, порушення порядку зберігання інформації, навмисне
знищення інформації), можуть бути притягнуті до відповідальності
згідно із законодавством України про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку.
9. За своєчасне внесення змін до реєстру відповідають
керівники підприємств, установ та організацій - виробників РАВ.
Керівник Державної корпорації "Українське державне об'єднання
"Радон" несе відповідальність за збереження та повноту бази даних
реєстру РАВ та своєчасне внесення змін до нього. { Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }

Додаток

до Положення про державний

реєстр радіоактивних відходів

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2012 р. N 788)

( 788-2012-п )
ОБЛІКОВА КАРТКА

радіоактивних відходів

1. Дані про виробника радіоактивних відходів (далі - РАВ):
1) код підприємства згідно з ЄДРПОУ _________________________
2) повне найменування підприємства - виробника РАВ __________
__________________________________________________________________
3) вид діяльності, за результатами якої утворюються РАВ
(ліквідація радіаційної аварії, закінчення строку служби закритих
джерел іонізуючого випромінювання, проведення дезактиваційних
робіт тощо) ______________________________________________________
4) наявність ліцензії, санітарного паспорта або свідоцтва на
проведення робіт (назва, номер, дата видачі та закінчення дії, ким
видано) __________________________________________________________
5) повна адреса підприємства (область, район, населений
пункт, вулиця, номер будинку) ____________________________________
6) номер телефону (телефаксу) диспетчерської служби
(відповідального за поводження з РАВ) ____________________________
7) прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства,
номер телефону (телефаксу), електронної пошти ____________________
__________________________________________________________________
2. Загальна характеристика РАВ (зазначається для кожного виду
РАВ):
1) тверді РАВ:
вид РАВ (відпрацьовані закриті джерела іонізуючого
випромінювання, біологічні відходи, будівельне сміття, ґрунт,
віхоть тощо) _____________________________________________________
категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-,
середньо-, високоактивні згідно з Основними санітарними правилами
забезпечення радіаційної безпеки України) ________________________
кількість РАВ:
маса РАВ, кг ___________________________________________
об'єм РАВ, куб.м _______________________________________
загальна кількість закритих джерел іонізуючого
випромінювання, переведених до категорії РАВ, одиниць ____________
загальна активність РАВ на ___ ______ 20__ р., Бк ___________
тип РАВ стосовно рівня звільнення від контролю органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (коротко-,
довгоіснуючі) ____________________________________________________
нуклідний склад РАВ (зазначається для кожного виду РАВ):
------------------------------------------------------------------ Нукліди | Період напіврозпаду | Активність на | | | ___ ______ 20__ р., Бк | -------------+-----------------------+--------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
2) рідкі РАВ:
вид РАВ (відпрацьовані реактиви, дезактиваційні рідини тощо)
__________________________________________________________________
категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-,
середньо-, високоактивні згідно з Основними санітарними правилами
забезпечення радіаційної безпеки України) ________________________
об'єм РАВ, куб.м ____________________________________________
загальна активність РАВ на ___ ______ 20__ р., Бк ___________
тип РАВ стосовно рівня звільнення від контролю органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (коротко-,
довгоіснуючі) ____________________________________________________
нуклідний склад РАВ (зазначається для кожного виду РАВ):
------------------------------------------------------------------ Нукліди | Період напіврозпаду | Активність на | | | ___ ______ 20__ р., Бк | -------------+-----------------------+--------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
_____________________________________________ __________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, (підпис)

яка заповнює картку)
____ ___________ 20__ р.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 788 ( 788-2012-п ) від
22.08.2012 }
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 480
ПОЛОЖЕННЯ

про державний кадастр сховищ та місць тимчасового

зберігання радіоактивних відходів
1. Державний кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання
радіоактивних відходів (далі - кадастр) - це зведення
систематизованих відомостей про об'єкти, призначені для зберігання
чи захоронення радіоактивних відходів (далі - РАВ) у єдину
інформаційну експертну систему даних про місцезнаходження,
кількісну та якісну характеристику сховищ РАВ.
2. Кадастр ведеться з метою забезпечення оперативного
контролю за місцезнаходженням і переміщенням РАВ, умовами їх
зберігання і захоронення, використанням наявних потужностей із
зберігання РАВ.
3. Створення і організація ведення кадастру покладаються на
ДАЗВ. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }
4. Ведення кадастру здійснює Головний
інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку та
інвентаризації РАВ на базі Державної корпорації "Українське
державне об'єднання "Радон", до якого надходить інформація з
регіональних центрів обліку РАВ. Регіональні центри діють на базі
міжобласних спецкомбінатів об'єднання "Радон" та Державного
спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з
поводження з радіоактивними відходами". Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }
5. Кадастр ведеться на основі заповнених власниками сховищ
РАВ реєстраційних карток (зразок додається), що надсилаються ними
до регіональних центрів обліку РАВ.
Для заповнення реєстраційних карток, а також їх подальшого
поповнення і оновлення використовуються дані єдиної державної
системи обліку та інвентаризації РАВ.
Зміни і доповнення до реєстраційних карток вносяться
систематично в міру надходження нових та із збереженням первинних
даних.
6. З питань ведення кадастру сховищ та місць тимчасового
зберігання радіоактивних відходів Державна корпорація "Українське
державне об'єднання "Радон" щороку складає звіт, який не пізніше
28 лютого наступного за звітним року подається до
Держатомрегулювання та МОЗ. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 788 ( 788-2012-п ) від
22.08.2012 }
7. Документація кадастру підлягає безстроковому зберіганню.
8. Керівник Державної корпорації "Українське державне
об'єднання "Радон" несе відповідальність за збереження та повноту
даних державного кадастру сховищ радіоактивних відходів. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788
( 788-2012-п ) від 22.08.2012 }
Додаток

до Положення про державний кадастр сховищ

та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2012 р. N 788)

( 788-2012-п )
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

сховища (місця тимчасового зберігання)

радіоактивних відходів

1. Загальна характеристика сховища (місця тимчасового
зберігання) радіоактивних відходів (далі - РАВ):
номер, назва сховища (місця тимчасового зберігання), дата
занесення до кадастру ____________________________________________
місцезнаходження сховища/місце тимчасового зберігання
(область, район, населений пункт) ________________________________
найменування та адреса підприємства - власника сховища (місця
тимчасового зберігання) __________________________________________
код підприємства згідно з ЄДРПОУ ____________________________
санітарний паспорт (номер, дата видачі та закінчення дії, ким
видано) __________________________________________________________
ліцензія (свідоцтво) на проведення робіт (номер, дата видачі
та закінчення дії, ким видано) ___________________________________
__________________________________________________________________
найменування організації, що здійснює обслуговування ________
__________________________________________________________________
повна адреса організації, що здійснює обслуговування
(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку) _________
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону (телефаксу)
особи, відповідальної за обслуговування (захоронення і зберігання
РАВ) _____________________________________________________________
інформація про наявність проектної документації на сховище
(місце тимчасового зберігання) РАВ із зазначенням у разі її
відсутності причин _______________________________________________
площа/розмір відведеної земельної ділянки, кв.м _____________
призначення сховища/місця тимчасового зберігання РАВ
(приймання, зберігання, тимчасове зберігання тощо РАВ, джерел
іонізуючого випромінювання, високоактивних відходів та інше) _____
__________________________________________________________________
тип сховища (приповерхневе, підземне, колодязного типу тощо)
__________________________________________________________________
ізоляція від навколишнього природного середовища (монолітний
залізобетон із зовнішньою бітумною ізоляцією, ущільнена глина,
покрита поліетиленовою плівкою, свердловина з металевих труб з
кришкою, циліндричний резервуар з нержавіючої сталі тощо) ________
__________________________________________________________________
розміри сховища:
довжина (Х), м _________________________________________
ширина (Y), м __________________________________________
глибина/висота (Н), м __________________________________
площа, зайнята сховищем (S), кв.м ______________________
об'єм (V), куб.м _______________________________________
для сховища колодязного типу:
загальна глибина (Нз), м _______________________________
висота робочої частини сховища (Hр), м _________________
діаметр робочої частини сховища (Dр), м ________________
об'єм робочої частини сховища (Vр), куб.м ______________
об'єм робочої частини сховища (Vр), куб.м ______________
мінімальний рівень ґрунтових вод від дна сховища (Н), м _____
режим експлуатації (захоронення, зберігання РАВ,
законсервоване сховище) __________________________________________
технічний стан сховища згідно з висновками акта обстеження
N _______ від ___ ______________ 20__ р. (задовільний - придатне
для експлуатації; незадовільний - частково придатне для
експлуатації; аварійний - непридатне для експлуатації) ___________
__________________________________________________________________
2. Ресурсна характеристика сховища (місця тимчасового
зберігання) РАВ:
проектна місткість сховища:
об'єм (V), куб.м _______________________________________
кг-екв. Ra _____________________________________________
активність, Бк _________________________________________
спосіб зберігання (у контейнерах, навалом) __________________
проектні розміри сховища:
довжина (Х), м _________________________________________
ширина (Y), м __________________________________________
глибина/висота (Н), м __________________________________
для сховища колодязного типу:
висота робочої частини (Hр), м _________________________
діаметр (Dр), м ________________________________________
резерв місткості сховища:
об'єм (V), куб.м _______________________________________
кг-екв. Ra _____________________________________________
активність, Бк _________________________________________
3. Загальна характеристика РАВ:
вид діяльності, за результатами якої утворюються РАВ
(ліквідація радіаційної аварії, закінчення строку служби закритих
джерел іонізуючого випромінювання, проведення дезактиваційних
робіт тощо) ______________________________________________________
фізичний стан РАВ (тверді, рідкі) ___________________________
склад РАВ (відпрацьовані закриті джерела іонізуючого
випромінювання, будівельне сміття, ґрунт, віхоть тощо) ___________
__________________________________________________________________
категорія РАВ за критерієм питомої активності (низько-,
середньо-, високоактивні) ________________________________________
маса РАВ, кг ________________________________________________
у тому числі маса відпрацьованих закритих джерел іонізуючого
випромінювання (у біозахисті), кг ________________________________
кількість відпрацьованих закритих джерел іонізуючого
випромінювання, одиниць __________________________________________
об'єм РАВ, куб.м ____________________________________________
загальна активність РАВ, Бк _________________________________
у тому числі загальна активність відпрацьованих закритих
джерел іонізуючого випромінювання, Бк ____________________________
середньорічне надходження РАВ, т ____________________________
середньорічне надходження відпрацьованих закритих джерел
іонізуючого випромінювання, одиниць ______________________________
4. Нуклідний склад сховища:
найменування нуклідів та їх активність (на момент запиту)
------------------------------------------------------------------ Нукліди | Період напіврозпаду | Активність на | | | ___ ______ 20__ р., Бк | -------------+-----------------------+--------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
кількість U-238+U-235, кг ___________________________________
у тому числі U-235, кг ______________________________________
5. Екологічна характеристика:
наявність систем контролю і моніторингу радіаційної
обстановки в районі розміщення сховища (назва (тип, вид) системи,
наявність наглядових свердловин за режимом підземних вод,
радіометричних свердловин, свердловин (шурфів, закопушок) для
відбору ґрунтів, ємностей для збирання атмосферних опадів тощо) __
__________________________________________________________________
максимальна потужність еквівалентної дози випромінювання на
відстані 1 м від поверхні сховища, мкЗв/год станом
на ___ ___________ 20___ р.
__________________________________________________________________
6. Плановий строк заповнення сховища, місяців _______________
7. Плановий строк зберігання РАВ (з обслуговуванням сховища
або контролем за могильником), місяць/рік ________________________
_____________________________________________ __________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, (підпис)

яка заповнює картку)
____ ___________ 20__ р.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 788 ( 788-2012-п ) від
22.08.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: