open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 158 від 29.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 травня 1996 р.
vd960429 vn158 за N 239/1264

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінвуглепрому

N 534а ( z0186-97 ) від 21.10.96 )
Про затвердження Оптових цін на вугілля, продукти

збагачення вугілля та брикети

З метою удосконалення ціноутворення на вугільну продукцію,
створення умов для поетапного переходу до її реалізації за
договірними цінами згідно з п.4 Указу Президента України від
07.02.96 р. N 116/96 "Про структурну перебудову вугільної
промисловості" та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 13.02.95 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення
повноважень центральних органів державної виконавчої влади, Уряду
Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі
ціноутворення", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Оптові ціни на вугілля, продукти збагачення
вугілля та брикети, що додаються. 2. Начальнику Головного економічного управління
Хрушкову В.В., в.о.генерального директора об'єднання
"Укрвуглересурси" Аліпову І.С. та керівникам підприємств по
поставці і збуту вугільної продукції забезпечити введення в дію до
створення державних акціонерних вугільних компаній Оптові ціни на
вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України А.П.Зіпіра. 5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність
Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети, затверджений наказом від
05.12.95 р. N 387 ( z0454-95 ), наказ, що затверджує цей
Прейскурант, та наказ від 07.02.96 р. N 46 ( z0075-96 ).
Міністр С.В.Поляков
Порядок застосування

Оптових цін на вугілля, продукти

збагачення вугілля та брикети
1. Загальні положення
1.1. Оптові ціни поширюються на вугілля, продукти збагачення
вугілля та брикети (далі - продукція), які видобуваються та
перероблюються на підприємствах вугільної промисловості України. 1.2. Оптові ціни установлені в українських карбованцях,
щомісячно перераховуються Мінвуглепромом відповідно до індексів
зростання оптових цін промислової продукції, визначених
Міністерством статистики України, з повідомленням покупців. 1.3. Оптові ціни застосовуються в розрахунках з усіма
покупцями зазначеної в них продукції. 1.4. Оптові ціни установлені франко-вагон (судно) станція
(порт, пристань) відправлення. При цьому навантаження продукції в транспортні засоби
проводиться за рахунок постачальника, а її доставка до складу
покупця та розвантаження на складі - за рахунок покупця.
2. Умови розрахунків за вугілля,

продукти збагачення вугілля та брикети
2.1. Оптові ціни на вугілля за марки і класи установлені за
якістю, що відповідає середній розрахунковій нормі по золі та
масовій долі вологи, зазначеній у прейскуранті, а по коксівному
вугіллю також з урахуванням середніх норм по масовій долі сірки. У випадках, коли фактична зола, масова доля вологи, а по
коксівному вугіллю і масова доля сірки не відповідає зазначеним
нормам до оптових цін, застосовуються знижки (надбавки) в таких
розмірах: А. По золі - за кожний процент перевищення або зниження золи
в рядовому та розсортувальному вугіллі, продуктах збагачення
вугілля та брикетах - 2,5%. Б. По масовій долі вологи - за кожний процент перевищення або
зниження масової долі вологи: а) в рядовому та розсортувальному кам'яному вугіллі та
антрацитах 1,3%. б) в бурому рядовому і розсортувальному вугіллі та продуктах
збагачення вугілля 2,0%. в) в продуктах збагачення кам'яного вугілля, яке
видобувається в результаті мокрого процесу збагачення, та у
вугіллі від гідровидобутку - 1,3%, а при поставці цієї продукції
для коксування на підприємства чорної металургії - 2,0%. В. За масовою долею сірки при поставці рядового та
збагаченого вугілля, призначених для коксування, на збагачувальні
фабрики 0,5% за кожний 0,1% перевищення або зниження фактичного
рівня масової долі сірки. Різниця між фактичними показниками якості та розрахунковими
нормами за Оптовими цінами закруглюються до 0,1%, при цьому 0,04%
і нижче відкидуються, а 0,05% і вище приймаються за 0,1%. 2.2. Розрахунки за концентрат, здобутий у результаті
сумісного збагачення двох марок вугілля і більше, здійснюються за
оптовими цінами на концентрати цих марок. Часткова участь марок,
які надходять на збагачення, визначається за узгодженням з
основним споживачем. 2.3. Оптові ціни на рядове вугілля та вугілля класів з
верхнім рубежем розмірів кусків 200 мм застосовуються для вугілля
підземного способу видобутку і 300 мм - відкритого способу
видобутку. 2.4. При поставці вугілля коксівних марок на енергетичні цілі
розрахунки із споживачем проводяться за цінами зазначених марок,
установлених цими Оптовими цінами без розрахунків за масовою долею
сірки. 2.5. Ці Оптові ціни погоджені з Міністерством економіки
України та Міністерством статистики України.
Затверджено

наказом Міністра вугільної

промисловості України від

29.04.96 р. N 158
Оптові ціни на вугілля,

продукти збагачення вугілля та брикети ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Марки, класи (за розмі-|Середня розрахункова|Оптова| басейну та |рами кусків в мм) |норма в % |ціна | зон (родови-| |————————————————————|за 1 | ща) | |зола |волога |сірка |тонну,| | | | | |тис. | | | | | |крб. | ————————————+———————————————————————+—————+———————+——————+——————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Донецький КР 0-200 32,6 5,7 2,2 5326

КОР 0-200 36 6,7 1,2 4565

КСР 0-200 31,7 5,4 2,7 3994

КЖР 0-200 29,6 5 3 5706

ЖР 0-200 30,7 5,7 3,3 4945

ГР 0-200 коксівне 32,8 7,1 2 4565

ГР 0-200 енергетичне 32,4 8,7 4375

ГКО 25-100 5,8 6,5 10651

ГКОМ 13-100 9,1 8,2 11032

ГСШ 0-13 збагачене 24,4 9,3 7037

ГЖОР 0-200 коксівне 30,5 6,8 2,1 4565

ГЖОР 0-200 енергетичне 29,4 6,5 5326

ГЖОКО 25-100 5,9 4,1 11412

ГЖОКОМ 13-100 13,3 7,5 10271

ГЖОСШ 0-13 29 11,8 7037

ГЖР 0-200 41 6,4 2,6 4945

ГЖКО 25-100 6 3 12553

ОСР 0-200 коксівне 29,4 5,1 2,5 5135

ОСР 0-200 енергетичне 32,2 5,9 6086

ДР 0-200 31 11,7 4945

ДКОМ 13-100 9,9 10,2 9320

ДМСШ 0-25 відсів 41 12,5 5706

ДСШ 0-13 відсів 36,4 12,3 4375

ДСШ 0-13 збагачене 29 11,8 4755

ДГР 0-200 коксівне 25,8 7,7 2,1 4184

ДГСШ 0-13 відсів кок-

сівний 28,5 10,3 2,6 4755

ДГР 0-200 енергетичне 37,6 11,4 4375

ДГК 50-100 6 14,2 10081

ДГКОМ 13-100 8,4 8,7 1,3 9130

ДГО 25-50 7,3 15 9890

ДГОМ 13-50 8,7 9,2 10651

ДГМ 13-25 7,5 15 9700

ДГСШ 0-13 відсів 28,1 8,8 5326

ДГСШ 0-13 збагачене 29,5 11,4 5706

ТР 0-200 29,1 5,4 6086

ТСР 0-200 коксівне 28,5 5,1 1,7 4184

ТСР 0-200 енергетичне 34,9 5,8 4565

АРШ 0-200 30,8 6,3 6086

АК 50-100 6,1 4,8 12934

АКО 25-100 7,2 4,4 12743

АО 25-50 7,4 4,8 12743

АМ 13-25 9,3 5 12363

АС 6-13 11,7 5,7 11222

АШ 0-6 відсів 29,5 8,3 6277

АШ 0-6 збагачене 19,8 8 8559

А 70-120, антрацит для

електродного термоан-

трациту 4,3 4,2 14836

А 25-70, антрацит для

електродного термоан-

трациту 4,3 4,2 13885

АШ 0-6 концентрат

технологічний 16,4 7,5 11032

К концентрат 0-100 8,2 9,4 1,7 10461

КО концентрат 0-100 7,4 8,4 1,3 9510

КС концентрат 0-100 7,7 8,6 1,9 7988

КЖ концентрат 0-100 8,6 10,5 2 10651

Ж концентрат 0-100

коксівний 8,3 9,6 2,7 9510

Ж концентрат 13-100 9,2 3,4 12553

Ж концентрат 0-13 22,2 11 7228

Г концентрат 0-100

коксівний 7,1 9,4 2,3 8559

Г концентрат 13-100 9,1 8,5 10271

Г концентрат 0-13

енергетичний 14 12,3 9130

ГЖО концентрат

коксівний 7,3 10,3 1,9 8939

ГЖ концентрат 0-100

коксівний 8,6 10 2 9510

ГЖ концентрат 0-25 9 10 9890

ОС концентрат 0-100

коксівний 8,7 10,3 1,6 9320

ОС концентрат 0-100

енергетичний 10 8,5 9890

Д концентрат 0-100 27 11 5516

Д концентрат 13-100 8,5 12,5 9320

ДГ концентрат 0-100

коксівний 12,6 16,2 1,7 7798

ДГ концентрат 0-100

енергетичний 19,6 11,2 7798

ДГ концентрат 13-100

енергетичний 8,2 9,6 10271

ДГ концентрат 0-25

енергетичний 7 10,9 10271

ДГ концентрат 0-13

енергетичний 14,4 15,3 7988

Т концентрат 0-100

коксівний 11 9,5 2,1 8179

Т концентрат 0-100

енергетичний 20,8 8,3 8559

ТС концентрат 0-100

коксівний 8,7 10,3 1,7 6847

ТС концентрат 0-100

енергетичний 11 11,8 8559

Промпродукт всіх

марок 39 7,4 3043

Шлам всіх марок 39,2 17,3 1522
Львівсько- ДГР 0-200 енергетич-
Волинський ний 30,8 8,7 6467

ГЖОР 0-200 енерге-

тичний 41,4 5,3 5326

ГЖР 0-200 енергетич-

ний 41,4 5,2 5135

ГЖОКОМ+10 мм енерге-

тичний 21 5 8749

ГЖОСШ 0-10 мм енерге-

тичний 28 8,5 5706

ГЖОШ 0-10 мм коксів-

ний 28 8,3 3 5135

Сухий відсів

ГЖОСШ+ДГСШ 38,5 8 3614
Придніпров- ІБР 0-200 (300) 25,5 55,3 1522
ський Брикет буровугільний 23,1 8369

Бій брикету та брикет-

на крошка 23,1 2092

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: