open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 501 від 05.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 травня 1996 р.

за N 241/1266

Про внесення змін та доповнень до Положення про

застосування способів приватизації майна державних

підприємств, затвердженого наказом Фонду державного

майна України від 04.02.93 р. N 56
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Фонду державного майна N 56 ( z0034-93 ) від 04.02.93, до якого вносились зміни }
{ Із змінами, внесеним згідно з Наказом

Фонду державного майна

N 1418 ( z0699-96 ) від 22.11.96 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 1996 року N 161 ( 161-96-п ) "Про порядок обігу
сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат
від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та
колишнього Укрдержстраху" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про застосування
способів приватизації майна державних підприємств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 04.02.93 р. N 56
( z0034-93 ) (додається). 2. Директору Департаменту систем продажу акцій забезпечити
реєстрацію в Міністерстві юстиції України змін та доповнень до
Положення. 3. Після реєстрації зазначених змін та доповнень до Положення
Департаменту систем продажу акцій забезпечити публікацію документа
в газеті "Відомості приватизації" та передачу документа
регіональним відділенням Фонду державного майна України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Є.Григоренка.
Голова Фонду Ю.Єхануров
Затверджено

наказом Фонду державного майна

України від 05.05.96 р. N 501
Зміни та доповнення
до Положення про застосування способів приватизації майна
державних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного

майна України від 04.02.93 р. N 56 ( z0034-93 )
1. Викласти назву розділу 5.2 в такій редакції: "5.2. Пільговий продаж акцій за готівкові приватизаційні
майнові сертифікати, приватизаційні майнові сертифікати на
депозитних рахунках, залишки приватизаційних майнових сертифікатів
на депозитних рахунках, компенсаційні сертифікати та власні
кошти." 2. Пункт 5.2.3 викласти у такій редакції: "5.2.3. Громадяни України, які згідно з чинним законодавством
мають право на пільгове придбання акцій, можуть реалізувати своє
право як у ході пільгового продажу, так і в ході конкурсного
продажу акцій шляхом письмового звернення до комісії. Забезпечення
прав на пільгове придбання акцій здійснюється за рахунок акцій,
передбачених для продажу через Центри сертифікатних аукціонів, до
публікації інформації про продаж акцій на сертифікатному аукціоні. При цьому вносяться зміни у план розміщення акцій та, при
необхідності, в інформацію, що подається для опублікування в
газеті. За результатами додаткового пільгового продажу складається
протокол, який затверджується відповідним органом приватизації." 3. Пункт 5.2.11 викласти в такій редакції: "5.2.11. У випадку використання громадянином для оплати за
придбані акції готівкового приватизаційного майнового сертифікату,
компенсаційних сертифікатів та власних коштів: - Повірений виписує три примірники платіжного доручення про
переказ власних коштів з іменного рахунку заявника в установах
банку на рахунок Повіреного; - громадянин здійснює оплату згідно з виписаним
приватизаційним дорученням у відповідних установах банку і подає
Повіреному заяву, пред'являє примірник сплаченого приватизаційного
платіжного доручення; - на готівковий приватизаційний майновий сертифікат Повірений
виписує прибутковий касовий ордер, видає заявнику корінець
прибуткового касового ордера, що засвідчує прийняття Повіреним
готівкового приватизаційного сертифікату; - на суму прийнятих компенсаційних сертифікатів Повірений
виписує прибутковий касовий ордер з позначкою "компенсаційні
сертифікати", видає заявнику корінець прибуткового касового
ордера, що засвідчує прийняття Повіреним зазначеної суми
компенсаційних сертифікатів; - заява реєструється в книзі реєстрації, в якій також
фіксуються паспортні дані кожного учасника підписки та відомості
щодо кількості заявлених акцій за готівковий приватизаційний
майновий сертифікат, компенсаційні сертифікати та власні кошти." 4. Пункт 5.2.15 доповнити абзацом такого змісту: "Компенсаційні сертифікати погашаються, зберігаються і
обліковуються у порядку, встановленому Національним банком України
та Фондом державного майна України." 5. Пункт 5.2.17 після слів "... майнові сертифікати"
доповнити словами "компенсаційні сертифікати" і далі за текстом. 6. Пункт 5.2.18 викласти в такій редакції: "5.2.18. Після затвердження підсумків продажу акцій Повірений
у 10-денний термін: - звертається до органу приватизації за дорученнями для
перерахування коштів, приватизаційних майнових сертифікатів та
компенсаційних сертифікатів до відповідного позабюджетного фонду
приватизації; - перераховує грошові кошти та кошти, прийняті до оплати з
депозитних рахунків, платіжними дорученнями до відповідного
позабюджетного фонду приватизації згідно з Положенням про порядок
розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 2 листопада 1992 року N 467
( v0467224-92 ); - подає акумульовані та погашені готівкові сертифікати,
складені по них реєстри до банку, який веде рахунки відповідного
позабюджетного фонду приватизації; - перераховує компенсаційні сертифікати до відповідного
позабюджетного фонду приватизації в порядку, встановленому Фондом
державного майна України та Національним банком України." 7. Внести зміни в додаток N 17 ( z0114-95 ) до Положення про
застосування способів приватизації майна державних підприємств. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. За несвоєчасне перерахування коштів до позабюджетного
фонду приватизації Повірений сплачує пеню у розмірі 0.5% від суми
простроченого платежу за кожний день прострочки." Пункт 2.2.3 після слів "... майнові сертифікати" доповнити
словами "та компенсаційні сертифікати" і далі за текстом. 8. Викласти додаток N 18 ( z0034-93 ) до Положення про
застосування способів приватизації майна державних підприємств в
новій редакції (додається).
Додаток N 18

до Положення про застосування

способів приватизації майна

державних підприємств

( Додаток N 18 в редакції Наказів

N 501 від 05.05.96, N 1418

( z0699-96 ) від 22.11.96 )
В комісію з продажу акцій
АТ ______________________
Заява

на придбання акцій у пільговому продажу

громадянином(кою) України ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Об'єкт приватизації |_____________________________________| |(повна назва відкритого акціонерного | Код за ЗКПО |товариства) | ————————————————— |_____________________________________| ————————————————— |Поштовий індекс ————————————— | | ————————————— _______| |_____________________________________| | (юридична адреса) | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Покупець | Прізвище | ———————————————————————————————————————————————————————| Ім'я По батькові | ——————————————————————— ———————————————————————| Поштовий індекс ————————————— Адреса ———————————————————————————| ————————————— | ——————————————————————————————————————————————————————————————— | ——————————————————————————————————— Телефон ——————————————————— | ______________________________________ Серія ———————————————————| (документ, що посвідчує особу) ———————————————————| N ————————————————————— | ————————————————————— | виданий "__" _________ 19__ р. _________________________________| (назва органу, що видав документ)| ————————————————————————————————————————————————————————————————| 3. Уповноважена особа або представник покупця (заповнювати тіль-| ки у разі потреби) | Прізвище | ———————————————————————————————————————————————————————| Ім'я По батькові | ——————————————————————— ———————————————————————| Поштовий індекс ————————————— Адреса ———————————————————————————| ————————————— | ——————————————————————————————————————————————————————————————— | ——————————————————————————————————— Телефон ——————————————————— | ______________________________________ Серія ———————————————————| (документ, що посвідчує особу) ———————————————————| N ————————————————————— | ————————————————————— | виданий "__" _________ 19__ р. _________________________________| (назва органу, що видав документ)| ————————————————————————————————————————————————————————————————| 4. Приватизаційний папір, що подається | Готівковий приватизаційний майновий сертифікат* | Серія ————— N ——————————————— | ————— ——————————————— | Відділення ощадбанку N ————————————————————— | ————————————————————— | Дата видачі "___" _________ 19__ р. | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ____________

* Заповнюється друкованими літерами українською або
російською мовою
Бажаю придбати ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— за готівковий приватизаційний майновий сертифікат | ——— ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | ——— за кошти у вигляді приватизаційного депозитного рахунку на | ——— суму | _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | ——— за власні кошти на суму | ——— _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | ——— за компенсаційні сертифікати на суму | ——— _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | ————————————————————————————————————————————————————————————————| ——— за власні кошти на суму | ——— _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | Згідно з п.14 Указу Президента України від 26.11.94 р. | N 699/94 з відстрочкою оплати на один рік. | Зобов'язуюсь внести 30% цієї суми _____________________ грн.| протягом терміну прийняття заяв на пільговий продаж | ——— за компенсаційні сертифікати на суму | ——— _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | Згідно з п.14 Указу Президента від 19 березня 1996 р. | N 194/96. | —————————————————————————————————————————————————————————————————
"___" ______________ 199__ р. (дата заповнення заяви)
____________________
(Підпис заявника або
уповноваженої особи)
"___" ______________ 199__ р. (дата заповнення заяви)
__________________________
(Підпис особи, яка приймає
заяву та сертифікати)
М.П. ——— Необхідне помітити знаком |х| ———

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: