open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів

України "Про податок на добавлену вартість"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 27, ст.128 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78,
N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1994 р., N 20, ст.120):
1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"Платниками податку на добавлену вартість з реалізованих
товарів (робіт, послуг) підприємствами та структурними
підрозділами, що входять до складу залізниць і виконують роботи
(надають послуги), пов'язані з основною діяльністю залізничного
транспорту, є управління залізниць, при здійсненні інших видів
господарської діяльності платниками податку на добавлену вартість
з реалізованих товарів (робіт, послуг) є безпосередньо
підприємства, що входять до складу Укрзалізниці".
2. Статтю 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. Підприємства та структурні підрозділи, що входять до
складу залізниць, обчислюють оподатковуваний оборот з реалізованих
товарів (робіт, послуг), пов'язаних з основною діяльністю
залізничного транспорту, виходячи з вартості наданих ними послуг
щодо перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти
(за місцем надходження платежів за надані послуги (доходних
надходжень) незалежно від пункту їх кінцевого призначення) та
інших послуг і виконаних робіт, а також реалізованих товарів, що
включає податок на добавлену вартість за встановленою ставкою".
3. Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"Розрахунок податку на добавлену вартість щодо основної
діяльності залізничного транспорту та його сплата до бюджету
здійснюються централізовано управліннями залізниць".
4. Пункт 3 статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Кожне підприємство чи структурний підрозділ, що входить до
складу залізниці за основною діяльністю, складає і подає
управлінню залізниці декларацію щодо податку на добавлену вартість
у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством, та копію
цієї декларації - податковим органам за місцем свого знаходження".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 травня 1996 року

N 173/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: