open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }
Про ставки акцизного збору на спирт

етиловий та алкогольні напої
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 28, ст.131 )
( Вводиться в дію Постановою ВР

N 179/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.132 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 74/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.116

N 339/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.211

N 121/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.157

N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34

N 929-XIV ( 929-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.333 }
{ В редакції Закону
N 1582-III ( 1582-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.180 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2137-III ( 2137-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.18
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.91
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267
N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
N 3502-IV ( 3502-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.278
N 374-V ( 374-16 ) від 17.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.32
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246
N 1202-VI ( 1202-17 ) від 31.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.489
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577
N 1883-VI ( 1883-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.147
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.398 }

Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
------------------------------------------------------------------ Код товару | | Ставки гідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору ( 2371а-14 ) | |у твердих ставках | |з одиниці товару | | (продукції) ----------------------------------------------------------------- 204 Вина виноградні натуральні 0,01 грн. за 1 л
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
2204 Вина натуральні з доданням 2,00 грн. за 1 л
(крім 2204 10, спирту та міцні (кріплені)
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
2204 30 Виноматеріали виноградні 0

2204 10, Вина ігристі 2,90 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00
2205 Вермути та інші вина 2,00 грн. за 1 л

виноградні натуральні з

доданням рослинних або

ароматизувальних екстрактів
2206 00 Інші зброджені напої 39,40 грн. за 1 л
(крім (наприклад, сидр, перрі 100-відсоткового
2206 00 31 00, (грушевий напій), напій спирту
2206 00 51 00, медовий); суміші із
2206 00 81 00 - зброджених напоїв та
сидр і перрі суміші зброджених напоїв
(без додання з безалкогольними напоями,
спирту) в іншому місці не зазначені

(з доданням спирту)
2206 00 31 00, Сидр і перрі (без 0,39 грн. за 1 л
2206 00 51 00, додання спирту)
2206 00 81 00
2207 Спирт етиловий, 39,40 грн. за 1 л

неденатурований, з 100-відсоткового

концентрацією спирту спирту

80 об. % або більше;

спирт етиловий та

інші спиртові дистиляти та

спиртні напої, одержані

шляхом перегонки,

денатуровані, будь-якої

концентрації
2208 Спирт етиловий, 39,40 грн. за 1 л

неденатурований, з 100-відсоткового

концентрацією спирту спирту

менш як 80 об. %; спиртові

дистиляти та спиртні напої,

одержані шляхом перегонки,

лікери та інші напої, що

містять спирт

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2137-III
( 2137-14 ) від 07.12.2000, N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001,
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, в редакції Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004; в редакції Закону N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 374-V ( 374-16 )
від 17.11.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008, N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, N 1202-VI
( 1202-17 ) від 31.03.2009; в редакції Закону N 2275-VI
( 2275-17 ) від 20.05.2010 }
Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:
на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали
(код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) ( 2371а-14 ), що реалізуються
посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали,
вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів
підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної
сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які
використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції
1,0 гривні за 1 літр;
тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні
натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204
( 2371а-14 ) (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92
гривні за 1 літр та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн.
за 1 літр;
тимчасово до 1 січня 2006 року на зброджені плодові та
ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої
змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з
безалкогольними - код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2206 00, -
1,2 грн. за 1 л; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
на спирт етиловий, який використовується підприємствами
первинного та змішаного виноробства для виготовлення виноградних
та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, - 0; { Статтю 2
доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV ( 2189-15 ) від
18.11.2004 }
на спирт коньячний, ввезений на митну територію України
відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року N 981-IV
( 981-15 ) "Про внесення змін до Митного тарифу України"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та
вироблені в Україні спирт коньячний і спирт етиловий
ректифікований виноградний, які використовуються при виробництві
коньяків (бренді) та вин, - 0; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно
із Законом N 2189-IV ( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має
ліцензію на виробництво спирту коньячного, іншому підприємству,
яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку,
відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV
( 2189-15 ) від 18.11.2004 }
на біоетанол, що використовується підприємствами для
виготовлення бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу та
добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)
або інші суміші згідно з вимогами нормативних документів - 0;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV
( 3502-15 ) від 23.02.2006; в редакції Закону N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
тимчасово до 1 січня 2009 року на спиртові дистиляти та
спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або
вичавок винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20) ( 2371а-14 ),
- 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту; { Статтю 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з
УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ), - 10 гривень
за 1 л 100-відсоткового спирту з 1 січня 2009 року до 30 червня
2009 року; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008 }
на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з
УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ( 2371а-14 ): { Статтю 2
доповнено абзацом згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від
25.12.2008; в редакції Закону N 1883-VI ( 1883-17 ) від
11.02.2010 }
14 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - до 1 січня
2011 року; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 1883-VI ( 1883-17 )
від 11.02.2010 }
20 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - з 1 січня
2011 року; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 1883-VI ( 1883-17 )
від 11.02.2010 }
27 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту - з 1 січня
2012 року; { Абзац статті 2 в редакції Закону N 1883-VI
( 1883-17 ) від 11.02.2010 }
з 1 січня 2013 року застосовується ставка акцизного збору,
визначена статтею 1 цього Закону. { Абзац статті 2 в редакції
Закону N 1883-VI ( 1883-17 ) від 11.02.2010 }
До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку на спирт
етиловий - сирець, що використовується для виробництва біоетанолу,
та біоетанол, який використовується підприємствами для
виготовлення біопалива. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення
біопалива видається податковий вексель, авальований банком, на
суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що
отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником
біопалива. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого
банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам
незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
За користування податковим векселем, авальованим банком
(податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види
плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
вважається погашеним у разі документального підтвердження факту
цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та
палива моторного сумішевого. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих
банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу
з акцизного складу, який використовується суб'єктами
господарювання - виробниками біопалива ( 146-2010-п ),
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та
біопалива на його основі, авальований вексель (банківська
розписка) не оформляється". Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI
( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
{ Стаття 2 в редакції Закону N 2137-III ( 2137-14 ) від
07.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в
редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 }
Стаття 3. До отримання спирту етилового з акцизного складу
підприємствами первинного виноробства для виготовлення
виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається
податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на
суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що
отримується, виходячи із ставки, яка встановлена статтею 1 цього
Закону. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Строк, на який видається авальований податковий вексель
(податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днів.
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 }
Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової
розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з
акцизного складу. { Частина третя статті 3 в редакції Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише підприємством первинного виноробства, яке є
виробником виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла.
{ Частина четверта статті 3 в редакції Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого
банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам
незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. { Частина п'ята
статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
За користування податковим векселем, авальованого банком
(податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види
плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
{ Частина шоста статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 }
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця. { Частина сьома статті 3 в
редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
вважається погашеним у разі документального підтвердження факту
цільового використання спирту етилового для виготовлення
виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла. { Частина
восьма статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 }
У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель,
авальований банком (податкова розписка), не погашається у
визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого
векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним
законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення
протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя
(податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою
розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня,
наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим
векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у
цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю. { Частина
дев'ята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 }
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів,
авальованих банком (податкових розписок), що видаються до
отримання спирту етилового з акцизного складу, який
використовується підприємствами первинного виноробства для
виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і
сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України ( 796-2005-п ).
{ Частина десята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 }
Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони
об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів. { Частина одинадцята
статті 3 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Установити, що спирт етиловий, який використовується як
лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої
реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного
скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких
лікарських засобів, як бальзами. { Частина дванадцята статті 3 в
редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Установити, що при відвантаженні спирту етилового
денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам
підприємницької діяльності з метою його використання як сировини
для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у
своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу,
акцизний збір справляється у розмірі 0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту етилового. { Статтю 3 доповнено частиною
згідно із Законом N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }
Перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств,
що виробляють продукти органічного синтезу ( 788-2006-п ), перелік
підприємств-виробників продуктів органічного синтезу( 788-2006-п )
та порядок відпуску спирту технічного затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Відвантаження спирту проводиться в межах квот,
встановлених Кабінетом Міністрів України, та за наявності
спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному
вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючої
домішки. На підприємствах, що виробляють продукти органічного
синтезу, встановлюються податкові пости. { Статтю 3 доповнено
частиною згідно із Законом N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }
До отримання спирту етилового технічного суб'єктами
підприємницької діяльності для виготовлення продуктів органічного
синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму
акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що
отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із
Законом N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише суб'єктом підприємницької діяльності -
виробником продуктів органічного синтезу, який є виробником
товарів, визначених цією статтею. { Статтю 3 доповнено частиною
згідно із Законом N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів,
авальованих банком (податкових розписок), що видаються до
отримання спирту етилового з акцизного складу, який
використовується суб'єктами підприємницької діяльності -
виробниками продуктів органічного синтезу, встановлюється
Кабінетом Міністрів України. { Статтю 3 доповнено частиною згідно
із Законом N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 }
Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками
- суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених
з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та
еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із
Законом N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької
діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі
компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім
лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається
податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору,
нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із
ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного
збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та
ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. { Статтю 3
доповнено частиною згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від
25.12.2008 }
Відвантаження спирту етилового проводиться в межах квот,
( 242-2009-п ) встановлених Кабінетом Міністрів України. На
підприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва
лікарських засобів, встановлюються податкові пости. { Статтю 3
доповнено частиною згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від
25.12.2008 }
Перелік лікарських засобів, для виробництва яких
використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом
Міністрів України. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом
N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише виробником - суб'єктом підприємницької
діяльності для виготовлення лікарських засобів, які є виробниками
лікарських засобів. { Статтю 3 доповнено частиною згідно із
Законом N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }
Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним
у разі документального підтвердження факту використання спирту
етилового для виготовлення лікарських засобів. { Статтю 3
доповнено частиною згідно із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від
25.12.2008 }
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів,
авальованих банком (податкових розписок), що видаються до
отримання спирту етилового з акцизного складу, який
використовується виробниками - суб'єктами підприємницької
діяльності для виготовлення лікарських засобів, встановлюється
Кабінетом Міністрів України. { Статтю 3 доповнено частиною згідно
із Законом N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 } Стаття 3 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 -
набирає чинності з 01.01.2003 року, із змінами, внесеними згідно
із Законами 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1344-IV
( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
{ Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
{ Статтю 7 виключено на підставі Закону N 1202-VI ( 1202-17 )
від 31.03.2009 }
{ Статтю 7-1 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003 }
Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового або спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) з таких суб'єктів справляється
штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів
використаного не за призначенням спирту етилового або спирту
етилового денатурованого (спирту технічного) та ставки акцизного
збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної
в 1,5 раза. Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року }
Стаття 8-2. Щорічно, починаючи з 2010 року, ставки акцизного
збору на спирт етиловий та алкогольні напої підлягають індексації
на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за
період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня
попереднього року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в
офіційних друкованих виданнях ставки акцизного збору на спирт
етиловий та алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу
споживчих цін.
За наслідками індексації ставки акцизного збору підлягають
округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з
1 січня кожного наступного року, починаючи з 1 січня 2011 року. Закон доповнено статтею 8-2 згідно із Законом N 797-VI
( 797-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 1202-VI ( 1202-17 )
від 31.03.2009 }
Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 травня 1996 року

N 178/96-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: