open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про Положення про державні стипендії

видатним діячам науки, освіти та культури
{ Чинність Указу поширена на видатних діячів фізичної

культури і спорту згідно з Указом Президента N 668/97

від 22.07.97 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 36/99 від 19.01.99

N 230/99 від 04.03.99

N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002

N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від 11.11.2002

N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006

N 1155/2007 ( 1155/2007 ) від 28.11.2007

N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008 }

Затвердити Положення про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1996 року

N 341/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 травня 1996 року N 341/96

ПОЛОЖЕННЯ

про державні стипендії видатним діячам

науки, освіти та культури
1. Державні стипендії видатним діячам науки, освіти та
культури (далі - державні стипендії) призначаються відповідно до
Указу Президента України від 14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 )
"Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури"
з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення видатних
особистих досягнень.
2. На здобуття державних стипендій може бути висунуто
наукових працівників, викладачів навчальних закладів, діячів
культури, які внесли особистий вагомий вклад у розвиток науки,
освіти і культури, у тому числі української мови, крім осіб, які
отримують довічну плату за звання дійсного члена або
члена-кореспондента Національної академії наук України та
галузевих академій наук України відповідно до Указу Президента
України від 21 січня 2005 року N 64 ( 64/2005 ) "Про розмір
довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента
Національної академії наук України та галузевих академій наук".
{ Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006, N 1155/2007
( 1155/2007 ) від 28.11.2007 } При цьому враховується створення провідних наукових,
педагогічних і творчих шкіл, наявність опублікованих наукових
праць, оригінальних монографій, підручників, винаходів, авторських
творів тощо. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання
заслуг учених, спеціалістів, наявність державних нагород за творчу
діяльність, почесних звань.
3. Висунення кандидатів на здобуття державних стипендій
здійснюють вчені, педагогічні, художні та інші ради наукових
установ, навчальних закладів і закладів культури, творчих та
наукових спілок, товариств і об'єднань громадян. Рішення, що
приймає рада таємним голосуванням на своєму засіданні, вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин
присутніх членів ради. Рішення надсилається до відповідного
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або
президії академії наук для розгляду на засіданні колегії
(президії). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 36/99 від 19.01.99, N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від
11.11.2002 }
4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
президії академій наук вносять свої пропозиції щодо кандидатів на
одержання державних стипендій: діячами науки та освіти - до
Міністерства освіти і науки України; діячами культури - до
Міністерства культури і мистецтв України. { Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 36/99 від 19.01.99,
N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від 11.11.2002 }
5. Органи, зазначені в пункті 4 цього Положення, подають свої
рішення щодо кандидатур на одержання державних стипендій до
Кабінету Міністрів України. Президент України призначає державні стипендії за поданням
Кабінету Міністрів України.
6. Президент України призначає 1000 щомісячних державних
стипендій у розмірі 385 гривень, починаючи з 1 січня 2006 року,
строком на два роки. Після закінчення цього строку стипендіат має
право на повторне висунення своєї кандидатури на здобуття
державної стипендії. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002; в
редакції Указу Президента N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006 } У межах цієї кількості стипендій Президент України призначає
по 100 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів
науки, видатних діячів освіти та 200 довічних щомісячних державних
стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, а також 25
довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів
фізичної культури і спорту, які досягли сімдесятирічного віку.
{ Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента
N 36/99 від 19.01.99; в редакції Указів Президента N 230/99 від
04.03.99, N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002; із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 642/2008 ( 642/2008 ) від
21.07.2008 } Державні стипендії виплачуються щомісячно незалежно від
розміру одержуваної заробітної плати, пенсії та не обкладаються
прибутковим податком. Їх виплата провадиться за місцем роботи або
місцем проживання стипендіата. У разі смерті стипендіата виплата державної стипендії
припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер
стипендіат. { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від
11.11.2002 } Наукові установи, навчальні заклади і заклади культури,
творчі та наукові спілки, товариства і об'єднання громадян, за
пропозиціями рад яких було призначено стипендії, повідомляють у
десятиденний строк органи, зазначені в пункті 4 цього Положення,
про смерть стипендіата. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від 11.11.2002 }
7. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою державних
стипендій, передбачається щорічно у відповідних розділах
Державного бюджету України.
8. Позбавлення стипендіата державної стипендії може бути
здійснено Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України на підставі рішень відповідно Міністерства освіти і науки
України або Міністерства культури і мистецтв України. { Пункт 8 із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 36/99 від
19.01.99, N 1002/2002 ( 1002/2002 ) від 11.11.2002 }
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: