open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНСІЛЬГОСППРОД УКРАЇНИ

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
Н А К А З
N 36 від 15.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 травня 1996 р.
vd960515 vn36 за N 249/1274
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 375 ( z0956-05 ) від 11.08.2005 )
Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на
громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби
з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а
також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну

перевірку або відповідну обробку

На виконання Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 )
та статей 105, 106 ( 80731-10 ) і 232-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок накладання штрафів на
громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з
карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також
вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або
відповідну обробку, що додається. 2. Заступникам Головного державного інспектора України
головним державним інспекторам Автономної Республіки Крим,
областей, міста Києва прийняти Положення до керівництва та
виконання. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник Головної державної
інспекції з карантину рослин О.М.Мовчан
Затверджено

наказом Головної державної інспекції

з карантину рослин України 15 травня

1996 року N 36
Положення

про порядок накладання штрафів на громадян і посадових

осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними

шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також при

вивезенні матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку

або відповідну обробку
1. Загальна частина
1.1. Це Положення визначає порядок накладання штрафів на
громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з
карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також
вивезення підконтрольних і підкарантинних матеріалів, що не
пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку. 1.2. Згідно з статтею 238-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) органи державної
служби з карантину рослин розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо боротьби з
карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також
вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або
відповідну обробку (статті 105 і 106 зазначеного Кодексу
( 80731-10 ).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: 1.3. Начальник Головної державної інспекції з карантину
рослин України - Головний державний інспектор з карантину рослин
України та його заступники - штраф на громадян до дванадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати і на посадових осіб - до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати; 1.4. Головні державні інспектори з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва та їх заступники -
штраф на громадян - до десяти мінімальних розмірів заробітної
плати і на посадових осіб - до сімнадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати; 1.5. Державні інспектори з карантину рослин - штраф на
громадян - до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на
посадових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної
плати.
2. Порядок накладання штрафів
2.1. Посадова особа державної інспекції з карантину рослин
при виявленні порушень законодавства про карантин рослин, повинна
скласти протокол, відповідно до вимог статті 256 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (додаток N 1). 2.2. Справа про порушення правил щодо боротьби з карантинними
шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення
матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну
обробку, розглядається в присутності особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи
справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відклик розгляду справи. 2.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення
щодо порушення правил боротьби з карантинними шкідниками і
хворобами рослин та бур'янами або про вивезення матеріалів, що не
пройшли карантинну перевірку чи відповідну обробку, Головний
державний інспектор з карантину рослин України, Автономної
Республіки Крим, області, міста Києва, державний інспектор
виносить постанову по справі. Постанова складається у двох примірниках за формою
(додаток N 2). Один примірник постанови вручається громадянину або
посадовій особі для сплати штрафу, другий - залишається у
посадової особи органів державної служби з карантину рослин, яка
прийняла постанову про накладання штрафу. 2.4. Штраф сплачується протягом 15 днів з моменту вручення
постанови. У разі несплати штрафу стягнення проводиться в порядку
визначеному статтею 403 Цивільного процесуального кодексу України
( 1503-06 ). 2.5. Громадянин або посадова особа має право оскаржити в
десятиденний термін постанову про накладання штрафу вищестоящій
посадовій особі, після чого скаргу може бути подано в районний
(міський) суд, рішення якого згідно з п.3 ст.288 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), є остаточним.
Додаток N 1

до Положення про порядок накладання

штрафів на громадян і посадових осіб

за порушення правил щодо боротьби з

карантинними шкідниками і хворобами

рослин та бур'янами, а також вивезення

матеріалів, що не пройшли карантинну

перевірку або відповідну обробку
Головна державна інспекція з карантину рослин України
Протокол N ____
"____" _____________ 199_ р. _________________

(місце складання)
Складено _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала _________________________________________________________________

протокол) тому, що гр.____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, місце _________________________________________________________________

роботи, дом.адреса) _________________________________________________________________

(суть порушення законодавства про карантин рослин) _________________________________________________________________

(дата, місце, характер порушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Факт порушення законодавства про карантин рослин підтверджують
свідки _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса)
Пояснення порушника ______________________________________________ _________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи ___________________ _________________________________________________________________
Протокол складено для притягнення гр._____________________________
до відповідальності згідно з ст.238-2 КпАП України
Підпис та посада особи, що склала протокол _________________
Підписи осіб, свідків _________________
при виявленні порушення _________________
З правами особи, що притягається до адміністративної
відповідальності, передбаченими ст.268 КпАП України, ознайомлений,
про розгляд справи, що відбудеться _______________________________

(день, час, місце розгляду)
мені повідомлено _________________________________________________

(підпис порушника)
Примітка: У разі відмови порушником від підпису протоколу робиться

запис про це в протоколі.

При наявності свідків факт відмови підтверджується їх

підписами.
Додаток N 2

до Положення про порядок накладання

штрафів на громадян і посадових осіб

за порушення правил щодо боротьби з

карантинними шкідниками і хворобами

рослин та бур'янами, а також вивезення

матеріалів, що не пройшли карантинну

перевірку або відповідну обробку
Головна державна інспекція з карантину рослин України
Постанова
про накладання штрафу за порушення встановлених законодавством
правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами
рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли

карантинну перевірку або відповідну обробку
"____" ___________ 199_ р. ___________________________

(місце прийняття постанови)
Я, _______________________________________________________________

(Головний державний інспектор з карантину рослин України, _________________________________________________________________
Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, державний _________________________________________________________________

інспектор) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
згідно з Законом України "Про карантин рослин" провів перевірку
виконання встановлених законодавством вимог фітосанітарного
контролю і розпоряджень посадових осіб органів державної служби з
карантину рослин громадянином або посадовою особою (потрібне
підкреслити) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина, дата і _________________________________________________________________
місце його народження, місце роботи, серія, номер паспорта, дата _________________________________________________________________
його видачі, ким виданий або прізвище, ім'я та по батькові службо- _________________________________________________________________
вої особи, N і дата видачі документа, що підтверджує його повнова- _________________________________________________________________
ження назва, юридична адреса підприємства, установи, організації і
т.п.)
Перевіркою встановлено порушення законодавства про карантин рослин _________________________________________________________________

(перелік порушень)
Про що складено протокол від _____________ N ____ _________________________________________________________________
згідно зі статтями 105, 106 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, на _______________________________________________

(прізвище, ініціали) акладається штраф в розмірі _____________________________________ _________________________________________________________________
(кількість мінімальних розмірів заробітної плати прописом)
Зазначена сума штрафу перераховується до державного бюджету
розділ 12 "Збори і різні неподаткові доходи", ________ надходження
штрафних санкцій за порушення встановлених законодавством вимог
фітосанітарного контролю (символ звітності _____).
Постанову одержав "____" __________ 199_ р.
___________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
Складено в 2-х примірниках. Штраф сплачується протягом 15 днів з моменту вручення
постанови, у разі несплати штраф стягується в порядку, визначеному
ст.403 Цивільного процесуального кодексу України. Громадянин або посадова особа має право оскаржити в
десятиденний термін постанову про накладання штрафу вищестоящій
посадовій особі, після чого скаргу може бути подано в районний
(міський) суд, рішення якого згідно з п.3 ст.288 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, є остаточним.
М.П. Державний інспектор

з карантину рослин ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: