open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97 від 15.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 травня 1996 р.
vd960515 vn97 за N 254/1279
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 )
Про бухгалтерський облік компенсаційних сертифікатів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 244 ( z0690-96 ) від 19.11.96 )

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
7 лютого 1996 року N 161 ( 161-96-п ) "Про порядок обігу
сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат
від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та
колишнього Укрдержстраху" і від 28 березня 1996 року N 363
( 363-96-п ) "Про порядок продажу акцій відкритих акціонерних
товариств за компенсаційні сертифікати через центри сертифікатних
аукціонів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відображення в бухгалтерському обліку
операцій з компенсаційними сертифікатами (додається).
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Затверджено

наказом Міністерства фінансів

України від

15 травня 1996 року N 97
Порядок

відображення в бухгалтерському обліку

операцій з компенсаційними сертифікатами
1. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого
1996 року N 161 ( 161-96-п ) "Про порядок обігу сертифікатів,
отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення
грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього
Укрдержстраху" встановлено, що сертифікати, отримані громадянами
України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в
установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху (надалі -
компенсаційні сертифікати) можуть бути предметом угоди між
будь-якими юридичними та фізичними особами щодо їх купівлі або
продажу (за цінами, що складаються вільно за домовленістю між
покупцем та продавцем), дарування та успадкування. Компенсаційні
сертифікати можуть використовуватися для придбання акцій
акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації
державного майна, оцінку якого здійснено з урахуванням індексації
основних фондів за станом на 1 січня 1995 року, або виключно на
спеціалізованих сертифікатних аукціонах для придбання акцій
акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації
державного майна, оцінку якого здійснено без урахування індексації
основних фондів. Компенсаційні сертифікати можуть
використовуватися для придбання акцій юридичними особами, які
відповідно до законодавства мають право брати участь у
приватизації, за окремо визначеними пакетами через національну
мережу центрів сертифікатних аукціонів або на аукціонах і за
конкурсом, що передбачаються планом розміщення акцій, а також для
придбання акцій на пільгових умовах згідно із законодавством. 2. Придбання юридичною особою від громадян компенсаційних
сертифікатів оформлюється документом (реєстром), де відображається
прізвище, ім'я та по батькові громадянина, його місце проживання,
серія і номер компенсаційного сертифіката, його номінальна
вартість і вартість придбання. Про викуп компенсаційного
сертифіката юридична особа видає громадянину засвідчену печаткою
квитанцію з такими ж відомостями. Продаж компенсаційних сертифікатів юридична особа оформляє
реєстром у двох примірниках, один з яких за підписами керівника і
головного бухгалтера, засвідченими печаткою підприємства-продавця,
видається покупцеві, а другий за підписами керівника і головного
бухгалтера, засвідченими печаткою підприємства-покупця,
залишається у продавця. В реєстрі наводяться дані про найменування
продавця і покупця, серії та номери компенсаційних сертифікатів,
номінальна і продажна вартість. Пункт 2 в редакції Наказу Мінфіну N 244 ( z0690-96 )
від 19.11.96 ) 3. Придбані компенсаційні сертифікати в бухгалтерському
обліку відображаються за номінальною вартістю по дебету рахунку 56
"Інші грошові кошти" субрахунок 5 "Компенсаційні сертифікати"
(щодо придбаних сертифікатів у готівковій формі) та дебету рахунку
55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 10 "Компенсаційні
сертифікати" (щодо придбаних сертифікатів у безготівковій формі).
Витрати на придбання компенсаційних сертифікатів відображаються по
кредиту рахунків 50 "Каса" і 51 "Розрахунковий рахунок". Різниця
між номінальною вартістю компенсаційних сертифікатів і витратами
на їх придбання зараховується в кредит рахунку 83 "Доходи
майбутніх періодів" субрахунок 6 "Різниця у вартості
компенсаційних сертифікатів". Сальдо субрахунку "Різниця у
вартості компенсаційних сертифікатів" рахунку 88 "Фонди
спеціального призначення" з набуттям чинності цих змін відноситься
на рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 6 "Різниця у
вартості компенсаційних сертифікатів". Номінальну вартість компенсаційних сертифікатів у готівковій
формі, що передані банку депозитарія, їх власник відображає по
дебету рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 10
"Компенсаційні сертифікати" і кредиту рахунку 56 "Інші грошові
кошти" субрахунок 5 "Компенсаційні сертифікати. Пункт 3 в редакції Наказу Мінфіну N 244 ( z0690-96 )
від 19.11.96 )
4. Продаж компенсаційних сертифікатів відображається по
дебету рахунків 50 "Каса" або 51 "Розрахунковий рахунок" у
кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація" - на ціну продажу.
Одночасно кредитуються рахунки 56 "Інші грошові кошти" субрахунок
5 "Компенсаційні сертифікати" або 55 "Інші рахунки в банках"
субрахунок 10 "Компенсаційні сертифікати" - на номінальну вартість
у кореспонденції з рахунками 46 "Реалізація" - на вартість їх
придбання та 83 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 6 "Різниця
у вартості компенсаційних сертифікатів" - на різницю між їх
номінальною вартістю і вартістю придбання. Пункт 4 в редакції Наказу Мінфіну N 244 ( z0690-96 )
від 19.11.96 ) 5. Вартість компенсаційних сертифікатів, що перерахована
Регіональному центру сертифікатних аукціонів (надалі - РЦСА), на
підставі виписки банку і платіжного доручення у бухгалтерському
обліку відображається по дебету введеного рахунка 74 "Розрахунки з
приватизації" субрахунок 1 "Компенсаційними сертифікатами" в
кореспонденції з рахунком 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок
10 "Компенсаційні сертифікати". ( Пункт 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінфіну N 244 ( z0690-96 ) від 19.11.96 ) 6. На підставі витягу з протоколу про результати
спеціалізованого аукціону, який підтверджує виникнення права
власності покупця на придбані ним акції, в бухгалтерському обліку
юридичних осіб - переможців аукціону на вартість придбаних акцій
за компенсаційні сертифікати відображається запис по дебету
рахунка 58 "Фінансові вкладення" в кореспонденції з рахунком 74
"Розрахунки з приватизації" субрахунок 1 "Компенсаційними
сертифікатами". Одночасно на витрати з придбання компенсаційних
сертифікатів, що використані для придбання на аукціоні акцій
підприємств, дебетується рахунок 81 "Використання прибутку" і
кредитується рахунок 88 "Фонди спеціального призначення"
субрахунок "Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення".
Різниця між номінальною вартістю компенсаційних сертифікатів і
витратами на їх придбання списується з рахунку 83 "Доходи
майбутніх періодів" субрахунок 6 "Різниця у вартості
компенсаційних сертифікатів" у кредит рахунку 80 "Прибутки і
збитки" з відображенням у складі фінансових результатів від
позареалізаційних операцій". ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом Мінфіну N 244 ( z0690-96 ) від 19.11.96 ) 7. У випадках повернення компенсаційних сертифікатів
власникам (зняття пакету акцій об'єкта приватизації з продажу на
спеціалізованому аукціоні, перенесення аукціону або недопущення
заяви до участі в аукціоні) вартість компенсаційних сертифікатів в
бухгалтерському обліку відображається по дебету рахунка 55 "Інші
рахунки в банках" субрахунок 10 "Компенсаційні сертифікати" в
кореспонденції з рахунком 74 "Розрахунки з приватизації
"субрахунок 1 "Компенсаційними сертифікатами". ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 244 ( z0690-96 )
від 19.11.96 ) 8. Прийняті від пунктів прийому заяв та безпосередньо від
покупців компенсаційні сертифікати в готівковій формі РЦСА в
бухгалтерському обліку відображає по дебету рахунка 56 "Інші
грошові кошти" субрахунок 5 "Компенсаційні сертифікати", а в
безготівковій формі - по дебету рахунка 55 "Інші рахунки в
банках" субрахунок 10 "Компенсаційні сертифікати" в
кореспонденції з рахунком 74 "Розрахунки з приватизації"
субрахунок 1 "Компенсаційними сертифікатами". На підставі витягу з протоколу про результати
спеціалізованого аукціону, який РЦСА передає кожному переможцю, і
акцепту переможця аукціону або одержувача компенсаційних
сертифікатів та у випадках повернення компенсаційних сертифікатів
власникам, їх вартість в бухгалтерському обліку РЦСА
відображається зворотними записами. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 244
( z0690-96 ) від 19.11.96 ) 9. Облік бланків компенсаційних сертифікатів в установах
Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"
(Укрдержстрах) надалі - "Оранта" здійснюється на позабалансовому
рахунку 004 "Бланки суворої звітності". По дебету рахунка
відображається сума номінальної вартості бланків компенсаційних
сертифікатів, що надійшли до "Оранти", а по кредиту - операції з
видачі громадянам компенсаційних сертифікатів. 10. На останню дату кожного кварталу юридичні особи, які
здійснюють операції з компенсаційними сертифікатами, складають і
разом з бухгалтерською звітністю подають органам державної
статистики за своїм місцезнаходженням Довідку про рух
компенсаційних сертифікатів, що одержані від громадян, згідно з
додатком.
Управління методології

бухгалтерського обліку
Додаток

до Порядку відображення в

бухгалтерському обліку операцій

з компенсаційними сертифікатами
Довідка

про рух компенсаційних сертифікатів, що

одержані ___________________________ від громадян

(назва юридичної особи)

за ________________ 199_ р.

млн.крб. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найме-|Код |Вартість|Надійш-|Перера-|Придбано|Поверне-|Вартість| |нуван-|ряд-|на поча-|ло від |ховано |акцій за|но цент-|на кі- | |ня по-|ка |ток зві-|грома- |центру |компен- |ром сер-|нець | |казни-| |тного |дян |серти- |саційні |тифікат-|звітного| |ка | |періоду | |фікат- |сертифі-|них аук-|періоду | | | | | |них ау-|кати |ціонів | | | | | | |кціонів| | | | |——————+————+————————+———————+———————+————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————+————+————————+———————+———————+————————+————————+————————| |Ком- |010 | | | | | | | |пенса-| | | | | | | | |ційні | | | | | | | | |серти-| | | | | | | | |фікати| | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Керівник
Головний бухгалтер

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: