open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР,

2013, N 33, ст.435 }
Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про державну податкову службу в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 148 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний реєстр
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6,
ст.37; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84;
1995 р., N 1, ст.3) такі зміни і доповнення:
1. У статті 8:
пункт 2 після слів "цільових фондів" доповнити словами "а
також нормативні акти з питань формування Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів"; пункт 3 після слів "цільових фондів" доповнити словами
"зразок картки фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів"; доповнити статтю пунктом 13 такого змісту: "13) надає фізичним особам - платникам податків та інших
обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до
державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи
або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером".
2. У частині першій статті 9 слова і цифри "крім пунктів 2,
3, 8 і 12" замінити словами і цифрами "крім пунктів 2, 3, 8, 12 і
13".
3. Пункт 2 статті 10 після слів "їх надходження" доповнити
словами "а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів".
4. У статті 11:
а) у частині першій: пункт 1 доповнити словами "а також проводити перевірки
достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів"; доповнити частину після пункту 2 новим пунктом 2-1 такого
змісту: "2-1) одержувати безоплатно необхідні відомості для
формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств,
установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний
банк України та його установи, комерційні банки, та фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності про суми доходів,
виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та інших
обов'язкових платежів, від органів, уповноважених проводити
державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про
громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного
пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів
громадянського стану - про громадян, які померли"; доповнити частину пунктом 14 такого змісту: "14) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів іншим державним
органам відповідно до чинного законодавства";
б) у частині другій слово і цифри "пунктами 5, 7 - 10 і 12"
замінити словом і цифрами "пунктами 5, 7 - 10, 12 і 14".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 травня 1996 року

N 203/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: