open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
Про Положення про Комісію з питань

морської політики
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 571/98 від 30.05.98

N 70/99 від 27.01.99 )

Затвердити Положення про Комісію з питань морської політики
при Президентові України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 травня 1996 року

N 350/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 16 травня 1996 року N 350/96

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань морської політики

при Президентові України

( Слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої"

згідно з Указом Президента N 571/98 від 30.05.98 )

1. Комісія з питань морської політики при Президентові
України (далі - Комісія) є міжвідомчим органом з вироблення та
здійснення єдиних підходів до вирішення питань у сфері морської
діяльності, захисту зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних
інтересів України як морської держави.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Основними завданнями Комісії є: - підготовка пропозицій та рекомендацій Президентові України
і Кабінету Міністрів України з питань розроблення та реалізації
морської політики України; - аналіз діяльності у зазначеній сфері органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування, суб'єктів господарської
діяльності всіх форм власності, а також узагальнення, обробка
інформації та підготовка відповідних рекомендацій; - здійснення експертної оцінки проектів нормативних актів з
метою створення правової бази для ефективного проведення морської
політики України, підготовка проектів указів і розпоряджень
Президента України, пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства; - розроблення заходів щодо діяльності органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування у питаннях проведення морської
політики держави та підготовка пропозицій щодо вдосконалення
державного управління морегосподарською діяльністю, забезпечення
обороноздатності України, охорони навколишнього природного
середовища морів і приморських територій тощо; - розроблення програм наукового, матеріально-технічного,
кадрового та фінансового забезпечення розвитку морегосподарського
комплексу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 1) одержує безкоштовно від центральних і місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб'єктів
господарської діяльності всіх форм власності, наукових установ
інформацію з питань організації та здійснення державної морської
політики і морегосподарської діяльності в Україні, інформує
Президента України і Кабінет Міністрів України про стан справ у
цій сфері; 2) організовує інформаційну та експертну роботу з підготовки
проектів відповідних актів з питань морської політики і
морегосподарської діяльності, аналізує та узагальнює практику
правового регулювання в цій сфері; 3) розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань реалізації морської політики, організації
та вдосконалення функціонування морегосподарського комплексу
України; 4) вивчає ефективність використання науково-технічного і
виробничого потенціалу України в морегосподарському комплексі,
впровадження вітчизняних та іноземних передових технологій,
аналізує діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо реалізації програм модернізації
морегосподарської діяльності, розвитку її інфраструктури,
налагодження взаємовигідного співробітництва з іноземними
партнерами та освоєння перспективних морських ринків, вносить
пропозиції щодо здійснення державного контролю в цій сфері; 5) здійснює наукове, експертне та інше забезпечення практики
використання морських акваторій та державного майна морського
призначення; 6) організовує експертну роботу щодо визначення пріоритетів у
бюджетному і позабюджетному фінансуванні морегосподарського
комплексу України; 7) бере участь у розробленні та забезпеченні виконання
програм і проектів щодо зміцнення обороноздатності держави,
розвитку Військово-Морських Сил України та морських частин
Прикордонних військ України, впровадження технологій подвійного
використання в морегосподарському комплексі; 8) аналізує роботу центральних органів виконавчої влади
України із забезпечення безпеки мореплавства та діяльності
морегосподарського комплексу України, сприяє проведенню
міжвідомчих розслідувань та експертиз морських пригод і
катастроф, що сталися в межах територіальних вод України та з
українськими суднами у водах Світового океану; 9) надає консультаційну допомогу органам виконавчої влади
України, українським та іноземним юридичним особам з питань, що
належать до її компетенції; 10) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
участі України у міжнародних договорах, пов'язаних з реалізацією
її морської політики, бере участь у роботі з розроблення та
експертизи проектів міжнародних договорів з питань морської
політики та функціонування морегосподарського комплексу.
5. Комісію очолює Голова, якого призначає на посаду та
увільняє з посади Президент України. Голова Комісії має
заступника, якого призначає на посаду та увільняє з посади
Президент України за поданням Голови. Персональний склад Комісії
затверджує Президент України.
6. Комісія проводить свої засідання в міру потреби, але не
рідше двох разів на рік. Регламент роботи Комісія затверджує на
своєму першому засіданні.
7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для виконання органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності.
8. Керівництво поточною роботою Комісії та невідкладне (в
разі потреби) вирішення питань, віднесених до її компетенції,
здійснює бюро, до складу якого входять за посадою Голова Комісії,
його заступник і секретар. У міру потреби Голова Комісії приймає,
а Комісія затверджує рішення про введення до складу бюро інших
членів Комісії.
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента N
571/98 від 30.05.98 ) 9. Для організаційного обслуговування
Комісії та її бюро Адміністрація Президента України утворює
апарат, який працює під керівництвом секретаря Комісії. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату
Комісії, його структуру та штатний розпис, Положення про апарат
Комісії затверджує Глава Адміністрації Президента України за
поданням Голови Комісії.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: