open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1996 р. N 521

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 280 ( 280-97-п ) від 28.03.97 )
Про стан справ у вугільній промисловості

та хід виконання Указу Президента України

від 7 лютого 1996 року N 116

"Про структурну перебудову вугільної

промисловості"
( Додатково див. Постанову КМ

N 609 ( 609-96-п ) від 03.06.96 )

Кабінет Міністрів України відзначає, що Міністерством
вугільної промисловості проведено певну роботу щодо виконання
завдань, передбачених Указом Президента України від 7 лютого
1996 р. N 116 ( 116/96 ) "Про структурну перебудову вугільної
промисловості". Разом з тим деякі завдання розв'язуються повільно, що може
призвести до зриву їх виконання в установлені терміни.
Міністерством вугільної промисловості не вжито необхідних заходів
до запровадження у 1996 р. системи рентних платежів за вугілля,
диференційованих залежно від гірничо-геологічних умов вугільних
родовищ. Стан справ у вугільній промисловості погіршується. Якщо у I
кварталі 1995 р. обсяг видобутку вугілля становив 23,8 млн. тонн,
то у I кварталі 1996 р. - 19,4 млн. тонн, тобто на 4,4 млн. тонн
менше. Знизилася продуктивність праці робітників з видобутку
вугілля, зросла собівартість продукції, зменшився вихід
концентрату і крупно-середніх сортів палива. Не приділяється належна увага удосконаленню гірничого
господарства, створенню необхідного фронту очисних вибоїв,
поліпшенню використання гірничої техніки. На багатьох шахтах не
виконуються завдання з проведення гірничих виробок, несвоєчасно
здійснюється підготовка нових горизонтів і очисних вибоїв.
Комплексно механізовані вибої працюють з навантаженням, нижчим від
нормативного. Середньодобове навантаження на очисні вибої постійно
знижується. Зриваються терміни введення в дію потужностей на
шахтах, що реконструюються, а будівництво нових шахт практично
зупинилося. Недостатньо вживається заходів для забезпечення
комплексної механізації виробничих процесів, внаслідок чого велика
частина трудомістких робіт в очисних і підготовчих вибоях, на
підземному транспорті і на поверхні шахт, особливо на допоміжних
процесах, виконується вручну. На підприємствах галузі допускаються численні порушення
трудової і виробничої дисципліни, технології робіт і правил
техніки безпеки, інструкцій з експлуатації машин, механізмів,
апаратури протиаварійного захисту. Несвоєчасно проводяться
профілактичні заходи, спрямовані на поліпшення провітрювання
гірничих виробок, попередження раптових викидів вугілля, породи і
газу, ремонту гірничих виробок та обладнання. Не організовано
дійовий контроль за створенням безпечних умов праці, через що
тільки у 1996 р. допущено ряд аварій з тяжкими наслідками. Негативно впливає на роботу галузі фінансова
незбалансованість підприємств, нестача власних обігових коштів,
криза неплатежів. Тільки 10 - 15 відсотків вартості товарної
продукції оплачується грошовими коштами. Кредиторська заборгованість продовжує зростати і на 1 квітня
1996 р. на 172,9 трлн. крб. перевищує дебіторську. Нестача власних
обігових коштів досягла 105 трлн. карбованців. Борг підприємств у
виплаті заробітної плати досяг 45,7 трлн. карбованців. Керівники Міністерства вугільної промисловості і виробничих
об'єднань не здійснюють достатнього контролю за розрахунками за
відвантаженням вугілля, формуванням і витратами фонду оплати праці
на підприємствах, що належать до сфери їх управління. Недостатньо
скорочується чисельність робітників, що працюють на поверхні, а
також штат адміністративно-управлінського персоналу. Багато рішень
колегії та наказів Міністерства вугільної промисловості не
виконуються через відсутність належного контролю та низьку
виконавську дисципліну на всіх рівнях управління галуззю. З метою поліпшення стану справ у вугільній промисловості
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати вугільну промисловість (вуглевидобувні
підприємства) такою, що потребує державної підтримки. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству фінансів
разом з Національним банком України у місячний термін
проаналізувати фінансово-економічний стан галузі, зокрема
вуглевидобувних підприємств, визначити рівень їх збитковості та
внести Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо її
зниження та перегляду видаткової частини Державного бюджету
України на 1996 рік з метою виділення коштів у розмірі 35 трлн.
крб. для забезпечення фінансування видобутку вугілля в обсягах,
передбачених Державною програмою економічного і соціального
розвитку України на 1996 рік. Передбачити також під час уточнення Державного бюджету
України додаткове виділення централізованих капітальних вкладень
для завершення будівництва нових і реконструкції діючих шахт. 2. Звернути увагу Віце-прем'єр-міністра України Євтухова
В.І., Міністра вугільної промисловості, його заступників на
недостатність заходів, що вживаються для виконання завдань,
передбачених Указом Президента України від 7 лютого 1996 р. N 116
( 116/96 ) та відповідними рішеннями Уряду України, і зобов'язати
їх усунути у найкоротші терміни наявні недоліки у роботі галузі. 3. Міністерству вугільної промисловості разом з керівниками
виробничих об'єднань розробити і здійснити комплекс додаткових
заходів, пов'язаних з прискоренням структурної перебудови галузі,
припиненням спаду видобутку вугілля, в тому числі і за рахунок
освоєння проектної потужності шахт (розрізів), з підвищенням рівня
виробничої, технологічної та виконавської дисципліни. Здійснювати
постійний контроль за формуванням собівартості видобутку вугілля і
витратами фонду оплати праці на підприємствах, що належать до
сфери його управління, та за цільовим використанням фінансових
ресурсів, що виділяються централізовано на реконструкцію діючих та
будівництво нових шахт. 4. Національному банку за участю комерційних банків внести
пропозиції щодо надання у травні 1996 р. технічного кредиту
підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості, для обладнання лав у сумі 12 трлн. крб. в
травні та 5 трлн. крб. в червні 1996 р. під гарантію Міністерства
фінансів з подальшим погашенням його з бюджетних коштів у першому
півріччі 1997 року. 5. Дозволити Міністерству вугільної промисловості
спрямовувати, як виняток, частину коштів, що виділяються для
технічного переозброєння вугільної галузі з державного бюджету, на
фінансування науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт з
подальшим їх відшкодуванням за рахунок коштів інноваційного фонду. 6. Міністерству фінансів забезпечити пріоритетне фінансування
вугільної промисловості за рахунок бюджетних коштів та затвердити
до 1 червня 1996 р. графік їх надходження. 7. Міністерству фінансів, Головній державній податковій
інспекції, Міністерству економіки, Державному митному комітетові
забезпечити дієвість механізму наповнення Фонду розвитку
паливно-енергетичного комплексу. Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Уряду
Автономної республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям вжити заходів до недопущення
роздрібної торгівлі бензином і дизельним паливом суб'єктами
підприємницької діяльності, які не мають відповідного дозволу. 8. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки разом з іншими заінтересованими
міністерствами та відомствами до 1 червня 1996 р. розробити і
внести Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо
звільнення планово-збиткових вугледобувних, вуглепереробних та
шахтобудівельних підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства вугільної промисловості, від обов'язкових платежів до
державного і місцевих бюджетів, а також позабюджетних та інших
фондів згідно з переліком, що додається. 9. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки протягом тижня підготувати і
внести до Кабінету Міністрів України проект Закону України про
звільнення вугледобувних, вуглепереробних та шахтобудівельних
підприємств Міністерства вугільної промисловості України від
сплати заборгованості, включаючи пеню за несвоєчасне внесення
обов'язкових платежів, станом на 1 січня 1996 р. до Пенсійного
фонду України та Фонду соціального страхування України. 10. Міністерству вугільної промисловості разом з іншими
заінтересованими міністерствами та відомствами здійснити до 1
липня 1996 р. інвентаризацію дебіторсько-кредиторської
заборгованості підприємств, що належать до сфери його управління,
за станом на 1 червня 1996 р. та внести пропозиції Кабінетові
Міністрів України про її врегулювання. 11. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству вугільної промисловості внести в установленому
порядку до Кабінету Міністрів України проекти: постанови Верховної Ради України щодо внесення змін до Правил
застосування Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств", затверджених Постановою Верховної Ради України від
27 червня 1995 р., передбачивши в ній, що передача матеріальних
цінностей підприємств вугільної промисловості, які передаються у
зв'язку з їх ліквідацією, не вважаються безоплатно одержаними для
визначення оподатковуваного прибутку підприємств, а також про
віднесення до витрат на виплату додаткової заробітної плати
вартості вугілля, що безкоштовно відпускається працівникам та
пенсіонерам галузі; Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 14 "Про податок на
добавлену вартість", передбачивши в ньому невключення в
оподатковуваний оборот безоплатної передачі основних фондів,
матеріальних цінностей (незалежно від терміну введення їх у дію)
шахт, що закриваються; Закону України про внесення доповнень до Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік", передбачивши у ньому
звільнення від сплати земельного податку вугледобувних та
вуглепереробних підприємств по земельних ділянках, на яких
знаходяться відвали і хвостосховища та земельних ділянках, на яких
розміщені склади державного та мобілізаційного резервів; Указу Президента України про внесення змін до Указу
Президента України від 16 березня 1995 р. N 227 "Про заходи щодо
нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві
України", передбачивши в ньому надання дозволу гірничодобувним
підприємствам розраховувати платежі на невідкладні потреби від
середньоденних надходжень на розрахунковий рахунок за попередній
місяць з врахуванням бартерних операцій та взаємозаліків. 12. Вугільним підприємствам визначати розмір статутного фонду
відкритих акціонерних товариств, що створюються відповідно до
Указу Президента України від 7 лютого 1996 р. N 116, на основі
балансу підприємств, на базі майна яких ці товариства створюються,
станом на останній звітний період і відповідно до результатів
останньої повної інвентаризації майна цих підприємств. 13. Міністерству вугільної промисловості, Волинській,
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській,
Луганській, Львівській і Черкаській обласним державним
адміністраціям передачу об'єктів соціальної інфраструктури із
загальнодержавної до комунальної власності здійснювати відповідно
до Положення про порядок передачі в комунальну власність
загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств,
установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 891, приймати майно за
фактичним станом об'єктів на момент передачі і за витратами на їх
утримання. Розробити спільні графіки передачі цих об'єктів та
подати їх Міністерству фінансів до 20 травня 1996 року. Здійснити в першу чергу передачу об'єктів соціальної сфери
збиткових та низькорентабельних підприємств вугільної
промисловості до 1 липня 1996 року. Передбачені державним бюджетом видатки на утримання об'єктів
соціально-культурної сфери, які передаються підприємствами
загальнодержавної власності до комунальної власності, спрямувати у
сумі 15 трлн. крб. на передачу відповідних об'єктів Міністерства
вугільної промисловості згідно з його пропозиціями і на підставі
актів приймання-передачі цих об'єктів. 14. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі до 25 травня 1996 р. розробити
порядок визначення обсягів державної підтримки вугледобувних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості, з метою компенсації їм різниці у цінах у
разі, коли фактичні витрати перевищують рівень цін українського
вугілля і вугільної продукції на світових ринках. 15. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
разом з Міністерством вугільної промисловості, Міністерством
економіки, Міністерством фінансів у тижневий термін розробити і
ввести в дію механізм сезонного цінового стимулювання реалізації
вугілля і вугільної продукції за цінами, які можуть бути нижчими
діючих оптових цін на внутрішньому ринку, але не нижчими від рівня
цін світового ринку, передбачивши при цьому заходи до запобігання
демпінгу згідно з законодавством України. 16. Дозволити Міністерству вугільної промисловості делегувати
на період проведення реструктуризації галузі генеральним
директорам виробничих об'єднань права на затвердження статутів та
укладення контрактів з керівниками державних підприємств і
організацій, які входять до складу цих об'єднань, за винятком
вугледобувних та вуглепереробних. 17. Міністерству праці, Міністерству вугільної промисловості,
Міністерству фінансів до 1 червня 1996 р. підготувати проект Указу
Президента України про відшкодування вугільним підприємствам
витрат, пов'язаних із наданням пільг і компенсацій працівникам, що
вивільняються у разі розірвання трудового договору у зв'язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідації, реорганізації або перепрофілювання, за рахунок коштів
Державного фонду сприяння зайнятості населення та механізм
здійснення цих виплат. 18. Міністерству фінансів у травні-серпні 1996 р. виділити
Міністерству енергетики та електрифікації 6 трлн. крб. бюджетної
позички для закупівлі вугілля, яке знаходиться на складах
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості, та закладки його у державний резерв на
електростанціях. 19. Фонду соціального страхування України здійснювати
відшкодування працівникам шахт, що закриваються, шкоди, заподіяної
їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням трудових обов'язків, у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472
( 472-93-п ). Обласним державним адміністраціям, на території яких
знаходяться підприємства, що закриваються, компенсувати ці витрати
відповідним відділенням Фонду соціального страхування. 20. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству
соціального захисту населення, Фонду державного майна,
Антимонопольному комітетові, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству, Волинській, Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській і
Черкаській обласним державним адміністраціям розробити до 1 червня
1996 р. графік організаційних заходів щодо виконання у встановлені
терміни завдань, визначених Указом Президента України від 7 лютого
1996 р. N 116 та цією постановою, передбачивши обсяги фінансування
та відповідальних посадових осіб за виконання цих заходів. 21. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
економіки, Міністерству праці, Волинській, Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській і
Черкаській обласним державним адміністраціям забезпечити закриття
збиткових шахт (розрізів) згідно з графіком організаційних заходів
і для вирішення питань соціального захисту громадян створити
постійно діючі регіональні комісії. 22. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
фінансів разом з Національним банком до 1 червня 1996 р. внести
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання права
керівникам вугледобувних, вуглепереробних і шахтобудівельних
підприємств самостійно визначати режим і порядок використання
отриманих коштів, крім бюджетних. 23. Міністерству вугільної промисловості разом з
Міністерством економіки з метою недопущення необгрунтованого
підвищення собівартості вугільної продукції у місячний термін
проаналізувати механізм ціноутворення та рентабельність продукції
підприємств вугільного машинобудування і вжити заходів до усунення
наявних недоліків. 24. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
статистики, Міністерству економіки до 1 вересня 1996 р. розробити
та затвердити відомчу (галузеву) статистичну звітність для
оперативного контролю за зміною рівня і структури цін,
собівартості продукції та інших економічних показників роботи
галузі. 25. Міністерству вугільної промисловості, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів разом з заінтересованими
міністерствами і відомствами забезпечити підготовку необхідних
матеріалів для щоквартального розгляду в Кабінеті Міністрів
України стану справ вугільної промисловості.
26. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству транспорту в місячний термін провести перевірку
обгрунтованості встановлених тарифів на перевезення вугілля та
іншої продукції залізничним транспортом та разом з Міністерством
вугільної промисловості до 1 червня 1996 р. розглянути питання
щодо можливості введення тимчасового спеціального (сезонного)
тарифу на перевезення експортного вугілля і вугільної продукції
цим видом транспорту, яка реалізується за сезонними цінами. 27. Міністерству промисловості терміново внести проект Указу
Президента України про встановлення вивізного (експортного) мита
на відходи та брухт чорних і кольорових металів. Міністерству внутрішніх справ, Уряду Автономної республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям встановити контроль за діяльністю суб'єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності, які здійснюють
збір відходів та брухту кольорових і чорних металів, з метою
недопущення випадків крадіжок на виробництві і приймання брухту
без наявності достовірних документів, що підтверджують законність
його походження. 28. З метою розв'язання проблем, що виникатимуть під час
здійснення заходів щодо закриття найбільш збиткових і
неперспективних шахт, створити міжвідомчу комісію з
соціально-економічних проблем вугільних регіонів.
Затвердити головою комісії Віце-прем'єр-міністра України
Євтухова В.І. Доручити Євтухову В.І. у двотижневий термін внести Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо персонального складу комісії та
положення про неї. 29. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Євтухова В.І.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1996 р. N 521
Перелік

обов'язкових платежів до державного, місцевих

бюджетів, а також позабюджетних та інших

фондів, які недоцільно справляти з

планово-збиткових підприємств
Плата за землю Податок на прибуток Податок з власників транспортних засобів Відрахування на геолого-розвідувальні роботи Плата за надра Плата за воду Плата за забруднення навколишнього природного середовища Платежі до фондів:

фінансування дорожнього господарства;

охорони навколишнього природного середовища;

захисту інвалідів;

зайнятості населення

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: