open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1996 р. N 529

Київ
Про затвердження Правил плавання і перебування

в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах

та в портах України іноземних військових кораблів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

N 1142 ( 1142-2010-п ) від 15.12.2010

N 755 ( 755-2011-п ) від 13.07.2011 }

Відповідно до Закону України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила плавання і перебування в територіальному
морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних
військових кораблів (додаються) і ввести їх в дію з 1 липня
1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНІ

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1996 р. N 529
ПРАВИЛА

плавання і перебування в територіальному морі,

внутрішніх водах, на рейдах та в портах

України іноземних військових кораблів
Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок здійснення іноземними
військовими кораблями, а також іноземними підводними транспортними
засобами (далі - іноземні військові кораблі) мирного проходження
через територіальне море України та порядок їх заходження і
перебування у внутрішніх водах, на рейдах та в портах України.
2. Іноземні військові кораблі під час плавання і перебування
в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах
України зобов'язані нести свій військово-морський або державний
прапор. Під час перебування іноземного військового корабля в порту
України підняття та спуск прапора може провадитися відповідно до
національних правил.
3. Заходження і перебування в межах територіального моря,
внутрішніх вод, на рейдах та в портах України іноземних підводних
човнів та інших підводних транспортних засобів допускається тільки
в надводному положенні.
4. Іноземні військові кораблі під час плавання і перебування
в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах
України зобов'язані додержувати правил радіозв'язку, навігаційних
портових, митних, санітарних та інших правил. У разі вимушеного недодержання іноземним військовим кораблем
правил плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх
водах, на рейдах та в портах України командир іноземного
військового корабля повинен негайно повідомити про це
адміністрацію найближчого порту України.
5. Під час плавання і перебування в територіальному морі,
внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземні військові
кораблі повинні користуватися послугами лоцманської і криголамної
служби в тих районах, де лоцманське та криголамне проведення є
обов'язковим.
6. У територіальному морі, внутрішніх водах України іноземні
військові кораблі не повинні заходити в ті райони, в яких
забороняється їх плавання і перебування. Про встановлення таких районів оголошується в установленому
порядку.
7. У разі недодержання іноземним військовим кораблем, його
плавзасобами, літальними апаратами або особовим складом під час
плавання і перебування в межах територіального моря, внутрішніх
вод, на рейдах та в портах України законів і правил України
командиру іноземного військового корабля (загону) ставляться
вимоги щодо необхідності їх додержання. Іноземному військовому кораблю, який ігнорує звернену до
нього вимогу про додержання законів і правил України,
компетентними органами може бути запропоновано негайно покинути
територіальне море України.

Мирне проходження
8. Іноземні військові кораблі в територіальному морі України
користуються правом мирного проходження за умови додержання
законодавства України, цих Правил та інших правил, що стосуються
режиму територіального моря України, а також міжнародних договорів
України.
9. Мирне проходження іноземних військових кораблів через
територіальне море України здійснюється з метою його перетинання
без заходження у внутрішні води України або з метою проходження у
внутрішні води, на рейди та в порти України чи виходу з них у
відкрите море.
10. Проходження є мирним, якщо ним не порушується мир, а
також правопорядок або безпека України. Таке проходження повинне бути безперервним і швидким. Воно
може включати зупинку і стоянку на якорі, пов'язані із звичайним
плаванням або необхідні внаслідок непереборної сили чи лиха, або з
метою надання допомоги особам, суднам чи літальним апаратам, які
перебувають у небезпеці чи зазнали лиха.
11. У разі здійснення мирного проходження в територіальному
морі України іноземним військовим кораблям забороняється будь-який
із таких видів діяльності: загроза силою або її застосування проти суверенітету,
територіальної цілісності або політичної незалежності України чи
якимось іншим чином на порушення принципів міжнародного права,
відображених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; будь-які маневри або навчання із зброєю будь-якого виду; будь-який акт, спрямований на збирання інформації на шкоду
обороні або безпеці України; будь-який акт пропаганди, що має за мету посягання на оборону
або безпеку України; підняття в повітря, посадка або прийняття на борт будь-якого
літального апарата чи будь-якого військового пристрою; навантаження або розвантаження будь-якого товару, вантажу чи
валюти, посадка або висадка будь-якої особи без дозволу
українських компетентних органів; будь-який акт навмисного і значного забруднення навколишнього
середовища; будь-яка промислова, дослідна і пошукова діяльність (за
винятком випадків, коли така діяльність провадиться з дозволу
компетентних органів України або на підставі міжнародних договорів
України); будь-який акт, спрямований на створення перешкод
функціонуванню всіх систем зв'язку або інших споруд чи установок
України; будь-яка інша діяльність, яка не має прямого відношення до
проходження кораблів. Проходження іноземного військового корабля не вважається
мирним у разі вчинення ним дій, заборонених цим пунктом.
12. Мирне проходження іноземних військових кораблів через
територіальне море України з метою перетинання територіального
моря України без заходження у внутрішні води та порти України
допускається за маршрутами, які використовуються, як правило, для
міжнародного судноплавства.
Заходження і перебування у внутрішніх водах

та портах України
13. Заходження іноземними військовими кораблями у внутрішні
води, на рейди та в порти України підрозділяються на: офіційні візити, які проводяться у зв'язку з важливими
міжнародними і національними святами, при прибутті на іноземних
військових кораблях глав держав (урядів) або з метою укріплення
дружніх стосунків, а також у разі, коли держави взаємно домовилися
надати візиту офіційного характеру; неофіційні візити, що проводяться, як правило, з навчальними,
науковими або іншими цілями неофіційного характеру і не
супроводжуються особливо урочистими церемоніями; ділові заходження, що проводяться, головним чином, з метою
матеріально-технічного забезпечення, відпочинку особового складу і
виконання інших завдань оперативного характеру; заходження, що проводяться з метою виконання судноремонтних
робіт на судноремонтних підприємствах. { Пункт 13 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1142 ( 1142-2010-п ) від
15.12.2010 }
14. Підставою для допуску іноземних військових кораблів у
внутрішні води, на рейди та в порти України є дозвіл Адміністрації
Держприкордонслужби, якщо інший порядок не передбачений
міжнародними договорами України. Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 755 ( 755-2011-п ) від
13.07.2011 }
15. Для отримання дозволу на заходження іноземного
військового корабля у внутрішні води, на рейди та в порти України
органи влади іноземної держави дипломатичними каналами надсилають
не пізніше ніж за 30 діб до передбачуваного заходження, якщо
міжнародним договором України не передбачено інший порядок, МЗС
звернення, що містить інформацію про:
державну належність, кількість, клас кораблів (суден);
мету і характер заходження (офіційний візит, неофіційний
візит, ділове заходження);
назву порту, в який передбачається заходження;
орієнтовну дату заходження і заплановану тривалість
перебування;
назву та основні розміри кораблів (водотоннажність, довжину,
ширину, осадку);
звання та прізвище командира загону кораблів і командира
кожного корабля;
загальну чисельність офіцерів, старшинського і рядового
складу (окремо), список пасажирів на кожному кораблі;
радіочастоти, якими кораблі користуватимутьсяся під час
відвідування, а також дані про потужність радіопередавача.
Для отримання зазначеного дозволу подається також:
нотаріально засвідчена копія договору (договорів) про
виконання судноремонтних робіт на судноремонтному підприємстві
(підприємствах) - у разі коли договір укладений в Україні;
легалізована згідно із законодавством України копія
зазначеного договору, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, - у разі коли договір укладений за межами
України.
МЗС надсилає копії звернення Адміністрації
Держприкордонслужби, Міноборони, Мінінфраструктури та СБУ (далі -
заінтересовані органи), та інформує про наявність або відсутність
заперечень із свого боку.
Заінтересовані органи письмово повідомляють Адміністрації
Держприкордонслужби протягом 10 робочих днів після отримання копії
звернення від МЗС про свою позицію щодо заходження іноземного
військового корабля у внутрішні води, на рейди та в порти України.
Якщо в зазначений строк до Адміністрації Держприкордонслужби не
надійшов лист від заінтересованого органу, вважається, що він не
має заперечень проти такого заходження.
У разі відсутності заперечень Адміністрація
Держприкордонслужби приймає протягом трьох робочих днів рішення
про видачу дозволу на заходження іноземного військового корабля у
внутрішні води, на рейди та в порти України та письмово інформує
про це заінтересовані органи та Кабінет Міністрів України. Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1142
( 1142-2010-п ) від 15.12.2010; в редакції Постанови КМ N 755
( 755-2011-п ) від 13.07.2011 }
16. Умови, викладені у пунктах 14 і 15, не поширюються: на іноземні військові кораблі, на борту яких перебувають
глави держав або урядів, і на військові кораблі, що їх
супроводжують; на іноземні військові кораблі, що здійснюють вимушене
заходження. Стосовно іноземних військових кораблів, зазначених у абзаці
другому цього пункту, повинне бути зроблено попереднє повідомлення
за дипломатичними каналами, як правило, не пізніше ніж за 2 доби
до передбачуваного заходження, якщо інше не обумовлено
міжнародними договорами України.
17. Кількість іноземних військових кораблів однієї й тієї ж
держави, одночасне перебування яких допускається в одному порту
України, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами України,
не повинна перевищувати трьох одиниць.
18. Найбільший термін перебування кожного іноземного
військового корабля в порту України, якщо одержаний дозвіл не
передбачає іншого, не повинен перевищувати 7 діб. Дозвіл на заходження іноземного військового корабля у
внутрішні води та порти України з метою виконання судноремонтних
робіт на судноремонтних підприємствах видається з урахуванням
строків їх проведення, визначених відповідними договорами з такими
підприємствами. { Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1142 ( 1142-2010-п ) від 15.12.2010 } За виняткових обставин іноземному військовому кораблю може
бути запропоновано до закінчення терміну перебування залишити порт
і межі територіального моря України у встановлений термін.
19. Зустріч і забезпечення перебування іноземних військових
кораблів у портах України організується старшим морським
начальником - офіційним представником Українського
військово-морського командування в порту. У порту, де відсутній старший морський начальник або особа,
спеціально призначена бути його заступником у питаннях прийому
іноземних військових кораблів, обов'язки старшого морського
начальника виконуються начальником гарнізону або старшим місцевим
начальником Державної прикордонної служби України. ( Абзац другий
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 ) У гарнізонах, де старший морський начальник
підпорядковується начальнику гарнізону, відповідальність за
організацію заходів, передбачених програмою візиту, покладається
на начальника гарнізону.
20. Для зустрічі іноземних військових кораблів висилається,
як правило, за межі територіального моря України військовий
корабель України. Місце зустрічі погоджується попередньо. Для зв'язку старшого морського начальника з командиром
іноземного військового корабля (загону) призначається офіцер
зв'язку, який є офіційним представником старшого морського
начальника. Офіцер зв'язку, лоцман, перекладачі, зв'язківці із засобами
зв'язку, сигнальники та інші зустрічаючі особи, якщо дозволяють
умови, доставляються на борт іноземного військового корабля
військовим кораблем України, виділеним для зустрічі, або
лоцманським судном. Офіцер зв'язку повідомляє командиру іноземного військового
корабля (загону) ті правила і вказівки, що спеціально стосуються
іноземних військових кораблів, якими повинен керуватися командир
іноземного військового корабля (загону) під час перебування в
порту України. Командир іноземного військового корабля (загону) інформує
офіцера зв'язку про всі зміни у відомостях, що надійшли раніше
відповідно до пункту 15 цих Правил. 21. Протокольні і церемоніальні заходи під час відвідування
іноземними військовими кораблями портів України з офіційними і
неофіційними візитами і діловими заходженнями здійснюються на
підставі раніше погодженої обома сторонами програми візиту
(заходження).
22. Під час перебування у внутрішніх водах, на рейдах і в
портах України іноземним військовим кораблям може бути дозволено
використання своїх радіоустановок за попередньою домовленістю з
компетентними органами України і на раніше обумовлених частотах.
23. Місце стоянки іноземного військового корабля (загону)
визначається старшим морським начальником і повідомляється
офіцером зв'язку командиру іноземного військового корабля
(загону).
24. Звільнення на берег особового складу іноземних військових
кораблів, вирішення всіх питань, пов'язаних з цим (кількість
звільнених, час звільнення, час повернення на корабель і т. п.),
провадиться командиром іноземного військового корабля за
погодженням із старшим морським начальником.
25. Особовому складу іноземних військових кораблів сходити на
берег із зброєю, за винятком випадків, передбачених в абзаці
другому цього пункту і пункті 33 цих Правил, забороняється. Офіцери і молодший командний склад іноземних військових
кораблів можуть сходити на берег з холодною зброєю, якщо це
передбачено за формою одягу.
26. На час звільнення особового складу іноземних військових
кораблів з дозволу старшого морського начальника з числа їх
екіпажів можуть виділятися неозброєні патрулі. Місця перебування, маршрути руху і склад патрулів
погоджуються із старшим морським начальником.
27. Допуск на борт іноземного військового корабля і з корабля
на берег осіб, що не входять до складу його екіпажу, здійснюється
в порядку, що визначається командиром іноземного військового
корабля (загону) за погодженням із старшим морським начальником, і
з додержанням відповідних митних і паспортних правил України.
28. Іноземні військові кораблі в портах України звільняються
від митного огляду. Виняток становлять: особи, які не є членами екіпажів, у разі їх сходження на
берег; товари і вантажі, що вивантажуються з корабля на берег (якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України).
29. Іноземні військові кораблі в порту України повинні
виконувати вимоги міжнародних медико-санітарних правил і вживати
заходів до запобігання занесенню заразних хвороб. Відомості про санітарний стан корабля повідомляються
представнику санітарного нагляду, що прибуває на корабель, за
формою Морської санітарної декларації.
30. Неозброєні плавзасоби іноземних військових кораблів
можуть пересуватися в межах внутрішніх вод і акваторій портів
України тільки відповідно до законів і правил України і вказівок
старшого морського начальника. Зазначені плавзасоби не можуть використовуватися для
перевезення озброєного особового складу, за винятком випадків,
передбачених пунктом 33 цих Правил.
31. З іноземних військових кораблів під час плавання і
перебування у внутрішніх водах, на рейдах і в портах України
справляються лише збори за надані послуги (буксировка, лоцманське
проведення тощо) і матеріально-технічне постачання (паливо, вода,
продовольство, енергозабезпечення, телефонний зв'язок тощо), якщо
немає домовленості про інше.
32. Іноземним військовим кораблям у внутрішніх водах, на
рейдах та в портах України забороняється, крім дій, зазначених у
пункті 11 цих Правил, здійснювати: використання радіотехнічних і гідроакустичних засобів під час
стоянки в порту; фотографування та іншого виду зйомки військових кораблів і
військових об'єктів на березі; самовільну зміну місця стоянки, використання портових споруд
або систем; спуск на воду осіб або предметів, а також будь-яку діяльність
під водою; будь-яку іншу діяльність, що суперечить законодавству
України.
33. Старшим морським начальником за попереднім проханням
командира іноземного військового корабля (загону) може бути
дозволено: проведення підводних робіт, пов'язаних з обстеженням або
ремонтом підводної частини корпусу корабля; сходження на берег команд із зброєю для участі в парадах або
траурних церемоніях.
Вимушене заходження
34. Під вимушеним заходженням розуміється заходження, що
здійснюється через надзвичайні обставини: аварія, стихійне лихо
або сильний шторм, що загрожує безпеці корабля, льодохід,
буксировка пошкоджених суден, доставка врятованих людей,
необхідність надання термінової медичної допомоги членові екіпажу
або пасажирові, а також в інших подібних випадках.
35. Іноземні військові кораблі у разі вимушеного заходження в
територіальне море, внутрішні води України, в українську частину
вод прикордонних рік, озер, інших водойм зобов'язані негайно
повідомити про це адміністрацію найближчого порту України і, якщо
є можливість, прямувати в один з портів, відкритих для заходження
іноземних невійськових суден, або в пункт, визначений військовим
кораблем чи іншим судном України, висланим для надання допомоги. Після прибуття в порт України командир іноземного військового
корабля подає старшому морському начальнику, а за відсутності його
в порту - адміністрації порту такі відомості: назва корабля; звання і прізвище командира; причина заходження; потреба в допомозі і її характер; передбачуваний час перебування. Після припинення дії обставин, що спричинили вимушене
заходження, іноземний військовий корабель залишає води України
після відповідного повідомлення про це командування ВМС України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: