open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1996 р. N 533

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 402 ( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )
Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в

освітній галузі "Державне управління"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98

N 199 ( 199-2001-п ) від 28.02.2001

N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

На виконання Програми кадрового забезпечення державної
служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада
1995 р. N 1035 ( 1035/95 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок прийому до вищих навчальних закладів
на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (додається). Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 199
( 199-2001-п ) від 28.02.2001 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1996 р. N 533
ПОРЯДОК

прийому до вищих навчальних закладів на навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки

магістрів в освітній галузі "Державне управління"
( У тексті Порядку слова "вищі заклади освіти", "органи

державної виконавчої влади, місцевого самоврядування

чи інші органи, на які поширюється дія Закону України

"Про державну службу" ( 3723-12 ), "вступні випробування",

"підготовка магістрів державного управління" в усіх

відмінках замінено відповідно словами "вищі навчальні

заклади", "органи державної влади та органи місцевого

самоврядування", "вступні іспити", "підготовка магістрів

в освітній галузі "Державне управління" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ

N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

1. Підготовку магістрів в освітній галузі "Державне
управління" здійснюють за державним контрактом (замовленням) вищі
навчальні заклади, визначені у постанові Кабінету Міністрів
України від 28 липня 1995 р. N 560 ( 560-95-п ) "Про заходи щодо
підвищення кваліфікації державних службовців органів державної
виконавчої влади". Цей Порядок не застосовується у разі прийому слухачів до
Української Академії державного управління при Президентові
України. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
2. Навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (далі - навчання
за програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління") у вищому навчальному закладі здійснюється за: державним контрактом (замовленням); окремими угодами між вищим навчальним закладом і юридичними
або фізичними особами на умовах, визначених цими угодами. ( Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) Термін навчання за денною формою не менше ніж 12 місяців, за
заочною - 22 місяці.
3. На навчання за програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" до вищих навчальних закладів за
державним контрактом (замовленням) приймаються на конкурсній
основі громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста
(магістра) за напрямами професійного спрямування вищого
навчального закладу. На навчання за денною формою приймаються особи, які: а) працюють в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, мають стаж державної служби не менш як один рік,
займають посади V - VII категорій, віком до 40 років - за
угодою-направленням цих органів ( форма угоди-направлення
додається); ( Підпункт "а" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) б) працюють на підприємствах, в установах і організаціях та
зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу,
мають загальний трудовий стаж не менш як один рік після отримання
кваліфікації спеціаліста (магістра), віком до 40 років - за
угодою-направленням органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; ( Підпункт "б" пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98, N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) в) закінчили вищий навчальний заклад III або IV рівня
акредитації, віком до 30 років - за рекомендацією державної
екзаменаційної комісії та направленням вищого навчального закладу
угодою-направленням органу державної влади та органу місцевого
самоврядування, за формою угоди-направлення, що додається до цього
Порядку. ( Підпункт "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) На навчання за заочною формою приймаються особи, зазначені у
підпунктах "а", "б" цього пункту, віком до 40 років. На навчання за окремими угодами між вищими навчальними
закладами і юридичними або фізичними особами приймаються на
конкурсній основі громадяни, які мають освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліст (магістр). ( Абзац третій підпункту "в" пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) 4. Державним контрактом між Головдержслужбою і вищим
навчальним закладом на засадах конкурсного відбору визначається
кількість магістрів державного управління, підготовку яких повинен
здійснити цей заклад за денною та заочною формами навчання. Підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління"
за денною та заочною формами навчання відповідно до окремих угод
між вищим навчальним закладом, що проводить таку підготовку за
державним контрактом, і юридичними або фізичними особами на умовах
платного навчання може здійснюватися вищим навчальним закладом у
межах ліцензованого обсягу прийому. ( Абзац другий пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) 5. До заяви про вступ до вищого навчального закладу на
навчання за програмою підготовки магістрів в освітній галузі
"Державне управління" додаються особовий листок з обліку кадрів,
копія диплома про повну вищу освіту, автобіографія, медична
довідка за формою 086-у, три фотокартки розміром 3х4 сантиметри,
витяг з трудової книжки, засвідчений в установленому порядку
угода-направлення встановленої форми органу державної влади та
органу місцевого самоврядування. Паспорт та військовий квиток
подаються особисто. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98, N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) Крім цього: вступники, які перебувають у кадровому резерві для просування
по службі чи прийняття на державну службу, подають
угоду-направлення від державного органу, до кадрового резерву
якого вони зараховані; вступники з числа випускників вищих навчальних закладів
поточного року крім зазначених документів подають рекомендацію
державної екзаменаційної комісії; ( Абзац четвертий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) вступники, навчання яких здійснюватиметься за окремою угодою
між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою,
подають зазначену угоду замість угоди-направлення. ( Абзац пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 499 ( 499-98-п )
від 16.04.98, N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) 6. Конкурсний відбір вступників на навчання за програмами
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"
здійснюється на підставі складання вступних іспитів з основ
держави і права, основ економіки та співбесіди. Відбір вступників на навчання за програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" з числа
випускників вищих навчальних закладів поточного року, які отримали
диплом з відзнакою, здійснюється за співбесідою за окремим
конкурсом. Програми іспитів з основ держави і права та основ економіки
складаються відповідно до програм вищого навчального закладу. Співбесіда проводиться з метою визначення рівня підготовки з
соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних
питань та проблем державного управління. Вступні іспити складаються державною мовою. 7. Організацію прийому на навчання за програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" до вищих
навчальних закладів здійснює приймальна комісія, яка діє згідно з
Положенням про приймальну комісію вищих навчальних закладів,
затвердженим наказом Міносвіти, та цим Порядком. До складу приймальної комісії вищого навчального закладу
включаються представники центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади (за згодою), провідні спеціалісти та вчені в
галузі державного управління. 8. Терміни проведення прийому на навчання за програмами
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"
встановлюються з квітня по липень. ( Пункт 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) 9. Результати вступних іспитів розглядаються приймальною
комісією вищого навчального закладу. На підставі вступних іспитів приймальна комісія за
погодженням з Головдержслужбою приймає рішення про зарахування
вступників на навчання за програмами підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління", яке затверджується ректором
вищого навчального закладу. Зарахування до вищого навчального закладу на навчання за
програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління" проводиться до 1 серпня поточного року, про що
приймальна комісія повідомляє вступників і підприємства, установи
й організації, що направили їх на навчання. 10. У разі зарахування до вищого навчального закладу на
навчання за денною формою працівник звільняється із займаної
посади відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. На час навчання державного службовця у вищому навчальному
закладі посада, яку він обіймав до навчання, може займатись іншою
особою лише на умовах строкового договору. ( Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) 11. Час навчання у вищих навчальних закладах за програмою
підготовки магістра в освітній галузі "Державне управління" за
денною формою та відпустки згідно з пунктом 18 цього Порядку
зараховується слухачам до загального трудового стажу, а також до
стажу державної служби, якщо вони до вступу мали стаж державної
служби, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України, 1994
р., N 8, ст. 213), за умови, що після закінчення навчання
випускник приступив до роботи в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) 12. Слухачі, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого
навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.
Відрахування слухачів здійснюється також у разі невиконання ними
зобов'язань угод-направлень, окремих угод, за якими вони
навчаються. На звільнені місця за погодженням з Головдержслужбою
протягом наступних 10 днів проводиться додаткове зарахування
вступників, які витримали вступні іспити, але не пройшли за
конкурсом. 13. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає
апеляційна комісія, склад і порядок роботи якої затверджує ректор
вищого навчального закладу, за участю представників
Головдержслужби. 14. Слухачі: з числа тих, хто на час вступу до вищого навчального закладу
перебував у кадровому резерві для прийняття на державну службу, на
період навчання залишаються у цьому резерві; з числа державних службовців - зараховуються до кадрового
резерву для просування по службі в органі, де вони працювали до
вступу на навчання до вищого навчального закладу; з числа випускників вищих навчальних закладів, зазначених у
підпункті "в" пункту 3 цього Порядку, зараховуються до кадрового
резерву для прийняття на державну службу органом державної влади
та органом місцевого самоврядування, за угодою-направленням яких
їх було прийнято на навчання. ( Абзац пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) 15. На час навчання за державним контрактом (замовленням) у
вищому навчальному закладі за денною формою слухачі забезпечуються
стипендією у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем
роботи, визначеному Порядком обчислення середньої заробітної
плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8
лютого 1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст.
111), але не більше ніж 15 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Зазначене обмеження не поширюється на слухачів, які до
вступу на навчання до вищого навчального закладу мали ранг
державного службовця не нижче дев'ятого. ( Абзац перший пункту 15
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) Для слухачів, зазначених у підпункті "в" пункту 3 цього
Порядку, розмір стипендії встановлюється на рівні стипендії
студента вищого навчального закладу III - IV рівня акредитації. Установлений розмір стипендії перераховується одночасно з
проведенням у встановленому порядку змін в умовах оплати праці та
розмірах посадових окладів відповідних категорій працівників. Слухачі, які навчаються за заочною формою, користуються
пільгами, передбаченими для студентів вищих навчальних закладів,
які навчаються без відриву від виробництва. На період підготовки
магістерської роботи їм надається додаткова відпустка за місцем
роботи терміном два місяці. ( Абзац пункту 15 в редакції Постанови
КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98 ) 16. На час навчання у вищому навчальному закладі іногородні
слухачі забезпечуються гуртожитком. Члени сімей слухачів
гуртожитком не забезпечуються. 17. Слухачам, які виконали навчальний план, склали державні
іспити, захистили магістерську роботу, присвоюється відповідна
кваліфікація в освітній галузі "Державне управління" та видається
диплом установленого зразка. ( Абзац перший пункту 17 в редакції
Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 ) Диплом з відзнакою видається слухачам, які отримали
підсумкові оцінки "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх
навчальних дисциплін (модулів), а з інших - оцінки "добре", склали
державні іспити на "відмінно" та захистили магістерську роботу з
оцінкою "відмінно". Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених
програмою підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління", або допустили грубі порушення Правил внутрішнього
розпорядку вищого навчального закладу, за погодженням з
Головдержслужбою відраховуються з вищого навчального закладу
наказом ректора. У разі припинення навчання з поважної причини колишній слухач
може бути прийнятий за рішенням ректора, погодженим
з Головдержслужбою, на повторне навчання. Слухачам, які не склали державних іспитів або не захистили
магістерської роботи з поважної причини, ректор може дозволити
повторне складання державних іспитів та захист магістерської
роботи в наступному навчальному році. 18. Випускникам, які навчалися за державним контрактом
(замовленням) за денною формою навчання та отримали диплом
магістра державного управління, після закінчення вищого
навчального закладу надається відпустка на 30 календарних днів і
виплачується місячна стипендія. 19. Випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за
програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління" за державним контрактом (замовленням) та
угодою-направленням незалежно від форми навчання, після закінчення
вищого навчального закладу зобов'язані приступити до роботи в
термін та за місцем, встановленими угодою-направленням, та
відпрацювати в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, не менш як три роки. ( Абзац перший пункту 19 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від
16.04.98 ) Випускники, які до вступу на навчання до вищого навчального
закладу перебували на державній службі, повинні повернутися до
того органу, з якого вони вступили на навчання або в якому
перебували в кадровому резерві. Випускники, які до вступу на навчання до вищого навчального
закладу працювали на підприємстві, в установі або організації,
повинні приступити до роботи в органі та в термін, зазначені в
угоді-направленні. Відповідно до набутої кваліфікації випускникам надається
посада, рівноцінна за оплатою, категорією, характером діяльності
тій, яку вони займали до вступу на навчання до вищого навчального
закладу, та переважне право на зайняття вакантних посад або
просування по службі без конкурсного відбору або стажування. Випускники можуть бути прийняті на роботу до інших органів
державної влади або органів місцевого самоврядування за
погодженням з Головдержслужбою та з органами державної влади або
органами місцевого самоврядування, які видали угоду-направлення на
навчання. ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Постанови КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

Зразок Додаток

до Порядку прийому до вищих

навчальних закладів на навчання за

освітньо-професійними програмами

підготовки магістрів в освітній галузі

"Державне управління"
УГОДА-НАПРАВЛЕННЯ

до вищого навчального закладу,

що здійснює підготовку магістрів в

освітній галузі "Державне управління"
від "___" ____________ 200_ р. N ______

__________________________________________________________________

(повне найменування органу державної влади або _________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування)
в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника органу)
та _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи особи, _________________________________________________________________

яка направляється на навчання) _________________________________________________________________
уклали цю Угоду про підготовку магістра в освітній галузі
"Державне управління"
1. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування
зобов'язується:
зарахувати на період навчання до кадрового резерву _________________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)
на посаду ________________________________________________________

(назва та категорія посади)
з урахуванням того, що оплата праці не буде нижче від тієї, яку
він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний
заклад;
створити умови для стажування слухача згідно з навчальним
планом;
надати слухачеві після закінчення навчання роботу на посаді
та з оплатою не нижче від тієї, яка була визначена йому при
зарахуванні до кадрового резерву згідно з цією Угодою.
2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:
оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки,
передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра в
освітній галузі "Державне управління";
погодити з органом державної влади або органом місцевого
самоврядування тему магістерської роботи;
прибути після закінчення вищого навчального закладу на роботу
до відповідного органу в установлений термін і відпрацювати в
ньому не менш як три роки. У разі відрахування з вищого
навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до
неї без поважних причин відшкодувати державі (в особі органу, що
направив на навчання) витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації
магістра в освітній галузі "Державне управління", в установленому
законом порядку.
3. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання
додаткових угод.
Ця Угода припиняє дію:
після закінчення терміну, на який вона складена;
за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в
установленому порядку).
Ця Угода набирає чинності з дня підписання її обома сторонами
і діє до "___" ____________ 200_ р. (визначається відповідно до
нормативного терміну навчання).
Ця Угода складається у двох примірниках, перший з яких
зберігається в органі державної влади або органі місцевого
самоврядування, другий - у слухача.
4. Адреси сторін:
Орган державної влади або орган місцевого самоврядування: _________________________________________________________________
особа, яка направляється на навчання,:_______________________ _________________________________________________________________

(місце постійного проживання)
паспорт _____________________________________________________

(серія, номер, ким і коли виданий)

Керівник органу державної влади Особа, яка направляється на
або органу місцевого навчання
самоврядування _______________________________ ___________________________

(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище) ___________ ___________ ___________ ___________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)

Головний бухгалтер _______________________________

(ініціали та прізвище) ___________ ___________
(дата) (підпис)

М. П.

( Додаток в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: