open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 травня 1996 р. N 537

Київ
Про результати реалізації законодавчих та

інших нормативних актів, прийнятих на

виконання розпорядження Президента України

від 22 травня 1995 р. N 88, та додаткові заходи,

спрямовані на подолання платіжної кризи і

зниження рівня інфляції

Кабінет Міністрів України відзначає, що заходи, передбачені
розпорядженням Президента України від 22 травня 1995 р. N 88
( 88/95-рп ) "Про Заходи щодо розв'язання кризи платежів і
підтримки вітчизняних виробників", виконані не повністю. Значна
частина доручень, зазначених у цьому розпорядженні, реалізована з
порушенням установлених термінів, не в повному обсязі або
підготовлені рішення не знайшли остаточного втілення у життя. До
цього часу Фондом державного майна не створено Агентство по
банкрутству (пункт 8), Національним банком не забезпечено
запровадження обов'язкового оформлення векселем зобов'язань щодо
оплати відвантаженої продукції (пункт 2), Міністерством фінансів
не здійснюється емісія та розміщення казначейських зобов'язань
України у готівковій формі серед суб'єктів підприємницької
діяльності (пункт 1). Крім того, за 19 із 55 пунктів зазначеного
розпорядження Президента України підготовлені нормативні акти не
були реалізовані, а нормативні документи за 5 пунктами перебувають
на стадії доопрацювання. Непослідовна та несвоєчасна реалізація заходів, які
передбачалося здійснити відповідно до зазначеного розпорядження
Президента України, відсутність для їх втілення у життя необхідної
правової основи не дали змоги досягти очікуваних результатів щодо
запобігання зростанню заборгованості. Здійснення Кабінетом Міністрів України разом з Національним
банком заходів стабілізації в грошово-кредитній сфері, в бюджетній
і ціновій політиці дало змогу значно знизити темпи інфляції та в
2-3 рази зменшити відсотки за користування банківськими кредитами.
Якщо у січні 1995 р. середня відсоткова ставка за банківські
кредити становила 221 відсоток, то у березні 1996 р. - 102,5
відсотка. Середньомісячні темпи інфляції у минулому році становили
9 відсотків проти 47,1 відсотка у 1993 році і 14,4 відсотка у 1994
році. За три місяці 1996 року середньомісячний рівень інфляції
дорівнював 6,5 відсотка, індекс оптових цін - 3,1 відсотка.
Дефіцит Державного бюджету України скоротився з 8,9 відсотка
валового внутрішнього продукту в 1994 році до 6,7 відсотка у 1995
році. Разом з тим, здійснення макроекономічних заходів виявило
серйозні структурні перекоси в економіці, проявом яких є криза
платежів. Незважаючи на заходи щодо подолання платіжної кризи, які
здійснювалися Урядом України, загальні обсяги кредиторської та
дебіторської заборгованості продовжують зростати. За минулий рік
вони збільшилися відповідно у 4,2 і 4,5 раза і на початок 1996
року становили відповідно 3242,1 і 2286,4 трлн.карбованців при
індексі інфляції (грудень до грудня) 2,8 раза. Приріст
кредиторської та дебіторської заборгованості у реальному
обчисленні становив відповідно 60 і 49,6 відсотка. Ця тенденція
зберігається і в поточному році. Станом на 1 березня 1996 р.
обсяги кредиторської заборгованості становили 3949,7 і
дебіторської - 2946,1 трлн.карбованців, тобто зросли відповідно на
21,8 і 28,9 відсотка. У реальному обчисленні за два місяці 1996
року кредиторська заборгованість зросла на 9,7, а дебіторська - на
3,7 відсотка. Проведений аналіз причин зростання кредиторсько-дебіторської
заборгованості підприємств свідчить, що їх можна поділити на такі
основні групи: зовнішні - скорочення ринків збуту української продукції в
країнах СНД, фінансування не в повному обсязі бюджетних витрат і
несвоєчасна компенсація платежів, надлишково внесених до бюджету,
особливо податку на добавлену вартість під час експорту продукції;
непослідовність у реформуванні податкової системи, її
недосконалість; завищені розміри пені та штрафних санкцій, що не
були скориговані відповідно до рівня облікової ставки
Національного банку; більш сприятливий режим оподаткування
імпортної продукції порівняно з вітчизняними товарами;
недосконалість процедури банкрутства; велика кількість і значні
розміри відрахувань у позабюджетні фонди; скорочення питомої ваги
залучених кредитів у складі оборотних коштів підприємств; внутрішні - затримка у реструктуризації підприємств,
продукція яких має високі затрати і не користується попитом
споживачів; значні витрати на утримання соціальної сфери; велика
частка бартерних товарообмінних операцій. Кабінет Міністрів України відзначає, що за останні місяці
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Фондом державного
майна та іншими міністерствами і відомствами разом з Національним
банком додатково підготовлено і здійснюється ряд заходів,
спрямованих на пом'якшення платіжної кризи, а саме: оборотні кошти державних підприємств у 1996 році будуть
поповнені за рахунок спрямування на цю мету 10 відсотків
балансового прибутку, що не підлягають оподаткуванню ; надання підприємствам промисловості, транспорту,
агропромислового та будівельного комплексів відстрочки до 1 грудня
1996 р. щодо сплати податків і платежів до бюджету та державних
позабюджетних фондів, не внесених платниками на 1 січня 1996 р.,
та сум пені, штрафних і фінансових санкцій, що були нараховані
підприємствам і організаціям за станом на 1 січня 1996 року; здійснення реструктуризації заборгованості підприємств за
спожитий у 1994 році природний газ, поставлений з Російської
Федерації, шляхом переоформлення заборгованості на Міністерство
фінансів; звільнення підприємств, установ і організацій усіх форм
власності від сплати пені, нарахованої відповідно до статті 2
Указу Президента України від 16 березня 1995 р. N 227 ( 227/95 )
"Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному
господарстві України" за несвоєчасну сплату заборгованості з 10
квітня 1995 року; перенесення терміну погашення фінансової допомоги, наданої на
зворотній основі; збільшення суми коштів, що спрямовуються у першочерговому
порядку на невідкладні потреби підприємств, до 15 - 25 відсотків
надходжень на їх розрахунковий рахунок; проведення індексації балансової вартості основних фондів. Сумарний ефект від реалізації цих заходів за попередніми
оцінками перевищуватиме 1 квадрильйон карбованців. Можливості пом'якшення платіжної кризи за рахунок
використання резервів держави майже вичерпані. Подальше здійснення
зазначених заходів тільки за рахунок бюджету може призвести до
загострення платіжної кризи через недофінансування бюджетних
витрат. Водночас спостерігається значне відставання у структурній
перебудові підприємств і забезпеченні переходу на випуск
продукції, що користується попитом споживачів. З метою подолання платіжної кризи, зупинення спаду
виробництва та створення умов для нарощування його обсягів,
стабілізації фінансового становища підприємств і держави,
економного витрачання бюджетних коштів, відновлення інвестиційного
процесу та зниження рівня інфляції Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Віце-прем'єр-міністрам України Кінаху А. К.,
Євтухову В.І., галузевим міністерствам і відомствам разом з
Національним банком до 1 липня 1996 р. організувати проведення
інвентаризації кредиторсько-дебіторської заборгованості
підприємств і організацій станом на 1 квітня ц.р. та подати
зведені результати і конкретні пропозиції щодо уточнення її
розмірів Міністерству статистики. Міністерству статистики, Міністерству фінансів, Міністерству
економіки разом з Національним банком у місячний термін
проаналізувати результати інвентаризації та внести до статистичної
і бухгалтерської звітності зміни щодо складових
кредиторсько-дебіторської заборгованості, оборотних коштів і
використання прибутку. 2. Міністерству юстиції, Міністерству економіки, Міністерству
фінансів до 1 липня 1996 р. розробити проект Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України", в якому
передбачити списання з рахунків підприємств і організацій
заборгованості виключно у судовому порядку (за винятком платежів
до бюджету). 3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з
Національним банком та галузевими міністерствами і відомствами
провести аналіз результатів виконання статті 4 Указу Президента
України від 5 квітня 1996 р. N 243 ( 243/96 ) та до 1 червня
1996 р. внести пропозиції Кабінетові Міністрів України про
подальше вдосконалення черговості платежів. 4. Рекомендувати Національному банку: разом з Фондом державного майна, Міністерством фінансів,
Міністерством економіки, Міністерством юстиції до 1 червня 1996 р.
розробити та внести на розгляд Урядові України проект Закону
України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України", спрямований на запровадження механізму
обов'язкового оформлення векселем зобов'язань щодо поставки
продукції без попередньої оплати та забезпечення вексельного
зобов'язання заставою; запровадити з 1 липня 1996 р. обслуговування комерційними
банками підприємств і організацій лише за наявності
ідентифікаційних кодів Міністерства статистики, передбачивши при
цьому відповідальність комерційних банків за обслуговування
підприємств і організацій без таких кодів; здійснювати рефінансування комерційних банків переважно під
заставу (врахування) державних цінних паперів. Віце-прем'єр-міністрові України Пинзенику В.М. взяти під
особистий контроль виконання цього пункту постанови. 5. Міністерству юстиції разом з Вищим арбітражним судом у
місячний термін підготувати проект Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України"
щодо спрощення процедури судового розгляду справ за
опротестованими векселями. 6. Міністерству фінансів до 1 червня 1996 р. розробити
порядок застосування векселів Державного казначейства для
фінансування витрат державного бюджету. 7. Міністерству економіки, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції
разом з Національним банком завершити до 1 червня 1996 р.
розроблення проекту Закону України "Про порядок здійснення
платежів за поставку товарів (виконання робіт, надання послуг) у
межах України". 8. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Фондові
державного майна разом з галузевими міністерствами і відомствами у
двомісячний термін розробити і затвердити в установленому порядку
Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що
залежалась, по групі товарів широкого вжитку і продукції
виробничо-технічного призначення. 9. Міністерству фінансів у двотижневий термін затвердити
механізм повернення та/або заліку в рахунок належних бюджету
платежів дебетового сальдо податку на добавлену вартість
підприємств і організацій. 10. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству статистики за підсумками роботи у першому півріччі
1996 р. проаналізувати вплив на фінансове становище окремих
галузей і підприємств Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про використання
прибутку державних підприємств, установ і організацій"
( 68/96-ВР ). За результатами проведеного аналізу внести пропозиції про
можливість застосування зазначеного Закону України до підприємств
різних форм власності. 11. Міністерству фінансів, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі, Міністерству економіки, Державному митному
комітетові подати пропозиції про вдосконалення механізму
оподаткування продукції, що імпортується підприємствами і
організаціями для власних потреб. 12. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Державному експортно-імпортному банку, Службі безпеки,
Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Міністерству
закордонних справ, Міністерству юстиції разом з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами у місячний термін
завершити роботу з підготовки проектів таких Законів України: "Про захист національного товаровиробника від імпортних
поставок, які є об'єктом демпінгу, з інших країн, митних союзів
або економічних угруповань"; "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист
національного товаровиробника від імпортних поставок, які є
об'єктом демпінгу, з інших країн, митних союзів або економічних
угруповань"; "Про загальний режим імпорту"; "Про захист національного товаровиробника від імпортних
поставок, які є об'єктом субсидій, з інших країн, митних союзів
або економічних угруповань". 13. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі у
двомісячний термін розробити порядок здійснення нерезидентами
операцій з продукцією вітчизняного походження на території України
без перетину її митного кордону. 14. Міністерству економіки, Міністерству фінансів до 1 жовтня
1996 р. внести пропозиції про механізм фінансового стимулювання
структурної перебудови починаючи з січня 1997 р., у тому числі з
метою створення додаткових робочих місць. 15. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Державному митному комітетові, Міністерству економіки,
Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії у місячний термін
розробити механізм застосування комбінованих ставок ввізного мита
на промислові товари, що ввозяться фізичними особами на митну
територію України. 16. Міністерству фінансів, міністерствам і відомствам до
1 липня 1996 р. завершити аналіз підсумків інвентаризації
позабюджетних фондів і подати пропозиції про їх оптимізацію,
механізм формування та можливості виведення витрат на їх створення
із складу собівартості. 17. Установити, що на розгляд Кабінету Міністрів України не
приймаються загальнодержавні, галузеві, регіональні та інші
програми, не забезпечені реальними джерелами фінансування. 18. Перейти на фінансування державних капітальних вкладень на
підставі попередньо затвердженої в установленому порядку
проектно-кошторисної документації. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові у справах містобудування і архітектури до 1 жовтня
поточного року розробити та затвердити положення про фінансування
державних капітальних вкладень, передбачивши введення його в дію з
1 січня 1997 року. 19. Здійснювати з 1 жовтня 1996 р. виплату заробітної плати в
окремих бюджетних сферах через установи Ощадного банку в порядку,
що визначається Міністерством фінансів разом з Національним
банком. 20. Міністерству економіки і Міністерству промисловості разом
з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ,
Міністерством охорони здоров'я у двотижневий термін проаналізувати
доцільність та ефективність закупівлі за імпортом продукції легкої
промисловості для державних та регіональних потреб за рахунок
бюджетних та позабюджетних коштів і підготувати проект рішення
Уряду України про недопущення використання зазначених коштів на
закупівлю тих товарів, які можуть бути виготовлені на вітчизняних
підприємствах. 21. Міністерству енергетики, Національній комісії по
регулюванню електроенергетики, Міністерству економіки в місячний
термін підготувати і подати Верховній Раді України пропозиції про
внесення змін до чинного законодавства щодо врегулювання пільг для
окремих категорій споживачів електроенергії та введення нормативів
пільгового споживання для решти споживачів. 22. Міністерству енергетики, Національній комісії по
регулюванню електроенергетики, Міністерству економіки і
Міністерству юстиції в ІІІ кварталі 1996 р. завершити підготовку і
затвердити порядок формування тарифів на електроенергію згідно з
Правилами енергоринку. 23. Міністерству економіки, Міністерству фінансів внести до 1
грудня 1996 р. зміни до діючого порядку проведення дооцінки
залишків товарно-матеріальних цінностей з урахуванням зміни
індексу оптових цін. Міністерству статистики з 1 січня 1997 р.
запровадити публікування індексів оптових цін з метою їх
використання для дооцінки товарно-матеріальних цінностей,
незавершеного виробництва та індексації основних фондів. 24. З метою реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів
України Шпеку Р.В., Пинзенику В.М., Ющенку В.А., Гуреєву В.М.,
Германчуку П.К. у місячний термін внести пропозиції Президентові
України щодо створення Національної ради з питань
грошово-кредитної політики, проекту положення про цю Раду та її
персонального складу. 25. Віце-прем'єр-міністрові України Кінаху А. К. забезпечити
до 1 червня 1996 р. внесення Президентові України матеріалів,
необхідних для створення при Кабінеті Міністрів України Агентства
з питань реструктуризації та запобігання банкрутству підприємств і
організацій, розглянувши при цьому питання про поширення
повноважень зазначеного Агентства на підприємства і організації
усіх форм власності. 26. Фондові державного майна, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів у двомісячний термін розробити і подати
Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про спрощену
процедуру приватизації підприємств", щодо яких Агентство з питань
реструктуризації та запобігання банкрутству підприємств і
організацій прийняло рішення про проведення реструктуризації. 27. Передбачити відшкодування підприємствам і організаціям
коштів, які виплачуються працівникам, що звільняються внаслідок
реструктуризації підприємств і організацій у перші три місяці за
рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству
економіки у двомісячний термін розробити пропозиції про внесення
змін до відповідних актів законодавства. 28. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, галузевим
міністерствам і відомствам до 1 жовтня 1996 р. розробити
порядок консервації виробничих потужностей підприємств, які мають
особливе значення для економічної безпеки України, та визначити
джерела їх утримання. 29. Першому віце-прем'єр-міністрові України Лазаренку П.І.
активізувати роботу Оперативної міжвідомчої комісії з питань
подолання платіжної кризи, створеної Указом Президента України від
14 жовтня 1994 р. N 610 ( 610/94 ) "Про Оперативну міжвідомчу
комісію з питань подолання платіжної кризи та про деякі заходи
щодо впорядкування розрахунків та платежів". 30. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову
Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи
Першого віце-прем'єр-міністра України Лазаренка П.І.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: