open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
Н А К А З
N ЛП-12/26 від 17.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 серпня 1996 р.
vd960517 vnЛП-12/26 за N 428/1453

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Ліцензійної палати
N 5/1 ( z0053-99 ) від 12.01.99 )
Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг, а також Інструкції
про умови і правила здійснення підприємницької діяльності,
пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю за їх

дотриманням

З метою захисту інтересів споживачів туристичних послуг,
створення рівних можливостей для суб'єктів підприємництва та ринку
туристичних послуг, відповідно до Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ), постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки" та Положення про Державний комітет України
по туризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 року N 625 ( 625-93-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг та Інструкцію про умови і
правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з
наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням
( z0429-96 ) і ввести їх в дію через 10 днів після реєстрації в
Міністерстві юстиції України (додаються).
2. Відділу впровадження загальнодержавної системи
ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), управлінням
Держкомтуризму України по контролю за діяльністю туристичних
підприємств (Мицик В.П.), договірно-правовому (Веліканов В.Д.) у
встановленому порядку: 2.1. Подати в п'ятиденний термін зазначені Інструкції на
державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників Ліцензійної палати та
Держкомтуризму України, місцевих органів державної виконавчої
влади в галузі туризму Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг та Інструкцію про умови і
правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з
наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням.
3. Управлінню по контролю за діяльністю туристичних
підприємств (Мицик В.П.) спільно з іншими управліннями та
відділами Держкомтуризму України, органами державної виконавчої
влади в галузі туризму в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цих Інструкцій. 4. Встановити, що підпис ліцензій, які видаються
Держкомтуризмом України, місцевими органами ліцензування
здійснюється відповідно заступником Голови Держкомтуризму,
керівниками органів ліцензування на місцях. 5. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної
палати (Корнійчук В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки додержання порядку надання спеціальних дозволів
(ліцензій) Держкомтуризмом України та місцевими органами державної
виконавчої влади, яким делеговане право видачі спеціальних
дозволів (ліцензій). 6. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру
Ліцензійної палати (Небильцов В.Я.) забезпечити щомісячне
включення інформації про видачу ліцензій Держкомтуризмом України
до Єдиного ліцензійного реєстру. 7. Управлінню активізації туризму Держкомтуризму України
(Сидоров С.Б.) забезпечити публікацію в засобах масової інформації
та видання Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємництва
спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з
наданням туристичних послуг та Інструкції про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням
туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням. 8. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємництва
спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з
наданням туристичних послуг ( z0178-94 ) та Інструкцію про умови і
правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з
наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням
( z0179-94 ), затверджених наказом Державного Комітету України по
туризму від 27.07.94 року N 79 ( z0178-94 ) вважати такими, що
втратили чинність. 9. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С.І., заступника
Голови Державного комітету України по туризму Науменка Г.П. та
керівників органів державної виконавчої влади в галузі туризму в
Автономній Республиці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Голова Державного комітету
України по туризму В.І.Скринник
Затверджено

наказом Ліцензійної палати при

Міністерстві економіки України

та Державного комітету України

по туризму від 17.05.1996

N ЛП-12/26
Інструкція

про порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних

дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням

туристичних послуг
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону
України "Про туризм" ( 324/95-ВР ), Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанов Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8
серпня 1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати
при Міністерстві економіки" та Положення про Державний комітет
України по туризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1993 року N 625 ( 625-93-п ). 1.2. Метою ліцензування є створення рівних можливостей
суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та
забезпечення захисту прав і законних інтересів держави та
споживачів цих послуг, підвищення рівня туристичного
обслуговування. 1.3. Інструкція встановлює порядок видачі або відмови у
видачі, зупинення дії, її продовження, анулювання, визнання таких,
що втратили чинність, позбавлення спеціальних дозволів (ліцензій)
на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг. 1.4. Ліцензуванню підлягають такі види туристичної
діяльності: - організація прийому та обслуговування іноземних туристів в
Україні (іноземний туризм); - організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів
в Україні (внутрішній туризм); - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний
туризм); - екскурсійна діяльність; - організація масового та оздоровчо-спортивного туризму. 1.5. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємництва незалежно від їх організаційних форм і форм
власності, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням
туристичних послуг (далі - підприємства). 1.6. Ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності
підлягають суб'єкти туристичної діяльності: туристичні агентства,
бюро подорожей, бюро екскурсій, екскурсійні бюро, бюро по прийому
туристів, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги,
туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від
форм власності та фізичні особи, що здійснюють туристичну
діяльність, передбачену їх статутами або положеннями. 1.7. Видачу спеціального дозволу (ліцензії) здійснює
Державний комітет України по туризму (далі - Держкомтуризм), який
для розгляду поданих матеріалів і прийняття рішення по них створює
ліцензійну комісію. Держкомтуризм може делегувати право видачі ліцензій місцевим
органам виконавчої влади в галузі туризму. Рішення про делегування права видачі ліцензій місцевим
органам виконавчої влади в галузі туризму оформляється наказом
Голови Держкомтуризму. 1.8. Підприємствам, засновниками яких є іноземні юридичні та
фізичні особи, а також створеним за участю іноземного капіталу,
ліцензія на здійснення туристичної діяльності видається виключно
Держкомтуризмом. 1.9. За видачу ліцензії стягується плата у розмірі,
встановленому чинним законодавством. Сума плати надходить на рахунки позабюджетного фонду
Держкомтуризму (Фонд розвитку туризму) або місцевих органів
виконавчої влади в галузі туризму, яким Держкомтуризм делегував
право видачі ліцензій.
2. Ліцензія
2.1. Ліцензія на надання туристичних послуг є документом, що
підтверджує право підприємства на здійснення відповідного виду або
декількох видів діяльності при дотриманні ним вимог та умов,
визначених при видачі ліцензії, а також чинних нормативних
документів з питань туризму. 2.2. Ліцензії, видані Держкомтуризмом або місцевими органами
виконавчої влади в галузі туризму, яким у встановленому порядку
делеговано це право, діють тільки на території України. 2.3. Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який
виготовляється тільки друкованим способом з обліковим номером за
замовленням Держкомтуризму відповідним державним органам. 2.4. Ліцензія має встановлену форму (додаток N 1), в якій
вказуються такі реквізити: - найменування органу, що її видав; - прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання
підприємця - фізичної особи, або повне найменування і місце
знаходження юридичної особи; - вид діяльності або декілька видів діяльності, на які
видається ліцензія; - місце здійснення діяльності; - особливі умови та правила здійснення видів діяльності; - номер реєстрації в державному реєстрі; - дата видачі ліцензії; - термін дії ліцензії; - підпис відповідальної посадової особи, засвідчений печаткою
органу, що видав ліцензію. 2.5. Ліцензія видається в одному примірнику. 2.6. Термін дії ліцензії 3 роки. 2.7. Видача ліцензії при реорганізації підприємства, її
втраті тощо здійснюється в порядку, встановленому для одержання
ліцензії. 2.8. Ліцензія видається керівнику підприємства або за його
дорученням - довіреній особі після реєстрації в державному
реєстрі. Корінець ліцензії (додаток N 2) з підписом особи, яка
отримала ліцензію, залишається в органі ліцензування.
3. Порядок подання та розгляду заяви на отримання ліцензії.
Рішення ліцензійної комісії. Видача, відмова у видачі,
зупинення дії, її продовження, анулювання, визнання такою,

що втратила чинність, позбавлення ліцензії
3.1. Заява на отримання ліцензії (додаток N 3) на відповідний
вид або декількох видів туристичної діяльності подається до
Держкомтуризму або місцевих органів виконавчої влади в галузі
туризму особисто керівником підприємства або за його дорученням -
довіреною особою. 3.2. До заяви додаються такі документи: підприємцем - фізичної особою - нотаріально засвідчені копії
документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації,
необхідних для здійснення відповідного виду туристичної
діяльності, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи, як
суб'єкта підприємницької діяльності; - документ, що підтверджує оплату за видачу ліцензії; підприємцем - юридичною особою - нотаріально засвідчені копії
засновницьких документів (статут, установчий договір, якщо
власників або уповноважених органів два і більше) разом з їх
оригіналами, які після перевірки повертаються, свідоцтва про
державну реєстрацію туристичного підприємства, засвідченого у
встановленому порядку; - документи, що засвідчують наявність службового приміщення
за адресою, вказаною в свідоцтві про державну реєстрацію
підприємства. Це приміщення повинно відповідати вимогам Інструкції
про умови і правила здійснення підприємницької діяльності,
пов'язаної з наданням туристичних послуг; - копія угоди зі страховою компанією про обов'язкове
страхування туристів (медичне та від нещасного випадку), що
направляються підприємством в туристичні подорожі (поїздки) за
кордон та по Україні; - витяг із трудової книжки керівника підприємства
(туристичного підрозділу) про стаж його роботи в туристичній
галузі, який повинен бути не менше 3-х років або копію документа,
що засвідчує спеціальну туристичну освіту; - документ, що підтверджує оплату за видачу ліцензії. Додатково для підприємства, що заявляє іноземний, а також
зарубіжний туризм; - довідка банку про наявність валютного рахунку; - довідка банку про наявність на розрахунковому рахунку
підприємства коштів для створення фонду ризику в сумі
еквівалентній не менше однієї тисячі доларів США за курсом
Національного банку України; - копія наказу керівника підприємства про створення фонду
ризику. Документи, що подаються на розгляд ліцензійної комісії,
повинні відповідати вимогам чинного законодавства щодо мови в
Україні. 3.3. Рішення ліцензійної комісії з питань, що нею
розглядаються, в тому числі про видачу, відмову у видачі,
продовження, зупинення, анулювання, визнання такою, що втратила
чинність, позбавлення ліцензії оформляються протоколами її
засідань у порядку, визначеному Положенням про ліцензійну комісію. 3.4. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі (з
зазначенням підстави) приймаються у термін не пізніше, ніж за
30 днів з дня реєстрації документів. В цей термін не входить
строк, що затрачений на перевірки, запити, витребування та
вивчення додаткових матеріалів, які мають істотне значення для
прийняття рішення. 3.5. Фізична чи юридична особа несе відповідальність за
достовірність та повноту даних, що повідомляються органу
ліцензування, в порядку, встановленому законодавством України. 3.6. У разі, якщо подані документи містять недостовірні дані
або не відповідають вимогам чинного законодавства України, цієї
Інструкції та Інструкції про умови і правила здійснення
підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристичних
послуг ( z0429-96 ), чи при ухиленні керівника підприємства
представити необхідні документи та пояснення з приводу допущених
порушень, ліцензійна комісія приймає рішення про відмову у видачі
підприємству ліцензії, а якщо зазначені факти виявлені після її
видачі - позбавляє ліцензії на певний термін або безстроково. При відмові у видачі ліцензії або її позбавленні з названих
підстав підприємство може звернутися з заявою на отримання
ліцензії не раніше, ніж через рік після прийнятого рішення при
умові усунення виявлених порушень, вжиття необхідних заходів до
винних та гарантійного зобов'язання не допускати їх в подальшому. 3.7. Якщо протягом терміну дії ліцензії відбудеться зміна
банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів тощо, що не веде
до зміни в назві підприємства, воно зобов'язане у тижневий термін
письмово повідомити про це орган, який видав йому ліцензію для
внесення відповідних змін в державний реєстр. У випадку зміни
місцезнаходження подається копія свідоцтва про державну реєстрацію
з внесеними змінами. У разі зіпсування ліцензії, її втрати або зміни назви
підприємства, його організаційної форми необхідно у тижневий
термін повідомити про це орган ліцензування, який видав ліцензію і
надалі оформити всі необхідні документи у порядку, встановленому
для отримання ліцензії. Невиконання зазначених умов тягне за собою зупинення,
анулювання або позбавлення ліцензії не певний термін чи
безстроково. 3.8. Після припинення підприємством туристичної діяльності
видана йому ліцензія втрачає чинність. 3.9. У разі невиконання вимог Інструкції про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням
туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням ( z0429-96 ),
порушення Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), використання
недобросовісної реклами і поширення з її допомогою обставин, що
дискредитують послуги інших підприємств, відсутність у рекламі
посилання на номер чинної ліцензії та найменування органу, який її
видав, ліцензія може бути зупинена, анульована або підприємство
позбавляється її на певний термін чи безстроково. 3.10. За поданням органів, що здійснюють контроль за
дотриманням підприємствами чинного законодавства (Держкомтуризм,
Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України, місцеві
органи виконавчої влади в галузі туризму, податкові інспекції,
регіональні органи Державного комітету України у справах захисту
прав споживачів, слідчі органи тощо), ліцензійні комісії органів
ліцензування можуть приймати рішення про зупинення, анулювання або
позбавлення ліцензії на певний термін чи достроково. 3.11. Про прийняття рішення ліцензійних комісій
Держкомтуризму, місцевих органів виконавчої влади в галузі
туризму, яким це право делеговане, про зупинення, анулювання або
позбавлення підприємства ліцензії робиться відповідна відмітка в
державному реєстрі та повідомляється в Ліцензійну палату при
Міністерстві економіки України, податкову інспекцію за місцем
знаходження підприємства, Держкомкордон (для тих, що займаються
іноземним, зарубіжним туризмом). 3.12. Рішення про поновлення дії зупиненої ліцензії
приймається ліцензійною комісією на підставі заяви підприємства з
грунтовними поясненнями про усунення порушень, що призвели до її
зупинення, та вжитих заходів щодо винних осіб. 3.13. Рішення про відмову у видачі, зупинення, анулювання,
визнання такою, що втратила чинність, позбавлення ліцензії може
бути оскаржене підприємством в судовому порядку.
4. Облік суб'єктів туристичної діяльності
4.1. Держкомтуризм веде єдиний державний реєстр суб'єктів
туристичної діяльності, що пройшли ліцензування (далі - державний
реєстр). 4.2. Державний реєстр має встановлену форму (додаток N 4), в
якому вказуються такі реквізити: - реєстраційний номер ліцензії; - дата видачі ліцензії; - номер ліцензії; - ідентифікаційний код підприємства (ЗКПО), повне
найменування, поштова адреса та номер телефону підприємства; - види діяльності, на право здійснення яких видана ліцензія; - термін дії ліцензії; - відмітка про продовження, зупинення, анулювання, визнання
такою, що втратила чинність, позбавлення ліцензії. 4.3. Інформація про видані ліцензії щомісячно подається до
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України на бланках
або технічних носіях. До Ліцензійної палати також надсилається
інформація про зміни в державному реєстрі.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємництва спеціальних

дозволів (ліцензій) на діяльність,

пов'язану з наданням туристичних

послуг
Вхідний N ___________ ____________________________________

найменування органу, ____________________________________

якому подається заява
Заява на отримання ліцензії
Заявник __________________________________________________________

найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, _________________________________________________________________

по батькові фізичної особи _________________________________________________________________

паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий) _________________________________________________________________

місце проживання ареєстрований в _________________________________________________

місце та орган реєстрації еєстраційне свідоцтво N __________ від "___" ____________ 199_ р.
Код ЗКПО: ________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи _________________________________ _________________________________________________________________
N телефону ________________________ N факсу ______________________
Розрахунковий рахунок N __________________ в _____________________ _________________________________________________________________

найменування кредитної установи алютний рахунок N _______________________ в _____________________ _________________________________________________________________

найменування кредитної установи особі __________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

посада керівника - для юридичної особи
просить видати ліцензію на здійснення таких видів туристичної
діяльності: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________
Перелік документів, що додаються

до заяви, на зворотній стороні.
Зворотня сторона заяви на отримання ліцензії
Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника ________________ ___________________________

прізвище, ім'я, по батькові ___________________________

посада
"___" __________________ 199_ р.
Матеріали перевірені і прийняті "___" _____________ 199_ р.
в органі ліцензування
Підпис особи органу
ліцензування, що
прийняла заяву ______________ ___________________________

прізвище, ім'я, по батькові ___________________________

посада
Додаток N 2

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємництва спеціальних

дозволів (ліцензій) на діяльність,

пов'язану з наданням туристичних

послуг
Державний комітет України по туризму
Ліцензія N 000000
Видана ___________________________________________________________

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________

по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________

адреса її проживання, місце знаходження юридичної особи
на виконання діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Особливі умови та правила здійснення діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Реєстраційний номер _________________
Дата видачі "___" __________ 199__ р.
Термін дії __________________________
Печатка _______________ __________ __________________
органу посада підпис прізвище, ініціали
ліцензування
Додаток N 3

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємництва спеціальних

дозволів (ліцензій) на діяльність,

пов'язану з наданням туристичних

послуг
Державний комітет України по туризму
Корінець ліцензії N 000000
Видана ___________________________________________________________

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, _________________________________________________________________

по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________

адреса її проживання, місце знаходження юридичної особи
на виконання діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Особливі умови та правила здійснення діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Реєстраційний номер _________________
Дата видачі "___" __________ 199__ р.
Термін дії __________________________
Печатка _______________ __________ __________________
органу посада підпис прізвище, ініціали
ліцензування
Зворотня сторона корінця ліцензії
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала ліцензію) _________________________________________________________________
(паспорт, або документ, який його замінює, серія, номер, ким і _________________________________________________________________

коли виданий)
"___" ___________ 199__ р. ________________________________

(підпис)
З умовами та правилами здійснення даного(их) виду(ів)
діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
__________________

(підпис)
Додаток N 4

до Інструкції про порядок видачі

суб'єктам підприємництва спеціальних

дозволів (ліцензій) на діяльність,

пов'язану з наданням туристичних

послуг
Державний реєстр

суб'єктів підприємницької діяльності, що

здійснюють туристичну діяльність і пройшли

ліцензування (державна реєстрація) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєс|Да-|Но-|Код ЗКПО, повне |Вид діяль- |Строк|Відмітка про | тра-|та |мер|найменування, пош|ності, на |дії |анулювання (А),| цій-|ре-|лі-|това адреса та но|право здій-|ліцен|продовження | ний |єст|цен|мер телефону суб'|снення якої|зії |строку дії | но- |ра-|зії|єкта підприємниць|видана лі- |з/по |(ПР), припинен-| мер |ції|N |кої діяльності |цензія | |ня дії (П) лі- | | | | | | |цензії | ————+———+———+—————————————————+———————————+—————+———————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: