open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 82 від 17.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 серпня 1996 р.

за N 461/1486

Про внесення змін і доповнень до Типового

положення про службу охорони праці
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Державного комітету по нагляду за охороною праці N 73 ( z0140-93 ) від 03.08.93, до якого вносились зміни }

На виконання рішення Національної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення від 27 березня 1996 року, протокол N 1,
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни і доповнення до розділу 5 Типового положення
про службу охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 3 серпня 1993 року N 73 ( z0140-93 ),
зареєстрованого в Мінюсті України 30 вересня 1993 року за N 140,
виклавши його в редакції, що додається. 2. Обласним і районним, міським Київській та Севастопольській
державним адміністраціям розробити і затвердити на основі цього
Типового положення відповідні Положення про службу охорони праці. 3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
встановити контроль за приведенням Положень про відділ (службу) з
питань охорони праці обласних і районних, міських Київської та
Севастопольської державних адміністрацій у відповідність з Типовим
положенням про службу охорони праці. 4. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати зміни і доповнення, внесені до Типового положення про
службу охорону праці, у черговому номері журналу.
Голова Комітету С.Ткачук
Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці від 17 травня 1996 року

N 82
Зміни і доповнення

до Типового положення про службу охорони праці

( z0140-93 )
Розділ 5 викласти у такій редакції:
"5. Служба охорони праці місцевих державних адміністрацій. 5.1. Служба охорони праці є структурним підрозділом місцевого
органу виконавчої влади, що утворюється головою державної
адміністрації. До складу служби входять працівники регіонального фонду
охорони праці, які повинні мати фінансову або економічну освіту. Свою діяльність в галузі охорони праці служба спрямовує на
роботу з підприємствами, установами і організаціями, розташованими
в межах відповідної території, але перш за все з тими, що належать
до сфери управління державної адміністрації, підприємствами
недержавних форм власності. 5.2. Координацію роботи служби охорони праці обласної,
міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій
здійснюють відповідні структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці
та Мінпраці. 5.3. Служба охорони праці обласної, міських Київської та
Севастопольської державних адміністрацій здійснює методичне
керівництво роботою служби охорони праці районних державних
адміністрацій, розглядає подання і погоджує призначення керівників
цих служб, розглядає питання створення регіональних фондів охорони
праці. 5.4. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в галузі
охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики
травматизму невиробничого характеру при службі охорони праці
обласних, міських Київської та Севастопольської державних
адміністрацій можуть створюватись наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджується
державною адміністрацією.
5.5. Служба охорони праці разом з іншими структурними
підрозділами державної адміністрації виконує функції, передбачені
пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в" і "ж" пункту 2.4.5,
пунктами 2.4.7, 2.4.8, підпунктами "а" і "б" пункту 3.4.4, пунктом
3.4.6 цього Типового положення, а також: 5.5.1. Вносить на затвердження керівництву державної
адміністрації пропозиції щодо забезпечення реалізації державної
політики з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві
та профілактики травматизму невиробничого характеру. 5.5.2. Організує: а) діяльність обласної (міської, районної) ради з питань
безпечної життєдіяльності населення. При вирішенні покладених на
неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної
адміністрації, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян; б) розробку регіональної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а
також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним
випадкам невиробничого характеру; в) створення методичних, учбово-методичних кабінетів охорони
праці, навчальних науково-технічних центрів; г) витрачання за призначенням коштів регіонального фонду
охорони праці; д) облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру,
а також шкоди від цих подій. 5.5.3. Бере участь у: а) розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків
тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях; б) розгляді проектів контрактів, які укладаються з
керівниками підприємств, що належать до сфери управління державної
адміністрації, або які укладаються за погодженням з державною
адміністрацією. 5.5.4. Отримує дані про підприємства, що проходять державну
реєстрацію відповідно до встановленого порядку. 5.5.5. Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему
попередження травматизму невиробничого характеру, організує
пропаганду та інформаційне забезпечення з цих питань. 5.5.6. Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво
досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення рівня
профілактики травматизму невиробничого характеру і подає їх на
розгляд державної адміністрації. 5.5.7. Здійснює на підприємствах, в установах і організаціях
контроль, передбачений підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е",
"є" пункту 2.4.12 цього Типового положення, а також: а) за реалізацією регіональної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також
регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам
невиробничого характеру; б) за дотриманням чинного законодавства з питань профілактики
травматизму невиробничого характеру та проведенням навчання
населення з цих питань.
5.6. Спеціалісти служби охорони праці мають права,
передбачені пунктами 2.5.2-2.5.5 цього Типового положення, а
також: 5.6.1. Порушувати клопотання перед головою державної
адміністрації про розірвання контракту з керівником підприємства,
який систематично порушує вимоги чинного законодавства з питань
охорони праці і безпечної життєдіяльності населення та про
заохочення працівників, котрі беруть активну участь в профілактиці
травматизму невиробничого характеру.
5.7. Керівник служби охорони праці має право: 5.7.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів державної
адміністрації, підприємств, об'єднань громадян (за погодженням з
їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його
компетенції. 5.7.2. Одержувати в установленому порядку від інших
підрозділів державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств інформацію, документи, інші матеріали,
а від місцевих органів державної статистики - безплатно
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього
завдань. 5.7.3. Скликати наради з питань охорони життя та здоров'я
людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого
характеру."

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: