open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 травня 1996 р. N 563

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1077 ( 1077-98-п ) від 13.07.98 )
Про затвердження Положення про порядок

реалізації, обліку торгових патентів і контролю

за їх використанням
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 )
Відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від
23 березня 1996 р. "Про введення в дію Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 99/96-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок реалізації, обліку торгових
патентів і контролю за їх використанням, що додається

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.67

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 травня 1996 р. N 563
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реалізації, обліку торгових патентів

і контролю за їх використанням
I. Реалізація торгових патентів
1. Це Положення визначає порядок придбання торгового патенту
встановленої форми на право провадження діяльності з роздрібної
торгівлі, з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи
операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в
іноземній валюті, та з кредитними картками), а також з надання
послуг у сфері грального бізнесу. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької
діяльності (резидентам і нерезидентам) державними податковими
адміністраціями за місцезнаходженням цих суб'єктів або
місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів,
суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять операції з
роздрібної торгівлі (крім пересувної торговельної мережі),- за
місцезнаходженням пункту роздрібного продажу товарів, а суб'єктам
підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю через
пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих
суб'єктів. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право
суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного
(відокремленого) підрозділу займатися діяльністю з роздрібної
торгівлі, з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи
операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній
валюті та з кредитними картками), а також діяльністю з надання
послуг у сфері грального бізнесу.
2. Роздрібна торговельна діяльність без придбання торгового
патенту провадиться: підприємствами і організаціями системи Укоопспілки; торгово-виробничими підприємствами робітничого постачання; суб'єктами підприємницької діяльності, створеними
громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги
згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно
продовольчими товарами вітчизняного виробництва; суб'єктами підприємницької діяльності у разі реалізації
продукції власного виробництва фізичним особам, що перебувають з
ними у трудових відносинах, через пункти роздрібної торгівлі,
вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цих
суб'єктів; суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами,
які: а) сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі
продукцією (товарами) в межах ринків, створених за рішеннями
органів місцевого самоврядування; б) сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому
чинним законодавством; в) здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному
господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках
продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як живої,
так і продукції їх забою та первинно переробленої), продукції
власного бджільництва; г) сплачують державне мито за посвідчення договорів
відчуження власного майна в разі якщо відчуження кожної окремої
категорії товарів відбувається не частіше одного разу на
календарний рік. Не потребує патентування діяльність суб'єктів підприємницької
діяльності із закупівлі у населення продукції (заготівельна
діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається
за розрахунками у безготівковій формі (пункти прийому склотари,
макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки). У разі використання суб'єктами підприємницької діяльності
приміщень підприємств і організацій системи Укоопспілки,
торговельно-виробничих підприємств робітничого постачання та інших
(на умовах оренди повністю або частково чи спільної діяльності на
підставі угоди тощо) для провадження діяльності, що підлягає
патентуванню, торговий патент придбавається на загальних
підставах. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від
24.02.97 )
3. Торговий патент придбавається: 1) на здійснення операцій з роздрібної торгівлі - для кожного
пункту роздрібного продажу товарів: магазину, який займає окреме приміщення або будівлю та має
торговельний зал для покупців, площа якого не перевищує 20
квадратних метрів; кіоску, палатки та інших малих архітектурних форм, які
займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного
залу для покупців; автомагазину, розвозки та іншого виду пересувної торговельної
мережі; лотка, прилавка та інших видів торгових точок у відведених
для роздрібної торгівлі місцях, крім тих, що надаються в оренду
суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та
знаходяться на території ринків, створених за рішенням органів
місцевого самоврядування. Суб'єкти підприємницької діяльності
(юридичні та фізичні особи), які уклали з дирекцією ринку договори
на оренду металевих коробів, контейнерів, приміщень, споруд тощо і
не сплачують ринковий збір, придбавають торговий патент на
загальних підставах; ( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) стаціонарної, малогабаритної і пересувної автозаправної
станції, заправного пункту, які здійснюють роздрібну торгівлю
нафтопродуктами. Для цілей цього Положення до пересувної торговельної мережі
належать - автомагазини, розвозки, пересувні автозаправні станції,
транспортні засоби, з яких здійснюється роздрібна торгівля
суб'єктами підприємницької діяльності. До лотків, прилавків та інших торгових точок у відведених для
роздрібної торгівлі місцях належать спеціально обладнані
пристосування для дрібної торгівлі. При визначенні загальної площі торговельного залу не
враховується площа складських, підсобних та інших допоміжних
приміщень. Торгіля за зразками та попереднім замовленням є різновидністю
роздрібної торгівлі; 2) на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними
цінностями - для кожного пункту обміну іноземної валюти, за
винятком операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, що
здійснюються банківськими установами у власних операційних залах; 3) на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального
бізнесу - на кожне окреме гральне місце (гральний автомат,
гральний стіл тощо), що знаходиться у гральному залі. Під гральним бізнесом розуміється діяльність, пов'язана із
влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних
автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей
(крім державних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у
готівковій формі поза банківськими установами або у майновій формі
на місці. До державних належать лотереї, фінансування яких здійснюється
з бюджету. 4. У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має
структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент
придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого)
підрозділу (торгової точки, обмінного пункту, грального місця). 5. Підставою для придбання торгового патенту на право
провадження відповідного виду підприємницької діяльності є заявка
суб'єкта підприємницької діяльності за встановленою формою
(додаток N 1), яка подається до державної податкової адміністрації
за місцезнаходженням цього суб'єкта або місцезнаходженням його
структурних (відокремлених) підрозділів, чи пунктів роздрібного
продажу товарів, або за місцем реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну
торговельну мережу. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови
КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) Торговий патент видається суб'єктам підприємницької
діяльності у триденний термін. 6. Датою придбання торгового патенту є дата, зазначена в
торговому патенті. 7. Торговий патент дійсний: на здійснення операцій з роздрібної торгівлі - 12 календарних
місяців; на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними
цінностями - 36 календарних місяців; на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального
бізнесу - 60 календарних місяців. 8. Торговий патент видається безплатно суб'єктам
підприємницької діяльності, які: здійснюють операції з роздрібної торгівлі виключно товарами
національного виробництва, зазначеними у частині шостій статті 3
Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ); реалізують інвалідам товари повсякденного попиту та продукти
харчування через торговельні установи, що створені для цієї мети
громадськими організаціями інвалідів (крім передбачених абзацом
четвертим пункту 2 цього Положення); займаються роздрібним продажем періодичних друкованих видань
засобів масової інформації та здійснюють торгівлю супутньою
продукцією згідно з переліком, зазначеним у частині восьмій статті
3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності"; здійснюють роздрібну торгівлю на території військових частин
і військових учбових закладів виключно товарами військової
атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців; є юридичними особами - резидентами і здійснюють роздрібну
торгівлю виключно продукцією власного виробництва (фірмова
торгівля). Товарами (продукцією) власного виробництва вважаються товари
(продукція), що були повністю вироблені або під час їх переробки
чи обробки частка доданої вартості яких становить не менш як 50
відсотків. Фірмова торгівля - це продаж товарів у фірмових магазинах
безпосередньо їх виробниками - резидентами, а також відокремленими
(структурними) підрозділами цих товаровиробників, які не мають
статусу юридичної особи. У безплатному торговому патенті обов'язково наводиться повний
перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Торгівля товарами, не зазначеними у безплатному патенті,
прирівнюється до торгівлі без торгового патенту. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від
24.02.97 )
9. Під час придбання торгового патенту вноситься одноразова
плата у розмірі вартості торгового патенту на здійснення операцій: з роздрібної торгівлі - у розмірі вартості торгового патенту
за один місяць; з торгівлі готівковими валютними цінностями - у розмірі
вартості торгового патенту за один місяць; з надання послуг у сфері грального бізнесу - у розмірі
вартості торгового патенту за три місяці. У торговому патенті проставляється відмітка про надходження
одноразової плати за виданий торговий патент. 10. Оплата вартості торгового патенту на провадження
діяльності з роздрібної торгівлі здійснюється щомісячно до 15
числа місяця, який передує звітному (крім першого звітного місяця,
за який плата за торговий патент вноситься під час придбання
торгового патенту). 11. Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій
з торгівлі готівковими валютними цінностями та з надання послуг у
сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа
місяця, що передує звітному кварталу (крім першого звітного
кварталу, за який сума плати за патент вноситься під час придбання
торгового патенту). 12. Вартість торгового патенту: 1) на здійснення роздрібної торгівлі встановлюється органами
місцевого самоврядування і за календарний місяць не може
перевищувати: на території міста Києва, обласних центрів - суми,
еквівалентної 160 екю; на території міста Севастополя, міст обласного
підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - суми,
еквівалентної 80 екю; на території інших населених пунктів - суми, еквівалентної 40
екю. У разі коли пункти роздрібного продажу товарів розташовані в
курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць,
інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого
самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий
патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий
патент, але не більше суми, еквівалентної 160 екю за календарний
місяць; 2) на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними
цінностями становить суму, еквівалентну 160 екю за календарний
місяць. Оплата торгового патенту здійснюється у валюті України за
курсом Національного банку України на день, що передував дню
проведення оплати торгового патенту. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від
24.02.97 )
13. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з
надання послуг у сфері грального бізнесу становить (за рік): для використання грального автомата з грошовим або майновим
виграшем - суму, еквівалентну 350 екю; для використання грального столу з кільцем рулетки - суму,
еквівалентну 8000 екю; для використання інших гральних столів (спеціальних столів
для казино, крім столів для більярду) - суму, еквівалентну 6000
екю за кожний стіл; для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою
жетона, монети або без них, - суму, еквівалентну 1000 екю за
кожний гральний жолоб (доріжку); для використання столів для більярду, що вводяться в дію за
допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що
використовуються для спортивних аматорських змагань, - суму,
еквівалентну 300 екю за кожний стіл для більярду; для інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з
видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими
установами або у майновій формі на місці, - суму, еквівалентну
1200 екю за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу. Зазначені суми перераховуються у валюту України за курсом
Національного банку на день, що передував дню оплати торгового
патенту. 14. Оплата вартості торгових патентів провадиться суб'єктами
підприємницької діяльності за рахунок прибутку, що залишається в
їхньому розпорядженні. 15. У разі придбання торгового патенту на право провадження
діяльності, передбаченої пунктом 1 цього Положення, не з початку
місяця (кварталу), розмір плати за торговий патент за перший
звітний місяць (квартал) визначається пропорційно кількості
календарних днів місяця (кварталу) починаючи з дня придбання
торгового патенту. У разі придбання торгового патенту після 15 числа звітного
місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) суб'єкт
підприємницької діяльності одночасно оплачує вартість торгового
патенту за наступний звітний місяць. 16. Суб'єкт підприємницької діяльності оплачує вартість
торгового патенту за місяць (квартал) у розмірах, передбачених
законодавством, установлених на день оплати. 17. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснив
попередньо оплату вартості торгового патенту за весь термін його
дії або на наступні за поточним роки, він звільняється від
обов'язку довнесення вартості торгового патенту у разі коли
наступними актами законодавства збільшуватиметься вартість
торгового патенту. 18. У разі зміни юридичної адреси суб'єкта підприємницької
діяльності або місцезнаходження його структурного (відокремленого)
підрозділу протягом терміну дії торгового патенту власник
торгового патенту зобов'язаний повідомити про це письмово у
триденний термін відповідну державну податкову адміністрацію, що
є підставою для внесення відповідних змін до торгового патенту. Провадження діяльності з роздрібної торгівлі, з обміну
готівкових валютних цінностей, а також з надання послуг у сфері
грального бізнесу за адресою (місцем розташування), не зазначеною
у торговому патенті, прирівнюється до заняття такою діяльністю без
патенту. Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 19. Торговий патент, виданий для здійснення роздрібної
торгівлі з використанням пересувної торговельної мережі, дійсний
на території України. 20. У разі втрати торгового патенту державною податковою
адміністрацією видається безплатно дублікат торгового патенту на
підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності та
документа, що підтверджує втрату оригіналу торгового патенту
(довідка органів МВС, органів державного пожежного нагляду або
інших уповноважених державних органів). Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 21. У разі ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності,
зменшення кількості структурних підрозділів, торгових точок,
обмінних пунктів, гральних місць або зупинення діяльності,
передбаченої пунктом 1 цього Положення (про що суб'єкт
підприємницької діяльності письмово повідомляє відповідні державні
податкові адміністрації у 15-денний термін до настання строку
оплати торгового патенту або відповідно зазначає в заявці на
придбання торгового патенту), торговий патент втрачає чинність і
підлягає поверненню до державної податкової адміністрації, що
його видала. Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 22. Нарахований до сплати податок на прибуток суб'єкта
підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого)
підрозділу, одержаний від здійснення операцій, що підлягають
патентуванню, зменшується на суму внесеної вартості торгового
патенту за відповідний звітний період. У разі коли вартість торгового патенту за відповідний звітний
період перевищує суму податку на прибуток за відповідний
оподатковуваний період з доходів, одержаних від здійснення
операцій, що підлягають патентуванню, до бюджету сплачується лише
сума вартості торгового патенту. При цьому сума податку на
прибуток, визначений згідно з законодавством, не сплачується. У разі коли сума податку на прибуток за відповідний
оподатковуваний період з доходів, одержаних від здійснення
операцій, які підлягають патентуванню, перевищує суму вартості
торгового патенту, сплачену за цей період, до бюджету вноситься
сума податку на прибуток в частині, що перевищує вартість
торгового патенту. У разі видачі торгового патенту структурному
(відокремленому) підрозділу або пункту роздрібного продажу
державною податковою адміністрацією не за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності - платника податку з метою
зменшення нарахованого до сплати податку на прибуток на суму
фактично внесеної плати за торговий патент за місцезнаходженням
структурних (відокремлених) підрозділів або пунктів роздрібного
продажу товарів платники податку подають до державної податкової
адміністрації, що контролює сплату податку на прибуток, відповідну
довідку за встановленою формою (додаток N 2) з відміткою державної
податкової адміністрації, що видала патент, про підтвердження
фактично сплачених сум. ( Пункт 22 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 23. На суму сплаченої вартості торгового патенту за
відповідний звітний період зменшується сума авансових внесків
податку на прибуток та прибуткового податку суб'єктів
підприємницької діяльності (далі - податок на прибуток), з
прибутків (доходів), одержаних від здійснення операцій,
передбачених пунктом 1 цього Положення. ( Абзац перший пункту 23
в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) У разі коли нарахована сума авансових (або фіксованих)
внесків податку перевищує сплачену вартість торгового патенту за
відповідний звітний період, до бюджету вноситься сума авансового
внеску податку в частині, що перевищує вартість торгового патенту. 24. Відомості про щомісячне (щоквартальне) внесення плати за
торговий патент відображаються державною податковою адміністрацією
за місцем придбання торгового патенту в особовому рахунку
платника. ( Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п )
від 24.02.97 ) 25. Відомості про щомісячну (щоквартальну) сплату в торговому
патенті не відображаються.
II. Зберігання та облік торгових патентів
26. У разі надходження бланків торгових патентів до державних
податкових адміністрацій їх кількість перераховується, про що
складається акт довільної форми. ( Пункт 26 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 27. Державні податкові адміністрації зберігають бланки
торгових патентів у сейфах, металевих шафах або спеціальних
приміщеннях, що забезпечують їх схоронність. Приміщення, в яких зберігаються бланки торгових патентів,
повинні бути обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації. Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 28. Металеві шафи (сейфи) після закінчення видачі патентів
замикаються ключем і опечатуються. Службова особа, на яку
покладено обов'язки з видачі торгових патентів, зберігає ключі від
металевих шаф і зобов'язана вживати заходів для їх схоронності.
Забороняється передавати ці ключі стороннім особам або виготовляти
невраховані дублікати. 29. Обов'язки з видачі торгових патентів покладаються на
службову особу державної податкової адміністрації наказом
начальника державної податкової адміністрації. Після ознайомлення
з наказом і отримання під звіт бланків торгових патентів службова
особа несе відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих
бланків торгових патентів. Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 30. Відомості, наведені в поданих суб'єктами підприємницької
діяльності заявках, звіряються службовими особами державних
податкових адміністрацій з оригіналами документів, необхідних для
заповнення цих заявок, а самі заявки реєструються у журналі обліку
заявок і передаються службовій особі державної податкової
адміністрації, яка заповнює бланки торгових патентів та видає їх
суб'єктам підприємницької діяльності (уповноваженим ними особам)
під розписку. Підставою для видачі торгового патенту суб'єктам
підприємницької діяльності є документи, що підтверджують особу
одержувача, та довіреність, що засвідчує право на одержання
патенту. Форма журналу обліку заявок затверджується Державною
податковою адміністрацією України. Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 31. Торгові патенти, призначені для видачі, а також зіпсовані
бланки торгових патентів реєструються у журналі обліку виданих
патентів, що складається за формою, затвердженою Державною
податковою адміністрацією України. Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 )
III. Контроль за використанням торгових патентів
32. Суб'єкти підприємницької діяльності, що провадять
діяльність, передбачену пунктом 1 цього Положення, у разі
порушення вимог Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" несуть таку відповідальність: а) за порушення термінів внесення чергових платежів за
торговий патент, передбачених пунктами 10 та 11 цього Положення,
сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один
календарний місяць. Датою внесення чергових платежів за торговий патент є дата
перерахування зазначених коштів до бюджету. Торговий патент анулюється починаючи з першого числа місяця,
в якому провадиться діяльність без внесення чергового платежу
вартості торгового патенту, перерахунок за внесеними платежами не
провадиться і в оплату вартості торгового патенту не
зараховується; б) за порушення порядку розміщення (використання) торгового
патенту, передбаченого пунктом 35 цього Положення, сплачують штраф
у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць; в) за здійснення операцій з роздрібної торгівлі, з обміну
готівкових валютних цінностей, а також з надання послуг у сфері
грального бізнесу без одержання торгових патентів, або здійснення
таких операцій не за місцем знаходження, зазначеним у торговому
патенті, а також за передачу торгового патенту іншому суб'єкту
підприємницької діяльності або іншому структурному
(відокремленому) підрозділу сплачують штраф у подвійному розмірі
вартості торгового патенту за повний термін дії. З метою нарахування суми штрафу суб'єкту підприємницької
діяльності з кожного пункту роздрібного продажу товарів, обміну
іноземної валюти та грального місця у разі провадження діяльності
без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням
порядку використання торгового патенту повний термін дії
визначається з дня початку діяльності названих пунктів та гральних
місць (але не раніше введення в дію Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності") до дня
виявлення відповідних порушень; г) за здійснення операцій з реалізації товарів, передбачених
пунктом 8 цього Положення, без одержання безплатного торгового
патенту або з порушенням порядку одержання та використання
безплатного торгового патенту сплачується штраф у розмірі вартості
торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі за повний
термін дії. З метою нарахування суми штрафу суб'єкту підприємницької
діяльності з кожного пункту роздрібного продажу товарів у разі
провадження діяльності без одержання безплатного торгового патенту
або з порушенням порядку одержання та використання безплатного
торгового патенту повний термін дії визначається з дня початку
діяльності, що передбачає одержання безплатного торгового патенту
(але не раніше введення в дію Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" з урахуванням змін до
нього) до дня виявлення порушення. До дня сплати штрафів, визначених цим пунктом, а також до
придбання торгового патенту або оформлення безплатного торгового
патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької
діяльності зупиняється. Штрафи, передбачені цим пунктом, підлягають сплаті суб'єктом
підприємницької діяльності у п'ятиденний термін в порядку,
встановленому Законом України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), а у разі несплати - стягуються державними
податковими адміністраціями відповідно до чинного законодавства.
( Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 190 ( 190-97-п ) від
24.02.97 )
33. Штрафи накладаються головами державних податкових
адміністрацій та їх заступниками, стягуються в порядку,
встановленому законодавством, і перераховуються до місцевих
бюджетів за місцем плати за торговий патент з урахуванням частини
другої статті 6 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12). ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 34. Органами, що погоджують місцезнаходження структурного
(відокремленого) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності,
щомісяця надаються відомості відповідній державній податковій
адміністрації про надання дозволів на розміщення об'єктів
торгівлі суб'єктів підприємницької діяльності із зазначенням
адреси юридичної особи та місцезнаходження відокремленого
підрозділу. Зазначені відомості використовуються державними податковими
адміністраціями для виявлення суб'єктів підприємницької
діяльності, які провадять діяльність, передбачену пунктом 1 цього
Положення, без одержання торгових патентів. Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) 35. Торговий патент повинен бути розміщений: на фронтальній вітрині магазину, а у разі її відсутності -
біля касового апарату; на фронтальній вітрині кіоску та іншої малої архітектурної
форми; на табличці - для автомагазинів, розвозок та інших видів
пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та
інших видів торгових точок, відкритих у відведених для роздрібної
торгівлі місцях; у пунктах обміну іноземної валюти; у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу. Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду. 36. Контроль за наявністю торгових патентів у суб'єктів
підприємницької діяльності за місцем провадження діяльності,
передбаченої пунктом 1 цього Положення, здійснюється державними
податковими адміністраціями та органами МВС. ( Абзац перший
пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 ) Відомості, одержані органами МВС в результаті здійснення
контролю, разом з копією акта перевірки надсилаються державним
податковим адміністраціям за місцем реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності у п'ятиденний термін для накладення
штрафів відповідно до пункту 32 цього Положення або зупинення
операцій суб'єкта підприємницької діяльності за рахунками в
банках та інших фінансово-кредитних установах у разі
непред'явлення торгового патенту. ( Абзац другий пункту 36 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190 ( 190-97-п ) від
24.02.97 ) 37. Службовим особам державних податкових адміністрацій під
час проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, що
провадять діяльність, передбачену пунктом 1 цього Положення,
органами МВС надається необхідна допомога. Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 190
( 190-97-п ) від 24.02.97 )

Додаток N 1

до Положення про порядок реалізації,

обліку торгових патентів і контролю

за їх використанням

( Додаток N 1 в редакції Постанови

КМ N 190 ( 190-97-п ) від 24.02.97 )
Заявка

на придбання торгового патенту на право провадження

діяльності суб'єктом підприємницької діяльності у сфері

роздрібної торгівлі, діяльності з обміну готівкових

валютних цінностей, а також діяльності з надання послуг

у сфері грального бізнесу _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи) _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності _________________________________________________________________
Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або його
структурних (відокремлених) підрозділів, або пункту роздрібного
продажу товарів___________________________________________________
Місце державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(дата, номер свідоцтва, ким видано) ля провадження діяльності, що підлягає патентуванню, потреба в
патентах становить всього______ патент(ів), у тому числі ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва та адреса або|Торговельна|Назва, дата, |Період, /п|місцезнаходження пункту|площа залу |номер |на який |роздрібної торгівлі,|для |документа, що|придбаває- |обмінного пункту, або|покупців |засвідчує право|ться |надання послуг чи|(для |власності |торговий |грального місця у сфері|магазинів) |(оренди), або|патент |грального бізнесу,| |назва органу,| |марка транспортного| |дата, номер| |засобу та його номерний| |дозволу на| |знак (для пересувної| |місцезнаходжен-| |торговельної мережі) | |ня пункту| | | |роздрібного | | | |продажу това- | | | |рів, обмінного | | | |пункту тощо | ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— ——+———————————————————————+———————————+———————————————+—————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
З положеннями Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України від 12.07.96 р. N 324/96-ВР, ознайомлені.
Терміни сплати вартості торгового патенту

у разі щомісячної сплати до 15.12; 15.01; 15.02; 15.03;
15.04; 15.05; 15.06; 15.07; 15.08; 15.09; 15.10; 15.11; у разі щоквартальної сплати до 15.12; 15.03; 15.06; 15.09;
Внесено часткову (повну) вартість торгового(их) патенту(ів)
————————————————————————————————————————————————————————————————— (найменування документа, дата, сума, за який період) іяльність провадиться на підставі ———————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— номер, дата та назва уповноваженого органу, що видав інший
документ на право провадження діяльності або роздрібної торгівлі
окремими видами торгівлі, у випадках, передбачених законодавством)
Відповідальна посадова особа
Суб'єкт підприємницької
діяльності ———————————————————————————————————————————————————————— (посада, прізвище, підпис)
М П
Записи звірені з відомостями ригіналів ———————————————————————————————————————————————————————— (посада, прізвище, підпис посадової особи державної

податкової адміністрації) одатково:
Особовий рахунок щодо сплати податку на прибуток N_________
Зареєстровано у книзі реєстрації заявок N___________
Видано торговий патент N_______________

Додаток N 2

до Положення про порядок реалізації,

обліку торгових патентів і контролю

за їх використанням

( Положення доповнене Додатком N 2

згідно з Постановою КМ N 190

( 190-97-п ) від 24.02.97 )

Довідка

про фактично внесену плату за торговий патент за

звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
__________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
__________________________________________________________ (ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Назва, номер і |Назва державної Показники | Сума |дата документа,|податкової ад- | |яким підтвер- |міністрації, що | |джується сплата|видала торговий | |вартості |патент | |торгового | | | патенту | ————————————————————————————————————————————————————————————————— актично сплачена
вартість торгового
патенту - всього,
у тому числі за видами
діяльності, що
підлягають патентуванню:
за операціями з
роздрібної торгівлі
1.________________________
(місцезнаходження пункту

роздрібного .________________________

продажу товарів) .________________________
за операціями з готівковими
валютними цінностями
1.________________________
(місцезнаходження структурного
2.________________________
відокремленого підрозділу) .________________________
за операціями з надання послуг у
сфері грального бізнесу
1.________________________
(місцезнаходження структурного
2.________________________
відокремленого підрозділу) .________________________
Примітка. Довідка про фактично внесену плату за торговий
патент за видами діяльності подається суб'єктом підприємницької
діяльності - платником податку на прибуток у разі здійснення
операцій, що підлягають патентуванню за операціями з роздрібної
торгівлі за переліком пунктів роздрібного продажу товарів, за
операціями з торгівлі готівковими валютними цінностями та з
надання послуг у сфері грального бізнесу - за переліком
структурних (відокремлених) підрозділів за їх місцезнаходженням
(для пересувної торговельної мережі - за місцем реєстрації).

Керівник підприємства___________ Посадова особа державної

(підпис) податкової адміністрації П
Головний бухгалтер _____________ ________________________

(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: