open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент банківського нагляду
Л И С Т
N 10-313/1302 від 31.05.96

м.Київ
vd960531 vn10-313/1302

Кримському республіканському

та обласним управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам України

Порядок розрахунку платоспроможності комерційних банків

На виконання до п.12 постанови Правління Національного банку
України N 109 від 08.05.96 р. "Про підсумки діяльності комерційних
банків за 1 квартал 1996 року" з 01.06.96 року встановлюється
такий порядок розрахунку платоспроможності комерційних банків:
1. Розмір власних коштів зменшується на суму залишків по
рахунках 932(а), 904(а), 096(а), 097(а). 2. Розрахунок платоспроможності комерційними банками
надається по встановленій формі ПС (додається). 3. Враховуючи численні звернення комерційних банків відносно
того, що кредитні угоди вкладались з урахуванням дотримання
нормативу максимального розміру ризику на одного позичальника,
розрахованого відповідно до введення в дію вищезазначеної
постанови, що новий порядок розрахунку платоспроможності призведе
до порушення показників економічних нормативів, регіональним
управлінням Національного банку України брати до розрахунку
кредити, надані до 08.05.96 р. при умові приведення їх у
відповідність із встановленими вимогами у строк до 01.09.96 р. і
надання ними копій кредитних угод. Контроль за виконанням зазначеного порядку покладається на
регіональні управління Національного банку України.
Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах
Форма ПС

Розрахунок платоспроможності банку

(млн.крб) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розрахунок платоспроможності банку за станом на Форма ПС| ————————————————————————————————————————————————————————————————| 01 | 02 | 03 | ——————————————————————————————————————————————————+————+————————| 1. Основний капітал | |________| бал.рах 010 |____| | 011, 012, 013, 016, 017, 734 |____| | 018 (п-а) у частині переоцінки валютних внесків | | | до статутного фонду |____| | 2. Додатковий капітал | |________| 015 |____| | 019 |____| | 818 |____| | 877 |____| | 98П-98А-95А |____| | 018 (п-а) крім переоцінки валютних внесків до | | | статутного фонду |____| | 3. Сума додаткового капіталу, яка приймається до | | | розрахунку (стр.2, але не більше стр.1) | |________| 4. Загальний капітал (стр.1 + стр.3) | |________| 5. Відрахування | |________| бал.рах. 191, 192 |____| | 825 |____| | 932(а) |____| | 904(а) |____| | 096(а) |____| | 097(а) |____| | 6. Власні кошти банку (стр.4 - стр.5) | | | 7. Активи з урахуванням їх потенційної ліквідності| |________| 0% |____| | 10% |____| | 20% |____| | 50% |____| | 100% |____| | 8. Платоспроможність (достатність капіталу) банку | | | (стр.6/стр.7) * 100 | |______% | 9. Додаткові вимоги до платоспроможності банку | | | - фактична сума всіх великих кредитів (к4 Усього | | | форми ПС(3)) |____| | - нормативна сума всіх великих кредитів (стр.6 | | | помножена на 8) |____| | - відхилення фактичної суми всіх великих кредитів | | | від нормативної |____|__% від | | |норми | - Необхідна платоспроможність | |______% | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма ПС (1)

Основний капітал банку
станом на (млн.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид пасиву | Сума | ———————————————————————————————————————————————————————+————————| 1. Статутний фонд банку | | а) фактично сплачений | | - у вільно конвертованій валюті (крб.) | | - за курсом | | б) зареєстрований Національним банком | | - прості акції | | - привілейовані акції | | - пайові внески | | - за рахунок майна | | - у вільно конвертованій валюті (крб.) | | - за курсом | | 2. Інші фонди банку, які відносяться до основного ка- | | піталу (бал.рах. 011, 012, 013, 016, 017, 734, 018) | | - результати переоцінки в частині валютних внесків | | до статутного фонду (018 (п-а)) | | - інвестиції у вільно конвертованій валюті (крб.) | | - за курсом | | 3. Інші кошти банку, які відносяться до додаткового | | капіталу, у тому числі | | - фонд зношення основних коштів (б.р.015) | | - резерви страхування активних операцій комерційних | | банків (б.р.019) | | - фонд валютних ризиків (б.р.818) | | - кошти, зарезервовані для погашення кредитів, нада-| | них іноземними державами (б.р.877) | | - нерозподілена частина прибутку, яка залишається у | | банку (98П-98А-95А) | | - результати переоцінки (б.р.018 (п-а)), крім валют-| | них внесків до статутного фонду | | 4. Участь капіталу банку у статутних фондах | | - акціонерних товариств (б.р.191) | | - інших підприємств та організацій шляхом: | | а) купівлі акцій (б.р.192) | | б) пайових внесків (б.р.825) | | в) дебітори за капітальними вкладеннями (б.р.932А)| | г) дебітори за господарськими операціями банку | | (б.р. 904А, 096А, 097А) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: