open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 14 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 червня 1996 р.

за N 315/1340
( Постанову скасовано на підставі Постанови

Нацкомелектроенергетики

N 18 ( z0360-96 ) від 27.06.96 )
Про тарифи на електроенергію
( Постанову скасовано на підставі

Постанови Нацкомелектроенергетики

N 18 ( z0360-96 ) від 27.06.96 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13 лютого 1995 року N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень
центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення"
(із змінами та доповненнями) і з метою часткової ліквідації
некомпенсованих витрат галузі, зумовлених невідповідністю діючих
тарифів на електроенергію і витрат на її виробництво, зростанням
цін на паливно-енергетичні ресурси, Національна комісія з питань
регулювання електроенергетики П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити тарифи на електричну енергію, що відпускається
промисловим та прирівненим до них споживачам,
сільськогосподарським споживачам-виробникам, електрифікованому
залізничному та міському транспорту, непромисловим споживачам та
на господарські потреби підприємств і організацій Міненерго
України, з 1 липня 1996 року (додається). 2. Тарифи на електричну енергію, яка відпускається
підприємствам, організаціям та установам для використання в
електронагрівальних пристроях, призначених для опалення та
гарячого водопостачання будівель виробничого та
комунально-побутового призначення тощо, визначити в розмірі: - 2,4 центи США за 1 кВтг - в години нічного мінімуму
електричних навантажень; - 10 центів США за 1 кВтг - в інші години доби. 3. Встановити, що дитячі табори та пансіонати, які
знаходяться у сільській місцевості, у липні-серпні поточного року
розраховуються за спожиту електроенергію за тарифами,
встановленими для виробничих сільськогосподарських споживачів
(IV група). 4. Розрахунки за електроенергію здійснюються споживачами з
енергопостачальними організаціями Міненерго в карбованцях,
виходячи з тарифів на електроенергію, встановлених у доларах США і
перерахованих за курсом Національного банку України на обумовлений
договором день остаточних розрахунків за спожиту електроенергію. 5. Вважати такими, що втратили чинність, тарифи на електричну
енергію виробництва енергооб'єднань Міненерго, затверджені наказом
Мінекономіки України від 20 квітня 1995 року N 62 ( z0121-95 ).
Голова Комісії З.Буцьо
( Постанову скасовано на підставі

Постанови Нацкомелектроенергетики

N 18 ( z0360-96 ) від 27.06.96 )
Затверджено

постановою Національної комісії з

питань регулювання електроенергетики

України 7 червня 1996 року N 14
Тарифи на електричну енергію ————————————————————————————————————————————————————————————————— Державна акціонерна енерго-| Двоставочні тарифи | постачальна компанія (ДАЕК)|————————————————————————————————————| |Промислові та прирівнені до них спо-| |живачі з приєднаною потужністю | |750 кВА і більше (група I) | |————————————————————————————————————| |плата за 1 кВт ма-|плата за 1 кВтг | |ксимального наван-|спожитої енергії,| |таження, долари |центи США | |США за місяць | | ———————————————————————————+——————————————————+—————————————————| 1 | 2 | 3 | ———————————————————————————+——————————————————+—————————————————| Вінницяобленерго | 3,71 | 3,50 | Чернівціобленерго | 3,71 | 3,50 | Тернопільобленерго | 3,71 | 3,50 | Дніпрообленерго | 3,30 | 2,99 | Кіровоградобленерго | 3,30 | 2,99 | Запоріжжяобленерго | 3,30 | 2,99 | Донецькобленерго*** | 3,30 | 2,99 | Луганськобленерго* | 3,30 | 2,99 | Київобленерго | 3,61 | 2,99 | Київміськенерго | 3,61 | 3,09 | Житомиробленерго | 3,61 | 3,09 | Черкасиобленерго | 3,61 | 3,09 | Чернигівобленерго | 3,61 | 3,09 | Крименерго | 3,91 | 3,61 | Севастопольміськенерго | 3,91 | 3,61 | Львівобленерго | 3,71 | 3,50 | Прикарпаттяобленерго | 3,71 | 3,50 | Волиньобленерго | 3,71 | 3,50 | Закарпаттяобленерго | 3,71 | 3,50 | Рівнеобленерго | 3,71 | 3,50 | Одесаобленерго | 3,91 | 3,61 | Херсонобленерго | 3,91 | 3,61 | Миколаївобленерго | 3,91 | 3,61 | Харківобленерго** | 3,61 | 3,09 | Полтаваобленерго** | 3,61 | 3,09 | Сумиобленерго** | 3,61 | 3,09 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Державна акціонерна | Одноставочні тарифи | енергопостачальна |—————————————————————————————————————————| компанія (ДАЕК) |Плата за 1 кВтг спожитої електричної | |енергії, центи США | |—————————————————————————————————————————| |Проми-|Сільсь-|Елект-|Елект-|Непро-|Госпо| |слові |когос- |рифіко|рифіко|мисло-|дарсь| |і при-|подар- |ваний |ваний |ві спо|кі | |рівне-|ські |заліз-|місь- |живачі|потре| |ні до |спожи- |ничний|кий |(група|би пі| |них |вачі-ви|транс-|транс-|VII) |дприє| |спожи-|робники|порт |порт | |мств | |вачі з|(група |(група|(група| |та ор| |приєд-|IV) |V) |VI) | |гані-| |наною | | | | |зацій| |до 750| | | | |Мін- | |кВА | | | | |енер-| |(група| | | | |го | |II) | | | | | | ——————————————————————+——————+———————+——————+——————+——————+—————| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ——————————————————————+——————+———————+——————+——————+——————+—————| Вінницяобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Чернівціобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Тернопільобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Дніпрообленерго | 3,71 | 3,30 | 3,91 | 3,71 | 3,71 | 3,30| Кіровоградобленерго | 3,71 | 3,30 | 3,91 | 3,71 | 3,71 | 3,30| Запоріжжяобленерго | 3,71 | 3,30 | 3,91 | 3,71 | 3,71 | 3,30| Донецькобленерго*** | 3,71 | 3,30 | 3,91 | 3,71 | 3,71 | 3,30| Луганськобленерго* | 3,71 | 3,30 | 3,91 | 3,71 | 3,71 | 3,30| Київобленерго | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Київміськенерго | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Житомиробленерго | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Черкасиобленерго | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Чернигівобленерго | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Крименерго | 4,53 | 3,61 | 3,91 | 4,53 | 4,53 | 3,61| Севастопольміськенерго| 4,53 | 3,61 | 3,91 | 4,53 | 4,53 | 3,61| Львівобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Прикарпаттяобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Волиньобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Закарпаттяобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Рівнеобленерго | 4,33 | 3,40 | 3,91 | 4,33 | 4,33 | 3,40| Одесаобленерго | 4,53 | 3,61 | 3,91 | 4,53 | 4,53 | 3,61| Херсонобленерго | 4,53 | 3,61 | 3,91 | 4,53 | 4,53 | 3,61| Миколаївобленерго | 4,53 | 3,61 | 3,91 | 4,53 | 4,53 | 3,61| Харківобленерго** | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Полтаваобленерго** | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| Сумиобленерго** | 4,12 | 3,40 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 3,40| ————————————————————————————————————————————————————————————————— * - екологічна надбавка визначається в розмірі 5% від
передбачених тарифів для споживачів Луганської області; ** - екологічна надбавка визначається в розмірі 5% від
передбачених тарифів; *** - екологічна надбавка визначається в розмірі 3% від
передбачених тарифів для споживачів Донецької області (крім
споживачів IV тарифної групи - сільськогосподарські
споживачі-виробники, бюджетних організацій VII тарифної групи -
непромислові споживачі, споживачів VIII тарифної групи -
населення, споживачів IX тарифної групи - населені пункти).
Примітки: 1. Порядок розрахунків ДАЕК з оптовими

споживачами-перепродавцями електричної енергії

залишається без змін (додатковий прейскурант

N 09-01-1990/2-02).

2. Податок на добавлену вартість у вказаних тарифах

не враховано.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: